Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Napi Evangélium - István atya rovata
31
hallgató

Dr. Hódosi és Nagy Tünde marad, a választási szabályzatot nem sikerült befejezni

- 2009. november 15. 21:36 - 3330 megtekintés

Sem Dr. Hódosi Lászlót, a Felügyelő Bizottság (FB) tagját, sem Nagy Tündét, a Jelölő Bizottság elnökét nem sikerült eltávolíttatnia posztjáról Jakab Sándornénak a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) november 7-i küldöttgyűlésén. A nyírségi elnök azonban tematizálta a tanácskozást, az új választási szabályzat elfogadására már nem maradt idő.

Lemondott-e Dr. Hódosi László? – tette fel a kérdést Jakab sándorné, a Nyírségi Látássérültek Egyesületének elnöke az MVGYOSZ őszi küldöttgyűlésén. Ha nem, – folytatta Jakabné -, nagy baj történt. Jakab Sándorné szerint Dr. Hódosi csak másokkal szemben mutatkozik a törvény tiszteletének követelőjeként. Mint ismert, Dr. Hódosi László az MVGYOSZ Felügyelő Bizottságának tagja. Az FB többször hívta fel az Országos Elnökség figyelmét a szervezet működésében megfigyelhető jogsértésekre. Legutóbb például arra, nincs minden rendben a szövetség számviteli kimutatásával kapcsolatban. A többi között az FB hiányolta a befektetett tárgyi eszközökről szóló kimutatást. Ezt követően az Országos Elnökség tanácskozásán Dr. Szőke László elnök egy az APEH-től érkezett levelet olvastatott fel, melyben az adóhatóság Hódosi László járandósága egy részének letiltását kérte. Jakabné úgy gondolja, Ha Dr. Hódosi László természetesnek tartja azt, hogy ő úgy őrködik a törvényesség betartásán, hogy vele szemben az állam kényszert alkalmaz, akkor kérni kell az ügyészség állásfoglalását abban a kérdésben, alkalmas-e a tiszt betöltésére erkölcsileg. Dr. Nagy Sándor korábbi alelnök nem értette, miért volt szükség Jakabné igénybe vételére a szöveg felolvastatására. Ez ugyanis zavarba ejtően hasonlított Garamvölgyi Annamária főszerkesztő és férje a Vakok Világa folyóiratban megjelenő, az elnök mellett kiálló és Dr. Hódosi László iránt nem épp rajongást mutató írásaihoz. Dr. Szőke László elnök visszautasította, hogy ő állna Jakabné újabb akciója mögött. Emlékezetes, Jakab Sándorné néhány éve már “leleplezte” Dr. Nagy Sándort is egy a mostanival megegyező hangnemben készült írással, ám a küldöttgyűlés túlnyomó többsége nem osztotta a nyírségi elnök véleményét akkor sem, Nagy Sándort nem hívták vissza tisztségéből. Dr. Szőke László “bizonyítékokat vár” Dr. Nagy Sándortól arra nézvést, hogy ő állna Jakabné akciója mögött. “Jakab Sándornénak nincs szüksége támogatásra” – tette hozzá az elnök. “Kategorikusan kijelentem, hogy nem mondok le” mondta Dr. Hódosi László a személyéről szóló indítvánnyal kapcsolatban. De – tette hozzá -, döntsön a küldöttgyűlés. Dr. Hódosi bizalmatlansági indítványt tett saját maga ellen. Dr. Hódosi számára nem kétséges, a személyét támadó akcióra azért került sor, mert az FB szabálytalanságokat állapított meg a szervezet gazdálkodásával szemben. Dr. Hódosi elmondta, 416 ezer forint tartozása van az APEH felé. Néhány éve lánya elveszítette látását, majd kiderült, 15 éves unokája is abban a szembetegségben szenved, mely a családban már két generáció látásának elveszítését okozta. Dr. Hódosi biztos egzisztenciát kívánt teremteni családtagjai számára. Néhány évtizede olvasó televíziót fejlesztett ki a gyengénlátók számára, melyet a külföldről behozottaknál jóval alacsonyabb áron szerezhettek be a rászorulók. Dr. Hódosi leszögezte: az adótartozásának semmi köze ahhoz a munkához, amit a Felügyelő Bizottságban végez. Dr. Szőke megismételte: azok kérjék számon rajta a jogszabályok betartását, akik maguk is betartják azokat. Dr. Szőke elmondta, a hivatal november 30-ig kapott határidőt az FB által feltárt rendellenesség kijavítására. Még nincs november 30. – emlékeztetett az elnök. Csakhogy a feltárt szabálytalanságok a szervezet 2008-as működésére vonatkoznak – vetette fel Dr. Hódosi László. Az arról szóló számadást pedig az elnök annak idején aláírta. Mint ismert, az alapszabály értelmében az MVGYOSZ elnöke őrködik a szervezet jogszerű működése felett. Jakab Sándornénak és Dr. Szőke Lászlónak a 95 küldöttből magukon kívül még négyet sikerült megnyerni az ügynek. 6 igen szavazattal Dr. Hódosi László visszahívását a küldöttgyűlés elvetette. (Az nem tudható biztosan, Szőke személy szerint hogy szavazott, de többször nyilvánvalóvá tette, egyetért Jakab Sándorné indítványával.) Hevesebb vita alakult ki azzal a Szintén Jakabné által felolvasott, ezúttal is a főszerkesztő és férje stílusát felidéző indítvánnyal kapcsolatban, mely Nagy Tündét kívánta visszahívatni a küldöttgyűléssel a Jelölő Bizottság elnöki tisztéről. Jakabné ezúttal azt hozta küldött-társai tudtára, hogy Nagy Tünde pert indított az MVGYOSZ elnöksége ellen. “Vétkesek közt cinkos, aki néma” – okolta meg felszólalását a nyírségi elnök. Jakabné szerint bármi is legyen a per eredménye, az mindenképpen káros, mivel azt a látszatot kelti a látók közösségében, hogy a látássérültek civakodással töltik idejüket, s így érdemtelenek a támogatásra. A per eredményétől függetlenül annak megindítása “értelmetlen” volt – így Jakabné. A felmentésről szóló indítványt “mindenki fogadja el, aki nem akar cinkosa maradni egyetlen feljelentőnek sem” – szólította fel társait a Jakab Sándorné által felolvasott írás. A valóságban nem Nagy Tünde indított pert magánszemélyként az elnökség ellen, hanem az általa vezetett Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Egyesülete nevében adta be a keresetlevelet a szervezet elnökeként. Mint ismert, az Országos Elnökség úgy döntött, hogy több év huzavona után az érintettek között egyszerűen elfelezi az olyan megyék támogatását, ahol két tagegyesület működik. Korábban tudniillik egy független bíráló bizottság döntött arról, mely egyesület milyen összeget kaphat az MVGYOSZ központja által a tagegyesületeknek leosztott támogatásból, ill. az utóbbi években “bázis alapon” utalták le a pénzt a korábbi pályázatokban kialakult arányokat meghagyva. Nem először fordult Jakab Sándorné, a Nagy Tünde egyesületéhez hasonlóan nyíregyházai tagszervezet elnöke azzal az országos Elnökséghez, ossza el igazságosabban a pénzt a két egyesület között. Jakabné egyesületének ugyanis bázis alapon kevesebb járt. Az elnökség döntése nyomán most több százezer forintot csoportosítottak át a Nagy Tünde által vezetett egyesülettől Jakab Sándornéékhez. Dr. Nagy Sándor megfigyelte, az esemény óta szembeötlően megélénkült Jakab Sándorné aktivitása. A nyírségi elnök – az összes többi kollégájától eltérő módon – azóta végigüli az Országos Elnökség egyébként nyilvános tanácskozásait. Nagy Tünde a novemberi küldöttgyűlésen úgy vélte, szét tudja választani a Jelölő Bizottságban betöltött munkáját az egyesülete által indított pertől. Nem tenne olyat, ami kárára van a látássérülteknek, hiszen maga is érintett. Ő 900 látássérült ember nevében indította meg az eljárást – tudniillik ennyi tagja van egyesületének. Dr. Szőke László elnök nem vitatta, hogy mindenkinek jogában áll bírósághoz fordulni, vannak azonban olyan etikai normák- így az elnök -, melyek “megfontolásra kell, hogy késztessék a küldöttgyűlést”. Az elnök összeférhetetlennek tartja azt, hogy olyan személy készítse elő a választásokat, aki perben áll a szervezettel. Hangsúlyozta, ezt nem csupán Nagy Tünde személyével kapcsolatban gondolja így, bármely hasonló esetben felemelné a szavát. “Jól előkészített koncepció” – mondta el véleményét ismét Dr. Nagy Sándor. Dr. Szőke bizonyítékokat vár. Jakabné szintén, ha 8 napon belül ilyet nem kap, a bírósághoz fordul rágalmazásért – hangzott el. German Sándorné, a Jelölő Bizottság tagja kiállt Nagy Tünde mellett. Úgy gondolja, a mostani bizottság nem úgy végzi munkáját, mint elődei. A küldöttek által megválasztott testület egymás között felosztotta az országot, minden tagegyesülethez elmennek s felmérik, kiket szeretnének a látássérültek az országos szervezet vezetésében látni. Nagy Tünde részéről nem tapasztal elfogultságot German Sándorné. A Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületének küldötte, Berke Mónika sem, aki jelen volt a Jelölő bizottság náluk tett látogatásán. Berke nem emlékszik, hogy Nagy Tünde tett volna a jelenlegi elnökséget minősítő nyilatkozatot a megbeszélésen. Nagy Tünde elmondta, nem is tudná hátráltatni valakinek a megválasztását. A bizottság egyrészt mindenkit felterjeszt, akit a tagegyesületek ajánlanak, másrészt még a választó küldöttgyűlésen is tehet bárki személyi javaslatot, amit a Jelölő Bizottság nem tud befolyásolni. Az egyesületi törvény alapján minden tagnak joga van jogorvoslatért bírósághoz fordulni – szögezte le Demes István küldött. Miután Dr. Szőke megismételte, összeférhetetlennek tartja Nagy Tündét, aki “perben áll a szövetséggel”, Dr. Hódosi megkérte az elnököt: nyilatkozzon, indul-e a jövő évi választáson. Feltehetőleg abból a megfontolásból, hogy az MVGYOSZ-t Dr. Szőke László képviseli, a per kimenetele pedig nem látható előre. Fehérvizi István “el van keseredve, hogy elfajulnak a dolgok” – hangzott el. Az ügyet szerinte “józan paraszti ésszel” meg lehet oldani. “Az Ibolya megválasztása ebben az esetben kifogásolható” – hangoztatta Fehérvizi. Kérdésként merült fel többekben, ki az az Ibolya? Ilyen nevű küldött ugyanis nem létezik. “Pozitív és Szakmailag kifogásolhatatlan” – minősítette a Jelölő Bizottság munkáját Szokó Zsolt, a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesületének elnöke. A szintén kétegyesületes megyében élő Szokó úgy emlékezik, a pénz ilyen esetekben történő felosztását az Országos Elnökség 2005 óta nem tudta rendezni. Idén tavasszal két hetet kaptak arra az érintett egyesületek, hogy megoldják a kérdést. Ami az országos vezetésnek 4 év alatt nem sikerült, azt hogyan oldják meg két hét alatt? – tette fel a kérdést Szokó Zsolt. Szokóék, akik szintén kárvallottai voltak az újraosztásnak az FB-hez fordultak kifogásukkal, választ azonban nem kaptak. “fontolja meg a küldöttgyűlés, hogy a jogállamiság elvét be kívánja-e tartani a maga keretei között!” – mondta Dr. Simon Gergely. “A polgári és az egyesülési jogban a józan paraszti ész, ami a legjobb eligazítást nyújtja. Erkölcsös-e az, hogy valakit, aki bírósághoz fordul az alkotmányban biztosított jogainak igénybevételével korlátozás és meghurcolás érjen?” – folytatta a Jász-Nagykun-Szolnok megyei küldött. “ha tavasszal elnök úr indulna a választáson, szabálytalanság történne, nem ő nyerne s e miatt perelne, akkor ő is lemondana az elnökségi mandátumáról?” – tette fel a kérdést Dr. Szőke Lászlónak Dr. Ozvári Ádám. Választ nem kapott. Kovács Béla zalai elnök, országos elnökségi tag indítványára a küldöttgyűlés e ponton berekesztette a vitát. A visszahívási indítványt a küldöttek jelentős többsége elutasította, a visszahívásra 22-en szavaztak. Egyszerűbb menet volt az FB póttagjának megválasztása. Az egyetlen jelölt a Kovács Béla által vezetett tagegyesületnél dolgozó Lukács Gyuláné volt, akit Dr. Szőke László terjesztett elő. Az 59 éves asszony Nagykanizsán él, az egyesület irodavezetőjeként dolgozik – hangzott el. Lukács Gyuláné munkáltatója Kovács Béla, aki az országos Elnökségnek is tagja. Az FB feladata többek között, hogy az Országos Elnökség munkáját ellenőrizze. Ez Dr. Ozvári Ádám szerint etikailag aggályos lehet. Mint ahogy az is, hogy a zalai egyesület működésének költségeit egyelőre jó részt szintén az elnökség döntése nyomán kapja, s Lukács Gyuláné fizetését alighanem ebből a forrásból is finanszírozzák- tette hozzá Ozvári Ádám. Dr. Hódosi László szerint jogi értelemben kifogás nem merülhet fel. Ráadásul ő maga is részt vesz a Baranya megyei egyesület vezetésében, mely szintén pénzt kap a központtól. Lukács Gyulánét 93 leadott szavazatból 69 igen vokssal a küldöttek megválasztották az FB póttagjának. Nem sikerült befejezni a szövetség választási szabályzatának aktualizálását. A reformra az idén tavasszal elfogadott megújult alapszabály miatt lenne szükség. Egy módosító javaslattal kapcsolatban Görgényi Miklós úgy vélte, célszerű lenne a Jelölő bizottság által ajánlott személyeket automatikusan jelöltlistára venni az Országos Elnökség megválasztásánál. Egyébként – így Görgényi – a Jelölő Bizottság csupán “gittegylet” marad. Tudniillik a jelöltlistára való felkerülésről, mely az érdemi választáson való részvétel feltétele, a küldöttek döntenek. A jelölteknek egyharmados támogatottságot kell szerezniük. Dr. Szőke László nem értett egyet a Jelölő Bizottság által ajánlott személyek automatikus indulási jogával, szerinte ennek eldöntését a küldöttekre kell bízni. Görgényi módosító indítványát nem fogadták el, marad a “gittegylet”. Nem értettek egyet a küldöttek Dr. Ozvári azon módosító indítványával sem, mely eltörölné a választási szabályzatból azt a kritériumot, mely minimum 50%-os támogatottságot ír elő az Országos Elnökség tagjai számára. Dr. Szőke László szerint sok jelölt esetén így nagyon kevés szavazattal is be lehetne kerülni a vezetésbe. A szabályzat reformját vélhetően még a jövő tavaszi tisztújítás előtt folytatja a küldöttgyűlés. Dr. Szőke szerint nem lenne célszerű, ha a választó küldöttgyűlésen döntenének a választási szabályzatról, melyet épp akkor kellene első ízben alkalmazni.

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

*


+ 6 = tizenkettő

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Reklám

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: Fülpiszka - Lőrincz Attila zenei műsora - kizárólag értékes magyar előadókkal, hiszen a tisztánhallás mindenkinek jár!
 • 9:00: - film és zene (filmajánló műsor)
  Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, hogy megéri-e megnézni? Tetszik egy film betétdala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music - szombaton 17 órától a Hobby Rádióban.
 • 10:00: Tízórai - Godó Gyurival
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 14:00: Zamat - finom falatok a konyhában (két órán keresztül)
 • 16:00: Retikül - női magazin sok csajos hírrel és kevés focival
 • 17:00: Nagy generáció - Mindenki, aki a 70-es és 80-as években formálta a zenei világot (retró műsor a legnagyobbakkal)
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: Fülpiszka - Lőrincz Attila zenei műsora - kizárólag értékes magyar előadókkal, hiszen a tisztánhallás mindenkinek jár!
 • 21:00: - film és zene (filmajánló műsor)
  Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, hogy megéri-e megnézni? Tetszik egy film betétdala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music - szombaton 17 órától a Hobby Rádióban.
 • 22:00: Coctail - Érdekes témák, érdekes emberek - magazin műsor - két órán keresztül

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2022. június 29. szerda, Péter, Pál napja van.
Az év 26. hete és 180. napja.
Holnap Pál napja lesz.

1873. Deák Ferenc utolsó parlamenti beszéde az egyház és az állam közti jogviszonyról. Szívbaja mindinkább súlyosbodván, nem volt többé képes a törvényhozás termében felszólalni, később már az üléseket sem látogatta. Halála e beszéd után 2 év 7 hónap múlva következett be.


1964. Megindul a menetrendszerű autóbusz-forgalom Magyarország és Csehszlovákia között.


Arany János: A fülemile

"...Péter és Pál /tudjuk/ nyárban
Összeférnek a naptárban,
Könnyű nekik ott szerényen
megárulni egy gyékényen;
Hanem a mi Péter-Pálunk
Háza körül mást találunk:
Zenebonát, örök patvart,
Majd felfordítják az udvart;
Rossz szomszédság: török átok,
S ők nemigen jó barátok..."

BKK Információk

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


egy mínusz hét = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 311
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com