Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Műsorajánlat -
38
hallgató

Fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók működési támogatása

- 2020. július 25. 11:47 - 387 megtekintés

Az Emberi Erőforrások Minisztere (a továbbiakban: Támogató) a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tkr.) 4. § (2) bekezdés a) pontja alapján általános pályázatot hirdet a fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók működési támogatására.

A Támogató a pályázati eljárás lefolytatásával a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot (továbbiakban: Főigazgatóság) bízza meg.

1. A pályázat célja

Jelen pályázati eljárás célja a Magyarország közigazgatási területén működő fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók 2021. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra történő működési támogatásának biztosítása.

2. Pályázók köre

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 131/A. § (1) bekezdése értelmében a fejlesztő foglalkoztatás működtetését az állam a Tkr-ben meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott Fenntartókkal kötött finanszírozási szerződések útján támogatja, mely finanszírozási szerződés legfeljebb három évre köthető meg.

Kizárólag olyan szolgáltató támogatására lehet benyújtania pályázatot, amely a pályázatban foglaltaknak megfelelően a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásban (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) szerepel, vagy amely esetében a megfelelő bejegyzés vagy adatmódosítás iránti kérelmet benyújtották.

3. A pályázatok benyújtásának helye és módja

A pályázatot a szolgáltató Fenntartójának elektronikus úton szükséges benyújtania a Főigazgatóság részére, a https://pkr.szgyf.gov.hu/pkr Pályázatkezelő és Szerződésmenedzsment Rendszer (továbbiakban: Pkr.) felületén keresztül, amely felület a formai követelményeket meghatározza.

4. A pályázatok benyújtásának határideje

A Pályázatok beadási határideje: 2020. július 15. (00:01 perc) – 2020. augusztus 17. (23:59 perc)
Benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pkr-ben a megadott határidőn belül véglegesítésre kerül. Azon pályázatok, amelyek a megadott határidőn belül nem kerülnek véglegesítésre, a Főigazgatóság nem tekinti benyújtott pályázatnak és formai ellenőrzésnek sem veti alá.

5. Finanszírozási időszak

Az Szt. 131/A. § (1) bekezdés alapján a fejlesztő foglalkoztatás működtetésére szolgáló finanszírozási szerződés legfeljebb három évre köthető.
Jelen pályázatot érintően a Tkr. 1. § (2) bekezdés kb) pontja alapján a finanszírozási időszak 2021. január 01. napjától – illetve a Fenntartó szolgáltatóként történő jogerős bejegyzése napjától, ha az 2021. január 01. napját követően történik – 2023. december 30. napjáig terjedő időszak.

6. A működési támogatás mértéke, számításának módja

A rendelkezésre álló keretösszeget évente a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény határozza meg. Ez alapján történik az egy feladategységre jutó támogatási összeg meghatározása is.
A pályázatok 2021. évi támogatására rendelkezésre álló keretösszegét a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím 15. jogcímcsoport “Fejlesztő foglalkoztatás támogatása” fejezeti kezelésű előirányzata határozza meg.
A pályázó feladategységre pályázik. Fejlesztő foglalkoztatás esetén a feladategység az egy foglalkoztatott által ledolgozott egy munkaóra. Feladatmutató alatt a vállalt, illetve teljesített feladategységek számát kell érteni. A fejlesztő foglalkoztatás működési támogatása a feladatmutató és az egy feladategységre jutó támogatás szorzata.
Az egy feladategységre jutó támogatás minden szolgáltató esetében megegyezik, amelynek várható összege 2021. évben 1001 Ft/óra.
A nyertes pályázók éves támogatásának összegéről a 3 éves finanszírozási időszak alatt évente, a tárgyévi költségvetési törvényben rendelkezésre álló források erejéig születik döntés.

7. A pályázatok benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok

A pályázat benyújtása során a pályázati adatlap kitöltése mellett az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteni a Pkr. pályázati felületén:
a) az előző évi szakmai, működési és pénzügyi beszámolót;
b) munkatársak szakmai végzettségét igazoló dokumentumot,
c) a pályázat benyújtásakor hatályos szakmai szabályozásnak (a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet 110/K. § (2) bek.) megfelelő foglalkoztatási szakmai programot, mely tartalmazza az alábbiakat:
– a fejlesztő foglalkoztatásban tervezett tevékenységek bemutatását, megosztva, hogy hány ellátottat tervez munkaviszonyban, illetve fejlesztési szerződéssel foglalkoztatni,
– a tevékenységek ellátásához szükséges, rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek bemutatását,
– a fejlesztő foglalkoztatáshoz kapcsolódóan a munkafolyamatok betanítására vonatkozó fejlesztő program tematikáját,
– az előállított termék, illetve szolgáltatások leírását,
– a fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő ellátott munkavégzés terén történő továbblépéséhez biztosított lehetőségek bemutatását.
d) közzétételi és összeférhetetlenségi nyilatkozatot;
e) szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésről kiállított határozatot, vagy a szolgáltatói nyilvántartásba vételi kérelem másolatát;
f) szolgáltatókkal kötött Szt. 99/D. § (3) bekezdés szerinti szerződő felek adatait tartalmazó megállapodások tervezetét (abban az esetben szükséges megkötni, ha a fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szervezet, és az intézményi jogviszony alapján szociális szolgáltatást nyújtó szervezet fenntartója különböző);
g) munka-szakpszichológus, vagy munka-, és szervezet-szakpszichológussal kötött/kötendő szerződés/tervezet.

8. Az elbírálásnál figyelembe vett szakmai szempontrendszer

a) a szolgáltatás jellemzői – így a fejlesztő foglalkoztatásba bevontak száma, célcsoportja, illetve a szolgáltatás ellátórendszerre gyakorolt várható hatása,
b) a költségvetés megalapozottsága – a bevont személyekre tervezett költségek nagyságrendje, megoszlása, fejlesztési díjra tervezett összeg-, áttekinthetősége, teljesíthetősége, arányossága, költséghatékonyság,
c) a foglalkoztatási szakmai program illeszkedése és megalapozottsága a foglalkoztatásba bevonni tervezett személyek célcsoportja szerint,
d) fejlesztési jogviszonyban foglalkozatott személyek fejlesztési díjának számításakor alkalmazott differenciálási szempontok,
e) a szolgáltatás indikátorai, hatékonyság mutatói, adatai,
f) a szolgáltatás kapcsolódása más (szociális és egyéb) szolgáltatásokkal, szervezetekkel,
g) a szolgáltatókkal kötött megállapodások tartalmi bemutatása,
h) munka-szakpszichológus, vagy munka-, és szervezet-szakpszichológussal kötendő szerződés tervezetének bemutatása.

9. A pályázatok érvényességének ellenőrzése

A benyújtott pályázatot a Főigazgatóság iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A formai ellenőrzés a pályázat beadását követő 7. napig történik meg, a formai ellenőrzés eredményéről a pályázót elektronikus úton értesítik.A pályázatok formai ellenőrzésének kritériumai az alábbiak:
a) a pályázat a pályázati kiírásban meghatározott határidőn belül, és a pályázati kiírásban meghatározott módon került benyújtásra,
b) a pályázó a Tkr. 1. § (2) bekezdésének a) pontja és (3) bekezdése szerinti Fenntartó.

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Reklám

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: Fülpiszka - Lőrincz Attila zenei műsora - kizárólag értékes magyar előadókkal, hiszen a tisztánhallás mindenkinek jár!
 • 9:00: - film és zene (filmajánló műsor)
  Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, hogy megéri-e megnézni? Tetszik egy film betétdala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music - szombaton 17 órától a Hobby Rádióban.
 • 10:00: Tízórai - Godó Gyurival
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 14:00: Zamat - finom falatok a konyhában (két órán keresztül)
 • 16:00: Retikül - női magazin sok csajos hírrel és kevés focival
 • 17:00: Nagy generáció - Mindenki, aki a 70-es és 80-as években formálta a zenei világot (retró műsor a legnagyobbakkal)
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: Fülpiszka - Lőrincz Attila zenei műsora - kizárólag értékes magyar előadókkal, hiszen a tisztánhallás mindenkinek jár!
 • 21:00: - film és zene (filmajánló műsor)
  Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, hogy megéri-e megnézni? Tetszik egy film betétdala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music - szombaton 17 órától a Hobby Rádióban.
 • 22:00: Coctail - Érdekes témák, érdekes emberek - magazin műsor - két órán keresztül

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2022. június 29. szerda, Péter, Pál napja van.
Az év 26. hete és 180. napja.
Holnap Pál napja lesz.

1873. Deák Ferenc utolsó parlamenti beszéde az egyház és az állam közti jogviszonyról. Szívbaja mindinkább súlyosbodván, nem volt többé képes a törvényhozás termében felszólalni, később már az üléseket sem látogatta. Halála e beszéd után 2 év 7 hónap múlva következett be.


1964. Megindul a menetrendszerű autóbusz-forgalom Magyarország és Csehszlovákia között.


Arany János: A fülemile

"...Péter és Pál /tudjuk/ nyárban
Összeférnek a naptárban,
Könnyű nekik ott szerényen
megárulni egy gyékényen;
Hanem a mi Péter-Pálunk
Háza körül mást találunk:
Zenebonát, örök patvart,
Majd felfordítják az udvart;
Rossz szomszédság: török átok,
S ők nemigen jó barátok..."

BKK Információk

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


három plusz kettő = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 311
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com