Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Jazzklub - Zsuffa Péter m*sora
44
hallgató

Akadálymentesítési adatbázis 61 millióért

- 2015. február 3. 7:55 - 1663 megtekintés

A közszolgáltatást nyújtó intézmények teljeskörű akadálymentesítésének utolsó határideje 2010. december 30-a volt, ám az erre a célra kapott számtalan uniós forrás ellenére sem sikerült teljesíteni – írja az Átlátszó blog.

Az EMMI a problémát érzékelve megrendelt a témában 61 millió forintért egy felmérést, ami alapján a helyzet elég elkeserítő.

Az akadálymentesítés jogi háttere
A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény 9.pontja kimondja, hogy “a fogyatékossággal élô személyek önálló életvitelének és az élet valamennyi területén történô teljes köru részvételének lehetôvé tétele érdekében a részes államok megfelelô intézkedéseket tesznek, hogy másokkal azonos alapon biztosítsák a fogyatékossággal élô személyek számára a fizikai környezethez, a közlekedéshez, az információhoz és kommunikációhoz – beleértve az információs és kommunikációs technológiákat és rendszereket – való hozzáférést.” Az Európai Unió Alapjogi Chartája kifejezetten tiltja a hátrányos megkülönböztetést a fogyatékosság alapján (21. cikk), illetve külön cikkben rendelkezik a fogyatékossággal élő személyek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséről (26. cikk). További cikkek utalásokat tartalmaznak a hozzáférhetőség javítására, hiszen a munkához, oktatáshoz, ügyintézéshez való jog csak akkor válik teljessé, ha nincsenek az elérést akadályozó tényezők. Az Európai Fogyatékosságügyi Stratégia (2010-2020) fő célkitűzése, hogy elősegítse a fogyatékossággal élő személyek számára a teljes körű részvételt. Kimondja, hogy ugyanúgy biztosítani kell a fogyatékos személyek számára a fizikai környezethez, a közlekedéshez és az információs és kommunikációs technológiákhoz, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférést, mint az egészséges személyek számára. A cél a termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása a fogyatékos személyek számára, beleértve a közszolgáltatásokat és a segítő eszközöket. Az akadálymentesítésre, a hozzáférhetőségre vonatkozó hazai jogi szabályozás alapja a fogyatékos emberek esélyegyenlôségének biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.), mert ez a jogszabály már nem csak az új épületekre, hanem a meglévő, nem akadálymentes középületekre is kötelező érvényű, határidőhöz kötött hozzáférhetőségi követelményt fogalmazott meg. A Fot. 2009. évi módosítása meghatározta az egyenlő esélyű hozzáférés fogalmát. “Sajnos a törvényben (Fot.) meghatározott akadálymentesítési határidők sorra eredménytelenül teltek el (a legutolsó 2010. december 30-a volt), ezért a 2013-ban elfogadott törvénymódosítás már nem tartalmaz a törvényben meghatározott konkrét határidőket a közszolgáltatást nyújtó intézmények, illetve a közösségi közlekedés egyenlő esélyű hozzáférésének megvalósítására vonatkozóan.” – írja a “A fogyatékos személyeket támogató-szabályozó rendszer helyzetéről Európában és Magyarországon, és az ezzel kapcsolatos, az országos érdekvédelmi szervezetek által készített javaslatokról” című, egy EP-képviselő felkérésére, magyar szakemberek által készített 2014-es tanulmány.
A valós magyarországi helyzet
2012-ben a Feminának az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt nyilatkozta, hogy “Az akadálymentesítési folyamatban az jelent nehézséget, hogy a korábbi támogatások hasznosulásáról semmilyen hitelt érdemlő adat nem áll rendelkezésre. Nem tudjuk – mert átfogó összesítések hiányában nem kimutatható -, hogy az erre a célra eddig uniós forrásból elköltött közel 15 milliárd forintból pontosan hol és milyen közszolgáltatások váltak egyenlő eséllyel hozzáférhetővé. (…) Országos kormányzati és önkormányzati akadálymentesítési felmérést indítottunk. Ennek eredményeként országos, frissíthető adatbázis jön létre, amelyre építve célzottan – ezáltal költséghatékonyan – folytatódhat az akadálymentesítés” Szintén 2012-ben készült egy jelentés “A középületek utólagos akadálymentesítését szolgáló NSRK-fejlesztések értékelése” címmel, aminek a főbb megállapításai a következők::

 • Az Európai Unió és Magyarország 2012 nyaráig 18 533 millió forinttal támogatta azokat a projekteket, melyek fő célja a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés előmozdítása volt.
 • Az állami és önkormányzati szervezetek megvalósult projektjei révén összességében 910 önkormányzati és 159 állami fenntartású közintézmény, és legalább 3350 közszolgáltatás vált – sok esetben komplex módon – akadálymentesítetté.
 • Az önkormányzati akadálymentesítéseket támogató kiírásokra összesen 1480 pályázatot nyújtottak be, melyek közül 910 projektet valósítottak meg. Az állami szervezetek akadálymentesítéseit támogató pályázati kiírásokra 249 pályázatot nyújtottak be, közülük 159 projekt rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel.
 • Az önkormányzati projektek több mint 13 milliárd forintnyi támogatást kaptak, míg az államiak 3,6 milliárd forintnyit.
 • a vizsgált TIOP- és ROPkonstrukciók keretében 312 polgármesteri hivatal, 188 egészségügyi ellátást nyújtó épület, 159 iskola, 119 szociális intézmény, 101 óvoda, 77 bírósági, 24 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 23 rendőrségi, 17 földhivatali és 10 kormányhivatali épület lett akadálymentesítve.
 • A támogatott projektek keretében elsősorban fizikai akadálymentesítésekre került sor. A(z épített) környezeti elemekbe való leggyakoribb beavatkozások a bejáratokat, WC-ket, mosdókat, az audiovizuális elemeket, parkolókat, járdafelületeket érintették. A pályázó intézmények körében meglehetősen alacsony volt a hajlandóság a nem anyagi természetű átalakítások megvalósítására (pl. a munkatársak képzése, a hivatali rend átalakítása, vagy akár fogyatékos munkatárs alkalmazása).
 • Megbízható felmérési eredmények hiányában részletes helyzetkép nem rajzolható fel a közszolgáltatások akadálymentesítettségének aktuális állapotáról.

2014-ben gondolta az Átlátszó blog, hogy már elkészült az említett felmérés, ezért közadatigénylésben kérték ki a minisztériumtól a minden bizonnyal kilistázott olyan közintézmények listáját, amelyekben nem valósult meg az akadálymentesítés. Az EMMI válaszában arról tájékoztatott, hogy a kezelésükben lévő kapcsolódó adatok megtekinthetők egy online adatbázisban, “amely több mint 7000 közszolgáltatást nyújtó intézmény adatait tartalmazza arra vonatkozóan, hogy az intézmények épületei és az általuk nyújtott szolgáltatások milyen mértékben felelnek meg az egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek”.

Akadálymentesítési adatbázis 61 millióért
Az adatbázis a “Közszolgálatot ellátó intézmények akadálymentesítésének feltérképezése” nevet viselő TIOP 4.2.1-11/K-2011-0003. számú projekt keretében készült el, az EMMI közbeszerzést írt ki a létrehozására. A közbeszerzésen közös ajánlattevőként indult a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, és a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány; ám a bruttó 61 millió forintos tendert nem ők, hanem a harmadik ajánlattevőt, a Műép Építőmérnöki Kft.-t is maga mögé utasító Studo In-ex Kft. nyerte, és a szerződés értelmében annak aláírásától kezdve 106 nap állt rendelkezésére a munka elvégzésére. A széles referenciapalettával rendelkező, különböző épületek tervezésével foglalkozó, 2010-ben alapított, Molnár Balázs többségi tulajdonában lévő Studio In-ex Építészeti és Mérnöki Iroda az Átlátszó megkeresésére azt közölte, hogy a projekt megvalósításába a következő alvállalkozókat vonta be:

 • Japáner-b Kft. (6 960 000 Ft+Áfa)
 • GAIA Software Kft. (4 590 000 Ft+Áfa)
 • Hörcsik CAD Tanácsadó Kft. (1 500 000 Ft+Áfa) – a Studio In-ex résztulajdonosa
 • Agmentor Szolg. Kft. (1 500 000 Ft+Áfa)
 • Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Orsz. Szöv. (1 000 000 Ft+Áfa)
 • Továbbá: 117 alvállalkozó illetve alkalmi munkavállaló végezte országszerte a felméréseket (10 000 – 473 000 Ft+Áfa)

Bár a szerződés értelmében a Studio In-ex készített egy tanulmányt is, amely a kész adatbázis részletes elemzésének eredményeit összegzi, ám ezt sem az EMMI-től, sem a cégtől nem kapta meg a blog, így kénytelenek voltak maguk szúrópróbaszerűen ellenőrizni és értékelni a felmérést. Elmondható, hogy az adatbázis alapjául szolgáló kérdőíveket alapos megfigyelés alapján töltötték ki, a válaszokat fényképekkel támasztották alá. Nem találkoztak a cikk szerzői hanyagul kitöltött vagy félbehagyott kérdőívekkel, viszont többször egymásnak ellentmondó információt rögzítettek, ami részben a “kérdezőbiztos” szakmai felkészületlenségéből, részben a kérdőív pontatlan kérdéseiből adódhatott. 4 megyeszékhelyen (Miskolc, Győr, Szeged, Pécs), 4 különböző közszolgáltatást nyújtó intézményt vizsgáltak: önkormányzat, kormányhivatal, rendőrkapitányság, általános iskola. Az alábbi eredményekre jutottak miniértékelésük során:

 • az első helyen Szeged végzett, ahol az önkormányzat épülete szinte teljesen akadálymentes, az (egyik) általános iskolájuk megfelel az európai normáknak. A rendőrkapitányságra és a kormányhivatalra viszont erősen ráfér a fejlesztés.
 • a második Pécs: itt a rendőrkapitányság és a kormányhivatal felelt meg leginkább az egyenlő esélyű hozzáférés követelményeinek, míg az önkormányzat épületében még nem is hallottak az akadálymentesítésről (pl. nincs ilyen mosdó, az épületen belül nem lehet kerekesszékkel közlekedni, még a lift sem akadálymentes). A pécsi iskola szintén nem alkalmas fogyatékossággal élő személyek fogadására.
 • a rangsorban a következő Győr: a város kormányhivatala nagyon jól teljesített a felmérésen (igaz, az ügyintézés a földszinten zajlik, a felső szintekre lift hiányában már nem lehet feljutni), az önkormányzat viszont igen gyengén szerepelt, mert bár a fizikai akadálymentesítéssel nincs gond, a kommunikáción még van mit javítani. A városban egy gyakorló általános iskolát vizsgáltak (Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola), ahol sem a bejárat, sem a belső közlekedés nem akadálymentes.
 • Miskolc lett az utolsó: bár az önkormányzat szinte maximálisan, és a kormányhivatal is nagyrészt akadálymentes, a vizsgált rendőrkapitányságon egyáltalán nincs akadálymentes bejárat, sem mosdó (igaz, ügyfelek számára fenntartott mosdó sincs), az iskolában pedig a lépcsők miatt nem lehet közlekedni kerekesszékkel, és akadálymentes mosdó sincs.
 • 16-ból 3 középületben egyáltalán nincs akadálymentes bejárat, további 8 helyen csak részben akadálymentes: pl. a rámpa nem elég széles vagy túlságosan lejtős.
 • az épületek felében nem lehet kerekesszékkel feljutni az emeletre vagy közlekedni az épületben, mert nincs rámpa/korlátlift/lift, és a belső ajtók nem elég szélesek
 • 16 középületből 6-ban egyáltalán nincs akadálymentes mosdó
 • a tájékoztatási követelményt általában “a bejáratnál személyes segítség rendelkezésre áll” válasszal letudták, és még ha volt is információs táblarendszer, Braille-felirat, vagy piktogram sehol sem szerepelt a táblákon
 • a vizsgált középületek harmadában sem indukciós hurok, sem hordozható eszköz v. telepített rendszer nincs, így a siketek és nagyothallók nem egyenlően férnek hozzá a közszolgáltatásokhoz, bár a legtöbb helyen “az ügyintéző arca jól megvilágított, így a szájról olvasás lehetősége adott”
 • a szegedi Tabán Általános Iskola mintaiskolának tekinthető, ahol 3 db akadálymentes WC-t és 1 db akadálymentes zuhanyzót létesítettek, az egyenlő esélyű kommunikáció jegyében pedig indukciós hurok, hordozható eszköz, és fixen telepített rendszer is van.

Az adatbázisban egyébként megyére és településre is lehet keresni, konkrét intézményre viszont nem. Elég nehéz megnyitni az adott kérdőívet, mert gyakran hibaüzenettel indít a rendszer. Összességében elmondható, hogy láthatóan nagy energiát fektettek a felmérésbe, a 7.000 közintézmény akadálymentességi viszonyainak feltérképezésére, ám mivel az eredmények nincsenek kiértékelve és különböző szempontok (megye, település, intézménytípus, akadálymentességi állapot) szerint térképes, valamint táblázatos formában feldolgozva, a projekt félmunkának tekinthető. Ez az online felület így önmagában nem más, mint egy nehézkesen kereshető és nem átlátható kérdőívgyűjtemény. Szerző: Erdélyi Katalin – Vitrai Barbara

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*


8 + nyolc =

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Reklám

 

Nemzeti Együttműködési Alap

Vakrepülés Színtársulat

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 9:00: - Zsuffa Péter műsora két órán keresztül
  Zsuffa Péter 1998-ban kezdett rádiózni Egerben a Rádió7 101.9-en. Akkor egy 3 fős stábbal indult a Starsky és Hutch Jazz Klub.

  Az idők folyamán sokminden változott, így a csapat is a műsor is más lett, de egy dologban 1998-óta nincs változás.
  Ebben a 2 órás Zsuffa Péter Jazz Klubban mindig a lehető legjobb zenék szólnak a világ legjobb jazz-muzsikusaitól.
  Zsuffa Péter a jazz műfaj egyik leglelkesebb hazai szakértője és kutatója. Műsora alap a jazz műsorok palettáján, ha kikapcsolódni szeretnél és elfelejteni a mindennapok rohanását; ez az amit keresel.
 • 11:00: Szevasztok - Szicsó (Gárdonyi Szilárd) fiatalos "bolondos" műsora, ahol a jókedv-kacagás a lényeg. Az önfeledt poénkodás a hallgatók szórakoztatását hivatott elősegíteni.
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: - a Hobby Rádió informatikai magazinja (a pénteki műsor ismétlése)

  Érdeklik önt az informatikai újdonságok? Szeretne naprakész információkat kapni a szoftverek akadálymentességéről? Szeretne képben lenni az IT világ fontosabb történéseivel? Ha ezekből legalább egyre igen a válasz, hallgassa a műsort minden pénteken 8-tól (ismétlésként este 20-tól) a Hobby rádióban!

  Rövid bemutatók, interjúk, érdekes beszélgetések. Az önfelett szórakoztatást a három házmester biztosítja: Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté.

  Gépház - Kopogjon be hozzzánk!

 • 16:00: US fever show - listavezető dalok Amerikából két órán keresztül
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: - a HELMA beszélgetős irodalmi műsora. Szerzők és könyveik bemutatása. - Műsorvezetők: Pregh Balázs és Dvariecki Bálint
  A HELMA kiadónál megjelenő szerzők és azok köteteinek bemutatása.

  Izgalmas és érdekes szerzőkkel és kötetekkel ismerkedhet meg a hallgatóság.

  Ha szereted a könyveket, szeretnél a szerzők életébe bekapcsolódni, akkor itt a helyed nálunk!

  Az adások 40-60 perces időtartamban mutatják be az aktuális vendégünket, írói munkásságát.

  A két műsorvezető Pregh Balázs és Dvariecki Bálint vár mindenkit szeretettel!

  Keresd hangoskönyveinket a www.helma.hu web-oldalon.
  A HELMA Facebook oldala
 • 21:00: - Zsuffa Péter műsora két órán keresztül
  Zsuffa Péter 1998-ban kezdett rádiózni Egerben a Rádió7 101.9-en. Akkor egy 3 fős stábbal indult a Starsky és Hutch Jazz Klub.

  Az idők folyamán sokminden változott, így a csapat is a műsor is más lett, de egy dologban 1998-óta nincs változás.
  Ebben a 2 órás Zsuffa Péter Jazz Klubban mindig a lehető legjobb zenék szólnak a világ legjobb jazz-muzsikusaitól.
  Zsuffa Péter a jazz műfaj egyik leglelkesebb hazai szakértője és kutatója. Műsora alap a jazz műsorok palettáján, ha kikapcsolódni szeretnél és elfelejteni a mindennapok rohanását; ez az amit keresel.
 • 23:00: Szevasztok - Szicsó (Gárdonyi Szilárd) fiatalos "bolondos" műsora, ahol a jókedv-kacagás a lényeg. Az önfeledt poénkodás a hallgatók szórakoztatását hivatott elősegíteni.

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2023. június 4. vasárnap, Bulcsú napja van.
Az év 22. hete és 155. napja.
Holnap Fatime napja lesz.

1189. III. Béla nagylelkűen látja el I. Fridrik kereszteshadát. A királyné bíborral bevont és gazdagon bútorozott sátort ajándékozott a császárnak. Béla pedig úgy itt, mint az ország déli határánál, nagymennyiségű élelmiszerrel látta el ingyen a hadat.


1508. Az egy éves és tizenegy hónapos II. Lajos koronázása Fehérvárott, Bakacs Tamás bíbornok érsek által. Az ez évi rákosi országgyűlés föltételesen engedte meg a csecsemő Lajos koronáztatását.


Vidor Miklós: Labda

Bokorsövény fölött
a labda átszökött,
a kőrakásra ugrott,
s abban a pillanatban
átrúgtatta a partot,
s a gyors folyóba csattant:
az ár csobogva
továbbsodorta.

Úszott a labda, útra kelt,
a víz alatta
énekelt,
hullám dobálta,
elkapta hab,
forgó lökött rajt
jó nagyokat.

De ő nem bánta.
Hej, bántam én!
A parton állva
sirattam én!
Kértem is volna
békítve már,-
hullámsodorban
rég messze jár!

Még egyre látom:
föl-le bukik,
habtaraj-háton
tengerekig,
úsztatja tőlem
a gyors folyó,
tűnő időben
kalandozó!

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


kettő plusz hat = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 317

A Kultúrtanya programajánlója

A rádiónkat is üzemeltető Net-média Alapítvány által üzemeltetett Kultúrtanya – integrált közösségi tér programjaiból ajánlunk!

Kultúrtanya

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com