Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


42
hallgató

A fogyatékossággal élő emberek lakhatásáról

- 2009. január 27. 12:49 - 3537 megtekintés

A támogatott élet program EGYÜTT A Támogatott Élet program lakhatási része Budapesten és környékén élő értelmi sérült fiatalok támogatott élete

A támogatott élet program

EGYÜTT
A Támogatott Élet program lakhatási része
Budapesten és környékén élő értelmi sérült fiatalok támogatott élete

A program részei:
I. A támogatottan önrendelkező és önellátó életre való felkészítés
1. Fejlesztő programok (szocializáció, háztartási tudnivalók, kommunikáció, közlekedés, önálló döntéshozás, konfliktus és stressz-kezelés)
2. Segítők felkészítése a támogatás etikai, elméleti és gyakorlati követelményeire, módszereire)
II. Tréninglakás
1. Önálló életvitelre felkészítés (együttélés, önellátás)
2. Szülők új életre való felkészítés
III. Lakóotthon értelmileg akadályozott fiatalok részére (két egy házban lévő 4 lakószoba+nappaliból álló támogatott lakás) – ebből jelen pályázatban egy lakás megvételét tervezzük
IV. Lakóotthon súlyos halmozottan sérültek részére
4 súlyosan és halmozottan sérült felnőtt bentlakásos elhelyezése: 4 egyágyas szoba és egy nappali -a III. pont lakásával azonos házban.
V. A támogatott lakásokban az értelmileg akadályozottak segítenek a súlyosan, halmozottan sérült emberek ellátásában. Egyéni tervek és szükségletek szerinti habilitációs-rehabilitációs tervek készülnek, ezek alapján fejlesztést, foglalkoztatást, közösséget, szabadidős programokat szervezünk számukra.

Várható költségek:
I. 3 millió
II. 3 millió
III. 16+ 5
IV. 23 + 8
61 millió Ft
Ebből a II. +IV: 55 millió, maga a lakásvásárlás 40 millió Ft
– a pályázati célcsoport demográfiai mutatói
Az értelmében akadályozott (régi nevén: középsúlyos értelmi fogyatékossággal élők) a 2001 évi népszámlálás (KSH) szerint 57 000, közülük kb. 1500-an korai fejlesztést kapnak (0-6 év közti korosztály) 6000-en iskolába járnak, 12 000-en súlyos halmozottan sérültek, azaz kb. 37 000-en 18 év feletti felnőttek. A támogatott élet program célja, hogy számukra biztosítsa a lehető legállóbb (önrendelkezőbb) és legszínvonalasabb életet.
Budapesten kb. 2000 középsúlyos értelmi sérült fiatal él. Ma számukra csak 3 lakhatási megoldás van: szüleikkel élnek, bentlakásos intézetbe, vagy lakóotthonba kerülnek.
– szociális jellemzők
Azok a családok, akik gyermekek otthoni nevelése mellett tartottak és tartanak ki, többségükben alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek, hiszen családi viszonyaikat, karrierjüket, tanulásukat gyermekük ellátáshoz, mindennapi szükségleteihez, utaztatásához kellett igazítaniuk.
– ellátási szükségletek
A “középsúlyos” értelmiben akadályozott fiatalok szinte kizárólag gyógypedagógiai iskolában nőttek fel, családjuk természetes védő-túlvédő hozzáállása szeretetet, mintákat igen, önállóságot nem biztosított.
Felnővén szükségük van hosszútávú önálló életre nevelésre (ld. Melléklet) és egész életükben különféle elsősorban személyi- emberi segítségre. A számukra tervezett lakóotthonban képzésre és támogatásra van szükségük. Ők már otthon nőttek fel, megszokták, hogy otthon elengedhetik magukat, alig kell alkalmazkodniuk – így az együttélés szabályait is el kell sajátítaniuk. Felnőtt életükben is szükségük van saját kuckóra, lehetőleg zárható szobában, arra tényre, hogyha kívánnak, egyedül lehetnek.
– meglevő intézmények
A jelenleg Budapesten található lakóotthonok egyrészt nem “használhatók”, mert vagy telítettek, vagy megfizethetetlenek, vagy sajátos, pl. hitbeli elvárásokkal járnak.
Bár vannak közös elvei, és vannak jogszabályi ellátási kötelezettségeik, mégis mindegyik különböző életmódot kínál. Gyakori, hogy napszámra ki sem mozdulnak, s többségükben a lakóknak nincs, bármilyen kicsi, de külön szobája.
– a megvalósítani kívánt program szakmai és/vagy jogszabályi indokoltsága
A támogatott élet program
A nemzetközi tapasztalatok igazolják: megfelelő felkészítéssel és támogatással a jelenlegi szüleikkel való otthoni és lakóotthoni lehetőségeknél jóval önállóbb életvitelre képes. A pályázott program a jelenlegi jogszabályi lehetőségekhez alkalmazkodva, a támogató szolgálat, és a foglalkoztatási rehabilitáció és az életen át tartó tanulás (felnőttképzés) és a szülő szervezet motivációját kihasználva a lehető legszínvonalasabb, új, az eddiginél integráltabb, komplexebb és önállóbb életvitel, boldog és teljes élet lehetőséget kívánja megnyitni.

A támogatott élet program céljai
A lakók alapvetően jó közérzetűek legyenek, legyenek kapcsolataik. (A segítők odafigyelnek, ha valaki szomorú nyomott, segítenek, ha nincsen barátja, ha megbántották stb.)
A lakók a fejlődésükhöz, képességeikhez képest lehető legnagyobb mértékben legyenek önellátók, önkiszolgálók. Ezen felül kapják meg a szükséges személyi, technikai stb. segítséget.
Önmagukról önmaguk döntsenek. Ideértve azt, hogy kivel kívánnak élni, ki a barátjuk, ki a szerelmük és kivel töltik szívesen az idejüket. Egészen addig, hogy mi legyen a vacsora stb. Mindebben nem kell megegyezniük, saját egyéni kívánságaik szerint dönthetnek – egészen addig, amíg mások nyugalmát nem zavarják, lehetőségeit nem korlátozzák.
Ha lehet, a nyílt munkaerőpiacon, de mindenképpen dolgoznak, és ezentúl is, mindenképpen értelmes, számukra örömet okozó tevékenységet folytassanak.
Ezenfelül – a fejlesztő központban és más külső, lehetőleg integratív helyeken -megszervezzük tudásuk szinten tartását, készségeik fejlődését. (A tanulás a gyengéjük, így szükség van tudásuk karbantartására, élethosszig tanulás eszméje nekik nyújthat a legtöbbet.)
Készüljenek el a személyi gondoskodást nyújtó intézményben kötelező dokumentumok.
Napközben a lakáson kívüli foglalatosságaik legyenek, amilyen normális életvitelre csak képesek, és amilyen lehetőségek jelenleg adottak.
Készüljön egyénre szabott igény és fejlesztő terv, ezt legalább hathetente ellenőrizzék, és módosítsák.
Minden lakó esetében legyen meg az a munkacsoport- tagja a lakó is- amelynek tagja a lakó és minden vele rendszeresen foglalkozó ember valamint az illetékes szakemberek.
A munka és az életvitel minőségét team munka, minőségi kritériumok, fejlesztő-gondozó-foglalkoztatási tervek, ellenőrzés, szupervízió és monitor rendszer biztosítja.
– együttműködések
A Csupaszívek Társaságán belül a programot segíti:
2 támogató szolgálatunk: személyi segítség, kíséret, szállítás, közösségi élet és foglalkoztatás.
Szakértői tájékoztató, tanácsadó és ügyintéző szolgáltatásaink (munkavállalási, pszichológiai, szociális tanácsadás, jogvédelem)
Fejlesztő programjaink ( ld. Csupaszívek T. közhasznúsági jelentése): értelmi, beszéd, mozgás és önállóság)
Külső együttműködések:
Bárka Alapítvány, ELTE Bárczi Gyógyped. Főiskola, Apor V. Katolikus Főiskola, lakóotthonok, napközik, védett munkahelyek
– tapasztalat hasonló program kialakításában (ideértve más pályázati forrásokkal megvalósult programokat is)
a. fejlesztő programok ( logopédia, írás-olvasás
b. közösségi programok
c. szülősegítő programok
d. Támogatott munka program
e. Önálló életre felkészítő program
f. – kistérségi fejlesztési programban való részvétel: —

A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása

A Csupaszívek Társasága 3 éve vásárolt a BP. VI. Király utca 82. Félemelet 6-ban lévő lakást, amelyben a fejlesztő és az önálló életvitelre felkészítő programnak is helyt ad. A lakás túl a speciális tankonyhaként is működő 25 m-es konyhán, külön galéria segítségével éjszakai hálóként működő galériát építettünk és akadálymentesítettük. Így – mivel tréninglakás pályázatunk sikertelen volt, e lakásban folyik az egyelőre egy-két éjszakás- segítővel való- önálló életre felkészítő 2 sérült-egy segítős bentalvások.
A jelen pályázat keretében ugyanazon házban a szomszéd (5. Sz.) lakást kívánjuk megvásárolni, amelynek 84 négyzetmétere 17,2 millió forintért, jóval a piaci ár alatt eladó, s számunkra ideális, hiszen együttesen 168 négyzetméternyi területen él.
A képző központ közelsége könnyűvé teszi a közlekedést, a személyi segítők- az önállóság érdekében történő- fokozatos távol, de elérhetően maradását.
– a program megvalósításának várható következményei, eredményessége, az ellátásban betöltött szerepe és hatása (konkrét indikátor-lista megjelenítésével)
– ellátottak száma, jellemzői
A Csupaszívek Társasága programjaiban évtizedes hagyományként középsúlyos és súlyos értelmi sérült fiatalok heti rendszerességgel jelenleg 42-en vesznek részt, közülük 16-an a hét 3-5 napján, s négyen már az önállóság programban is, miközben további négyen várnak a belépésre. Közülük kerülnek ki az első lakók, 8 fő.
– eszközbeszerzés esetén a vásárolandó eszközök fajtája, típusa, értéke (árajánlattal alátámasztva)
Csak a következő években tervezünk kapcsolattartó- jelző rendszer ,a Máltai Szeretetszolgálattal együttműködve.
– más intézményekkel vállalt együttműködések
– a tárgyi feltételek bemutatása
– a rendelkezésre álló, a program megvalósítása során fejlesztendő ingatlan, tárgyi eszköz, pénzeszköz stb. bemutatása
A Csupaszívek Társaságának tulajdonában van a 74 négyzetméteres szomszéd lakás (Bp. 1068. Király u. 82. Fe. 6.), ezt képző központként átalakítottuk és akadálymentessé tettük. A ház szerencsére liftes. Az e pályázatból megvásárolandó, 94 négyzetméteres, kétszobás lakásban a 30 négyzetméteres szobákból 8-10 négyzetméteres szobákat alakítunk ki. A 16 négyzetméteres előszoba-hall és a szomszédlakás biztosítja a megfelelő közösségi teret. A 9 négyzetméteres fürdőszoba az ÁNTSZ minden kívánságát számbavéve lesz átalakítva, s mindenképpen 2 külön WC fürdőkád és zuhany is. Ezentúl a két lakás közös fala megnyitható és szükség esetén a másik lakás egyik szobája is a lakóotthonhoz csatolható és galéria is kialakítható.
A lakáson túl egy Renault Kangoo autó és egy – rámpával és padlórögzítéssel ellátott Opel Vivaro Vito mikrobusz segíti támogató szolgálatunkat.
– a személyi feltételek bemutatása:
A Csupaszívek Társasága tíz év fordít gondot arra, hogy elkötelezett, empatikus pedagógusai, szociális munkásai, segítői legyenek.
Jelenleg már 23 szakember és főiskolás dolgozik, közülük öten főállásban ( támogató szolgálat) a többiek tiszteletdíjjal, heti 2-20 órában a Társaságnál. Közülük kerülnek ki a támogatott élet program folytatásának munkatársai is. Az egyéb végzettséggel rendelkező embereink jelenleg is személyis segítő tanfolyamra járnak, amelyet a fogyatékügyi alapismeretek képzés, valamint belső továbbképzéseink egészítenek ki.
– a szükséges és a jelenleg meglevő szakmai létszám,
A 23 nálunk dolgozó ember közül 3 ember főállásban dolgozik majd a lakóotthonban, a többi 6 részállásban. A tervek szerint napközben délelőtt foglalkoztató, délután fejlesztő és közösségi programokban vesznek részt, s a lakóotthonban csak hazajövetelük után van szükség segítőre. A támogató és fejlesztő programok dolgozói, az egyéni szükségletektől függően besegítenek.
– a szakképzettség bemutatása.
A lakóotthon tervezett munkatársainak szakképzettségei:
Gyógypedagógus, drámapedagógus, szociális munkás, mentálhigiénés munkatárs. Országos Fogyatékos ügyi portál

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

*


+ 6 = kilenc

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Reklám

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: - Ferenczi István népzenei műsora
  A Népzenei kavalkád c. műsor nem egy konkrét nép zenéjével foglalkozik, hanem általában a népzenével és vonulataival. A műsor első felében népi hangszereket mutat be a műsorvezető, nemcsak történetükről, hanem azok hangját is meghallgathatjuk az adásban.
  A műsor második részében néhai adatközlőket, énekeseket, hangszereseket, illetve zenekarokat mutat be Ferenczi IStván,. majd más népek zenéjét hallgathatjuk a műsorban.
  A műsor utolsó részében ma élő adatközlőket, hangszereseket, énekeseket, és zenekarokat ismerhetünk meg, valamint olyan együtteseket, énekeseket, zenekarokat, akik ma művelik a népzenét és egy kicsit hozzá nyúltak, illetve beleraktak más műfalyokat, pl. jazz, és a könnyűzene.
 • 9:00: - Szabolccsal
  A Sztárportré egy több éve működő rádióműsor sorozat, ahol hétről-hétre közismert emberek nyilatkoznak, mindig egy-egy újabb, gyakran a személyükhöz igen közel álló témában. A Sztárportré optimista műsor, törekszik mindenről valódi képet festeni. Az adások szereplői olyan közismert emberek, akiket a legtöbb magyar ember a sajtóból jól ismer, és szívesen hallgat. Könnyű téma, nehéz kérdések, alapos válaszok.

  Bővebb információ: www.sztarportre.hu
 • 10:00: Tízórai - Godó Gyurival
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 14:00: Bélyegalbum - A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének műsora - műsorvezető: Turcsányi Éva
 • 15:00: 4 ütem - autós magazin
 • 16:00: -
  • A hét prózája - Zsoldos Árpád - Irodalmi rádió műsora)
  • Take away - a BBC. Angol nyelvleckéje
  • QTC - Zentai Tibor rádióamatőr műsora (Szerkesztő: Rózsa Dezső)
  HA2MN - Tibi a Hobbyrádiónak

  Hívójelem HA2MN, nevem Zentai Tibor. A név nem hiszem, hogy sokat mondana bárkinek, ugyanis a hívójelem alapján ismernek világszerte. Amatőr rádiós vagyok, az első rádió-összeköttetésemet saját építésű rövidhullámú adóval már több mint 44 évvel ezelőtt "kínlódtam össze". Azóta a rádióhullámok segítségével bejártam a világ szinte minden szegletét, s ahova eddig nem jutottam, igyekszem eljutni.

  Első szakmám szerint erősáramú üzemmérnök vagyok, s hogy elektromos területet választottam szakmámnak, köszönhető a rádióamatőrködés iránti gyermekkori érdeklődésemnek. Később külkereskedelmi végzettséget is szereztem, s valahol ebben is ott van a rádiós hobbi hatása - ugyanis a nemzetközi rádióamatőr forgalomban az angol nyelv használata kényszerűség. Én pedig tanultam a nyelvet szorgalmasan.

  A Hajdú QTC a rádióamatőrök havi hangos híradója, amelyet a rádióamatőr hullámsávokban sugároznak. A QTC nemzetközi rádiótávírász rövidítés, jelentése "közlemények vannak"

  Rózsa Dezső, HG0EK a Hajdú QTC főszerkesztője a 2000-es évek közepén keresett meg, hogy legyek QTC készítőinek munkatársa önálló anyagokkal, sorozatokkal. Ez idő óta minden hónapban jelentkezem jegyzetekkel és sorozatokkal, amelyeket magam írok és a hangfelvételt, a hanganyag szerkesztését is - mintegy botcsinálta hangmérnökként - magam végzem. Dezső tőlem adás-kész hangfelvételt kap, természetesen e-mailben.

  A rádióamatőr hobbi hazánkban éppen nem a legfényesebb éveit éli ama tekintetben, hogy az engedélyes rádióamatőrök száma évről, évre csökken, mialatt Európában, Amerikában, Ázsiában és Óceániában az e hobbit művelők száma szépen emelkedik.

  A hobbi kezdete nehéz, hiszen sokat kell tanulni és kitartás kell ahhoz, hogy valaki sikeres rádióamatőr vizsgát tegyen és hívójelet szerezhessen, azaz rádióamatőr engedélyt kapjon.

  Érzékelve a hobbi hazai gondjait elhatároztam, hogy "emberi nyelven" írok egy mesét arról, hogy mi a rádióamatőr, mit csinál a rádióamatőr, s nagyjából mit kell megtanulnia ahhoz, hogy az éter hullámain létrehozhassa első rádió-összeköttetését a világgal. Azért gondoltam "emberi nyelvre", mert ha két rádióamatőr magyarul beszélget egymással, kódokkal, rövidítésekkel, szakszavakkal, hívójelekkel dobálózik, s nincs a hobbin kívülálló ember aki azt megértené.

  Ugyanis mi rádióamatőrök - többek között - a Titanic hivatásos rádióstisztjeinek civil és amatőr leszármazottai és örökösei vagyunk.

  Annyit még meg kell jegyezni, hogy a hangzóanyag minősége korlátozott, hiszen a rádióamatőrök a lehető legkisebb sávszélességre törekednek éterbeli munkájuk során. A hi-fi hangminőség nem ránk jellemző, ellenben a zajos viszonyok közötti legjobb érthetőség elérésére való törekvés igen.

  73 - vagyis magyarul minden jót kívánok a hallgatóknak!

  Tibi, HA2MN
 • 17:00: Live Hungary - a legnagyobb hazai előadók koncertjei
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: - Ferenczi István népzenei műsora
  A Népzenei kavalkád c. műsor nem egy konkrét nép zenéjével foglalkozik, hanem általában a népzenével és vonulataival. A műsor első felében népi hangszereket mutat be a műsorvezető, nemcsak történetükről, hanem azok hangját is meghallgathatjuk az adásban.
  A műsor második részében néhai adatközlőket, énekeseket, hangszereseket, illetve zenekarokat mutat be Ferenczi IStván,. majd más népek zenéjét hallgathatjuk a műsorban.
  A műsor utolsó részében ma élő adatközlőket, hangszereseket, énekeseket, és zenekarokat ismerhetünk meg, valamint olyan együtteseket, énekeseket, zenekarokat, akik ma művelik a népzenét és egy kicsit hozzá nyúltak, illetve beleraktak más műfalyokat, pl. jazz, és a könnyűzene.
 • 21:00: - Szabolccsal
  A Sztárportré egy több éve működő rádióműsor sorozat, ahol hétről-hétre közismert emberek nyilatkoznak, mindig egy-egy újabb, gyakran a személyükhöz igen közel álló témában. A Sztárportré optimista műsor, törekszik mindenről valódi képet festeni. Az adások szereplői olyan közismert emberek, akiket a legtöbb magyar ember a sajtóból jól ismer, és szívesen hallgat. Könnyű téma, nehéz kérdések, alapos válaszok.

  Bővebb információ: www.sztarportre.hu
 • 22:00: Egészségedre - Turcsányi Sipos Éva műsora

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2022. július 4. hétfő, Ulrik napja van.
Ma van a(z) Nemzetközi szövetkezeti nap.
Az év 27. hete és 185. napja.
Holnap Emese, Sarolta napja lesz.

1490. Mátyás király kegyencei Corvin herceget kifosztják. Corvin János főherceg a királyválasztó országgyűlésen későn vette észre, hogy atyja kegyencei, kit híveinek vélt, őt kijátszották, és a királyi méltóságra Ulászlót emelték. Július 1-én tehát a koronával és kincseivel, hívei kíséretében Sclavónia felé indult, de július 4-én Báthory István vajda és Kinizsy Pál utána siettek s Tolnában a Csonthegyen őt megtámadták és kincseitől megfosztották.


1910. június 12-július 5. Ezer fővárosi festőmunkás sztrájkol munkakörülményei javításáért.


József Attila: Hangya

A bábok között elaludt egy hangya.
Szél, a bábokat most el ne fúdd!
Különben jó az is.

Kis, fáradt fejét csillámokra hajtja,
és alszik véle csöpp árnyéka is.

Egy szalmaszállal fölkelteni szépen!
De jobb, ha már indulunk haza,
erősen beborult-

A bábok közt elaludt egy hangya,
és -hopp- egy csöpp már a kezemre hullt.

BKK Információk

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


négy plusz hat = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 312
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com