Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Hírek -
21
hallgató

TÁRSSZERVEZETEK HÍREI 2020. 03. 31.

- 2020. március 31. 15:17 - 442 megtekintés

Az ÉFOÉSZ. összeállítása.

Fogyatékos gyermeket nevelő szülők munkajogi helyzete: http://www.meosz.hu/blog/fogyatekos-gyeremeket-nevelo-szulok-munkajogi-helyzete/

A magyar munkajogi szabályozás a fogyatékos gyermeket nevelő szülők mellett szélesebb munkavállalói kör számára is biztosít némi kedvezményt. A hozzátartozója (így pl. gyermeke) tartós, személyes gondozását végző, illetve a gyermeket saját háztartásban nevelők számára néhány, az általánostól kedvezőbb szabály szerepel a munka törvénykönyvében.

A fogyatékos gyermeket nevelő munkavállalóknak két plusz nap pótszabadság is jár, de kifejezetten a fogyatékos gyermekre tekintettel járó más munkajogi kedvezmény sajnos nincs és a jelenlegi, koronavírus okozta járványügyi helyzetben sincs a fogyatékos gyermeket nevelő munkavállalókra vonatkozó kedvezmény. A részletesebb munkajogi szabályokról a csatolt dokumentumban olvashatnak.

A MEOSZ tájékoztatója a keresőképtelenség veszélyhelyzet alatt történő igazolásáról: http://www.meosz.hu/blog/a-meosz-tajekoztatoja-a-keresokeptelenseg-veszelyhelyzet-alatt-torteno-igazolasrol/

Az új koronavírus okozta járvány terjedésének megakadályozása érdekében Magyarország területére kihirdetett veszélyhelyzet, mint különleges jogrend alatt már számtalan olyan intézkedést rendeltek el, amellyel ideiglenesen szükségtelenné vált a hivatali ügyintézés, illetve az orvos felkeresése. Mint ahogyan arról már hírt adtunk, az ún. táppénzes papírokat, azaz a keresőképtelenségi igazolásokat 2020. március 15-étől nem kell kéthetente ismételten kiállítani. Bár ezzel az intézkedéssel az igazolásokért nem kell elmenni a betegállományban tartó orvoshoz, azonban a betegszabadság/táppénz megállapításához az igazolásra továbbra is szükség van. Felhívjuk a figyelmet, hogy e mentesítéstől függetlenül, betegszabadság és táppénz igényléséhez a keresőképtelenséget továbbra is igazolni kell. A veszélyhelyzeti intézkedések alapján 2 hétnél hosszabb időszakra is igazolható a keresőképtelenség, de ahhoz, hogy a beteg ellátás iránti kérelmét el tudják bírálni, legalább havonta egy alkalommal keresőképtelenségi igazolás szükséges és azt csatolni is kell a táppénz kérelemhez. A keresőképtelenséget igazoló orvosi igazolást és meghosszabbítását elektronikus úton (pl. szkennelve) küldje meg az orvos a beteg részére. Fontos tudni, hogy ez a lehetőség kizárólag a veszélyhelyzetre tekintettel, az emberek egészségének és életének megóvása érdekében áll fenn, ezért a veszélyhelyzet elhárulta után az eredeti orvosi igazolást el kell kérni az orvostól és átadni a foglalkoztatónak.


MVGYOSZ

Munkavállalás koronavírus-járvány idején

https://www.mvgyosz.hu/hirek-hu/munkavallalas-koronavirus-jarvany-idejen/

Ebben a fertőzésveszéllyel fenyegetett időszakban sokakban vetődik fel a kérdés: dolgozzanak-e, illetve dolgozhatnak-e, vagy ha esetleg nem szeretnének, illetve valamilyen okból nem tudnak munkába járni, ezt hogyan, milyen feltételekkel, következményekkel tehetik meg.

-Otthoni munkavégzésre csak akkor kerülhet sor, ha azt a munkáltató egyoldalúan elrendeli, vagy ha ebben a felek közös megállapodásra jutnak. Történhet folyamatos otthoni munkavégzéssel, de úgy is, hogy azt kombinálják a munkahelyen való munkával például úgy, hogy egyik héten otthonról dolgozik a munkavállaló, a másik héten pedig a munkahelyen; így is csökkenthető a megfertőződés veszélye. A munkavégzéshez szükséges munkaeszköz biztosítása (ha ebben a felek nem egyeznek meg másként) a munkáltató feladata.

– A Munka törvénykönyvéről rendelkező 2012. évi I. törvény szabályai alapján a munkavállaló mentesül a rendelkezésre állás és a munkavégzési kötelezettség alól a különös méltánylást érdemlő személyi, családi elháríthatatlan ok miatti távollét esetén. Ha ilyen különös méltánylást érdemlő körülmény áll fenn (jó példa erre, ha a gyerek felügyeletét a járvány ideje alatt másként nem tudja valaki megoldani), akkor nincs szükség a munkáltató kifejezett hozzájárulására a munkavégzés alóli mentesüléshez, azonban a távollét okáról tájékoztatást kell adni, illetve (erre irányuló kérés esetén) igazolni is kell annak fennálltát. A munkavállaló akkor is kérheti a munkáltatójától a munkavégzés alóli mentesítését, ha nem áll fenn különös méltánylást érdemlő körülmény. Ebben az esetben a felek megállapodása alapján kerül sor a munkavégzés alóli mentesülésre. Díjazás a most említett két esetben főszabályként nem illeti meg a munkavállalót, viszont a munkáltatóval ettől eltérően is megállapodhatnak pl. úgy, hogy a kiesett munkaidő egy részére kap fizetést, esetleg csökkentett díjazásban részesül stb. Azt viszont fontos tudatosítani, hogy ha ilyen távollét esetén a munkavállaló úgy mentesül a munkavégzés alól, hogy erre az időre díjazást nem kap, akkor a társadalombiztosítása is szünetel, ezért vele összefüggésben az egészségügyi szolgáltatási járulékot meg kell fizetni, amit akár a munkáltató is átvállalhat. A járulék napi összege 250 Ft, havi összege pedig 7710 Ft.

– A munkáltató évente hét nap szabadságot – legfeljebb két részletben – a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. Ezen túlmenően a felek szabadon állapodhatnak meg a szabadság kiadása, illetve kiadásának kérése tekintetében.

– A munkáltató egyoldalúan a fizetés nélküli szabadságot nem rendelheti el. Részint a Munka törvénykönyve határozza meg azokat az eseteket, amikor erre a munkavállaló jogosult, de a felek természetesen meg is állapodhatnak fizetés nélküli szabadság igénybevételében. Ilyen esetben is igaz viszont, hogy a biztosítási jogviszony szünetelése miatt az egészségügyi szolgáltatási járulékot meg kell fizetni, amit a munkáltató ilyenkor is átvállalhat.

– Karantén alatt azt kell érteni, ha valakit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, vagy egészségügyi zárlat alá kerül. A karanténba került munkavállaló az egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény alapján keresőképtelennek minősül, így táppénzre lehet jogosult. Ha a munkavállaló azért nem tud dolgozni, mert a munkáltató működése ellehetetlenült, például azért, mert a tevékenységét a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel jogszabály korlátozta, ezért nem tud foglalkoztatni munkavállalókat, akkor őket erre az időre díjazás nem illeti meg, mivel a munkáltató részéről ez a körülmény elháríthatatlan külső oknak minősül.


SINOSZ

Személyes helyett online ügyfélfogadások a SINOSZ jelnyelvi tolmácsszolgálatainál!

https://sinosz.hu/szemelyes-helyett-online-ugyfelfogadasok-sinosz-jelnyelvi-tolmacsszolgalatainal/

A tolmácsszolgálatok ügyfelei és munkatársai egészségének megóvása érdekében a mai naptól, 2020. március 30-tól visszavonásig a személyes ügyfélfogadás helyett online ügyfélfogadások kerültek bevezetésre a SINOSZ fenntartásában működő jelnyelvi tolmácsszolgálatoknál.


MMSZ

Az ebéddel kapják meg feladatlapjaikat a rászoruló gyerekek – Örömmel ajánlja fel tapasztalatait, tudását a Máltai iskolafenntartó

https://www.maltai.hu/cikk/hir/3696

Napokon belül reagált a rendkívüli válsághelyzet kihívásaira a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványa, intézményei a legnehezebb helyzetű településeken is zökkenőmentesen álltak át az új típusú munkarendre. Mivel óvodáik, iskoláik zömmel a leghátrányosabb helyzetű településeken vannak, a mostani, digitális munkarend ellenére a feladatokat nem egyszer papíron adják át a diákjaiknak. Ezzel együtt a metódus működik, tudásukat, tapasztalataikat pedig örömmel megosztják bármely intézménnyel, amely ezt igényli. Az iskolának, vagy óvodafenntartóknak két fontos feladata van. Ismertette a helyzetet Thaisz Miklós, az Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány ügyvezető igazgatója. Az egyik a támogatás. Ebben a rendkívüli és váratlan helyzetben a fenntartó dolga biztosítani a forrásokat, az eszközöket (legyen szó szájmaszkról, gumikesztyűről vagy tabletről) és a folyamatos szakmai és lelki támogatást az intézményekben dolgozó kollégáknak. A másik tipikus fenntartói feladat az iskolák szakmai munkájának ellenőrzése. Ez utóbbit is úgy kell megtenni, hogy az amúgy is túlterhelt, az új módszertannal is küzdő pedagógusok ne plusz tehernek, hanem segítségnek érezzék.


Magyar Vöröskereszt

A Magyar Vöröskereszt összefogott a Coca-Colával a koronavírus ellen

http://voroskereszt.hu/hirek/a-magyar-voroskereszt-osszefogott-a-coca-colaval-a-koronavirus-ellen/

A Magyar Vöröskereszt és a Coca-Cola az elmúlt években több sikeres együttműködést tudhat maga mögött.  Legutóbb tavaly karácsonykor, a #SzerezzÖrömet kampánnyal támogattuk közösen a nélkülöző családokat.

A „Reklám helyett segítség” egy olyan, eddig példa nélküli összefogás, amelyben a Coca-Cola a forrásait a közösség szolgálatába állítja és áprilistól határozatlan ideig szünetelteti saját kereskedelmi reklámtevékenységét. Ez idő alatt, a Coca-Cola, valamint a vállalat többi márkáinak hirdetésekre szánt felületei és a közösségi média csatornái a Magyar Vöröskereszt üzeneteit közvetítik.

Ennek eredményeképp, a koronavírus ideje alatt az összes rendelkezésünkre bocsájtott felületet a lakosság hiteles tájékoztatására, és olyan, a veszélyhelyzet alatt is kiemelten fontos tevékenységeink népszerűsítésére használjuk, mint a véradás, önkéntesség vagy szociális segítségnyújtás.

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Reklám

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: MVGYOSZ. hírlevél - A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hírlevél műsora
 • 9:00: - Ruzsa Viktor műsora
  Rádiónk 2008. (indulása) óta fontosnak tartja a sérült emberekről szóló információkat eljuttatni az érintettek és érdeklődők számára.

  Műsorunk célcsoportja a sérült emberek és hozzátartozóik, a szociálisan érzékeny emberek csoportja. Küldetésünk alapja, hogy a célcsoport számára igen csak hiányos információs, tájékoztató és nem utolsó sorban szórakoztató magazint juttassunk el fogyatékkal élők és a témában érintett emberek részére. Rádióműsorunk két heti rendszerességgel jelentkezik új műsorral.
  Egy műsor, melynek célja a fogyatékos személyek lehetőségeinek, jogainak, és ezen jogok érvényesítési eszközeinek bemutatása. Felhívni a figyelmet az igazi esélyegyenlőségre, az önálló életvitel, valamint a társadalomban való aktív részvétel, maradéktalan biztosításának a fontosságára.

  A műsort ugyanebben az időben, a kimaradt héten ismételjük.

  E műsorunkat több vidéki rádió is átveszi. Ha az Ön rádiójában is szeretné sugározni, keeressen minket bizalommal!
 • 10:00: Tízórai - Godó Gyurival
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 16:00: Life is life - életmód magazin
 • 17:00: Live World - a legnagyobb külföldi előadók koncertjei
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: MVGYOSZ. hírlevél - A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hírlevél műsora
 • 21:00: - esélyegyenlőségi magazinműsor Ruzsa Viktorral
  Rádiónk 2008. (indulása) óta fontosnak tartja a sérült emberekről szóló információkat eljuttatni az érintettek és érdeklődők számára.

  Műsorunk célcsoportja a sérült emberek és hozzátartozóik, a szociálisan érzékeny emberek csoportja. Küldetésünk alapja, hogy a célcsoport számára igen csak hiányos információs, tájékoztató és nem utolsó sorban szórakoztató magazint juttassunk el fogyatékkal élők és a témában érintett emberek részére. Rádióműsorunk két heti rendszerességgel jelentkezik új műsorral.
  Egy műsor, melynek célja a fogyatékos személyek lehetőségeinek, jogainak, és ezen jogok érvényesítési eszközeinek bemutatása. Felhívni a figyelmet az igazi esélyegyenlőségre, az önálló életvitel, valamint a társadalomban való aktív részvétel, maradéktalan biztosításának a fontosságára.

  A műsort ugyanebben az időben, a kimaradt héten ismételjük.

  E műsorunkat több vidéki rádió is átveszi. Ha az Ön rádiójában is szeretné sugározni, keeressen minket bizalommal!
 • 22:00: Világjáró - Magyarosi Marianna utazási műsora
 • 23:00: - Reményik László interjú műsora
  A Vakok Állami Intézete, és az ötlet-, és házigazda Reményik László, "Ezer arc, ezer talentum" című közös programja minden hónap második keddjén (kivéve a nyári időszakot) megtekinthető élőben a Hermina út 21. szám alatt.
  (a rendezvények ingyenesek!)

  Cél, hogy minden hónap második keddjén olyan személyek legyenek a vendégek, akik tevékenységük, tudásuk, gondolataik, élettapasztalatuk révén szellemi munícióval tudnak szolgálni.

  Az interjú sorozat alkalmain két embert ismerhetnek meg a rendezvény látogatói, míg rádiónkban hetente egy-egy vendéget mutatunk be hallgatóink előtt (így a következő hétre csúszik át az aktuális rendezvény második vendége).

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2022. július 5. kedd, Emese, Sarolta napja van.
Az év 27. hete és 186. napja.
Holnap Csaba napja lesz.

1044. Aba király ménfői veresége és halála. III. Henrik, miután Aba király a béke némely föltételeit nem teljesítette, harmadszor tört be az országba, s Ménfőnél a pápailag kiátkozott Aba felett árulás segélyével nagynehezen győzelmet nyert. Aba a Tisza vidékére futott a ott azon magyarok által, kiknek rokonait agyonverette, meggyilkoltatott.


1683. Az Udvari Haditanács alelnöke Pozsonyban átveszi a koronaőröktől a Szent Koronát, hogy Thököly és a törökök elől Ausztriába menekítse.


Apáti Miklós / 1944. júl.5. - /

Szakállosodván

"...Átlátván mindenen, én azt akarom:
barát és ellenség már lásson át rajtam.
Boromat kidöntöm, poharam megőrzöm,
hogy eszembe jusson, mit is akartam:

halottnak emléket, a dolgosnak munkát,
hazát a szegénynek, napsütést a rabnak,
jövőt a jelennek, a testnek diadalmát,-
s magamnak maradjak még kicsit fiatalnak."

BKK Információk

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


egy szorozva három = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 312
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com