Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Hírek
56
hallgató

Laczi Tamásné Szakály Melinda az MVGYOSZ új elnöke

- 2010. augusztus 17. 18:08 - 4189 megtekintés

Laczi Tamásné Szakály Melindát választotta meg elnöknek a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) küldöttgyűlése augusztus 14-én. Az új elnök kompromisszumokon alapuló irányítást ígér.

Mint ismert, Dr. Szőke Lászlót nagyjából egy hónapja a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Fogyatékosságügyi Főosztályának élére nevezték ki, az összeférhetetlenség miatt lemondott az MVGYOSZ vezetéséről. A küldöttek Szakály Melinda mellett még négy aspiránsra szavazhattak. 2004 óta dolgozik Szakály Melinda a Vakok és Gyengénlátók Győr-Sopron Megyei egyesületénél – hangzott el kampánybeszédében. Eleinte a munkaügyi központ delegálta őt az egyesülethez, feladata a látássérültek munkába helyezésének segítése volt. Zilahi György balesetét követően 2007-től a győri látássérültek elnöke. 2009 óta országos küldött. Az Országos elnökség munkájában először póttagként, idén tavasztól pedig rendes tagként vett részt. 2008-ban a győriek elnyerték a lehetőséget, hogy a nyugat-dunántúli látássérülteket kiszolgáló rehabilitációs központot működtessenek. Laczi Tamásné elmondta, ezzel egyesületük megsokszorozta mind költségvetését, mind az alkalmazottak számát. A győriek továbbra is közvetítenek látássérült munkavállalókat a nyílt munkaerőpiacra. meglehetős gyakorlatra tett szert a pályázatok írásában – hangzott el a programbeszédben. Az egyesülete által készített pályázatok mintegy 80%-ban sikeresek – tette hozzá. Laczi Tamásné számára fontos feladat az akadálymentesítés, a látássérültek munkaerő-piaci integrációja országos szinten is, valamint fontosnak tartja a jó együttműködést a minisztériummal. Szakály Melinda megreformálná a Hermina úti központ működését. A hivatal munkatársainak feladatait nyilvánossá tenné, határidőhöz kötné. Az új elnök az eddiginél jobban szeretné bevonni a munkába a néhány éve tető alá hozott Egyesületi Elnökök Tanácsát (EET). Kompromisszumokon alapuló, egyeztetett érdekvédelemben gondolkodik – hangzott el. „Az utat közösen találjuk meg” – magyarázta elképzeléseit a vezetésről Laczi Tamásné. Olyan megoldások kimunkálására fog törekedni, ami mindenkinek a legjobb – ígérte. Az új elnök azt szeretné, ha a működési költségekre az egyesületeknek nem kellene pályázniuk. Pályázatokat az ezt meghaladó projektek lebonyolítására lát szükségesnek. Az elnökség szerepét növelné Szakály Melinda. Visszatérne ahhoz az öt évvel ez előtt elhatározott, de a valóságban nagy részt nem megvalósult gyakorlathoz, hogy minden elnökségi tagnak külön feladata legyen. Az ellenségeskedések nem vezetnek célra, célt csak közösen lehet elérni – vázolta hitvallását kortes beszédében Laczi Tamásné. Megválasztása után elmondta, augusztus 16-tól kizárólag a Szakály Melinda nevet használja. Az új elnök legeredményesebb kihívója Dr. Ozvári Lukács Ádám volt. A már csak kettejük megmérettetését lebonyolító második szavazási fordulóban 30:55 szavazatarányban maradt alul a győri elnökkel szemben. Dr. Ozvári a Szakály Melinda által elmondottakon felül erősítette volna a nemzetközi kapcsolatokat, törekedett volna a működéshez szükséges források mind eredményesebb növelésére, valamint hangsúlyt fektetett volna arra, hogy a központ a mostaninál sokkal jobban segítse a tagegyesületeket. A Motiváció Alapítványnál és a Siketvakok Országos Egyesületénél jogászként dolgozó, valamint néhány éve az MVGYOSZ jogsegély szolgálatát is ellátó Dr. Ozvári Lukács Ádám gratulált Szakály Melinda győzelméhez. Az első fordulóban részt vett még Dr. Tóka László és Angyal Gábor. Előbbi mindössze négy, utóbbi 9 szavazatot kapott a küldöttektől. Dr. Tóka esélyeit ronthatta, hogy a pécsi elnök nem titkolta, alapos revízió alá kívánja vonni a hivatal működését. Beszédéből kiderült, a versenyszférában eltöltött évtizedek tapasztalatai alapján egzakt képe van arról, adott mennyiségű munka elvégzéséhez pontosan mennyi munkavállaló szükséges. Dr. Tóka utazási és lakhatási támogatást is kért, az elnök jelenlegi tiszteletdíjáért (kb. havi bruttó 235 ezer forint) nem vállalná el a tisztséget. Jakab Sándorné is szeretett volna elnök lenni, ő azonban a néhány hónappal ez előtt már lejátszódó forgatókönyvet megismételve, amikor országos elnökségi tagságra pályázott, ezúttal sem ugrotta meg a minimális szintet: nem került jelöltlistára sem. Dr. Nagy Sándort is jelölték ugyan az elnöki tisztségre, ő azonban nem kívánt élni a lehetőséggel. Laczi Tamásné elnökké választásával az MVGYOSZ elnökségében egy hely felszabadult. Ide a legtöbb szavazatot kapó póttagként Kovács Béla került. Így a zalai elnök néhány havi kihagyás után újra az országos vezetés része. A küldöttek szavaztak az új elnök tiszteletdíjáról is. Hatályban hagyták a jelenleg alkalmazott számítási módot. Azaz Szakály Melinda is a mindenkori köztisztviselői illetményalap hatszorosát kapja tiszteletdíjként. 1988 óta tagja az Országos elnökségnek, 2002-óta elnök – tekintett vissza az MVGYOSZ-ben befutott pályafutására az ezen minőségében búcsúzó Dr. Szőke László az augusztus 14-i küldöttgyűlésen. Ez elegendő idő ahhoz – folytatta -, hogy az ember mélyen átlássa a tevékenységeket, bedolgozza magát a munkába, legyenek átadható tapasztalatai. Minden kornak megvolt a maga kihívása, amire a vezetésnek választ kellett adnia – mondta a leköszönő elnök. A rendszerváltás előtt az MVGYOSZ működését az akkori Egészségügyi Minisztérium határozta meg felettes szervként. Az egyesületi törvény parlament általi elfogadása után azonban a vakok szövetsége önállóvá vált, a felügyelet megszűnt. Abban az időben még törvényben lefektetett állami feladat volt a vakokról történő gondoskodás, azóta ez már nincs így – tekintett vissza Dr. Szőke. A 20 évvel ezelőtti problémák egyike volt, hogy egységessé tegyék a vakok személyi járadékát. Az akkori vezetés azért érvelt, hogy ne számítson, kinek mikor ítélték meg a juttatást. Átalakult az érdekvédelem a rendszerváltással – nézett vissza Dr. Szőke László. Ma a jogszabály-véleményezés, jogszabályok kezdeményezése a legfontosabb feladat – mondta. A vakok szövetsége vezető szerepet vitt az esélyegyenlőségi törvényként közismert jogszabály elfogadásában. Az MVGYOSZ akkori elnöke, Dr. Szigeti György parlamenti képviselő is volt. Dr. Szőke büszke arra, hogy elődje a törvény tető alá hozásának szerepét magára vállalta, a leköszönő elnök szerint a jogszabály meghatározóan befolyásolja a fogyatékos emberek életkörülményeit. (Dr. Szigeti György azonban feltehetően finoman szólva nem táplál baráti érzéseket Dr. Szőke irányában, mivel a távozó elnök vezetése alatt álló szervezet elnöksége által adományozott Braille emlékérmet nem volt hajlandó átvenni még postán sem 2008-ban.) Mérföldkő volt a közhasznú szervezetekről a 90-es évek második felében alkotott jogszabály is, az MVGYOSZ az egyik első kiemelten közhasznú társadalmi szervezet lett – értékelt Dr. Szőke László. Az önálló pályázáshoz, a sikeresebb forrásszerzéshez egyre elengedhetetlenebbé vált a szövetség tagszervezeteinek önállósága. Ez a 90-es évek második felének akkor még sikertelen próbálkozásai után végül 2005-re valósult meg – tekintett vissza a távozó elnök. Mára a helyi egyesületek Dr. Szőke szerint helyben megkerülhetetlen szereplői a látássérültekkel kapcsolatos kérdések megoldásának. A Hermina úti központot átalakították – értékelt Dr. Szőke. 2002 óta a szövetségnek többfrontos harcot kellett vívnia – mondta. A szervezetnek harcolnia kellett a költségvetésért, harc volt az átalakítás és szintén harcot kellett vívnia a bíróságok, ügyészség, hatóságok előtt. Jelenleg nincs a szövetség ellen folyamatban lévő per – tette hozzá. A szövetség minden perből pernyertesként került ki – mondta Dr. Szőke László. Ez az állítás azonban nem igaz. Bár a szervezet valóban megnyerte az ellene indított perek egy részét, legalább egy ízben, a 2000-es évek első felében a Legfelsőbb Bírósághoz fellebbezve is az MVGYOSZ veszített. Ez az eljárás a pest megyei szervezetnél tartott egyik választásra nyúlik vissza. Veszíteni ugyan nem veszített, de munkaügyi perben kötött peren kívüli egyességgel 1 millió forintot fizetett a szervezet Szabó Istvánnak is, aki korábban a szövetség pénzügyeit intézte. Néhány éve pedig a Fővárosi Főügyészség revíziója állapította meg, hogy a szervezet alapszabálya 18 ponton törvénysértő. Több jogsértő gyakorlatra derített fényt a szervezet Felügyelő Bizottsága is a pályáztatás és a számvitel terén, bár ezekből nem lettek bírósági eljárások. Dr. Szőke László az akkori főtitkár társaságában személyiségi jogi pert indított néhány látássérült ember ellen 2003-ban egy internetes fórumon egyes róluk és a szövetségről megjelent állításokkal kapcsolatban. A pert elveszítették. A perek elmúltával a szervezet vezetése ma már csak az érdekvédelemre koncentrál – mondta Dr. Szőke László. A mostani kinevezéssel szerinte a látássérültek kormányzati szinten kaptak lehetőséget arra, hogy évek óta fennálló problémáikat megoldják. Dr. Szőke László hisz abban, hogy osztályvezetői posztján a fogyatékos szervezetekkel együttműködve eredményes lesz. Dr. Szőke László példa volt arra, hogy a tisztességes munka befektetés, mely megtermi hozamát – méltatta az előző elnököt Szabó Tiborné. A leköszönő elnök szerinte szerénységgel, alázattal dolgozott a látássérültekért. A küldöttek többsége akkor is jobbító szándékkal szólt, ha bírált – mondta Dr. szőke László. Ő – folytatta – mostantól az asztal másik oldalán ül. Semmit róluk, nélkülük: ezt tekinti hitvallásának a távozó elnök. Azaz arra törekszik, ne születhessenek úgy a fogyatékos embereket érintő döntések, hogy őket nem kérdezik meg. 2013-ra lesz nyereséges a SAZ-kampány Egyelőre folyamatosan 20-25 millió forintos veszteséget termel a SAZ dialog Agentur Kft. és a vakok szövetsége által közösen lebonyolított információs kampány – számolt be a Felügyelő Bizottság előző küldöttgyűlésen felvetett kérdései nyomán Kutor Sándorné pénzügyi vezető. Hozzátette, hibát követ el, aki csupán a dolgok pillanatnyi állását tekintetbe véve von mérleget a DM kampányról. Ez – tette hozzá – hosszú távú befektetés, mely 2013-ra fordul termőre. Eddig mindösszesen durván 500 ezer levelet küldtek ki több hullámban. A levelek elkészítésének költségét a SAZ a szövetségnek kiszámlázza. Ezen felül az MVGYOSZ a Postának is fizet a kiküldésért. A kampány során befolyó összegeket elkülönített, az MVGYOSZ által kezelt számlán kezelik. Innen eddig 4,5 millió forintot utaltak át a szervezet működését biztosítandó a szövetség fő bankszámlájára. A SAZ számláit egyébként egy éves határidővel bocsátja ki, azok esedékességéről és a bevételről az MVGYOSZ-t folyamatosan értesíti. Búcsúzik Garamvölgyi Annamária is A Vakok világa jelenlegi főszerkesztője követi Dr. Szőke Lászlót a minisztériumba. Ott főtanácsosi állást ajánlottak neki, mely mellett nem marad lehetősége a látássérültek folyóiratának szerkesztésére – derült ki az augusztusi tanácskozáson.

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*


kilenc * 2 =

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Reklám

 

Nemzeti Együttműködési Alap

Vakrepülés Színtársulat

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft Hobby Rádió - MyOnlineRadio.hu

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: MVGYOSZ. hírlevél - A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hírlevél műsora
 • 9:00: - Ruzsa Viktor műsora
  Rádiónk 2008. (indulása) óta fontosnak tartja a sérült emberekről szóló információkat eljuttatni az érintettek és érdeklődők számára.

  Műsorunk célcsoportja a sérült emberek és hozzátartozóik, a szociálisan érzékeny emberek csoportja. Küldetésünk alapja, hogy a célcsoport számára igen csak hiányos információs, tájékoztató és nem utolsó sorban szórakoztató magazint juttassunk el fogyatékkal élők és a témában érintett emberek részére. Rádióműsorunk két heti rendszerességgel jelentkezik új műsorral.
  Egy műsor, melynek célja a fogyatékos személyek lehetőségeinek, jogainak, és ezen jogok érvényesítési eszközeinek bemutatása. Felhívni a figyelmet az igazi esélyegyenlőségre, az önálló életvitel, valamint a társadalomban való aktív részvétel, maradéktalan biztosításának a fontosságára.

  A műsort ugyanebben az időben, a kimaradt héten ismételjük.

  E műsorunkat több vidéki rádió is átveszi. Ha az Ön rádiójában is szeretné sugározni, keressen minket bizalommal!
 • 10:00: Világjáró - Magyarosi Marianna utazási műsora
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 14:00: Europe in my Backyard - Európai Uniós projektek (a Civil Rádió magazinműsora)
 • 16:00: Life is life - életmód magazin
 • 17:00: Live World - a legnagyobb külföldi előadók koncertjei
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: MVGYOSZ. hírlevél - A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hírlevél műsora
 • 21:00: - esélyegyenlőségi magazinműsor Ruzsa Viktorral
  Rádiónk 2008. (indulása) óta fontosnak tartja a sérült emberekről szóló információkat eljuttatni az érintettek és érdeklődők számára.

  Műsorunk célcsoportja a sérült emberek és hozzátartozóik, a szociálisan érzékeny emberek csoportja. Küldetésünk alapja, hogy a célcsoport számára igen csak hiányos információs, tájékoztató és nem utolsó sorban szórakoztató magazint juttassunk el fogyatékkal élők és a témában érintett emberek részére. Rádióműsorunk két heti rendszerességgel jelentkezik új műsorral.
  Egy műsor, melynek célja a fogyatékos személyek lehetőségeinek, jogainak, és ezen jogok érvényesítési eszközeinek bemutatása. Felhívni a figyelmet az igazi esélyegyenlőségre, az önálló életvitel, valamint a társadalomban való aktív részvétel, maradéktalan biztosításának a fontosságára.

  A műsort ugyanebben az időben, a kimaradt héten ismételjük.

  E műsorunkat több vidéki rádió is átveszi. Ha az Ön rádiójában is szeretné sugározni, keressen minket bizalommal!
 • 22:00: Világjáró - Magyarosi Marianna utazási műsora
 • 23:00: - Reményik László interjú műsora
  A Vakok Állami Intézete, és az ötlet-, és házigazda Reményik László, "Ezer arc, ezer talentum" című közös programja minden hónap második keddjén (kivéve a nyári időszakot) megtekinthető élőben a Hermina út 21. szám alatt.
  (a rendezvények ingyenesek!)

  Cél, hogy minden hónap második keddjén olyan személyek legyenek a vendégek, akik tevékenységük, tudásuk, gondolataik, élettapasztalatuk révén szellemi munícióval tudnak szolgálni.

  Az interjú sorozat alkalmain két embert ismerhetnek meg a rendezvény látogatói, míg rádiónkban hetente egy-egy vendéget mutatunk be hallgatóink előtt (így a következő hétre csúszik át az aktuális rendezvény második vendége).

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2023. november 28. kedd, Stefánia napja van.
Az év 48. hete és 332. napja.
Holnap Taksony napja lesz.

1887. Megindul az első villamos próbajárata a Teréz körúton, a Nyugati pályaudvar és a Király utca között.


1946. Közzéteszik a miniszterelnök rendeletét, mely 1946 december 1.-től állami kezelésbe veszi a legnagyobb nehézipari üzemeket. Ezek: Ganz-Rt., Ganz - MÁVAG Mozdony-, Vagon - és gépgyár, Weiss Manfréd Acél- és fémművek, Győri Vagon és Gépgyár.


Somlyó György / 1920. nov. 28. - /

A macska...Mint tudós

ahogy egész nap
sértetlenül
és semmit se sértve
surran a törékeny
és nyaktörő
tárgyak között
ahogy mindig megtalálja
az egyetlen megoldást
ahogy mindig meglátja
az egyetlen kiutat
a dolgok beláthatatlan labirintusából

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


hat plusz hat = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 321

A Kultúrtanya programajánlója

A rádiónkat is üzemeltető Net-média Alapítvány által üzemeltetett Kultúrtanya – integrált közösségi tér programjaiból ajánlunk!

Kultúrtanya

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com