Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Jazzklub - Zsuffa Péter műsora
23
hallgató

AtoMol: kémia tanítása látássérülteknek

- 2020. március 23. 5:27 - 478 megtekintés

Az AtoMol egy molekula-modellező eszköz a kémia tantárgy tanításához.

 

Hogyan jött létre az AtoMol?

A kémiatanárok egyik nagy kihívása, hogy hogyan segítsenek tanulóiknak olyan kémiai jelenségek elképzelésében, olyan fogalmak megértésében, amelyek nem szemléltethetőek, nem láthatóak és kézzel sem foghatóak meg. Módszertani könyvek, szakcikkek, taneszköz katalógusok számtalan modellt, modellező eszközt, ábrát stb. tesznek elérhetővé a tanulás-tanítási gyakorlatban. A vak gyermekek számára a világ megismerése a vizuális érzékelés hiánya miatt túlnyomórészt a hallás és a tapintás útján lehetséges. A tanulás során a fiataloknak komoly nehézséget okoz, hogy a könyvekben lévő képek nem nyújtanak segítséget, valamint a használatban lévő molekulaépítő készletek színei sem értelmezhetőek, így ezek sem szolgálják a megértést. Gyakran a manipuláció is sok időt vett igénybe.
A VakokIskolájának látássérült tanára gyógypedagógusként évtizedek óta gyűjti a tapasztalatokat a vak és aliglátó tanítványai tanulási, megértési és fogalomalkotási folyamataira vonatkozóan.
Gyakori probléma annak megértése, hogy hogyan változik az atom szerkezete, és az elektronok száma a különböző atomok esetében. Elkészült egy olyan modellező taneszköz, mely érthetővé teszi, hogy az atomok hogyan épülnek fel, valamint érzékletesen mutatja a molekulát és annak kötését a tapintás útján.
A fejlesztés ideje, azaz amíg az eszköz végleges szerkezetét és formáját elérte, több szakaszra tagolódott. Az AtoMol elkészítésének hátterében a kémiatanítás elméletének tanulmányozása, valamint a gyakorlati ötletek beválásának tanulmányozása áll a tanítási gyakorlat során. Mindig az adott óra anyagához készültek el a megfelelő atomok modelljei. A használat során a tanulók egy pár hónap alatt megtanulták az atomok felépítését és meg tudták különböztetni a molekulák kémiai kötéseit. A tanév végére elkészült az ATOMOL, mint rendszer, mely tartalmazta az általános iskolában a kémia tanításban használt elemeket. Mivel az atomok tárolását is meg kellett oldani, adódott az a megoldás, ami segíti a periódusos rendszer lényegének megértését is. Így a következő évben elkészült a könnyen kezelhető periódusos tároló.
A munkát segítette a folyamatos konzultáció más tanárokkal. Az órán tapasztaltak lehetőséget adnak a hibák kijavítására, a fejlesztésekre is. Kihívást jelentett gyors és hatékony leolvasást biztosítani. A tízes számrendszert alapul véve, így a tízeseket egy nagyobb kissé hosszúkás gyönggyel helyettesítette a tanárnő. Könnyen megkülönböztethető, gyorsabban leolvasható.
Kezdetekben azonban olyan problémákkal is meg kellett küzdeni, melyre soha nem gondolt volna. Meglepődve tapasztalta, hogy a gyerekek nagy részének gondot jelentett a gombolás. Ez mindenképpen az előző évek fejlesztő munkájának a hiányát mutatja.
Az előzetes tapasztalást pl. Csocsánné Horváth Emmy is hangsúlyozza a matematika területén. Azt vallja, hogy az érzékeltetés, szemléltetés módszere elengedhetetlen a vak gyermekek sikeres oktatásában. (Csocsán 2010).
A tapasztalatokhoz való alkalmazkodás lehetővé tette, hogy az AtoMol az atomszerkezet tanításánál, illetve a kovalens kötések kialakulásánál szemléletesen és jól értelmezhető formában segítse a kémia tanárok munkáját.

Kik számára ajánlott az AtoMol használata?

Az AtoMol 2015-ben került szabadalmi oltalom alá. Az azóta eltelt évek bebizonyították, hogy az AtoMol valamennyi különböző érzékszervi preferenciával tanuló diák számára megkönnyíti a kémiai fogalmak tartalmi megtöltését, a valós, és nem csupán kívülről betanult ismeretek elsajátítását.
Elmondhatjuk, hogy a kémia tanítás eddig használt eszközei a látássérült gyermekek számára nem teszik lehetővé a teljes megértést. Használatuk a tanár segítsége nélkül – a legtöbb esetben – lehetetlen.
Az AtoMol készlet nagymértékben megkönnyíti a kémiai ismeretek elsajátítását. Az AtoMol egyaránt alkalmas az iskolákban tanuló összes gyermeknek, fogyatékosságtól függetlenül. Előnye, hogy a látássérült fiatalok is együtt tudnak dolgozni látó társaikkal, így az AtoMol egyetemesnek mondható.
Az AtoMol sok fiatal érdeklődését felkelti a kémia iránt, ezért használatával tudásuk biztosabb alapokra helyeződik.

Hogyan használjuk az AtoMolt?

A gombolási nehézségek kiküszöbölése érdekében először nem a molekulák építésével, hanem a szétszedésével, elemzésével kezdte meg agyógypedagógus a kötések megtanítását. A gyerekek először meghatározzák a kötések típusát, majd a szétgombolás során jutnak el a molekula megnevezéséhez. Hosszabb gyakorlás után már eljuthatunk az építéshez is.
A kémiai tudás felmérésekor gyakori kérdés, hogy milyen elemek alkotják a szóban forgó vegyületet, és milyen arányban; egy molekulában melyik atomból hány van stb.
Amikor a tanár a tanuló feladatává teszi, hogy állítsa fel egy vegyület szerkezeti képletét, ezzel jól lemérheti, hogy a tanuló valóban érti-e, amit tanult, tudja-e öntevékenyen alkalmazni ismereteit. Ugyanis a kémiatanítás és -tanulás elképzelhetetlen a szerkezeti képletek ismerete nélkül. Az AtoMol képes ezen hiányosságok megsegítésére is. A modellek segítségével a tanulók a kémiai anyagok szerkezetét és kapcsolódásait a tapintás segítségével könnyebben ismerhetik meg.

Az AtoMol bemutatása

A készlet 100 darabból áll. Atomokat és periódusos tároló egységet tartalmaz. A készlet alapanyaga filc, az atommagot, illetve az elektron-pályákat vékony zsinór választja el egymástól. Az atommagban levő protonokat gyöngy helyettesíti, az elektronokat gomb, míg a szabad elektron helyeket gomblyuk szemlélteti.
Az atomok molekulává válását a gombok és gomblyukak összekapcsolásával lehet modellezni. A kötések így valamennyi tanuló számára értelmezhetővé válnak.
Az atomokat tároló egység a periódusos rendszernek megfelelően van ellátva zsebekkel, melyeken sík- és Braille-írással van jelölve a csoportok és az atomok neve. Ez a megoldás biztosítja a periódusos rendszer ismeretét is.

Kép a periódusos tárolóról.

Ezáltal könnyűvé válik az egyes atomok jellemzése, és elhelyezése.
A készlettel való munka fejleszti a tanulók figyelmét, logikai gondolkodását, kreativitását is.

Radon atom
Kép egy Radon atomról.
A képen látható egy filc alapanyagú kör, melyen egy vékony zsinór választja el az elektronhéjat az atommagtól. Az atommagban 8 nagy méretű gyöngy és 6 kisméretű gyöngy ábrázolja a protont. A nagyméretű gyöngyök a 10-eseket, a kisméretűek az egyeseket jelölik. Egy oszlopban maximum 5 darab található, amely szintén megkönnyíti a számolást. Az elektronhéjon gombok demonstrálják az elektronokat, gomblyuk nem található, mivel nemesgáz révén nincs szabad kötőelektronja. Az atommagtól távolodva az első elektronpályán 2, a másodikon 8, a harmadikon 18, a negyediken 32, az ötödiken 18, és a hatodikon pedig 8 gomb helyettesíti az elektronokat.

Az AtoMol megismertetése magyar és nemzetközi terepen

Az AtoMol film bemutatja You Tube-on, hogy a fent leírtak hogyan igazolódnak a pedagógiai gyakorlatban:

https://www.youtube.com/watch?v=Q4f7XoWNQSc
A film a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Készségfejlesztő Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona honlapjára is felkerült, de megtekinthető a facebook-on a különböző közösségi oldalakon, mint például a Gyógypedagógusok a gyógypedagógiáért, Pedagógus ötletelő, Reaktor – kémiatanárok, Kreatív pedagógia, stb.
Az AtoMol eszköz bemutatása német és angol nyelven elérhető: http://isar-projekt.de, http://www.isar-international.com
A prospektus szintén megtalálható a neten: https://atomol.iwk.hu/
2017-ben a Családinet-en jelent meg az AtoMol-t részletesen bemutató írás: „AtoMol: molekula-modellező eszköz a kémia tantárgy tanításához az inkluzív általános iskolák számára” címmel.

2017-ben a fejlesztő előadást tartott a MAGYE XLV. konferenciáján az „AtoMol molekula-modellező eszköz a kémia tantárgy tanításához az inkluzív általános iskolák számára” címmel. Az ott kapott visszajelzések is megerősítették abban, hogy munkája jelentős a vak gyermekek kémia oktatásában.
A 2017-2018-as tanévtől bemutató órákat tart „Mosolygó kémia” címmel kémia tanároknak, valamint az integrációban dolgozó gyógypedagógusoknak.
A tanítási óra keretében a tanárok megismerkedhetnek az AtoMol taneszköz alkalmazásával és eredményességével.
Az egyetemi hallgatók gyakorlatain és projektmunkáiban is bemutatásra és bevetésre került már az AtoMol.
2018.szeptemberében a franciaországi Clermont-Ferrand-ban, az ENVITER Konferencián több ország képviselői ismerkedtek meg az AtoMol-lal.
Az eszközt Magyarországon 2 szegregált intézményben, a Gyengénlátók Általános Iskolájában és a Vakok Általános Iskolájában van használatban. Németországban három iskolában használják integráltan tanuló látássérült tanulók, valamint Izland is vásárolt gyermekeik számára.
A Vakok Általános Iskolájából gimnáziumba került növendékek kémiai tudásáról rendkívül pozitív visszajelzések érkeznek.
Amennyiben felkeltette érdeklődésed az AtoMol, vagy az AtoMolt bemutató Mosolygó kémia óra, keresd bizalommal a fejlesztőt:
Mail cím: atomol@gmail.com

Szombati Zsigmondné Panni

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Reklám

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 9:00: - Zsuffa Péter műsora két órán keresztül
  Zsuffa Péter 1998-ban kezdett rádiózni Egerben a Rádió7 101.9-en. Akkor egy 3 fős stábbal indult a Starsky és Hutch Jazz Klub.

  Az idők folyamán sokminden változott, így a csapat is a műsor is más lett, de egy dologban 1998-óta nincs változás.
  Ebben a 2 órás Zsuffa Péter Jazz Klubban mindig a lehető legjobb zenék szólnak a világ legjobb jazz-muzsikusaitól.
  Zsuffa Péter a jazz műfaj egyik leglelkesebb hazai szakértője és kutatója. Műsora alap a jazz műsorok palettáján, ha kikapcsolódni szeretnél és elfelejteni a mindennapok rohanását; ez az amit keresel.
 • 11:00: Szevasztok - Szicsó (Gárdonyi Szilárd) fiatalos "bolondos" műsora, ahol a jókedv-kacagás a lényeg. Az önfeledt poénkodás a hallgatók szórakoztatását hivatott elősegíteni.
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: - a Hobby Rádió informatikai magazinja (a pénteki műsor ismétlése)

  Érdeklik önt az informatikai újdonságok? Szeretne naprakész információkat kapni a szoftverek akadálymentességéről? Szeretne képben lenni az IT világ fontosabb történéseivel? Ha ezekből legalább egyre igen a válasz, hallgassa a műsort minden pénteken 8-tól (ismétlésként este 20-tól) a Hobby rádióban!

  Rövid bemutatók, interjúk, érdekes beszélgetések. Az önfelett szórakoztatást a három házmester biztosítja: Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté.

  Gépház - Kopogjon be hozzzánk!

 • 16:00: US fever show - listavezető dalok Amerikából két órán keresztül
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: - a HELMA beszélgetős irodalmi műsora. Szerzők és könyveik bemutatása. - Műsorvezetők: Pregh Balázs és Dvariecki Bálint
  A HELMA kiadónál megjelenő szerzők és azok köteteinek bemutatása.

  Izgalmas és érdekes szerzőkkel és kötetekkel ismerkedhet meg a hallgatóság.

  Ha szereted a könyveket, szeretnél a szerzők életébe bekapcsolódni, akkor itt a helyed nálunk!

  Az adások 40-60 perces időtartamban mutatják be az aktuális vendégünket, írói munkásságát.

  A két műsorvezető Pregh Balázs és Dvariecki Bálint vár mindenkit szeretettel!

  Keresd hangoskönyveinket a www.helma.hu web-oldalon.
  A HELMA Facebook oldala
 • 21:00: - Zsuffa Péter műsora két órán keresztül
  Zsuffa Péter 1998-ban kezdett rádiózni Egerben a Rádió7 101.9-en. Akkor egy 3 fős stábbal indult a Starsky és Hutch Jazz Klub.

  Az idők folyamán sokminden változott, így a csapat is a műsor is más lett, de egy dologban 1998-óta nincs változás.
  Ebben a 2 órás Zsuffa Péter Jazz Klubban mindig a lehető legjobb zenék szólnak a világ legjobb jazz-muzsikusaitól.
  Zsuffa Péter a jazz műfaj egyik leglelkesebb hazai szakértője és kutatója. Műsora alap a jazz műsorok palettáján, ha kikapcsolódni szeretnél és elfelejteni a mindennapok rohanását; ez az amit keresel.
 • 23:00: Szevasztok - Szicsó (Gárdonyi Szilárd) fiatalos "bolondos" műsora, ahol a jókedv-kacagás a lényeg. Az önfeledt poénkodás a hallgatók szórakoztatását hivatott elősegíteni.

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2022. július 3. vasárnap, Kornél, Soma napja van.
Az év 26. hete és 184. napja.
Holnap Ulrik napja lesz.

1807. Szentes János nyugalmazott kapitány a királytól engedélyt kap nyomda alapítására Sárospatakon.


1825. Már 13 év és 3 hónap óta nem tartatott országgyűlés; de Ferenc király elvégre meggyőződött, hogy az abszolutizmussal boldogulni nem lehet, azért július 3-án országgyűlést hirdetett Pozsonyban szeptember 11-ére.


Rab Zsuzsa / 1926. júl.3. - /

Verem

"...Itt Petőfi csak olajnyomat,
Arany erre az utat se tudja,
Itt Dózsa csak szivar,
Ady meg lila bankó,
a világűr egy vicc csak a bortócsában.
De országnyi a padló,
amelyről záróra után
felsöprik a csillagokat,
a Fiastyúkot,
a botló cipők jajdulását,
a morzsolódó gerincek csontporát,
a vállakról leszakadt
karokat.

Ebből a veremből
kijutni:
egymás keze volna kötél.

BKK Információk

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


három plusz kilenc = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 312
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com