Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


ágnes Vanilla - Kinek mondjam el
37
hallgató

Kora gyermekkori innovatív terápiák a Gézengúz Alapítványnál

- 2021. március 26. 11:31 - 560 megtekintés

A Dr. Schultheisz Judit gyermekorvos által 1990-ben alapított Gézengúz Alapítvány komplex családcentrikus ellátás keretében teszi lehetővé a koraszülött, idegrendszeri sérült vagy mozgásfejlődésben érintett, eltérő vagy veszélyeztetett fejlődésmenetű gyermekek diagnosztikáját és korai komplex intervenciós ellátását.

Az Alapítvány korai terápiákat, rehabilitációs módszereket és eszközöket („Huple®”) fejlesztett ki, amelyek mára már képzés keretében hozzáférhetők Magyarországon öt központban, Budakalászon, Óbudán, Budafokon, Győrött, Salgótarjánban fogadják országos ellátási profillal a gyermekeket, családokat.

A Gézengúz Modell

A Gézengúz Modell lényege a komplex – több módszert egymásra építve alkalmazó –, személyre szabott, intervenciós program. A diagnosztikai folyamat után szoros szakorvosi és szakmai team általi nyomon követés történik. A Modell transzdiszciplináris szakellátásában alkalmazza a nemzetközi és hazai diagnosztikai és állapotkövető objektív vizsgálóteszteket, skálákat, módszereket, eljárásokat – kiemelten a Bayley III. fejlődéspszichológiai tesztet és a WPPSI-IV intelligenciatesztet.
A legmegfelelőbb terápiás módszereket és eljárásokat meghatározott intervallumokban és sorrendben egymásra építve alkalmazzák, figyelembe véve a gyermek fejlődését és szükségletét.
A diagnosztikai vizsgálatokat, elemzéseket és konzultációkat követően kialakítják a család számára ajánlott terápiás folyamatot (általában egy gyermek 4-5 terápiás elemet kap).
A családok, heti több alkalommal is, ambuláns formában kapnak ellátást intézeteikben, valamint heti intenzív terápiás ellátást, bentlakással a központi Budakalász Intézetében.
Az ellátásban a család is aktívan részt vesz, együttműködő partnere a gyógyítás-fejlesztés folyamatának. Az ellátás elemei a családi életbe is integrálhatók, örömteliek. Sikerélményt biztosítanak a családnak, valamint pozitív megerősítésekkel a gyermekek önértékelését is erősítik. Mobilizálhatatlan kisgyermekeknél otthoni ellátást végeznek.
A Gézengúz Modell koncepciójára jellemző, hogy a terápiás hatékonyság érdekében tematikusan összekapcsolja a vízi és tornatermi ellátásokat, a terápiás helyzeteket közegváltásban ismételve. A korosztálynak és az állapot súlyosságának megfelelően egyéni és csoportos ellátásokat alkalmaznak. A csoportos ellátásokat integrált és inkluzív formában végzik, típusosan fejlődő gyermekek és családjaik részvételével.
Ez támogatja egy új életmód kialakítását, erősíti a mentálhigiénés fejlődést és a családi kohéziót, és segít abban, hogy az érintettek öntudatosabban vállalják új életmódjukat, önmagukat, családjukat. A hatékonyság megerősítése céljából otthoni környezetben használandó terápiás és fejlesztőeszközöket kölcsönöznek a családok számára.

1. ábra: Otthoni környezetben, koraszülött-ellátásban
2. ábra: Vízi közegben ki terjesztett a mozgáspálya
2. ábra: Vízi közegben ki terjesztett a mozgáspálya

Az alapítvány úttörő kezdeményezése volt a „Szociális Információs Szolgálat” (SZISZ) kialakítása védőnő munkatárs bevonásával, aki már az első diagnosztikai vizsgálat során tanácsadást nyújt a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokat megillető támogatási formákról. A folyamatos terápiák, fejlesztések és tanácsadás mellett, hangsúlyosak a családok részére az integrált közösségi programok szervezése, így az aktív interakciók maximálisan segítik a szociabilitás erősítését, a család és a gyermek jóllétét.
Az alapítvány, rendszerszemléletének köszönhetően, intézménye körül kialakítja a fejlesztési folyamatban érintett szakmai partnerekkel való együttműködést. Célja a transzdiszciplináris szakmai teameknek, hogy a családoknak ne kelljen kiszakadniuk lakóhelyükről, hanem annak közelében találjanak segítséget.
A családoktól érkező szükséglet hívta életre, hogy ma már országszerte több központtal rendelkezik az alapítvány. Ezt mutatja azon tevékenysége is, amelyben az igen korai ellátási programját (0–16 hetes kor) a kórházi ellátások indítványozására osztályos ellátási környezetbe illeszti, pl.: PIC (NICU) melletti Gézengúz Szoba kialakítása Kecskeméten és Kaposváron, a megyei kórházakban.
A Gézengúz Modell magas színvonalú, kiterjedt hálózati rendszerének működtetését, a több évtizede kialakított és fenntartott minőségirányítási rendszer, a MSZ EN ISO 9001: 2015 is segíti.
A Gézengúz Modell alapvető jellemzője, hogy a terápiás folyamat az egész családra kiterjed, és minden esetben individuális jellegű. A gyermek és családja személyes szükséglete alapján készül el a szükségletalapú rehabilitációs, fejlesztési terv. Ennek kialakítása során a szülői kompetenciába fektetett bizalom kulcsfontosságú, amelynek kiteljesedéséhez egyfajta „coaching”-jellegű együttműködés keretében adnak teret.
A fejlesztés folyamatába nemcsak a családokat, hanem mindazon személyeket is bevonják, akik a természetes támogatói közegben jelentőséggel bírnak a család életében: nagyszülők, barátok stb., ezzel is megerősítve a család természetes kapcsolatrendszerét, támogatói környezetét.
A Gézengúz Alapítvány fennállása óta több új módszert és minősített képzéseket dolgozott ki, terápiás innovációival gazdagítva a kora gyermekkori terápiás ellátásokat. Mindhárom terápiás innováció, az NHT 1., 2., a Huple®-program és a kombinált DSZIT neurofiziológiai tengelye a szomatoszenzoros vesztibuláris rendszer.
Huple®-program. Dr. Schultheisz Judit regisztrált HU/CA01/73691/10 orvostechnikai eszköz szabadalmára épített terápiás ellátás. A Huple® dinami-kus terápiája folyamatos válaszreakciókat idéz elő a vesztibuláris rendszer ingerlése következtében, ezáltal nagyon jótékonyan hat a mozgásfejlődésre, a kognitív fejlődésre és a magatartás-viselkedés szabályozására, az idegrendszer érési folyamatát is segítve (1., 2. ábra).
Neuro-hidroterápia (NHT 1., NHT 2.). Az egyensúlyi rendszer ingerterápiája által, speciális korrekciós fogások segítségével, vízi környezetben támogatják a megfelelő mozgásminták kialakulását, fejlődését. Befolyásolja az idegrendszer érését, javítja a gyermekek izomtónusát, hőszabályozását, légzésszabályozását, mozgáskészségét és koordinációját. Ennek során is alkalmazzák a Huple®-eszközt, amellyel játékos formában történik a fejlesztési folyamat a vízben (3., 4. ábra).

3. ábra: Neuro-hidroterápia 1.–NHT 1.0-tól 4-5 hónapos korig
3. ábra: Neuro-hidroterápia 1.–NHT 1.0-tól 4-5 hónapos korig
4. ábra: Neuro-hidroterápia 2.–NHT 2. 4–5 hónapos kortól iskolás korig
4. ábra: Neuro-hidroterápia 2.–NHT 2. 4–5 hónapos kortól iskolás korig

Kombinált dinamikus szenzoros integrációs terápia (DSZIT). A legjobb eredmény elérése érdekében a tornatermi és a vízi fejlesztési elemeket 90 perces alkalomra egyesítették. Ezen órák során a gyermekek kialakíthatják saját éretlen vagy még nem megfelelően differenciált játékaikat, különféle esz-közök használatával. Az összekapcsolt, közegváltással végzett terápia nagy lehetőséget ad a gyermekek egyéni szükségletein alapuló saját aktivitás megélésére egy kiterjesztett terápiás keretben.
Folyamatos kutatások, egyetemi együttműködések által követik nyomon a modellben alkalmazott terápiák hatását a gyermekek fejlődésére. Példaként: a Huple® mozgás- és koordinációfejlesztő orvos-technikai eszköz egyensúlyjavító hatásának kontrollált vizsgálata több eszközzel is megvalósult a MTA-BME Lendület Program együttműködésével.
Az egyensúly objektív vizsgálatához a Huple®-eszköz mellett alkalmaztak stabilométert, 3D szenzort+VIR terápiás célú mozgásprogramot és az OptiTrack® kamerarendszert. A vizsgálatok célcsoportjai hipotóniával, hemiparézissel diagnosztizált, 1–5 éves gyermekpopuláció volt, kontrollcsoportokkal. A kutatás terápiás konzekvenciákra mutatott rá a program minimálisan 6 hetes időtartamának hatékonyságára vonatkozóan.


Dr. Schultheisz Judit írása a Gyermekorvos Továbbképzés XX. évfolyam 1. számban jelent meg teljes terjedelmében, a cikket a jogtulajdonos Promenade Kiadó és a Szerző hozzájárulásával és engedélyével közli a Rehabportál.

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Reklám

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: MVGYOSZ. hírlevél - A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hírlevél műsora
 • 9:00: - Ruzsa Viktor műsora
  Rádiónk 2008. (indulása) óta fontosnak tartja a sérült emberekről szóló információkat eljuttatni az érintettek és érdeklődők számára.

  Műsorunk célcsoportja a sérült emberek és hozzátartozóik, a szociálisan érzékeny emberek csoportja. Küldetésünk alapja, hogy a célcsoport számára igen csak hiányos információs, tájékoztató és nem utolsó sorban szórakoztató magazint juttassunk el fogyatékkal élők és a témában érintett emberek részére. Rádióműsorunk két heti rendszerességgel jelentkezik új műsorral.
  Egy műsor, melynek célja a fogyatékos személyek lehetőségeinek, jogainak, és ezen jogok érvényesítési eszközeinek bemutatása. Felhívni a figyelmet az igazi esélyegyenlőségre, az önálló életvitel, valamint a társadalomban való aktív részvétel, maradéktalan biztosításának a fontosságára.

  A műsort ugyanebben az időben, a kimaradt héten ismételjük.

  E műsorunkat több vidéki rádió is átveszi. Ha az Ön rádiójában is szeretné sugározni, keeressen minket bizalommal!
 • 10:00: Tízórai - Godó Gyurival
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 14:00: Europe in my Backyard - Európai Uniós projektek (a Civil Rádió magazinműsora)
 • 16:00: Life is life - életmód magazin
 • 17:00: Live World - a legnagyobb külföldi előadók koncertjei
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: MVGYOSZ. hírlevél - A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hírlevél műsora
 • 21:00: - esélyegyenlőségi magazinműsor Ruzsa Viktorral
  Rádiónk 2008. (indulása) óta fontosnak tartja a sérült emberekről szóló információkat eljuttatni az érintettek és érdeklődők számára.

  Műsorunk célcsoportja a sérült emberek és hozzátartozóik, a szociálisan érzékeny emberek csoportja. Küldetésünk alapja, hogy a célcsoport számára igen csak hiányos információs, tájékoztató és nem utolsó sorban szórakoztató magazint juttassunk el fogyatékkal élők és a témában érintett emberek részére. Rádióműsorunk két heti rendszerességgel jelentkezik új műsorral.
  Egy műsor, melynek célja a fogyatékos személyek lehetőségeinek, jogainak, és ezen jogok érvényesítési eszközeinek bemutatása. Felhívni a figyelmet az igazi esélyegyenlőségre, az önálló életvitel, valamint a társadalomban való aktív részvétel, maradéktalan biztosításának a fontosságára.

  A műsort ugyanebben az időben, a kimaradt héten ismételjük.

  E műsorunkat több vidéki rádió is átveszi. Ha az Ön rádiójában is szeretné sugározni, keeressen minket bizalommal!
 • 22:00: Világjáró - Magyarosi Marianna utazási műsora
 • 23:00: - Reményik László interjú műsora
  A Vakok Állami Intézete, és az ötlet-, és házigazda Reményik László, "Ezer arc, ezer talentum" című közös programja minden hónap második keddjén (kivéve a nyári időszakot) megtekinthető élőben a Hermina út 21. szám alatt.
  (a rendezvények ingyenesek!)

  Cél, hogy minden hónap második keddjén olyan személyek legyenek a vendégek, akik tevékenységük, tudásuk, gondolataik, élettapasztalatuk révén szellemi munícióval tudnak szolgálni.

  Az interjú sorozat alkalmain két embert ismerhetnek meg a rendezvény látogatói, míg rádiónkban hetente egy-egy vendéget mutatunk be hallgatóink előtt (így a következő hétre csúszik át az aktuális rendezvény második vendége).

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2022. november 29. kedd, Taksony napja van.
Az év 48. hete és 333. napja.
Holnap András, Andor napja lesz.

1801. Bene Ferenc, a pesti egyetem orvos tanárának kezdeményezésére a fővárosban megkezdték a himlő elleni védőoltás alkalmazását.


1868. Pesten és Budán megtiltják a szemét utcára dobálását, s megkezdik az első pesti vízmű építését.


Horgas Béla / 1937. nov.29. - /

Tél

Pitt-patt,
csitt-csend, a fákon,
az ágon,
az egész világon,
csitt-csend, most hajlik,
pitt-patt, most mozdul,
ütődik,
hívja csengetőit,
csenget és kovácsol,
ág-bog hull a fáról:
kis üvegcsonkok,
tűhegyes fogak,
a ritkás levegőben
fölvillámlanak;
szél zúg, zeng, most,
szél fönn, lenn, most;
síneken utazik,
fejszefogba ütközik,
forgács lesz belőle:
ej-ha!

BKK Információk

18:45November 29. KEDDszerkeszti: Schilling Zsolt
RENDKÍVÜLI HÍREK  Járműhiba miatt a 19-es villamos a Szent Lukács Gyógyfürdő és a Batthyány tér között nem közlekedik, a 109-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. A 41-es villamos terelve jár a Kamaraerdei Ifjúsági Park felé, nem érinti a Szent Lukács Gyógyfürdő és a Rudas Gyógyfürdő közötti megállókat.   Baleset nehezíti a közlekedést a XV., Nyírpalota úton befelé a Szentmihályi út után a belső sávban.   A 105-ös és a 178-as autóbusz közúti torlódás miatt terelve közlekedik a budai végállomások felé, nem érinti a Petőfi tér megállót.  
 
FRISS HÍREK  Lezárták a fél útpályát a XXII., Leányka utcai felüljárón felújítás miatt várhatóan csütörtökön 23 óráig. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa irányítja. A környéken a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban megnövekedett menetidőre kell számítani.   A XIII., Röppentyű utcában a Rozsnyay utca és a Forgách utca között útszűkületre és sávelhúzásra kell számítani mától, mert felújítják a csatornát.   Sávlezárásra számítsanak az V., Apáczai Csere János utcában a Wekerle Sándor utca előtt távhővezeték-építés miatt.   A Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Arany János utca után lezárták a buszsávot egy hosszabb szakaszon, illetve a Bazilika előtt sávelhúzással irányonként két sáv járható karbantartás miatt.   A XVI., Vezér utcában tart a felújítás; megnyitották a Füredi utca és a Fogarasi út között a Rákospatak utca felé vezető oldalt, de szakaszonként mindkét irányban útszűkületre készüljenek, illetve a Bazsarózsa utca és a Fogarasi út között szintén útszűkületen kell áthajtani. Az Uzsoki Utcai Kórház; Rákosszentmihály; illetve Rákospalota felé a 82-es és a 82A trolibusz, valamint a 31-es, a 131-es, a 144-es és a 231-es autóbusz Vezér utca és Fogarasi út megállóját már korábban áthelyezték.   Adventi villamossal utazhatnak hétköznapokon 14 és 17 óra között a 2-es villamos vonalán.   Útszűkületre számítsanak a VIII., Csobánc utcában a Diószegi Sámuel utcánál, mert beszakadt az útpálya.    Lezárták az V., Irányi utcát a Belgrád rakpartnál vízvezeték-építés miatt. A Március 15. téren a Szabad sajtó út felé egy rövidebb szakaszon csak egy sávban tudnak áthaladni.    Lezárták a XXIII., Millennium utcát az Orbánhegyi dűlőnél vízvezeték-építés miatt. A közelben, a Pál Apostol utcában és a János Apostol utcában is útszűkületre kell készülni a Haraszti útnál.   A 60-as (fogaskerekű) villamos nem közlekedik karbantartás miatt. A Svábhegy és a Széchenyi-hegy, Gyermekvasút között a 60-as pótlóbusszal lehet utazni, amely a Művész út megállót csak a Széchenyi-hegy felé érinti. A pótlóbusz hétköznapokon üzemkezdettől 5:30-ig és 22 órától üzemzárásig, hétvégén üzemkezdettől 7:30-ig és 22 órától üzemzárásig igényvezérelten közlekedik. A Svábhegy és a Széll Kálmán tér között a 21-es, a 21A és a 221-es autóbusszal utazhatnak, a Svábhegy és a Királyhágó tér között pedig a 212-es és a 212A autóbusz igénybevételét ajánljuk.    A Gyál, Vecsési út felé közlekedő 55-ös, 94E és 294E autóbusz, illetve 994-es éjszakai járat Somogyi Béla utca megállóját áthelyezték átépítés miatt.  
 
AZ M3-AS METRÓ FELÚJÍTÁSA  KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS   Az M3-as metró munkanapokon a Göncz Árpád városközpont és a Kálvin tér között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótlóbusszal utazhatnak. Munkanapokon a Göncz Árpád városközpont és a Nyugati pályaudvar között az M3A pótlóbusszal is utazhatnak. A metró a Nagyvárad téren nem áll meg, oda a Népligettől induló M30-as állomáspótló autóbusszal lehet eljutni. A Nagyvárad tér megközelíthető a belváros, illetve a Keleti pályaudvar felől a 2M és a 24-es villamossal, a Semmelweis Klinikák felől gyalog, vagy MOL Bubival. M3A pótlóbusz jár a Nyugati pályaudvar és a Göncz Árpád városközpont közötti szakaszon. Hétköznap esténként 21 órától, illetve hétvégén a metró csak Újpest-központ és a Göncz Árpád városközpont között jár. Kőbánya-Kispest és a Göncz Árpád városközpont között az M3-as metrópótló autóbusszal utazhatnak.   Az M3-as metró a Göncz Árpád városközpontban naponta 13 óráig a Kőbánya-Kispest irányú peronhoz érkezik, és onnan indul vissza Újpest felé. 13 órától üzemzárásig a szerelvények az Újpest-központ irányú peronhoz érkeznek, és onnan indulnak vissza Újpest felé.   A 34-es és a 106-os autóbusz Óbuda felé a Róbert Károly körúton a Váci út után nem áll meg a Göncz Árpád városközpont megállóban. A 115-ös autóbusz a Göncz Árpád városközpont felé a Váci úton a Róbert Károly körút előtti Göncz Árpád városközpont megállóban nem áll meg. A 254E autóbusz a Népligetig, a 254M autóbusz a Boráros térig közlekedik. Pestszentimre térségéből a Boráros tér az 54-es és az 55-ös autóbusszal továbbra is elérhető. A 84M, a 94M és a 294M autóbusz a továbbiakban nem érinti a Nagyvárad teret, ezért a kora reggeli járatok is 84E, 94E és 294E jelzéssel a Határ útig közlekednek. A 98E autóbusz mindkét irányban megáll a Csévéző utcában a Frangepán utca megállóban.   A Deák Ferenc téri aluljáróban már korábban lezárták a Károly körúti metrókijáratot, illetve a Bárczy István utcánál az aluljáró lépcsőjét. Az M1-es és az M2-es metró csak a Sütő utca és az Erzsébet tér felől közelíthető meg. A Nyugati téri aluljáróban továbbra sem használható a buszvégállomás Teréz körúti lépcsője.   KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS   A Szentkirályi utcát kétirányúsították a Baross utca és az Üllői út között, de az Üllői út irányába csak a BKK járatai hajthatnak be. Ezen a szakaszon mindkét oldalon tilos megállni. Újpesten az Árpád úton a Lebstück Mária utca és Kassai utca között is tilos parkolni. A szabálytalanul várakozó járműveket azonnal elszállítják.   Buszsávot jelöltek ki a Váci úton a Göncz Árpád városközpont és a Lehel tér között is. A Váci úton kifelé a Róbert Károly körút után, a felüljáró mellett csak egy sáv járható, ezért az Árpád híd felől a Váci út kifelé vezető oldalára kanyarodóknak csúcsidőben torlódásra kell számítani. Érdemes az Árpád hídról korábban, a Népfürdő utcánál lehajtani, és onnan a Dagály utca vagy a Vizafogó utca érintésével haladni Észak-Pest felé. A Váci út befelé vezető oldaláról a Róbert Károly körútnál nem lehet balra kanyarodni a felüljáró alatt, a Petneházy utcánál mindkét irányban jelzőlámpa szabályozza a haladást. A Váci úton a Dózsa György útnál mindkét irányban csak két sávban lehet közlekedni, de a külső sávokban jellemzően a metrópótló autóbuszok járnak, részükre elsőbbséget kell adni. Torlódásokra, hosszabb menetidőre kell készülni. Az erre autózóknak csúcsidőben érdemes más útvonalat választaniuk.   Továbbra is tilos jobbra kanyarodni a Váci úton befelé a Victor Hugo utcánál, valamint a Nyugati téri felüljáróról érkezőknek az Alkotmány utcánál. A Bajcsy-Zsilinszky úton az Alkotmány utcától befelé csak a belső sávban lehet egyenesen haladni, mellette buszsáv segíti a pótlóbuszok gyorsabb haladását, a külső sávot csak a jobbra forduláshoz szabad használni. A Kálvin téren már korábban áthangolták a jelzőlámpákat, illetve minden irányban csak egy sáv járható, ezért napközben torlódásra kell számítani. Az Üllői útról csak jobbra, a Múzeum körútra lehet kanyarodni. A Vámház körúton a Lónyay utcától a Kálvin tér felé ugyancsak egy sávon lehet haladni. A pótlóbuszok közlekedését segítő sárga csíkozott területen még forgalmi okból is tilos megállni! Tilos parkolni a Váci úton befelé a Lehel tértől; a tilosban parkoló járműveket elszállítják. A mozgáskorlátozott-parkolóhelyeket áthelyezték a környező utcákba.   Már korábban buszsávot jelöltek ki a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Kiskörúton az Andrássy út és a Kálvin tér között, az Andrássy úton befelé a Jókai tértől, a Váci úton a Lőportár utca és a Csanády utca között, illetve a Csanády utcától befelé a Nyugati térig. A buszsávokban tilos kerékpározni, és az itt megálló járműveket azonnal elszállítják!   A Bajcsy-Zsilinszky útra a Nagykörút felől továbbra is csak a BKK-járatok hajthatnak be. A Stollár Béla utca forgalmi iránya korábban megfordult, így a Bihari János utcától a Bajcsy-Zsilinszky út felé egyirányú. A Szent István körútról érkezők a Bajcsy-Zsilinszky utat csak a Teréz körút–Podmaniczky utca útvonalon érhetik el. Az Andrássy útról egy-egy sávból lehet balra a Deák Ferenc tér felé, és jobbra, a Bajcsy-Zsilinszky útra kanyarodni, valamint egyenesen továbbhaladni a József Attila utca felé. A Károly körúton az Astoria irányában a belső sáv a buszsáv, a külső sáv a forgalmi sáv. Az Astoriánál továbbra is a belső sávból lehet egyenesen haladni, és a külső sávból jobbra kanyarodni. A kerékpárral közlekedőket külön jelzőlámpa segíti. A Múzeum körúton a külső sáv a buszsáv. A Bank utcában a Bajcsy-Zsilinszky útnál útszűkületre készüljenek.   A Váci úton a Dózsa György útnál irányonként két sáv járható, befelé nem lehet balra kanyarodni, a kifelé vezető oldalon csak egyenesen lehet továbbhaladni. A Dózsa György úton a Váci útnál irányonként egy sávon közlekedhetnek. Az Ipoly utcában a Váci út előtt sávlezárásra kell készülni, a parkolási lehetőség is megszűnt ezen a szakaszon.   Megváltozott a forgalmi rend a XIII., Kádár utcában; a Váci úttól a Visegrádi utca felé lett egyirányú a Kresz Géza utcáig. A Váci útra a Radnóti Miklós utcán át lehet kihajtani.   A Vágóhíd utcából nem lehet balra, az Albert Flórián útra kanyarodni. Kerülni az Üllői út–Könyves Kálmán körút–Albert Flórián út útvonalon lehet. A Baross utcában a Szabó Ervin térnél útszűkület és sávelhúzás nehezíti a közlekedést.   KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS A Kálvin téren és az Astoriánál a sűrűn járó pótlóbuszok miatt fokozott figyelmet igényel az áthaladás, ezért a belváros átszelésére a Kiskörút helyett a Nagykörutat, illetve a Kecskeméti utca–Ferenciek tere–Petőfi Sándor utca útvonalat ajánljuk a kerékpárral közlekedőknek.  
 

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


öt mínusz egy = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 315
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com