Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Hírek -
23
hallgató

Beszámoló az EBU 11. közgyűléséről

- 2019. december 8. 8:07 - 490 megtekintés

Az MVGYOSZ mind a Vakok Világszövetségének (WBU), mind annak 6 regionális szervezete egyikének, az Európai Vakok Szövetségének (EBU) tagja.

A négyévente megtartott közgyűlés helyszíne 2019. október 27-30. között Róma volt. Az MVGYOSZ képviseletében dr Nagy Sándor elnök és Ollé Attila nemzetközi kapcsolatokért felelős munkatárs vettek részt a közgyűlésen. A részvétel az EBU támogatásával történt (szállás- és étkezési költségek), az MVGYOSZ-nek csak az utazást kellett megszerveznie.

A közgyűlés rövid összefoglalója:

Az Európai Vakok Szövetsége (EBU) 11. közgyűlésének házigazdája az UICI, azaz az Olaszországi Vakok és Gyengénlátók Szövetsége volt. A 41 EBU-s tagország közül 33 ország + megfigyelői státuszban Izrael képviseltette magát a közgyűlésen, 74 képviselője által, plusz az EBU 5 tisztségviselője és 8 elnökségi tagja volt jelen.

A közgyűlés áttekintette és elfogadta az EBU elmúlt 4 éves tevékenységéről szóló beszámolót, a pénzügyi jelentést, illetve a 2020-2023. évi stratégiai tervet.

Az elmúlt és a következő négyéves időszak néhány kiemelt fontosságú témája:

– A látássérültek „könyvéhségének” (book famine) leküzdése az akadálymentesen hozzáférhető formátumú művek határokon túlnyúló cseréjét lehetővé tevő Marrakesi Szerződés révén.

– A „csendes járművek” jelentette veszélyek a látássérültek szempontjából, illetve ennek csökkentése hangjelző rendszer (AVAS) kötelező beszerelése révén. Kampánytevékenység annak érdekében, hogy az AVAS-t ne lehessen kikapcsolni. Fokozott figyelmet kell fordítani és megoldást találni az újabb technológiával működő elektromos járműveknek (E-rollerek, E-deszkák, Segway stb.) a látássérülteket különösképpen érintő kockázataira.

– A fogyatékossággal élők, különösképpen a látássérültek másokkal egyenlő joga a szavazásokon – választóként, vagy akár jelöltként – akadálymentesen történő részvételére.

– A kultúrához való egyenlő esélyű hozzáférés jegyében mindent el kell követni annak érdekében, hogy kötelező legyen a filmek – különösképpen az EU-s finanszírozással készülő alkotások – audiófeliratozása, ugyanúgy, mint a hallássérültek számára kötelezően készítendő feliratozás!

– A Braille-írás-olvasás fontosságának hangsúlyozása és oktatásának és használati lehetőségeinek biztosítása. A legújabb technológiák mellett sem szabad elfeledkezni a Braille-nak az egyéb képességek és készségek kifejlesztésében és fenntartásában betöltött fontos szerepéről!

A Közgyűlés által elfogadott határozatok:

2019-1:

I.: A WBU 6 regionális szervezetének egyikeként az EBU támogatja a Vakok Világszövetségének (WBU) a Látássérültek Oktatásával Foglalkozók Nemzetközi Tanácsával, ICEVI közösen rendezett, következő közgyűlését, melynek helye és ideje: Madrid, 2020.06.17-24., címe: World Blindness Summit – Changing what it means to be blind. A WBU közgyűlés célja az, hogy a vakok és gyengénlátók érdekeinek figyelembevételével segítse az ENSZ Fenntartható Célok és a Fogyatékossággal Élők Jogairól Szóló ENSZ egyezményben leírtak végrehajtását;

Az EBU arra ösztönzi az EBU nemzeti tagszervezeteit, hogy

II. képviselőik révén vegyenek részt a WBU közgyűlésén;

III. lehetőségeikhez mérten támogassák egyéb WBU tagszervezetek részvételét;

IV. képviselőik révén jelöltessék magukat WBU tisztségekről szóló szavazásokon;

V. Az EBU arra ösztönzi a segítőtechnológiákkal foglalkozó európai piaci résztvevőket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt és állítsanak ki a WBU közgyűléshez kapcsolódó „TIFLOINNOVA” kiállításon.

2019-2:

Az EBU számos tagszervezetének alapszabálya korlátozza azt, hogy a választott tisztségviselők hány alkalommal választhatóak újra. Ez a szabályozás jól szolgálja a szervezetek megújulását, illetve újabb, tehetséges szakemberek bekerülését. Bár az EBU is igen sokra értékeli az évek során összegyűjtött tapasztalatok fontosságát, lépést kell tartani a változó időkkel, és az EBU szervezetén belül is tükröződnie kell a vakok és gyengénlátók minél szélesebb körének! Az EBU Alapszabály V. cikk 1. fejezet 1.4 pontja csak annyit mond ki, hogy „az elnökség bármelyik tagja újraválasztható”, arra azonban nincs szabály, hogy az elnökség tagjai és az elnök hányszor választhatóak újra.

Figyelemmel a fentiekre az EBU elnökségének ki kell vizsgálnia azt, hogy mik azok az okok vagy/és mechanizmusok, amelyek megakadályozzák azt, hogy kiegyensúlyozott lehessen az EBU elnökségen belüli képviselet;

A vizsgálat eredményeit és az annak megfelelő ajánlásokat az EBU elnökségnek még a 2023. évi közgyűlés előtt el kell juttatnia minden tagszervezete számára úgy,hogy azok a jelöléseik kialakításánál figyelembe tudják venni ezeket az ajánlásokat!

2019-3:

A közgyűlésen ismertetett, 2020-2023. évi stratégiai terv is megállapítja, hogy az EBU-nak mindent el kell követnie az alulreprezentált csoportok bevonása érdekében. A kérdés már több közgyűlés alkalmával is felmerült, jelentős javulás azonban ez idáig nem következett be. Ebből adódóan több kérdés is felmerül, pl. az, hogy mik ennek az okai; a tagszervezetek szerkezete vagy természete; mi az oka annak, hogy a tagszervezetek nem javasolnak jelölteket minden csoportból.

A közgyűlés határozata szerint olyan alapszabály-módosítási javaslatot kell kidolgozni, mely szerint az EBU elnökség megválasztott tagjai csak kettő egymást követő négy évre választhatók meg!

2019-4:

A látássérült nők a hátrányos megkülönböztetés legkülönfélébb formáival kénytelenek szembesülni, mind a nemzeti tagszervezeteken, mind magán az EBU-n belül. A nemek szerinti egyenlő képviselet továbbra is igen fajsúlyos probléma!

A 11. közgyűlés határozata szerint a 2019.06.14-16. között Malmőben megtartott EBU GEAR konferencián közzétett, „Malmői EBU-nyilatkozatnak” megfelelően az EBU:

 1. A jelenleg is létező „Nők EBU-s hálózat, 2019-2023. között levelezőlistaként történő működtetése mellett egy, a nemi egyensúllyal foglalkozó állandó bizottságot/munkacsoportot állít fel;
 2. Támogatást nyújt ahhoz, hogy személyes találkozók történjenek a nemi egyensúly tárgyában, legalább négyévente, a közgyűléshez kapcsolódóan, sőt lehetősége szerint az elnökségi terminus közepén is;
 3. A 2019-2023. közötti periódusban alapszabály-módosítást kell készíteni egy kvóta-rendszer kidolgozásával annak érdekében, hogy az EBU elnökségen belül érvényesüljön a legkülönbözőbb korú nők és férfiak egyenlő arányú képviselete!

A közgyűlés egyetértett azzal a szlovén-dán javaslattal, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy a 2020. évi WBU közgyűlés mottóját – World Blindness Summit, azaz vakok világtalálkozója – lehet-e és hogyan úgy módosítani, hogy abban a vakok mellett a gyengénlátók is szerepeljenek.

A skandináv országok és a spanyol ONCE javaslata az, hogy az EBU székhelye Párizsból kerüljön át Brüsszelbe. Ezt egyrészt az EU-s döntéshozókhoz való közelebbi működés, másrészt a várhatóan alacsonyabb működési költségekkel indokolták.

Philippe Chazal, az EBU kincstárnoka felhívta a figyelmet arra, hogy ugyanakkor nem szabad megfeledkezni a költözéssel járó plusz-költségekről (párizsi iroda felszámolása, költöztetés költségei, párizsi iroda alkalmazottainak végkielégítése, stb.)! Nem kizárt, hogy a költözés miatt a tagdíjakat is emelni kellene (10-25%-kal)! Részletes költségelemzést kell készíteni!

A közgyűlés elutasította a tagdíjak emelésének gondolatát.

Andre Félix, az EDF külső kommunikációért felelős munkatársa arról tájékoztatott minket, hogy az egységes Európai fogyatékossági kártya 9 európai ország részvételével folytatott pilot-projektje 2019 végén fejeződik be. Személyes tapasztalatai szerint a kártya jól működik, ő például Olaszországban és Brüsszelben is igénybe tudta venni a helyi, fogyatékossággal élők számára nyújtott kedvezményeket (pl. múzeumi belépők). Várakozásai szerint a projekt értékelése után az Európai Bizottság valószínűleg a projekt kiterjesztése mellett fog dönteni, ami azt jelenti, hogy felajánlják egyéb uniós országok számára is a rendszerhez való csatlakozás lehetőségét. A döntés persze továbbra is tagállami hatókörben marad, ezért valószínűleg komoly lobbi-tevékenységre lesz szükség az egyes tagországokban.

A közgyűlés jó alkalmat biztosított újabb személyes kapcsolatok kialakítására (lengyel, finn, svéd, spanyol, olasz látássérült szervezetek). (Ollé Attila MVGYOSZ. nemzetközi referens)

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Reklám

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: - Ferenczi István népzenei műsora
  A Népzenei kavalkád c. műsor nem egy konkrét nép zenéjével foglalkozik, hanem általában a népzenével és vonulataival. A műsor első felében népi hangszereket mutat be a műsorvezető, nemcsak történetükről, hanem azok hangját is meghallgathatjuk az adásban.
  A műsor második részében néhai adatközlőket, énekeseket, hangszereseket, illetve zenekarokat mutat be Ferenczi IStván,. majd más népek zenéjét hallgathatjuk a műsorban.
  A műsor utolsó részében ma élő adatközlőket, hangszereseket, énekeseket, és zenekarokat ismerhetünk meg, valamint olyan együtteseket, énekeseket, zenekarokat, akik ma művelik a népzenét és egy kicsit hozzá nyúltak, illetve beleraktak más műfalyokat, pl. jazz, és a könnyűzene.
 • 9:00: - Szabolccsal
  A Sztárportré egy több éve működő rádióműsor sorozat, ahol hétről-hétre közismert emberek nyilatkoznak, mindig egy-egy újabb, gyakran a személyükhöz igen közel álló témában. A Sztárportré optimista műsor, törekszik mindenről valódi képet festeni. Az adások szereplői olyan közismert emberek, akiket a legtöbb magyar ember a sajtóból jól ismer, és szívesen hallgat. Könnyű téma, nehéz kérdések, alapos válaszok.

  Bővebb információ: www.sztarportre.hu
 • 10:00: Tízórai - Godó Gyurival
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 14:00: Bélyegalbum - A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének műsora - műsorvezető: Turcsányi Éva
 • 15:00: 4 ütem - autós magazin
 • 16:00: -
  • A hét prózája - Zsoldos Árpád - Irodalmi rádió műsora)
  • Take away - a BBC. Angol nyelvleckéje
  • QTC - Zentai Tibor rádióamatőr műsora (Szerkesztő: Rózsa Dezső)
  HA2MN - Tibi a Hobbyrádiónak

  Hívójelem HA2MN, nevem Zentai Tibor. A név nem hiszem, hogy sokat mondana bárkinek, ugyanis a hívójelem alapján ismernek világszerte. Amatőr rádiós vagyok, az első rádió-összeköttetésemet saját építésű rövidhullámú adóval már több mint 44 évvel ezelőtt "kínlódtam össze". Azóta a rádióhullámok segítségével bejártam a világ szinte minden szegletét, s ahova eddig nem jutottam, igyekszem eljutni.

  Első szakmám szerint erősáramú üzemmérnök vagyok, s hogy elektromos területet választottam szakmámnak, köszönhető a rádióamatőrködés iránti gyermekkori érdeklődésemnek. Később külkereskedelmi végzettséget is szereztem, s valahol ebben is ott van a rádiós hobbi hatása - ugyanis a nemzetközi rádióamatőr forgalomban az angol nyelv használata kényszerűség. Én pedig tanultam a nyelvet szorgalmasan.

  A Hajdú QTC a rádióamatőrök havi hangos híradója, amelyet a rádióamatőr hullámsávokban sugároznak. A QTC nemzetközi rádiótávírász rövidítés, jelentése "közlemények vannak"

  Rózsa Dezső, HG0EK a Hajdú QTC főszerkesztője a 2000-es évek közepén keresett meg, hogy legyek QTC készítőinek munkatársa önálló anyagokkal, sorozatokkal. Ez idő óta minden hónapban jelentkezem jegyzetekkel és sorozatokkal, amelyeket magam írok és a hangfelvételt, a hanganyag szerkesztését is - mintegy botcsinálta hangmérnökként - magam végzem. Dezső tőlem adás-kész hangfelvételt kap, természetesen e-mailben.

  A rádióamatőr hobbi hazánkban éppen nem a legfényesebb éveit éli ama tekintetben, hogy az engedélyes rádióamatőrök száma évről, évre csökken, mialatt Európában, Amerikában, Ázsiában és Óceániában az e hobbit művelők száma szépen emelkedik.

  A hobbi kezdete nehéz, hiszen sokat kell tanulni és kitartás kell ahhoz, hogy valaki sikeres rádióamatőr vizsgát tegyen és hívójelet szerezhessen, azaz rádióamatőr engedélyt kapjon.

  Érzékelve a hobbi hazai gondjait elhatároztam, hogy "emberi nyelven" írok egy mesét arról, hogy mi a rádióamatőr, mit csinál a rádióamatőr, s nagyjából mit kell megtanulnia ahhoz, hogy az éter hullámain létrehozhassa első rádió-összeköttetését a világgal. Azért gondoltam "emberi nyelvre", mert ha két rádióamatőr magyarul beszélget egymással, kódokkal, rövidítésekkel, szakszavakkal, hívójelekkel dobálózik, s nincs a hobbin kívülálló ember aki azt megértené.

  Ugyanis mi rádióamatőrök - többek között - a Titanic hivatásos rádióstisztjeinek civil és amatőr leszármazottai és örökösei vagyunk.

  Annyit még meg kell jegyezni, hogy a hangzóanyag minősége korlátozott, hiszen a rádióamatőrök a lehető legkisebb sávszélességre törekednek éterbeli munkájuk során. A hi-fi hangminőség nem ránk jellemző, ellenben a zajos viszonyok közötti legjobb érthetőség elérésére való törekvés igen.

  73 - vagyis magyarul minden jót kívánok a hallgatóknak!

  Tibi, HA2MN
 • 17:00: Live Hungary - a legnagyobb hazai előadók koncertjei
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: - Ferenczi István népzenei műsora
  A Népzenei kavalkád c. műsor nem egy konkrét nép zenéjével foglalkozik, hanem általában a népzenével és vonulataival. A műsor első felében népi hangszereket mutat be a műsorvezető, nemcsak történetükről, hanem azok hangját is meghallgathatjuk az adásban.
  A műsor második részében néhai adatközlőket, énekeseket, hangszereseket, illetve zenekarokat mutat be Ferenczi IStván,. majd más népek zenéjét hallgathatjuk a műsorban.
  A műsor utolsó részében ma élő adatközlőket, hangszereseket, énekeseket, és zenekarokat ismerhetünk meg, valamint olyan együtteseket, énekeseket, zenekarokat, akik ma művelik a népzenét és egy kicsit hozzá nyúltak, illetve beleraktak más műfalyokat, pl. jazz, és a könnyűzene.
 • 21:00: - Szabolccsal
  A Sztárportré egy több éve működő rádióműsor sorozat, ahol hétről-hétre közismert emberek nyilatkoznak, mindig egy-egy újabb, gyakran a személyükhöz igen közel álló témában. A Sztárportré optimista műsor, törekszik mindenről valódi képet festeni. Az adások szereplői olyan közismert emberek, akiket a legtöbb magyar ember a sajtóból jól ismer, és szívesen hallgat. Könnyű téma, nehéz kérdések, alapos válaszok.

  Bővebb információ: www.sztarportre.hu
 • 22:00: Egészségedre - Turcsányi Sipos Éva műsora

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2022. július 4. hétfő, Ulrik napja van.
Ma van a(z) Nemzetközi szövetkezeti nap.
Az év 27. hete és 185. napja.
Holnap Emese, Sarolta napja lesz.

1490. Mátyás király kegyencei Corvin herceget kifosztják. Corvin János főherceg a királyválasztó országgyűlésen későn vette észre, hogy atyja kegyencei, kit híveinek vélt, őt kijátszották, és a királyi méltóságra Ulászlót emelték. Július 1-én tehát a koronával és kincseivel, hívei kíséretében Sclavónia felé indult, de július 4-én Báthory István vajda és Kinizsy Pál utána siettek s Tolnában a Csonthegyen őt megtámadták és kincseitől megfosztották.


1910. június 12-július 5. Ezer fővárosi festőmunkás sztrájkol munkakörülményei javításáért.


József Attila: Hangya

A bábok között elaludt egy hangya.
Szél, a bábokat most el ne fúdd!
Különben jó az is.

Kis, fáradt fejét csillámokra hajtja,
és alszik véle csöpp árnyéka is.

Egy szalmaszállal fölkelteni szépen!
De jobb, ha már indulunk haza,
erősen beborult-

A bábok közt elaludt egy hangya,
és -hopp- egy csöpp már a kezemre hullt.

BKK Információk

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


kilenc plusz öt = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 312
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com