Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Ten sharp - You
50
hallgató

Új Fogyatékosügyi Különmegbízott

- 2020. október 15. 13:43 - 806 megtekintés

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa Gerard Quinn írországi professzort nevezte ki Fogyatékosügyi Különmegbízottnak, miután a korábbi megbízott, Catalina Devandes mandátuma lejárt.

Quinn professzor eddigi munkájával is sokat tett a fogyatékossággal élő személyek jogaiért Európában és világszerte. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége már korábban is dolgozott együtt a szakemberrel, hiszen kiváló nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik és mélyrehatóan ismeri a CRDP előírásait.

Kép forrása
Készítő: Aengus McMahon
Szerzői jog: Aengus McMahon

Számos tanulmányt írt és előadást tartott (többek között Budapesten is) a támogatott döntéshozatallal kapcsolatban. Munkásságának egyik központi eleme a cselekvőképesség újradefiniálása. Írásaiban „társadalmi halál”- ként utal arra az állapotra, amelybe általában valamilyen politikai, felsőbb hatalom taszított bizonyos embercsoportokat bőrszín, nem vagy bármilyen más tulajdonság alapján. A történelem során ilyen csoport volt a rabszolgaságba taszított fekete populáció, (de bármilyen más nép, nemzet, melyet háborús időszak után elnyomott a nyertes fél), a nők, akik egészen a 20.század elejéig jogfosztottan éltek a férfiak irányította világban. Ide tartoznak azok a bűnözők, akiket börtönbe zártak és bizonyos alkotmányos jogaiktól megfosztottak. Nem utolsó sorban pedig a fogyatékossággal élők, akik között főként a mentális fogyatékossággal élők helyzete vet fel számos kérdést.

Amíg napjainkban a korábban említett csoportok közül már egyik sem él ilyen fajta „kitaszítottságban”, a mentális fogyatékossággal élők jogai a legtöbb országban a mai napig sérülnek. Quinn álláspontja szerint ennek egyik oka az az elavult nézet, hogy a fogyatékossággal élők képtelenek racionális döntéseket hozni, vagy nem képesek gondolataikat érthetően  kommunikálni. Quinn rávilágít arra is, hogy sok esetben nem arról van szó, hogy a fogyatékossággal élők nem tudják magukat kifejezni, hanem a többségi társadalom nem akar rá elég időt szánni, hogy megértse őket. Ezért egyszerűbb „elhallgattatni” és a gondnokság rendszere mögé „bújtatni” őket. Quinn szerint a gondnokság egy olyan rendszer, ami látszólag próbálta megvédeni a fogyatékossággal élőket attól a joguktól, hogy esetleg rosszul döntsenek, vagy rosszul cselekedjenek, de a valóságban inkább odavezetett, hogy maga a gondnoksági rendszer bizonyult rossz döntésnek és védelem helyett inkább másodlagos, kizsákmányolt helyzetbe kényszerítette a fogyatékossággal élőket.

Quinn elméleti munkásságában alapjaiban definiál újra olyan fogalmakat mint a racionális döntés,  szubjektum, személy, hogy aztán felépítsen belőle egy új alapokra helyezett rendszert, mely már nem az elavult gyámsági rendszerrel kíván megoldást nyújtani a fogyatékossággal élők helyzetére.

Az Európai Fogyatékosügyi Fórum kifejezetten üdvözölte Quinn kinevezését. Yanis Vardakastanis elnök elmondta, hogy a mai napig közel 1 milliárd fogyatékossággal élő személy él az alapvető jogaitól megfosztva. Ezek az emberek a társdalom hozzáállása és az elavult törvények miatt kirekesztetten, szegregáltan élik mindennapjaikat. Vardakastanis szerint az ENSZ  Fogyatékossággal élő személyekről szóló egyezménye kiváló keretet ad ahhoz, hogy a társadalmunkat befogadóvá tegyük, és biztosítsuk a mindenkit megillető egyenlő bánásmódot. Azonban ennek valóra váltásához előremutató és célzott intézkedésekre van szükség. Az elnök megköszönte a korábbi Fogyatékosügyi Különmegbízott, Catalina Devandes, munkáját is, akit szintén nagyra értékelt tevékenyégéért.

Melyek a Fogyatékosügyi Különmegbízott legfőbb feladatai?

 • Arra törekszik, hogy a fogyatékossággal élő személyeik jogait elismerjék világszerte. Ennek a folyamatnak az elősegítése, végrehajtása és a megvalósulásának ellenőrzése is munkájához tartozik. Ennek megfelelően meglátogatja a különböző országokat, és jelentéseket készít, valamint ajánlásokat tesz számukra a fogyatékossággal élők helyzetének javításával kapcsolatban.
 • Rendszeres párbeszédet folytat az államokkal és minden érdekelt féllel annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő személyeket minél egyenlőbb bánásmódban részesítsék.
 • Szorosan együttműködik a fogyatékossággal élők jogaiért küzdő szervezetekkel és hivatalokkal. Munkájába bevonja a fogyatékossággal élő személyeket és az őket képviselő szervezeteket.
 • Konkrét ajánlásokat és javaslatokat tesz a fogyatékossággal élők helyzetének előmozdítására, az alapvető jogok biztosításának megvalósítására.
 • Küzd a megbélyegzés és a sztereotípiák ellen, az érzékenyítés mellett tájékoztatja jogaikról és lehetőségeikről a fogyatékossággal élő személyeket.
 • Igyekszik tájékozódni a fogyatékossággal élő személyek jogaink megsértéséről. Amennyiben tudomására jut, hogy valamely részes államban sérülnek a fogyatékossággal élő személyek jogai, akkor azonnal felhívja az adott állam figyelmét a felmerült problémára.
 • A részes államok vezetőinek kérésére látogatást tesz az adott államban, ahol megvizsgálja a fogyatékossággal élő személyek helyzetét, látogatásának eredményéről riportot készít, melyet az Emberi Jogi Tanácsnak átad. A jelentésében kitér tapasztalataira és konkrét javaslatokat, ajánlásokat tesz a változtatások elősegítésére.
 • Részt vesz a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló konferenciákon, üléseken. Ezekről minden esetben sajtóközleményeket ad ki, hogy tájékoztassa minden részes állam szervezeteit.
 • Évente jelentés készít az Emberi Jogi Tanácsnak és a Közgyűlésnek a fogyatékossággal élő személyek globális helyzetéről. A legfőbb problémákról és a bevált módszerekről arra vonatkozóan, hogy elősegítséék a társdalomba való befogadást, az egyenlő bánásmódot és az alapvető jogok biztosítását.
A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Reklám

 

Nemzeti Együttműködési Alap

Vakrepülés Színtársulat

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft Hobby Rádió - MyOnlineRadio.hu

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: - Ferenczi István népzenei műsora
  A Népzenei kavalkád c. műsor nem egy konkrét nép zenéjével foglalkozik, hanem általában a népzenével és vonulataival. A műsor első felében népi hangszereket mutat be a műsorvezető, nemcsak történetükről, hanem azok hangját is meghallgathatjuk az adásban.
  A műsor második részében néhai adatközlőket, énekeseket, hangszereseket, illetve zenekarokat mutat be Ferenczi IStván,. majd más népek zenéjét hallgathatjuk a műsorban.
  A műsor utolsó részében ma élő adatközlőket, hangszereseket, énekeseket, és zenekarokat ismerhetünk meg, valamint olyan együtteseket, énekeseket, zenekarokat, akik ma művelik a népzenét és egy kicsit hozzá nyúltak, illetve beleraktak más műfalyokat, pl. jazz, és a könnyűzene.
 • 9:00: - Szabolccsal
  A Sztárportré egy több éve működő rádióműsor sorozat, ahol hétről-hétre közismert emberek nyilatkoznak, mindig egy-egy újabb, gyakran a személyükhöz igen közel álló témában. A Sztárportré optimista műsor, törekszik mindenről valódi képet festeni. Az adások szereplői olyan közismert emberek, akiket a legtöbb magyar ember a sajtóból jól ismer, és szívesen hallgat. Könnyű téma, nehéz kérdések, alapos válaszok.

  Bővebb információ: www.sztarportre.hu
 • 10:00: Tízórai - Godó Gyurival
 • 10:00: - Turcsányi Sipos Éva műsora
  Beszélgetés betegségekről és azok alternatív úton történő egyszerű meggyógyításáról, megelőzéséről ismert emberekkel.
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 15:00: 4 ütem - autós magazin
 • 16:00: -
  • A hét prózája - Zsoldos Árpád - Irodalmi rádió műsora)
  • Take away - a BBC. Angol nyelvleckéje
  • QTC - Zentai Tibor rádióamatőr műsora (Szerkesztő: Rózsa Dezső)
  HA2MN - Tibi a Hobbyrádiónak

  Hívójelem HA2MN, nevem Zentai Tibor. A név nem hiszem, hogy sokat mondana bárkinek, ugyanis a hívójelem alapján ismernek világszerte. Amatőr rádiós vagyok, az első rádió-összeköttetésemet saját építésű rövidhullámú adóval már több mint 44 évvel ezelőtt "kínlódtam össze". Azóta a rádióhullámok segítségével bejártam a világ szinte minden szegletét, s ahova eddig nem jutottam, igyekszem eljutni.

  Első szakmám szerint erősáramú üzemmérnök vagyok, s hogy elektromos területet választottam szakmámnak, köszönhető a rádióamatőrködés iránti gyermekkori érdeklődésemnek. Később külkereskedelmi végzettséget is szereztem, s valahol ebben is ott van a rádiós hobbi hatása - ugyanis a nemzetközi rádióamatőr forgalomban az angol nyelv használata kényszerűség. Én pedig tanultam a nyelvet szorgalmasan.

  A Hajdú QTC a rádióamatőrök havi hangos híradója, amelyet a rádióamatőr hullámsávokban sugároznak. A QTC nemzetközi rádiótávírász rövidítés, jelentése "közlemények vannak"

  Rózsa Dezső, HG0EK a Hajdú QTC főszerkesztője a 2000-es évek közepén keresett meg, hogy legyek QTC készítőinek munkatársa önálló anyagokkal, sorozatokkal. Ez idő óta minden hónapban jelentkezem jegyzetekkel és sorozatokkal, amelyeket magam írok és a hangfelvételt, a hanganyag szerkesztését is - mintegy botcsinálta hangmérnökként - magam végzem. Dezső tőlem adás-kész hangfelvételt kap, természetesen e-mailben.

  A rádióamatőr hobbi hazánkban éppen nem a legfényesebb éveit éli ama tekintetben, hogy az engedélyes rádióamatőrök száma évről, évre csökken, mialatt Európában, Amerikában, Ázsiában és Óceániában az e hobbit művelők száma szépen emelkedik.

  A hobbi kezdete nehéz, hiszen sokat kell tanulni és kitartás kell ahhoz, hogy valaki sikeres rádióamatőr vizsgát tegyen és hívójelet szerezhessen, azaz rádióamatőr engedélyt kapjon.

  Érzékelve a hobbi hazai gondjait elhatároztam, hogy "emberi nyelven" írok egy mesét arról, hogy mi a rádióamatőr, mit csinál a rádióamatőr, s nagyjából mit kell megtanulnia ahhoz, hogy az éter hullámain létrehozhassa első rádió-összeköttetését a világgal. Azért gondoltam "emberi nyelvre", mert ha két rádióamatőr magyarul beszélget egymással, kódokkal, rövidítésekkel, szakszavakkal, hívójelekkel dobálózik, s nincs a hobbin kívülálló ember aki azt megértené.

  Ugyanis mi rádióamatőrök - többek között - a Titanic hivatásos rádióstisztjeinek civil és amatőr leszármazottai és örökösei vagyunk.

  Annyit még meg kell jegyezni, hogy a hangzóanyag minősége korlátozott, hiszen a rádióamatőrök a lehető legkisebb sávszélességre törekednek éterbeli munkájuk során. A hi-fi hangminőség nem ránk jellemző, ellenben a zajos viszonyok közötti legjobb érthetőség elérésére való törekvés igen.

  73 - vagyis magyarul minden jót kívánok a hallgatóknak!

  Tibi, HA2MN
 • 17:00: Live Hungary - a legnagyobb hazai előadók koncertjei
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: - Ferenczi István népzenei műsora
  A Népzenei kavalkád c. műsor nem egy konkrét nép zenéjével foglalkozik, hanem általában a népzenével és vonulataival. A műsor első felében népi hangszereket mutat be a műsorvezető, nemcsak történetükről, hanem azok hangját is meghallgathatjuk az adásban.
  A műsor második részében néhai adatközlőket, énekeseket, hangszereseket, illetve zenekarokat mutat be Ferenczi IStván,. majd más népek zenéjét hallgathatjuk a műsorban.
  A műsor utolsó részében ma élő adatközlőket, hangszereseket, énekeseket, és zenekarokat ismerhetünk meg, valamint olyan együtteseket, énekeseket, zenekarokat, akik ma művelik a népzenét és egy kicsit hozzá nyúltak, illetve beleraktak más műfalyokat, pl. jazz, és a könnyűzene.
 • 21:00: - Szabolccsal
  A Sztárportré egy több éve működő rádióműsor sorozat, ahol hétről-hétre közismert emberek nyilatkoznak, mindig egy-egy újabb, gyakran a személyükhöz igen közel álló témában. A Sztárportré optimista műsor, törekszik mindenről valódi képet festeni. Az adások szereplői olyan közismert emberek, akiket a legtöbb magyar ember a sajtóból jól ismer, és szívesen hallgat. Könnyű téma, nehéz kérdések, alapos válaszok.

  Bővebb információ: www.sztarportre.hu
 • 22:00: - Turcsányi Sipos Éva műsora
  Beszélgetés betegségekről és azok alternatív úton történő egyszerű meggyógyításáról, megelőzéséről ismert emberekkel.

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2024. április 22. hétfő, Csila, Noémi napja van.
Ma van a(z) Föld napja, Holocaust világnap, Ápolók napja Magyarországon.
Az év 17. hete és 113. napja.
Holnap Béla napja lesz.

1645. I. Rákóczi György a szövetséget a franciákkal és svédekkel megújította Munkácson.


1896. A képviselőház megszavazza a honalapítás ezredik évfordulójának törvénybe iktatását.


Héra Zoltán: Ó-kalendárium költőknek

"A Bika hava: szépség és erő.
Mit elrontottál, most halászd elő,
s meglásd meglesz a rend:
Vénusz és Gaia leginkább ilyenkor szeret.

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


kettő plusz egy = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 324

A Kultúrtanya programajánlója

A rádiónkat is üzemeltető Net-média Alapítvány által üzemeltetett Kultúrtanya – integrált közösségi tér programjaiból ajánlunk!

Kultúrtanya

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com