Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Gáspár Laci - Bolond vagyok mert
25
hallgató

A vállalkozókat megillető kedvezmények

- 2022. szeptember 18. 17:04 - 148 megtekintés

A személyi jövedelem adóhoz kapcsolódó kedvezmények

Azok az egyéni vállalkozók, akik a Szja tv. alapján adóznak – akár a vállalkozói jövedelem szerinti adózást, akár az átalányadózást válasszák is – igénybe vehetik a  személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó, a Szja tv. által szabályozott, adóalapot csökkentő alábbi kedvezményeket: családi kedvezmény, első házasok kedvezménye, négy, vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, személyi kedvezmény, valamint a 25 év alatti fiatalok kedvezménye.

E kedvezményekről, legalábbis közülük azokról, amelyek többeket érinthetnek, igyekszünk kicsit részletesebb tájékoztatást nyújtani, mert az eddig a KATA szerint adózó vállalkozók ilyen kedvezményeket nyilvánvalóan nem érvényesíthettek, ezért ezek számukra esetleg nem teljesen ismertek.

Személyi kedvezmény

A súlyosan fogyatékosnak minősülő magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók az összevont adóalapjukat – ami az átalányadózók esetében az átalányban megállapított jövedelmük adómentes értékhatárt meghaladó részét jelenti – személyi kedvezményként havonta a minimálbér egyharmadával csökkenthetik.

Ez az összeg idén – 200.000 forint minimálbérrel számolva – havonta 66.670 forint, ami havi 10.005 forinttal kevesebb személyi jövedelemadó megfizetését teszi lehetővé számukra.

A személyi kedvezmény érvényesítésére az az egyéni vállalkozó jogosult, aki rokkantsági járadékban, vagy fogyatékossági támogatásban részesül, illetve aki a 335/2009. (XII. 29.) kormányrendelet által felsorolt valamely megbetegedésben szenved.

A személyi kedvezmény egyébként a családi kedvezményt és az első házasok kedvezményét megelőző sorrendben érvényesíthető.

Családi kedvezmény

A Szja tv. szerint adózó egyéni vállalkozók az összevont adóalapjukat – ami  a vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a kivét, átalányadózásnál pedig az átalányban megállapított jövedelem – a családi kedvezménnyel is csökkenthetik.

A családi kedvezményt az alább felsorolt helyzetben lévő magánszemély, illetve egyéni vállalkozó érvényesítheti:

 • az a szülő (vérszerinti, örökbefogadó szülő, valamint a szülő házastársa és élettársa,), aki háztartásában családi pótlékra (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás) jogosult gyermeket nevel;
 • a várandós nő a magzata fogantatásának 91. napjától a születés időpontjáig;
 • az a magánszemély, vállalkozó, aki rokkantsági járadékra jogosult;
 • illetve aki saját jogán részesül családi pótlékban (ideértve a magasabb összegű családipótlékot is.)

A havonta járó családi kedvezmény mértéke az eltartottak számától függ, és azt a magánszemély/egyéni vállalkozó kedvezményezett eltartottanként veheti igénybe. Kedvezményezett eltartottnak minősül pl. a családi pótlékra jogosult gyermek akkor is, ha ezt saját maga után kapja, továbbá a magzat, illetve a rokkantsági járadékra jogosult személy. Eltartott az, aki kedvezményezett eltartottnak minősül, illetve az a gyermek, aki után a szülő már nem jogosult családi pótlékra, de annak összege szempontjából még figyelembe kell venni, pl. mert felsőfokú tanulmányokat folytat.

Családi kedvezményként 1 eltartott esetén az egyéni vállalkozó havonta 66.670 forinttal csökkentheti az összevont adóalapját, amivel 10.005 forint adó megfizetése alól mentesül. 2 eltartott esetén a családi kedvezmény mértéke kedvezményezett eltartottanként havonta 133.330 forint, ami személyenként 20.000 forint adó megtakarítását jelenti.

3, vagy ennél több eltartott esetén a családi kedvezmény havonta kedvezményezett eltartottanként 220.000 forint, aminek az adó tartama 33.000 forint.

Példával szemléltetve az elmondottakat:

4 tagú családban 2 gyermeket nevelnek, az egyik középiskolás, utána az egyéni vállalkozó szülő kapja a családi pótlékot, ő tehát kedvezményezett eltartottnak minősül. A másik gyerek egyetemista, aki után családi pótlék már nem jár, de a családi kedvezmény szempontjából eltartottnak minősül. Az egyéni vállalkozó szülő rokkantsági járadékra jogosult, tehát maga is kedvezményezett eltartottnak tekinthető.  A példabeli egyéni vállalkozó havonta 2 kedvezményezett eltartott után jogosult a családi kedvezményre, melynek mértékét viszont 3 eltartott figyelembevételével kell kiszámítani az egyetemi tanulmányokat folytató gyermek miatt. Így a kedvezmény mértéke kedvezményezett eltartottanként havonta 220.000 forint, vagyis ez a vállalkozó havonta kétszer 220.000, azaz 440.000 forinttal csökkentheti az adóalapját, így összesen kétszer 33.000 Ft, azaz 66.000 forinttal kevesebb személyi jövedelemadót kell megfizetnie.

A személyi és a családi kedvezmény együttes érvényesítése

Ha a vállalkozó rokkantsági járadékban részesül, akkor a fentebb tárgyalt személyi kedvezmény érvényesítését követően családi kedvezményre is jogosult, amit a következők szerint tud érvényesíteni: először személyi kedvezményként havonta a minimálbér egyharmadával csökkenti az adóalapját. Ennek összege idén – 200.000 forint minimálbérrel számolva – havonta 66.670 forint, ami havi 10.005 forinttal kevesebb személyi jövedelemadó megfizetését teszi lehetővé. Ezt követően a családi kedvezményt is érvényesítheti, melynek mértéke havonta 1 kedvezményezett eltartottként 66.670 forint, ami szintén 10.005 forint adó csökkentést jelent.  Ez a vállalkozó tehát személyi és családi kedvezménnyel havonta összesen 20.010 forinttal kevesebb adót fizet. Mindez természetesen akkor is igaz, ha a rokkantsági járadékos vállalkozó családjában több eltartott személy is él, így a családi adókedvezmény mértéke változik.

Családi járulékkedvezmény

Erre a kedvezményre a 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) alapján azok a biztosított magánszemélyek/egyéni vállalkozók lehetnek jogosultak, akik a fentebb tárgyalt családi kedvezményt is érvényesíthetik, azonban azt nem tudják teljes egészében igénybe venni.  A járulékkedvezménnyel valójában a fizetendő társadalombiztosítási járulék összege csökkenthető.

A járulékkedvezményt úgy kell  kiszámítani, hogy a biztosított magánszemélyt megillető családi kedvezményt csökkenteni kell azzal az összeggel, amit családi kedvezményként akár maga a jogosult, akár családtagjával megosztva már érvényesített. A járulékkedvezmény ezen fennmaradó összeg 15 %-a, az azonban nem lehet több az általa fizetendő társadalombiztosítási járulék összegénél.

Például ha egy egyedül álló vállalkozó 2 gyermek után jogosult családi kedvezményre, akkor adóalapját összesen 266.000 forinttal csökkentheti. Tegyük fel, hogy az adóalapja csak havi 220.000 forint, így a családi kedvezményt nem tudja teljes egészében érvényesíteni. Ebben az esetben a fennmaradó 46.600 forint az az összeg, aminek a 15 %-a (kb. 6990 forint) lesz járulékkedvezményként érvényesíthető, azaz a példabeli vállalkozó ezt az összeget vonhatja le az általa fizetendő társadalombiztosítási járulékból.

Azok az átalányadózást választó vállalkozók, akiknek a bevételük alapján személyi jövedelemadót fizetniük nem kell, mert például az nem éri el a 2.000.000 forintot, társadalombiztosítási járulékot ennek ellenére fizetnek, mégpedig a járulékfizetési alsó határ  alapján, ami a minimálbérhez, középfokú végzettséget, szakképesítést igénylő tevékenység esetén pedig a garantált bérminimumhoz igazodva annak  18,5 %-a.

A most tárgyalt családi járulékkedvezménnyel ezek a vállalkozók is csökkenthetik az általuk fizetendő társadalombiztosítási járulékot, ha egyébként jogosultak családi kedvezményre, melyet a személyi jövedelemadóval kapcsolatban nem tudnak teljes mértékben igénybe venni.

Szociális hozzájárulási adókedvezmény

A különféle kedvezményekről szólva fontos említést tenni a megváltozott munkaképességű vállalkozókat megillető szociális hozzájárulási adókedvezményről is.

Az egyéni vállalkozóknak,  ha a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazzák a kivét, az átalányadózást választó vállalkozók pedig az átalányban megállapított személyi jövedelemadó köteles jövedelmük (de mindkét esetben legalább a minimálbér 112,5 százaléka alapján)  13 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adót kötelesek fizetni.

A szociális hozzájárulási adóról rendelkező 2018. évi LII. törvény (Szochotv.) alapján a megváltozott munkaképességűnek minősülő egyéni vállalkozót a saját maga után fizetendő adóból részkedvezmény illeti meg.

A részkedvezmény az egyéni vállalkozó által maga után megállapított adóalap, de legfeljebb a minimálbér kétszerese után fizetendő, jelenleg 13 százalékos mértékű adó összege. A jelenleg érvényes minimálbérrel számolva ez azt jelenti, hogy a megváltozott munkaképességű egyéni vállalkozónak havonta legfeljebb 400.000 forint adóalap után nem kell szociális hozzájárulási adót megfizetnie.

Megváltozott munkaképességűnek az az egyéni vállalkozó minősül,

 1. a) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, vagy
 2. b) aki 2011. december 31-én – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján megállapított – I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül.
A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*


9 + = tizennyolc

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Reklám

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: MVGYOSZ. hírlevél - A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hírlevél műsora
 • 9:00: - Ruzsa Viktor műsora
  Rádiónk 2008. (indulása) óta fontosnak tartja a sérült emberekről szóló információkat eljuttatni az érintettek és érdeklődők számára.

  Műsorunk célcsoportja a sérült emberek és hozzátartozóik, a szociálisan érzékeny emberek csoportja. Küldetésünk alapja, hogy a célcsoport számára igen csak hiányos információs, tájékoztató és nem utolsó sorban szórakoztató magazint juttassunk el fogyatékkal élők és a témában érintett emberek részére. Rádióműsorunk két heti rendszerességgel jelentkezik új műsorral.
  Egy műsor, melynek célja a fogyatékos személyek lehetőségeinek, jogainak, és ezen jogok érvényesítési eszközeinek bemutatása. Felhívni a figyelmet az igazi esélyegyenlőségre, az önálló életvitel, valamint a társadalomban való aktív részvétel, maradéktalan biztosításának a fontosságára.

  A műsort ugyanebben az időben, a kimaradt héten ismételjük.

  E műsorunkat több vidéki rádió is átveszi. Ha az Ön rádiójában is szeretné sugározni, keeressen minket bizalommal!
 • 10:00: Tízórai - Godó Gyurival
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 14:00: Europe in my Backyard - Európai Uniós projektek (a Civil Rádió magazinműsora)
 • 16:00: Life is life - életmód magazin
 • 17:00: Live World - a legnagyobb külföldi előadók koncertjei
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: MVGYOSZ. hírlevél - A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hírlevél műsora
 • 21:00: - esélyegyenlőségi magazinműsor Ruzsa Viktorral
  Rádiónk 2008. (indulása) óta fontosnak tartja a sérült emberekről szóló információkat eljuttatni az érintettek és érdeklődők számára.

  Műsorunk célcsoportja a sérült emberek és hozzátartozóik, a szociálisan érzékeny emberek csoportja. Küldetésünk alapja, hogy a célcsoport számára igen csak hiányos információs, tájékoztató és nem utolsó sorban szórakoztató magazint juttassunk el fogyatékkal élők és a témában érintett emberek részére. Rádióműsorunk két heti rendszerességgel jelentkezik új műsorral.
  Egy műsor, melynek célja a fogyatékos személyek lehetőségeinek, jogainak, és ezen jogok érvényesítési eszközeinek bemutatása. Felhívni a figyelmet az igazi esélyegyenlőségre, az önálló életvitel, valamint a társadalomban való aktív részvétel, maradéktalan biztosításának a fontosságára.

  A műsort ugyanebben az időben, a kimaradt héten ismételjük.

  E műsorunkat több vidéki rádió is átveszi. Ha az Ön rádiójában is szeretné sugározni, keeressen minket bizalommal!
 • 22:00: Világjáró - Magyarosi Marianna utazási műsora
 • 23:00: - Reményik László interjú műsora
  A Vakok Állami Intézete, és az ötlet-, és házigazda Reményik László, "Ezer arc, ezer talentum" című közös programja minden hónap második keddjén (kivéve a nyári időszakot) megtekinthető élőben a Hermina út 21. szám alatt.
  (a rendezvények ingyenesek!)

  Cél, hogy minden hónap második keddjén olyan személyek legyenek a vendégek, akik tevékenységük, tudásuk, gondolataik, élettapasztalatuk révén szellemi munícióval tudnak szolgálni.

  Az interjú sorozat alkalmain két embert ismerhetnek meg a rendezvény látogatói, míg rádiónkban hetente egy-egy vendéget mutatunk be hallgatóink előtt (így a következő hétre csúszik át az aktuális rendezvény második vendége).

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2023. február 7. kedd, Tódor, Rómeó napja van.
Az év 06. hete és 38. napja.
Holnap Aranka napja lesz.

1643. I. Rákóczi György azt írta Esterházy Miklósnak: "Hazánkat és nemzetünket bizony szeretjük. Ha szabadságunkért fáradnunk kelletik, mi azt kívánjuk, hogy annak minden statusok egyaránt érezhessék hasznát."


1850. Lenkey János honvédtábornok halála Aradon. Síremlékén, mely szürke márványból való obeliszk, ily felirat: "Lenkey N. János honvéd-tábornok, szül. 1807. szept. 7-én Egerben. Meghalt az aradi vár börtönében 1850. február 7-én. Béke hamvaira."


Héra Zoltán: Ó-kalendárium költőknek

"... A Vízöntő havában minden a képzelet,
a végletes és végtelen: a lenni képes képtelen.
Hárfás Dávid és papírtrombitás Harlekin,
dionüzoszi öröm és prométheuszi kin
ilyenkor egyformán megkeresnek.
Fogadd pompával őket.

BKK Információk

07:08Február 7. KEDDszerkeszti: Szép Csilla
RENDKÍVÜLI HÍREK  Műszaki hibás jármű miatt nem járható a Hungária körúton az Árpád híd felé a Kacsóh Pongrác úti felüljáró előtt a középső sáv, valamint a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út után a külső sáv.   Megszűnt a forgalmi akadály a Pesti alsó rakparton északi irányban az Erzsébet híd után a belső sávban.   Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a gazdagréti felhajtótól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcáig, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, a 10-es főúton befelé az Óbudai temetőig, a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt, a Rákóczi úton befelé.  
 
FRISS HÍREK  Ma 9 és 13 óra között nem működnek a jelzőlámpák az Alkotás utca–Krisztina körút csomópontban, a Krisztina körúton a Maros utcánál, illetve a Kék Golyó utcában a Városmajor utcánál áramszünet miatt.   Ma 16 órától 22 óráig lezárják a XIII., Fáy utcát a Béke utca és a Röppentyű utca között, valamint a Csizma utcát is labdarúgó-mérkőzés miatt.   A II., Bimbó úton a Gábor Áron utca és a Tüske utca között egy rövid szakaszon lezárták a fél útpályát, mert javítják a vízvezetéket.   A XVI., Georgina utcában a Lassú utcánál útszűkületen kell áthajtani burkolatjavítás miatt.   A XIX., Jahn Ferenc utcában a Tartsay Vilmos utcánál útszűkületre számítsanak csatornajavítás miatt.   Lezárták a buszsávot a Váci úton befelé a Katona József utcánál, mert tart a közműjavítás.   Tart az V., Arany János utcában a felújítás: lezárták azt az Október 6. utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között. Az Október 6. utca és a Nádor utca között ideiglenesen megváltozott a forgalmi rend: ez a szakasz a Széchenyi rakpart felé egyirányú lett. A Sas utca a Szabadság tér felől zsákutca. A 15-ös és a 115-ös autóbusz terelve közlekedik ezen a szakaszon: nem érinti a Hercegprímás utca megállót.   Az V., Magyar utcában a Ferenczy István utca és a Reáltanoda utca között, valamint a VI., Zichy Jenő utcában a Nagymező utca közelében útszűkületre számítsanak gázvezeték javítása miatt.   A VIII., Orczy úton a Kőbányai út felé a Nagyvárad térnél lezárták a külső sávot távhővezeték-javítás miatt.   A VIII., Kálvária téren a Diószeghy Sámuel utcánál útszűkület nehezíti a közlekedést csatornajavítás miatt.   Lezárták a IX., Viola utcát a Balázs Béla utca után, mert vízvezetéket javítanak.   Szakaszos sávlezárásra kell készülni a XIV., Szugló utcában a Lőcsei út és a Miskolci utca között mindkét irányban vízvezeték-építés miatt.   A XVIII., Batthyány Lajos utcát lezárták a Baross utca közelében, mert csatornát javítanak.  
 
AZ M3-AS METRÓ FELÚJÍTÁSA  KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS   Az M3-as metró munkanapokon a Göncz Árpád városközpont és a Deák Ferenc tér között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótlóbusszal utazhatnak. Munkanapokon a Göncz Árpád városközpont és a Nyugati pályaudvar között az M3A pótlóbusszal is utazhatnak. A metró a Nagyvárad téren nem áll meg, oda a Népligettől induló M30-as állomáspótló autóbusszal lehet eljutni. A Nagyvárad tér megközelíthető a belváros, illetve a Keleti pályaudvar felől a 2M és a 24-es villamossal, a Semmelweis Klinikák felől gyalog, vagy MOL Bubival. Hétköznap esténként 21 órától, illetve hétvégén a metró csak Újpest-központ és a Göncz Árpád városközpont között jár. Kőbánya-Kispest és a Göncz Árpád városközpont között az M3-as metrópótló autóbusszal utazhatnak.   Az M3-as metró a Göncz Árpád városközpontban naponta 13 óráig a Kőbánya-Kispest irányú peronhoz érkezik, és onnan indul vissza Újpest felé. 13 órától üzemzárásig a szerelvények az Újpest-központ irányú peronhoz érkeznek, és onnan indulnak vissza Újpest felé.   A 34-es és a 106-os autóbusz Óbuda felé a Róbert Károly körúton a Váci út után nem áll meg a Göncz Árpád városközpont megállóban. A 115-ös autóbusz a Göncz Árpád városközpont felé a Váci úton a Róbert Károly körút előtti Göncz Árpád városközpont megállóban nem áll meg. A 254E autóbusz a Népligetig, a 254M autóbusz a Boráros térig közlekedik. Pestszentimre térségéből a Boráros tér az 54-es és az 55-ös autóbusszal továbbra is elérhető. A 84M, a 94M és a 294M autóbusz a továbbiakban nem érinti a Nagyvárad teret, ezért a kora reggeli járatok is 84E, 94E és 294E jelzéssel a Határ útig közlekednek. A 98E autóbusz mindkét irányban megáll a Csévéző utcában a Frangepán utca megállóban. A Nyugati téri aluljáróban továbbra sem használható a buszvégállomás Teréz körúti lépcsője.   KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS   Újpesten az Árpád úton a Lebstück Mária utca és Kassai utca között tilos parkolni. A szabálytalanul várakozó járműveket azonnal elszállítják.   Buszsávot jelöltek ki a Váci úton a Göncz Árpád városközpont és a Lehel tér között is. A Váci úton kifelé a Róbert Károly körút után, a felüljáró mellett csak egy sáv járható, ezért az Árpád híd felől a Váci út kifelé vezető oldalára kanyarodóknak csúcsidőben torlódásra kell számítani. Érdemes az Árpád hídról korábban, a Népfürdő utcánál lehajtani, és onnan a Dagály utca vagy a Vizafogó utca érintésével haladni Észak-Pest felé. A Váci út befelé vezető oldaláról a Róbert Károly körútnál nem lehet balra kanyarodni a felüljáró alatt, a Petneházy utcánál mindkét irányban jelzőlámpa szabályozza a haladást. A Váci úton a Dózsa György útnál mindkét irányban csak két sávban lehet közlekedni, de a külső sávokban jellemzően a metrópótló autóbuszok járnak, részükre elsőbbséget kell adni. Torlódásokra, hosszabb menetidőre kell készülni. Az erre autózóknak csúcsidőben érdemes más útvonalat választaniuk.   Továbbra is tilos jobbra kanyarodni a Váci úton befelé a Victor Hugo utcánál, valamint a Nyugati téri felüljáróról érkezőknek az Alkotmány utcánál. A Bajcsy-Zsilinszky úton az Alkotmány utcától befelé csak a belső sávban lehet egyenesen haladni, mellette buszsáv segíti a pótlóbuszok gyorsabb haladását, a külső sávot csak a jobbra forduláshoz szabad használni. A Kálvin téren már korábban áthangolták a jelzőlámpákat, illetve minden irányban csak egy sáv járható, ezért napközben torlódásra kell számítani. Az Üllői útról csak jobbra, a Múzeum körútra lehet kanyarodni. A Vámház körúton a Lónyay utcától a Kálvin tér felé ugyancsak egy sávon lehet haladni. A pótlóbuszok közlekedését segítő sárga csíkozott területen még forgalmi okból is tilos megállni! Tilos parkolni a Váci úton befelé a Lehel tértől; a tilosban parkoló járműveket elszállítják. A mozgáskorlátozott-parkolóhelyeket áthelyezték a környező utcákba.   Már korábban buszsávot jelöltek ki a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Kiskörúton az Andrássy út és a Kálvin tér között, az Andrássy úton befelé a Jókai tértől, a Váci úton a Lőportár utca és a Csanády utca között, illetve a Csanády utcától befelé a Nyugati térig. A buszsávokban tilos kerékpározni, és az itt megálló járműveket azonnal elszállítják!   A Bajcsy-Zsilinszky útra a Nagykörút felől továbbra is csak a BKK-járatok hajthatnak be. A Stollár Béla utca forgalmi iránya korábban megfordult, így a Bihari János utcától a Bajcsy-Zsilinszky út felé egyirányú. A Szent István körútról érkezők a Bajcsy-Zsilinszky utat csak a Teréz körút–Podmaniczky utca útvonalon érhetik el. Az Andrássy útról egy-egy sávból lehet balra a Deák Ferenc tér felé, és jobbra, a Bajcsy-Zsilinszky útra kanyarodni, valamint egyenesen továbbhaladni a József Attila utca felé. A Károly körúton az Astoria irányában a belső sáv a buszsáv, a külső sáv a forgalmi sáv. Az Astoriánál továbbra is a belső sávból lehet egyenesen haladni, és a külső sávból jobbra kanyarodni. A kerékpárral közlekedőket külön jelzőlámpa segíti. A Múzeum körúton a külső sáv a buszsáv. A Bank utcában a Bajcsy-Zsilinszky útnál útszűkületre készüljenek.   A Váci úton a Dózsa György útnál irányonként két sáv járható, befelé nem lehet balra kanyarodni, a kifelé vezető oldalon csak egyenesen lehet továbbhaladni. A Dózsa György úton a Váci útnál irányonként egy sávon közlekedhetnek. Az Ipoly utcában a Váci út előtt sávlezárásra kell készülni, a parkolási lehetőség is megszűnt ezen a szakaszon.   Megváltozott a forgalmi rend a XIII., Kádár utcában; a Váci úttól a Visegrádi utca felé lett egyirányú a Kresz Géza utcáig. A Váci útra a Radnóti Miklós utcán át lehet kihajtani.   A Vágóhíd utcából nem lehet balra, az Albert Flórián útra kanyarodni. Kerülni az Üllői út–Könyves Kálmán körút–Albert Flórián út útvonalon lehet. A Baross utcában a Szabó Ervin térnél útszűkület és sávelhúzás nehezíti a közlekedést.   KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS A Kálvin téren és az Astoriánál a sűrűn járó pótlóbuszok miatt fokozott figyelmet igényel az áthaladás, ezért a belváros átszelésére a Kiskörút helyett a Nagykörutat, illetve a Kecskeméti utca–Ferenciek tere–Petőfi Sándor utca útvonalat ajánljuk a kerékpárral közlekedőknek.  
 

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


négy mínusz nyolc = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 316
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com