Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Live Hungary - a legnagyobb hazai el*adók koncertjei
65
hallgató

Az MVGYOSZ is részt vett az Esélyek és kihívások konferencián

- 2023. június 9. 7:47 - 275 megtekintés

A Magyar Pedagógiai Társaság – Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály és az ELTE BGGYK által szervezett „Esélyek és kihívások – SNI és BTMN tanulók a szakképzésben” című konferencián lehetőség nyílt megismerkedni a különleges bánásmódot igénylő fiatalok jelenlegi helyzetével és a szakképző intézmények által nyújtott lehetőségekkel.

Az egymásra épülő előadások a különleges bánásmódot igénylő tanulók szakképzési lehetőségeit boncolgatták, több területet érintve, így a jogi háttértől a jelenlegi statisztikai adatokon át, a gyógypedagógusok szakképzésben betöltött szerepéig és a pályaorientációs lehetőségeket végigjárva lehetett informálódni a témakör kapcsán. Az előadók jó pár sokkoló ténnyel szembesítették a résztvevőket. Ilyen például, hogy a szegregátumokból érkező fiatalok 30 százaléka nem fejezi be az általános iskolát.

A szakképző intézményekről általánosságban

2011-ig gyógypedagógiai intézményként határozták meg a szakiskolát. Ma már azonban köznevelési intézmény, ami a köznevelési törvény hatálya alá tartozik, így a törvény alapján szakképzési és gyógypedagógiai feladatokat lát el.

Halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű és fogyatékossággal élő személyeknek ingyenes a szakképzés. Egyéni tanulmányi rend is igényelhető, ha a szakértői vélemény dokumentumában engedélyezett. A szakképző intézmény köteles differenciált fejlesztést biztosítani a BTMN és SNI diákoknak. Szakmai jogszabálysértésnek minősül, ha az SNI irányelveknek nem felel meg az intézmény.

Részszakma képzésre csak SNI tanuló járhat.

A szakképzésben az SNI tanulók számára az utazótanárnak kell biztosítani a rehabilitációs és habilitációs célú fejlesztést. A szakmai programban meg kell állapítani a fejlesztő programot.
Problémát jelent, hogy a változások bevezetése a rendszeren belül igen lassú, akár egy egész évtizedet is igénybe vehet. Előfordult, hogy olyan hivatkozások is voltak a szakvéleményben, amelyek már 5 éve nem voltak hatályban.

Tanulók a szakképzésben

Az SNI gyermekek aránya az állami intézményekben a legnagyobb és az egyháziakban a legkisebb. Az SNI tanulók előszeretettel járnak érettségit nem adó szakiskolába. Az érettségit adó szakképzésben is van minimális növekedés az elmúlt években, de továbbra is kicsi az arány. A gimnáziumokban nincs változás.
Az utóbbi éveket tekintve jellemző volt, hogy a különleges bánásmódot igénylő tanulók egyre nagyobb arányban csatlakoznak a szakképzésbe, így növelve esélyeiket a szakmák megszerzésére. A hivatalos szakértői vélemények alapján a diákok folyamatos fejlesztést kaphatnak a szakképző intézményekben is.
Az eseményen kiemelték, hogy egyre nagyobb arányban, növekvő létszámban jelennek meg az integráltan oktatott tanulók a szakképzésben, amelyet a Magyar Pedagógiai Társaság is lényeges eredménynek gondol, ezt több előadó is hangsúlyozta. A különleges bánásmódot igénylő tanulók létszámának növekedésével a pedagógus- vagy oktatói képzésekben egyre inkább szükséges beépíteni tananyagként, követelményként a különleges bánásmódot igénylő tanulókra vonatkozó módszertant és szakmai ismereteket.

A gyógypedagógus és a tanár feladatai

A szakképzésben a gyógypedagógus feladatköre nem tér el a köznevelésben betöltött szerepétől. Itt is elengedhetetlen az oktatókkal, pedagógusokkal és más bevont szakemberekkel való együttműködés. Lényeges szempont, hogy a tanulók számára megteremtsék a tanulásra kész állapotot, és a területet tekintve ez felértékelődik. A szakképzésben résztvevő gyógypedagógusnak hangsúlyt kell fektetnie a szakmához kapcsolódó alapvető kompetenciák fejlesztésére, illetve az adott terület elvárásait nem hagyhatja figyelmen kívül.

Általános iskolából szakképzésbe

Az integrált oktatást tekintve fontos, hogy legyen valamilyen átvezetés-program kialakítva a középfokú és az általános iskolai oktatás között. Lényeges, hogy a szakképző intézményekbe érkező 9. évfolyamos diákok az első hetekben, hónapokban folyamatos szakértői támogatás és figyelem mellett, játékosan tudjanak beilleszkedni. A beilleszkedés biztosítéka lehet a mindennapi iskolai életben a folyamatos szakértői támogatás. A konferencián példaként bemutatott intézményben, ahol SNI diákok tanultak a fent említett szempontok mellett, beiktatták, hogy a tanórákat rövidebb részekre osztják. Nagy hangsúlyt fektetnek az interaktív vizsgára való gyakorlásra, ugyanis kutatások bizonyítják, hogy a diákok másképp értelmezik a papíron és másképp a monitoron lévő feladatokat.
Jó gyakorlatként bemutatták a Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum – napi gyakorlatát.

Pályaválasztás

A pályaorientációt tekintve az első 12 évfolyamon eloszlanak a feladatok. A területen belül az egyéni igényekre kell fókuszálni. Érdeklődés, önismeret és pályaismeret szükséges a pályaválasztáshoz. Az individuális szempontok sajnos mégis elenyészőek a pályaorientációnál. A diákok nincsenek tisztában saját erősségeikkel illetve gyengeségeikkel. A területen belül a jó és rossz szó helyett fontos a más szó alkalmazása.
Integrált körülmények között több lehetőséggel találkozhatnak a fiatalok. Szakmai és közismereti tananyagok tartalmát nem kell megváltoztatni, csak azt, hogyan adja át ezt a tanár a diákoknak. Ez is segítheti a megfelelő pálya kiválasztását.
A pályaválasztáshoz kapcsolódóan jó gyakorlatként bemutatásra került a Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működése. A központ egy nemzetközi projektben is részt vett, amely más szervezettekkel együtt a különleges bánásmódot igénylő fiatalok, különösen a szakképzésben tanulók munkaerőpiaci beilleszkedésének támogatása. A projekt keretében létrejött egy Jógyakorlatok Gyűjtemény, amelyet ajánlunk a témában érdekelteknek.

Duális képzés

A képzésről egy meghívott duális képző cég képviselője is mesélt (KNORR Bremse Magyarország), mégpedig a cég szempontjából. Kiemelte, hogy a munkáltatónál nincs olyan jellegű támogatás, mint az oktatási intézményben. Próbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy támogassák a diákokat a szakma elsajátításában. A szakmát tanuló SNI diákokkal kapcsolatban is rendelkeznek egyaránt pozitív és negatív tapasztalatokkal.
Fontos a tudatos pályaválasztás, mivel történt már olyan, hogy a gyakorlati feladatok elvégzése közben szembesül az oktató és a tanuló azzal, hogy a hiányzó képességek miatt nem sajátítható el a választott szakma. Ilyenkor van lehetőség egy másik szakma megtanulására. A pozitív tapasztalat az, mikor a hiányzó képességek miatt néhány diák motiváltabb, szorgalmasabban gyakorol, és így komoly sikereket érnek el a szakma megtanulása során.
Pályaorientációs napokon információkkal segítik a diákok döntését.
A képzés során problémát jelenthet, hogy a kommunikációs eszközök sokszor nem összeegyeztethetőek. Ez azt jelenti, hogy azok a programok és alkalmazások, melyeket a diákok tudnak használni, a belső rendszerben le vannak tiltva, nem használhatóak. Ez a pandémia alatt megnehezítette a távoktatást.
A duális képzés kapcsán megjegyezték, hogy lehet valaki alkalmas a szakmára, de nem alkalmas a munkakörre, vagy az adott helyszínen a munkavégzésre.

A szekciók fontos üzenetei – Emlékmorzsák a résztvevőktől

• Minden tanár differenciál, csak van, hogy nem tud róla.

• Az SNI és BTMN tanulók számára fejlesztett módszerek a többi gyermeknek is hasznosak, alkalmazhatóak.

• A tanórán a digitális eszközöket mindenképpen bevonják az oktatók módszertanukba.

• Ha már elfáradtak a tanulók és nem tudnak a tanárra figyelni, akkor a diákok tanítsák meg egymásnak a tananyagot különböző módszerekkel.

• Mások a motivációs eszközök a tanárnál és más a jelenlegi diákságnál. Ezt fel lehet mérni előzetesen és ennek megfelelően motiválni.

• Minden módszernek az a lényege, hogy az ingerek megváltozzanak, ezáltal erősödik a figyelem.

• A sajátos nevelési igényű gyermek utol akarja érni a többieket: amiben sikeres, azt nem csinálja, ami nem megy, azt csinálja. Rá kell venni, hogy azt csinálja, amiben sikeres. Ehhez megfelelő önismeret szükséges nála és a szülőknél egyaránt.

• Jógyakorlatot a ráhangolódás és az aktív részvétel érdekében pl. reggeli teázással vagy a beszélgető körrel indítani az iskolai napot, kis reggeli kihívás, ami nagy sikerélményt biztosíthat a naphoz

Összegzés

A konferencián az előadók a különleges bánásmódot igénylő tanulók helyzetét boncolgatták a szakképzés kérdéskörén belül. A különleges bánásmódot igénylő tanulók, ezen belül az SNI diákok csoportját nem osztották fel kategóriákra, hanem egységében fejtegették helyzetüket a szakképzésben.
Érdekes, hogy a látássérült fiatalok aránya, helyzete sokszor fordított az elhangzottakhoz képest. A látássérült fiatalok előszeretettel választják a gimnáziumot, mivel látássérülésük miatt nem felelnek meg a szakképzésben sokszor előírt egészségügyi követelményeknek. Így legnagyobb részt olyan intézményeket választanak, ahol érettségizhetnek is.
Az előadók remek példákat sorakoztattak fel a szakképzésben folyó gyógypedagógiai támogatásra. Bízunk benne, hogy egyre több olyan szakmát fognak képezni ezekben az intézményekben, amelyekre látássérült személyként is lehet jelentkezni.

Az esemény teljes programja:

https://barczi.elte.hu/dstore/document/298/R%C3%A9szletes_program_MPT_BGGYK_BGSZCOveges.pdf

(MVGYOSZ. – Puskás Anett, ifjúsági referens és Moni Imola, gyógypedagógus)

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*


+ 2 = öt

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Reklám

 

Nemzeti Együttműködési Alap

Vakrepülés Színtársulat

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft Hobby Rádió - MyOnlineRadio.hu

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: - Ferenczi István népzenei műsora
  A Népzenei kavalkád c. műsor nem egy konkrét nép zenéjével foglalkozik, hanem általában a népzenével és vonulataival. A műsor első felében népi hangszereket mutat be a műsorvezető, nemcsak történetükről, hanem azok hangját is meghallgathatjuk az adásban.
  A műsor második részében néhai adatközlőket, énekeseket, hangszereseket, illetve zenekarokat mutat be Ferenczi IStván,. majd más népek zenéjét hallgathatjuk a műsorban.
  A műsor utolsó részében ma élő adatközlőket, hangszereseket, énekeseket, és zenekarokat ismerhetünk meg, valamint olyan együtteseket, énekeseket, zenekarokat, akik ma művelik a népzenét és egy kicsit hozzá nyúltak, illetve beleraktak más műfalyokat, pl. jazz, és a könnyűzene.
 • 9:00: - Szabolccsal
  A Sztárportré egy több éve működő rádióműsor sorozat, ahol hétről-hétre közismert emberek nyilatkoznak, mindig egy-egy újabb, gyakran a személyükhöz igen közel álló témában. A Sztárportré optimista műsor, törekszik mindenről valódi képet festeni. Az adások szereplői olyan közismert emberek, akiket a legtöbb magyar ember a sajtóból jól ismer, és szívesen hallgat. Könnyű téma, nehéz kérdések, alapos válaszok.

  Bővebb információ: www.sztarportre.hu
 • 10:00: - Turcsányi Sipos Éva műsora
  Beszélgetés betegségekről és azok alternatív úton történő egyszerű meggyógyításáról, megelőzéséről ismert emberekkel.
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 15:00: 4 ütem - autós magazin
 • 16:00: -
  • A hét prózája - Zsoldos Árpád - Irodalmi rádió műsora)
  • Take away - a BBC. Angol nyelvleckéje
  • QTC - Zentai Tibor rádióamatőr műsora (Szerkesztő: Rózsa Dezső)
  HA2MN - Tibi a Hobbyrádiónak

  Hívójelem HA2MN, nevem Zentai Tibor. A név nem hiszem, hogy sokat mondana bárkinek, ugyanis a hívójelem alapján ismernek világszerte. Amatőr rádiós vagyok, az első rádió-összeköttetésemet saját építésű rövidhullámú adóval már több mint 44 évvel ezelőtt "kínlódtam össze". Azóta a rádióhullámok segítségével bejártam a világ szinte minden szegletét, s ahova eddig nem jutottam, igyekszem eljutni.

  Első szakmám szerint erősáramú üzemmérnök vagyok, s hogy elektromos területet választottam szakmámnak, köszönhető a rádióamatőrködés iránti gyermekkori érdeklődésemnek. Később külkereskedelmi végzettséget is szereztem, s valahol ebben is ott van a rádiós hobbi hatása - ugyanis a nemzetközi rádióamatőr forgalomban az angol nyelv használata kényszerűség. Én pedig tanultam a nyelvet szorgalmasan.

  A Hajdú QTC a rádióamatőrök havi hangos híradója, amelyet a rádióamatőr hullámsávokban sugároznak. A QTC nemzetközi rádiótávírász rövidítés, jelentése "közlemények vannak"

  Rózsa Dezső, HG0EK a Hajdú QTC főszerkesztője a 2000-es évek közepén keresett meg, hogy legyek QTC készítőinek munkatársa önálló anyagokkal, sorozatokkal. Ez idő óta minden hónapban jelentkezem jegyzetekkel és sorozatokkal, amelyeket magam írok és a hangfelvételt, a hanganyag szerkesztését is - mintegy botcsinálta hangmérnökként - magam végzem. Dezső tőlem adás-kész hangfelvételt kap, természetesen e-mailben.

  A rádióamatőr hobbi hazánkban éppen nem a legfényesebb éveit éli ama tekintetben, hogy az engedélyes rádióamatőrök száma évről, évre csökken, mialatt Európában, Amerikában, Ázsiában és Óceániában az e hobbit művelők száma szépen emelkedik.

  A hobbi kezdete nehéz, hiszen sokat kell tanulni és kitartás kell ahhoz, hogy valaki sikeres rádióamatőr vizsgát tegyen és hívójelet szerezhessen, azaz rádióamatőr engedélyt kapjon.

  Érzékelve a hobbi hazai gondjait elhatároztam, hogy "emberi nyelven" írok egy mesét arról, hogy mi a rádióamatőr, mit csinál a rádióamatőr, s nagyjából mit kell megtanulnia ahhoz, hogy az éter hullámain létrehozhassa első rádió-összeköttetését a világgal. Azért gondoltam "emberi nyelvre", mert ha két rádióamatőr magyarul beszélget egymással, kódokkal, rövidítésekkel, szakszavakkal, hívójelekkel dobálózik, s nincs a hobbin kívülálló ember aki azt megértené.

  Ugyanis mi rádióamatőrök - többek között - a Titanic hivatásos rádióstisztjeinek civil és amatőr leszármazottai és örökösei vagyunk.

  Annyit még meg kell jegyezni, hogy a hangzóanyag minősége korlátozott, hiszen a rádióamatőrök a lehető legkisebb sávszélességre törekednek éterbeli munkájuk során. A hi-fi hangminőség nem ránk jellemző, ellenben a zajos viszonyok közötti legjobb érthetőség elérésére való törekvés igen.

  73 - vagyis magyarul minden jót kívánok a hallgatóknak!

  Tibi, HA2MN
 • 17:00: Live Hungary - a legnagyobb hazai előadók koncertjei
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: - Ferenczi István népzenei műsora
  A Népzenei kavalkád c. műsor nem egy konkrét nép zenéjével foglalkozik, hanem általában a népzenével és vonulataival. A műsor első felében népi hangszereket mutat be a műsorvezető, nemcsak történetükről, hanem azok hangját is meghallgathatjuk az adásban.
  A műsor második részében néhai adatközlőket, énekeseket, hangszereseket, illetve zenekarokat mutat be Ferenczi IStván,. majd más népek zenéjét hallgathatjuk a műsorban.
  A műsor utolsó részében ma élő adatközlőket, hangszereseket, énekeseket, és zenekarokat ismerhetünk meg, valamint olyan együtteseket, énekeseket, zenekarokat, akik ma művelik a népzenét és egy kicsit hozzá nyúltak, illetve beleraktak más műfalyokat, pl. jazz, és a könnyűzene.
 • 21:00: - Szabolccsal
  A Sztárportré egy több éve működő rádióműsor sorozat, ahol hétről-hétre közismert emberek nyilatkoznak, mindig egy-egy újabb, gyakran a személyükhöz igen közel álló témában. A Sztárportré optimista műsor, törekszik mindenről valódi képet festeni. Az adások szereplői olyan közismert emberek, akiket a legtöbb magyar ember a sajtóból jól ismer, és szívesen hallgat. Könnyű téma, nehéz kérdések, alapos válaszok.

  Bővebb információ: www.sztarportre.hu
 • 22:00: - Turcsányi Sipos Éva műsora
  Beszélgetés betegségekről és azok alternatív úton történő egyszerű meggyógyításáról, megelőzéséről ismert emberekkel.

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2024. június 24. hétfő, Iván napja van.
Az év 26. hete és 176. napja.
Holnap Vilmos napja lesz.

1487. Mátyás király sohasem rovott ki a jobbágyokra önkényesen adót. Ha szorultsága nagy volt és az idő rövidsége miatt országgyűlést nem tarthatott, akkor oly eljárást követett, hogy az egyházi és világi országnagyok által szavaztatta meg a kapunként egy arany forintot kitevő adót.


1833. Gróf Széchenyi István a vaskapui sziklarepesztéshez szánt kormánybiztos. Végre erre is szántak Bécsben némi költséget. Az irányításra Széchényi Istvánt választották. Naplója szerint július 8-án indult rendeltetési helyére az I. Ferenc nevű gőzhajó, s október 8.-án érkezett Pestre.


"Tüzit megrakatta világos Szent János.
Fehirhaju Magyar Ilona
haján fölyü gyöngykoszorú, gyöngy.

Jelenti magát Jézus
három esztendőben.
Jézus magát úgy jelentgeti már...."

népköltés

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


kilenc szorozva három = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 324

A Kultúrtanya programajánlója

A rádiónkat is üzemeltető Net-média Alapítvány által üzemeltetett Kultúrtanya – integrált közösségi tér programjaiból ajánlunk!

Kultúrtanya

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com