Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


MVGYOSZ. hangos hírlevél
61
hallgató

Tudós különcök: Az Asperger szindróma

- 2020. február 10. 7:34 - 932 megtekintés

Az Asperger szindrómás gyerekek azért is nehezen felismerhetők, mert sok esetben intelligensek, kiemelkedően tehetségesek és kreatívak, viszont nem igazán empatikusak és hiányoznak a kapcsolatteremtéshez szükséges készségeik. Zárkózottak, nem tartják a szemkontaktust, és előfordul, hogy dühöngenek, ha valami nem tetszik neki és keretek közé szorítják őket. Az óvodában, iskolában neveletlennek bélyegzik őket, míg mások autistának tartják az így viselkedő gyerekeket.

„Asperger-szindrómás emberek nagyon tehetséges és kreatívak. Talán nem meglepő, hogy Vincent van Gogh, Albert Einstein és Leonardo da Vinci is aspergeres volt a kutatások szerint.”

Fontos tudni, hogy gyógyszeres kezelésre általában nincs szükség, csak akkor, ha depressziós tünetek, illetve szuicid, azaz öngyilkossági gondolatokat vélünk felfedezni a gyermeknél.
Mivel az aspergeres gyerekek nagyon okosak, tényleg csak arra kell figyelnünk, hogy a szociális készségük és a kommunikációjuk is fejlődjön.

Az Asperger szindróma idegrendszeri eredetű zavar. Legegyszerűbben az autizmus enyhébb változataként szokták emlegetni, de mégis más, önálló jellemzőkkel bíró kategória. Hans Asperger osztrák gyermekgyógyász több mint ötven évvel ezelőtt foglalta össze először azokat a viselkedéseket, melyek a szóban forgó gyerekeket – elsősorban fiúkat – jellemzik.

Az érintett szülők gyakran számolnak be arról, hogy gyermekük már nagyon kis korában térképet vett a kezébe, kívülről fújta a különböző országok földrajzi, gazdasági adatait, s később, mikor megtanult olvasni, akkor sem érdekelték más könyvek, inkább csak a lexikonokat, atlaszokat bújta. Ismeretlen környezetben nehezen vagy nem a helyzetnek megfelelően kommunikált, nem szívesen játszott más gyerekekkel.

Gyakran említik az enyhén megkésett beszédfejlődést, vagy azt a jelenséget, hogy a gyermek, mikor már beszélni kezdett, szünet nélkül ismételte kérdéseit, s így a vele folytatott beszélgetések egyoldalúvá váltak. Már nagyobbacska korában is én helyett saját keresztnevén szólította magát.

Beszéde később is szokatlan jellemzőket mutat, sokszor használ a helyzethez nem illő kifejezéseket, s előfordul, hogy az egyes hangokat túl nagy precizitással ejti, vagy a szokásostól eltérő hanglejtéssel beszél.

Az is hamar feltűnik, hogy a gyermek életében bekövetkező bármilyen kis változás, ami a megszokott rendet felborítja, nagyon megviseli őt. Örömteli vagy izgatott állapotban furcsa kézmozdulatokat tesz, ringatózó mozgás, akaratlan rángások jelentkeznek. Mozgása kicsi korától összerendezetlen.

A gondok az iskolában kezdődnek

Igazából ezek a jegyek az iskolába kerülésig nem okoznak gondot. Ott tűnik fel, hogy a gyermek nem érti az osztályközösség alapvető szabályait, szokatlan módon beszél, kerüli a közös tevékenységeket, játéka is eltér a többiekétől. Érdeklődését egy bizonyos téma uralja. Ügyetlenül rajzol, ír és mozog.

Az is előfordulhat, hogy ha nem tud kitérni a többi gyerek társasága elől, indulatosan, durván reagál. A pedagógusok legtöbbször csak furcsának tartják a viselkedését, s az értetlenségen kívül nem gondolják, hogy különösebben foglalkozni kellene vele, főképp akkor nem, ha a gyermek – nem ritkán – igen jó képességeket mutat. Segítség lehet szülőnek, pedagógusnak egyaránt, ha ismertetjük azokat a viselkedésjegyeket, amelyek figyelmeztethetnek arra, hogy a gyermek speciális figyelmet igényel.

Társas viselkedés

Az Asperger szindróma esetében a sérült társas viselkedés megnyilvánulhat a kortársakkal való kapcsolatteremtés nehézségeiben. Az érintett gyermek elkülönül a többiektől, alig van barátja, de a szándék is hiányzik belőle a kontaktus kiépítésére. Szociális játékaiból hiányzik az érdeklődés, az aktivitás és az érzelmek kölcsönös megosztása, a viselkedésének az adott helyzethez való igazítása. Ez odáig fajulhat, hogy a gyermek a közös játéktevékenységben csak addig viseli el az együttlétet, amíg az ő szabályai szerint játszanak. Amennyiben bekapcsolódik a többiek játékába, akkor inkább a nála fiatalabb vagy idősebb gyerekekkel játszik.

Nincs tisztában a társas viselkedés íratlan szabályaival: ami a szívén, az a száján, ezért mond vagy tesz olyan dolgokat, amivel másokat megbánthat, bosszanthat. Ugyanakkor a nem nyelvi kommunikáció is tükrözheti a szociális viselkedés sérüléseit: alig használ gesztusokat, esetlen, félszeg testbeszéd jellemzi, az arcán alig tükröződnek érzelmek, vagy a helyzetnek nem megfelelő arckifejezést mutat. Előfordulhat, hogy szokatlan, merev a tekintete, nem használ szemkontaktust, nem néz másokra, nem tud a szemével „jelezni”. Nehezen vagy egyáltalán nem érti meg mások érzéseit, és saját érzéseit is nehezen, vagy a helyzetnek nem megfelelő módon tudja kifejezni. Ilyenkor fordul elő, hogy a szomorúságát nevetgéléssel fejezi ki. A társas helyzetek és a kapcsolatteremtési nehézségek szorongáshoz vezethetnek.

Nyelv és beszéd

Az Asperger szindrómával élő gyerekek mintegy felénél megkésett beszédfejlődést figyeltek meg. A beszédet jellemezheti a merev, pedáns nyelvhasználat, szokatlan beszédritmus vagy különös hanghordozás, jellegzetesen egyéni szóhasználat. Van, aki túl sokat, van, aki túl keveset beszél. A szociális környezetnek megfelelő nyelvhasználat zavara nyilvánvalóan akkor tűnik fel, amikor egy beszélgetést a kulturális szabályok átlépésével kezd el a gyermek, például idegent szólít meg üzletben, villamoson, s hosszasan értekezik neki a csillagokról vagy az autók gyártási éveiről. Előfordul, hogy a beszélgetés nélkülözi az összefüggéseket; gyakran a tárgyhoz nem illő megjegyzés, kérdés, állítás hangzik el. Megértési zavarok, a mondottak szó szerinti értelmezése, a „mögöttes” tartalmak félreértése is előfordul. Nem ritka, hogy a gyermek még iskolás korában is hangosan kimondja a gondolatait, „magában beszél”. S olyan is akad, aki arról számol be, hogy ha körülötte többen beszélnek egyszerre, nehéz egyvalakire figyelni, s a beszédet torzítva észleli.

Érdeklődés

Már a korai években is megnyilvánulhat valamilyen speciális terület iránti erőteljes érdeklődés, ami a gyerek minden idejét leköti és uralja a beszélgetéseit. Kicsi gyerekként inkább a tárgyak iránti rajongásban jelentkezik ez (például bizonyos színű kupakok mértéktelen gyűjtése), később ugyanez valamilyen téma iránti szenvedélyes érdeklődésbe csap át. Leggyakoribb témák a közlekedés (vonatok, kamionok, stb.), a dinoszauruszok, az elektronika, a tudomány . A gyermek az őt érdeklő témában mindenféle információt begyűjt (sokszor ezek inkább statisztikai adatok), fáradhatatlanul olvas, kérdez, és csak erről beszél.

Hajlamos lehet a gyermek arra, hogy szertartásokat alakítson ki maga körül, és ezt környezetére is rákényszerítse, mivel a változás kétségbeesést, szorongást vált ki belőle. Ilyen lehet például egy lefekvés körüli ceremónia, amikor több játékot rituális rendben, kötött szabályok szerint kell elrendezni az ágya körül.

Mozgásfejlődés

Több esetben előfordul a megkésett mozgásfejlődés. Ügyetlenebb lehet a labdajátékokban (és általában a sportjátékokban), nehezen tanul meg cipőfűzőt kötni, szokatlan testtartással jár, fut. A mozgáskoordinációs zavar mellett az egyensúly és a finommozgás is érintett lehet; a pedagógusok sokszor panaszkodnak olvashatatlan kézírására. Nehézséget jelent számára a ritmus tartása is.

Megismerési képességek

A szülők gyakran számolnak be arról, hogy gyermeküknek kiváló a hosszútávú memóriája. Az Asperger szindrómával élő gyerekek egy része kiemelkedő lehet az olvasás, helyesírás, számolás területén, de vannak erre ellenpéldák is. Mindenesetre a számok iránti érdeklődésük matematikai karrierhez is vezethet, mert megoldásaik egyediek, a megszokottól eltérően közelítik meg a problémákat. Aránytalanul félnek a kudarctól és a kritikától, ezért szüleiktől, tanáraiktól folyamatos bátorításra van szükségük. Sokszor magukkal szemben igen magasak az elvárásaik, s még az is bántó lehet számukra, ha gyerekként kezelik őket, különösen, ha ez kritikával, szidással párosul. Gondolkodásuk túlnyomóan vizuális, tehetségesek lehetnek sakkban, és ez a fajta egyedi gondolkodás a tudomány és a művészetek területén is sikerre vezethet.

Ingerfeldolgozás

Bizonyos típusú zajokra túlérzékenységgel reagálnak. A váratlan, éles hangok (kutyaugatás, telefoncsengés), a magas, folyamatos zúgás (konyhai elektromos eszközök) vagy a sokféle hangból álló zajok (bevásárlóközpontok, nagy társaságok) megijesztik őket. Ugyanilyen fokozott érzékenységgel reagálnak bizonyos erősségű vagy bizonyos testtájakon való érintésekre, egyes ételek ízének, állagának megtapasztalására, bizonyos látási ingerekre és szagokra. Ugyanakkor a fájdalom- és hőtűrő képességük érzéketlenséget mutat.

Mivel lehet segíteni?

Az Asperger-szindróma diagnózisát hivatalosan gyermekpszichiáter állapíthatja meg. A hétköznapokban a megfelelő szociális viselkedés elsajátításában a szülők direkt módon úgy tudnak segíteni, ha például a beszélgetések elkezdésére, folytatására, befejezésére mintamondatokat tanítanak a gyermeknek („Játszhatok veletek?”, „Segítenél nekem?”, stb.). Vagy szituációkat, helyzeteket jelenítenek meg, hogy mikor, hogyan viselkedjen a gyermek: hogyan tudassa, ha egyedül szeretne játszani, stb. Zavart viselkedése ezzel oldódhat.

Tudatosan érdemes támogatni a kortársakkal való barátkozást, és az iskolán kívül is keresni olyan gyermekközösséget, ahol a társas készségeket gyakorolhatja, természetesen tiszteletben tartva a magány utáni vágyát is. A kisebb mértékű szorongást lazítással, zenehallgatással, relaxációval, a fokozódó szorongást pedig fizikai aktivitást igénylő tevékenységekkel lehet enyhíteni. Kortól, igénytől, lehetőségtől függően segít a hintázás, a trambulinon ugrálás, a biciklizés, a sétálás, az úszás vagy a kertben végzett munka.

Az iskolai környezetnél fontos, hogy a légkört inkább a támogatás és a bátorítás jellemezze, mint a bírálat. Az osztályterem biztosítsa a nyugalmat: ne legyen nyitott és zajos. Fontos a napirend viszonylagos állandósága, szükség esetén az egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás biztosítása. A pedagógus nyugodt, elfogadó személyisége, rugalmas tanítási módszerek alkalmazása, a gyermek előnyös tulajdonságait előtérbe helyező szemlélet (például a különleges érdeklődés kiaknázása) segítheti az eredményes munkát. (Forrás: Rehabportál)

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Reklám

 

Nemzeti Együttműködési Alap

Vakrepülés Színtársulat

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft Hobby Rádió - MyOnlineRadio.hu

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: MVGYOSZ. hírlevél - A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hírlevél műsora
 • 9:00: - Ruzsa Viktor műsora
  Rádiónk 2008. (indulása) óta fontosnak tartja a sérült emberekről szóló információkat eljuttatni az érintettek és érdeklődők számára.

  Műsorunk célcsoportja a sérült emberek és hozzátartozóik, a szociálisan érzékeny emberek csoportja. Küldetésünk alapja, hogy a célcsoport számára igen csak hiányos információs, tájékoztató és nem utolsó sorban szórakoztató magazint juttassunk el fogyatékkal élők és a témában érintett emberek részére. Rádióműsorunk két heti rendszerességgel jelentkezik új műsorral.
  Egy műsor, melynek célja a fogyatékos személyek lehetőségeinek, jogainak, és ezen jogok érvényesítési eszközeinek bemutatása. Felhívni a figyelmet az igazi esélyegyenlőségre, az önálló életvitel, valamint a társadalomban való aktív részvétel, maradéktalan biztosításának a fontosságára.

  A műsort ugyanebben az időben, a kimaradt héten ismételjük.

  E műsorunkat több vidéki rádió is átveszi. Ha az Ön rádiójában is szeretné sugározni, keressen minket bizalommal!
 • 10:00: Világjáró - Magyarosi Marianna utazási műsora
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 14:00: Europe in my Backyard - Európai Uniós projektek (a Civil Rádió magazinműsora)
 • 16:00: Life is life - életmód magazin
 • 17:00: Live World - a legnagyobb külföldi előadók koncertjei
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: MVGYOSZ. hírlevél - A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hírlevél műsora
 • 21:00: - esélyegyenlőségi magazinműsor Ruzsa Viktorral
  Rádiónk 2008. (indulása) óta fontosnak tartja a sérült emberekről szóló információkat eljuttatni az érintettek és érdeklődők számára.

  Műsorunk célcsoportja a sérült emberek és hozzátartozóik, a szociálisan érzékeny emberek csoportja. Küldetésünk alapja, hogy a célcsoport számára igen csak hiányos információs, tájékoztató és nem utolsó sorban szórakoztató magazint juttassunk el fogyatékkal élők és a témában érintett emberek részére. Rádióműsorunk két heti rendszerességgel jelentkezik új műsorral.
  Egy műsor, melynek célja a fogyatékos személyek lehetőségeinek, jogainak, és ezen jogok érvényesítési eszközeinek bemutatása. Felhívni a figyelmet az igazi esélyegyenlőségre, az önálló életvitel, valamint a társadalomban való aktív részvétel, maradéktalan biztosításának a fontosságára.

  A műsort ugyanebben az időben, a kimaradt héten ismételjük.

  E műsorunkat több vidéki rádió is átveszi. Ha az Ön rádiójában is szeretné sugározni, keressen minket bizalommal!
 • 22:00: Világjáró - Magyarosi Marianna utazási műsora
 • 23:00: - Reményik László interjú műsora
  A Vakok Állami Intézete, és az ötlet-, és házigazda Reményik László, "Ezer arc, ezer talentum" című közös programja minden hónap második keddjén (kivéve a nyári időszakot) megtekinthető élőben a Hermina út 21. szám alatt.
  (a rendezvények ingyenesek!)

  Cél, hogy minden hónap második keddjén olyan személyek legyenek a vendégek, akik tevékenységük, tudásuk, gondolataik, élettapasztalatuk révén szellemi munícióval tudnak szolgálni.

  Az interjú sorozat alkalmain két embert ismerhetnek meg a rendezvény látogatói, míg rádiónkban hetente egy-egy vendéget mutatunk be hallgatóink előtt (így a következő hétre csúszik át az aktuális rendezvény második vendége).

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2024. május 21. kedd, Konstantin napja és Pünkösd ünnepe van.
Ma van a(z) Magyar honvédelem napja.
Az év 21. hete és 142. napja.
Holnap Júlia, Rita napja lesz.

1433. Zsigmond király nagy magyar kísérettel bevonul Rómába, ahol május 31-én IV. Jenő pápa német-római császárrá koronázta.


1866. Herceg Esterházy Pál halála. A honi művészetnek nagy hasznára vált, hogy nagybecsű képtárát a magyar nemzetre hagyományozta. Gyűjteményéből alakult meg a Szépművészeti Múzeum.


Héra Zoltán: Ó kalendárium költőknek

Ikrek havában lelket válogass,
Antonius és Caesar ekkor egyszerre lehetsz,
s bár nemükhöz tartozni nincs szerencséd,
egyszerre szólhat
Miriam és Médeia veled.

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


nyolc mínusz három = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 324

A Kultúrtanya programajánlója

A rádiónkat is üzemeltető Net-média Alapítvány által üzemeltetett Kultúrtanya – integrált közösségi tér programjaiból ajánlunk!

Kultúrtanya

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com