Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Pille-show -
34
hallgató

MEOSZ Ifjúsági Stratégia

- 2008. október 8. 17:32 - 991 megtekintés

A 2008-as év a mozgássérült gyermekek és fiatalok éve.

A 2008-as év a mozgássérült gyermekek és fiatalok éve. “Ha nem ismerjük a jövőt, akkor alkossuk meg!” (Gábor Dénes) A MEOSZ fiatalítási törekvéseinek eredményei 2007-2008-ig A MEOSZ Ifjúsági Tagozata regionális rendszerben újraszervezte tevékenységeit 2007. május 5-én, az Esélyegyenlőség Napján. Mind a hét régióban sikerült olyan fiatalokra találni, akik aktívan szeretnének bekapcsolódni a MEOSZ érdekvédelmi tevékenységébe. A 2007-2008-ig megvalósított országos jelentőségű programok, tevékenységek

 • A MEOSZ Ifjúsági Tagozata regionális ifjúsági konferenciákat szervezett 2007. őszén, valamennyi hazai régióban, ahol a résztvevők megválasztották az önkéntes megyei és regionális ifjúsági koordinátorokat.
 • A regionális koordinátorokból álló Koordinációs Bizottság negyedévente tart értekezletet a programok, kezdeményezések megvitatására, előkészítésére; a megvalósult tevékenységekről való tájékoztatásra.
 • Országos ifjúsági hálózat kiépítése, koordinálása, bővítése.
 • Sikerülhet! Fiatalok a társadalomért mozgalom elindítása.
 • Nyíregyházán az Esélycentrumban kapott helyet a MEOSZ Ifjúsági Tagozata koordinátorainak és önkénteseinek képzéséhez, csapatépítő tréningjéhez. A négy napos képzésen összesen 50 fő vett részt. Mind a hét régió képviseltette magát.
 • Regionális és országos Ki mit tud? lebonyolítása, ahol a fiatalok megmutathatták a képességeiket.
 • Az esély-térkép kidolgozásában való részvétel.
 • Ifjúsági levelezőlista működtetése.
 • Nemzetközi tapasztalatok az esélyegyenlőség előmozdítását segítő rendezvényeken való részvétel kapcsán (Ép és fogyatékossággal élő emberek találkozója, Ausztria, Klagenfurt).

Kapcsolat külső szervezetekkel, intézményekkel

 • MÁI
 • Pető Intézet
 • Iskolák, (középiskolák, egyetemek, főiskolák) képviselői, tanárai, esélyegyenlőségi referensei, illetve ép és fogyatékossággal élő diákjai
 • Új Akropolisz Közhasznú Egyesület és Filozófia Iskola
 • Életlánc Egyesület

Tanulságok, tapasztalatok

 • Az ifjúsági konferenciák során képet kaphattunk arról, hogy a fiatalokat leginkább a szabadidős tevékenységek, az oktatási és munka lehetőségek érdeklik, illetve fontosnak tartják az érdekvédelemben való közreműködést.
 • A négynapos csapatépítő tréning már most érzékelhetően megkönnyítette a kapcsolattartást és a hatékonyabb együttműködést egymás jobb megismerése, megértése által, azzal, hogy képet kaphattak, hogy ki mivel tud aktívan hozzájárulni a MEOSZ fiatalító kezdeményezéséhez.
 • A tapasztalat és a visszajelzések azt mutatják, hogy több, a készség-, önismert-fejlesztő (kommunikáció, konfliktuskezelés, stressz-kezelés, csapatépítés, pályázatírás stb.) oktatásra, tréningre van szüksége a leendő vezetőknek.
 • A tapasztalataink szerint, az �ép� társadalom fiataljai, egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a fogyatékos fiatalok segítése irányában, elősegítve az integráció folyamatát. Szívesen vesznek részt a tevékenységeinkben, szívesen vállalnak feladatot az iskolákba járó fogyatékos fiatalok segítésével.
 • Megfogalmazódott, hogy a fogyatékossággal élők érdekeit képviselő, az őket segítő szervezetekkel, oktatási intézményekkel való szorosabb együttműködéssel hatékonyabbá tehetjük a munkánkat.
 • Az egyesületek jelenlegi vezetői közül többen hárítják az ifjúsági kérdésekkel való foglalkozást, arra hivatkozva, hogy �nincsenek fiatalok�, vagy, ha vannak is �nem akarnak� az egyesület programjaira jönni. Többen, a saját negatív tapasztalataik alapján nehezen fogadják az új ötleteket, az új szemléletet, pl. az integrációval kapcsolatban.
 • Az együttműködés csak az egymásra való kölcsönös odafigyeléssel valósítható meg. Az ifjúsági koordinátoroknak, csoportoknak is meg kell tanulnia az előző generáció értékekeit befogadni, értékelni és átmenteni úgy, hogy azok megfeleljenek a mai kor elvárásainak.
 • Nem elég önkéntesekre építeni a MEOSZ fiatalítási törekvéseit! Egy olyan koordinációs csoporttal lehet hosszútávon hatékonyan szervezetet fejleszteni, amely viszonylag állandó és számon is kérhető rajta a rábízott feladat.

Az ifjúsági törekvések szükségessége és küldetése Ahhoz, hogy MEOSZ által megvalósított eredmények, kezdeményezések tovább éljenek, szükség van a fiatal generáció mozgalomba való bevonására. Képessé kell tenni a fiatalabb és idősebb generációt az egymáshoz való alkalmazkodásra úgy, hogy a MEOSZ távlati céljait tartsák szem előtt. A hatékony működéshez elengedhetetlen a különböző korosztályok tagjai véleményének beépítése a döntésekbe. Fontos irányelv az integrációra és társadalmi befogadás előmozdítására irányuló törekvésekkel kapcsolatban, hogy a programokat érdeklődési körök alapján dolgozzuk ki, mert ez tarthat össze egy integrált közösséget és nem a sérültség ténye. Hisszük, hogy a társadalmi befogadás, az integráció, a közös életterek kialakítása, az akadálymentesítés és az esélyegyenlőség a �fejekben� kezdődik, a szemlélet formálásával. Célok

 • Átfogó célunk az ifjúságban rejlő erőforrások kibontásának és a korosztályok társadalmi integrációjának elősegítése.
 • A MEOSZ Ifjúsági Tagozata segíteni kíván a fogyatékossággal élő fiataloknak, hogy a társadalom aktív tagjaivá válhassanak. Élénkíteni szeretnénk a fogyatékossággal élő emberek szervezeteiben a fiatalok közreműködését.
 • Az Ifjúsági Tagozat célja a közösségépítés és egy országos ifjúsági kapcsolati hálózat létrehozása, amelynek tagjai aktívan részt vállalnak az ifjúsági programok, szolgáltatások szervezésében.
 • Kiemelkedően fontos a szabadidő együttes eltöltésére alkalmas közösségi terek fejlesztése. A rendezvények, tevékenységek közvetlen célja a közösségépítés, szabadidős programok biztosítása a fiatalok számára, illetve olyan fiatalok mozgalomba való bevonása, akik a továbbiakban vállalják a helyi ifjúsági munka felélénkítését, koordinálását.
 • Távlati célként kiemelkedő helyen szerepel a fiatalok társas környezetbe, társadalomba való beilleszkedésének, az önálló életvitelének segítése, és egyéni felelősségének, tudatosságának (egészség, fenntartható fejlődés stb.), kompetenciáinak fejlesztése, a testi-lelki és szociális egészségnevelés, mindezek által a társadalmi befogadás és az esélyegyenlőség előmozdítása.
 • Célunk, hogy az ifjúsági projekteket megvalósító civil szerveztek között alakuljon ki és erősödjön a közös tervezés, cselekvés, érdekérvényesítés.
 • A MEOSZ ifjúsági, fiatalítási törekvéseinek szükséges további lépései Eszközök, források:
  • A meglévő humánerőforrás hasznosítása: egyesületi vezetők, az egyesületek tagsága, szakemberek (szociális munkás, pszichológus, pedagógus, jogász stb.) és önkéntesek.
  • A meglévő tárgyi erőforrások hasznosítása: infrastruktúra (helyiségek, informatikai berendezések stb.)
  • Pályázatok és állami támogatás

  Feladatok:

  1. Szervezetfejlesztés:
   1. Az egyesületek akkreditációjának támogatása, amely többek között lehetővé tenné, hogy ifjúsági alkalmazottat tudjanak foglalkoztatni.
   2. Az ifjúsági koordinátorok, a csoportvezetők és az önkéntesek tevékenységének segítése, az ifjúsági hálózat továbbfejlesztése, közösségépítés. A célcsoportok figyelmének felhívása a feladatokra és lehetőségekre, szervezeti hálózatépítés.
   3. Nemzetközi kapcsolatok építése, pozitív minták megismerése, hasznosítása.
  2. Képzési és tréning programcsomagok kidolgozása, megvalósítása:
   1. Az alkalmazott ifjúsági koordinátorok és az önkéntesek, illetve az egyesületi vezetők képzése: pályázatírás, programkoordináció, hálózatépítés, szervezetfejlesztés, önismeret, kommunikáció és konfliktuskezelési készségfejlesztés stb.
   2. Aktív, öngondoskodásra, önállóságra képes állampolgárrá nevelő tréning programok, mentálhigiéniai szolgáltatás az egészségtudatosság fejlesztése az egészséges életmód egyéni készségeinek fejlesztése érdekében (fiataloknak, illetve fogyatékos gyermeket, fiatalt nevelő szülőknek).
  3. Kulturális, szabadidős és sport programok szervezése és rendezvények lebonyolítása, melyek alkalmasak a csoport összecsiszolódására, közösségépítésre.
  4. Információs �központ� létrehozása.
  5. Különös hangsúllyal szerepel a nyilvánosság és az integráció lehetőségének biztosítása.
  6. Országos szintű nyilvántartási rendszer kidolgozása az országos és helyi ifjúsági szervezetekről, csoportokról, tagokról.

  Az ifjúsági stratégia feladatai megvalósításának leírása, ütemterve

  1. Szervezetfejlesztés:
   1. Az akkreditáció feltételeinek megteremtése, az egyesületek ösztönzése, hogy akkreditáltassák a szervezetet. Ez lehetővé tenné többek között ifjúsági koordinátor alkalmazását, aki az elkötelezett a mozgalom iránt, ugyanakkor így számon is kérhető, illetve rábízható az ifjúsági mozgalom szervezése mellett a MEOSZ PR tevékenységének és egyéb feladatainak koordinációja, amely lehetővé teszi az országos szintű, hosszú távú csapatmunka megvalósítását, illetve a közösségi aktivitást segítő-fejlesztő szakmai hálózat kialakítását. A koordinátor javasolt feladatai: az adott régió egyesületeivel, helyi szervezeteivel való kapcsolattartás, együttműködés; program-, PR tevékenység és egyéb feladatok koordinációja. A koordinátor bérének az állam által nem támogatott részköltségének a MEOSZ általi támogatása. Ütemterv:
    • 2008. végéig az akkreditációs feltételek megteremtése legalább hét MEOSZ egyesületnél.
    • 2009. januárig az ifjúsági koordinátor feladat indikációs mutatóinak kidolgozása
    • 2009. szeptemberig minden régióban legalább egy ifjúsági koordinátor alkalmazása az egyes régiók valamelyik MEOSZ egyesületén belül.
    • 2010 tavaszig minden megyében legalább egy ifjúsági koordinátor alkalmazása az egyes régiók valamelyik MEOSZ egyesületén belül.
   2. A rendszeres kapcsolattartás mellett (E-mail, telefon, személyes) a képzéseken és kulturális, szabadidős és sport programokon való közös részvétel segítheti (lásd. 2/b) és 3. pontok)
   3. Részvétel külföldi rendezvényeken, konferenciákon.
  2. Képzési és tréning programcsomagok kidolgozása, megvalósítása:
   1. Kommunikáció-, és készségfejlesztő, konfliktus-, és stressz-kezelési, illetve szemléletformáló tréningek az egyesületi vezetők, az ifjúsági önkéntesek, koordinátorok részére: A tréning szükségessége és célja:
    A MEOSZ egyesületek vezetőinek, illetve az ifjúsági önkéntesek, koordinátorok támogatása, felkészítése az egyesület jövőjének alakításában. Az ifjúsági stratégia megfogalmazása a helyi lehetőségeknek megfelelően. A képzés részeként alkalmazott műhelyfoglalkozások arra is irányulnak, hogy a résztvevők közösen felvázolják a térségi szintű ifjúsági munka megteremtésének akciótervét. A képzések célja, hogy a vezetők, az ifjúsági önkéntesek, koordinátorok konkrét eszközöket kapjanak az ifjúsági mozgalom szervezéséhez. A tervezett tréningek és képzések a fiatal és idősebb generáció közti zökkenőmentesebb együttműködést célozzák meg, hogy a MEOSZ által elért eredmények (esélyegyenlőség, akadálymentesítés) tovább fejlődhessenek. Ütemterv:
    • 2008. szeptemberig a tréningek menetének kidolgozása, előkészítése.
    • 2008. végéig az ifjúsági önkénteseknek és csoportvezetőknek legalább kettő regionális, vagy megyei szintű tréning megvalósítása; illetve az egyesületi és helyi szervezeti vezetőknek tervezett tréning feltételeinek megteremtése.
    • 2009. végéig minden régióban legalább egy tréning megvalósítása az ifjúsági önkénteseknek és csoportvezetőknek, illetve az egyesületi és helyi szervezeti vezetőknek.
   2. Aktív, öngondoskodásra, önállóságra képes állampolgárrá nevelő tréning programok, mentálhigiéniai szolgáltatás az egészségtudatosság fejlesztése az egészséges életmód egyéni készségeinek fejlesztése érdekében (fiataloknak, illetve fogyatékos gyermeket, fiatalt nevelő szülőknek): Szükségesség, távlati hatások:
    A pszichés válságon átsegített fiatalok nagyobb eséllyel lesznek képesek beilleszkedni, integrálódni a társadalomba, továbbtanulni, munkát vállalni, családot alapítani, erősíteni a MEOSZ mozgalmát. Ha a fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok szülei a helyzethez képest egészséges lélekkel vészelik át a krízist, nem válnak gyermekük �áldozatává�, a gyermekük is lelkileg egészségesebb felnőtté válhat. A harmonikusabb légkörben felnövekvő fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok, illetve a szüleik lesznek képesek érdemben képviselni a társadalom felé sorstársaik érdekeit is.

   Ütemterv:

   • 2008. szeptemberig a szolgáltatás feltételeinek megteremtése, a tréning program kidolgozása.
   • 2008 ősztől a szolgáltatás és a tréning elindítása Budapesten, illetve a Közép-Magyarországi régióban.
   • 2009 nyaráig a szolgáltatás kiterjesztése még két régióra.
  3. Kulturális, szabadidős és sport programok szervezése és rendezvények lebonyolítása:
   Országos szintű, a MEOSZ Központból szervezett rendezvények:
   Nemzetközi Ifjúsági Kulturális Fesztivál (4 napos, legalább 250 fő részvételével), amelynek a közösségépítés, szervezetfejlesztés mellett fontos célja a MEOSZ tevékenységének és a Sikerülhet! Fiatalok a társadalomért mozgalom küldetésének megismertetése minél szélesebb rétegekkel, illetve a nemzetközi kapcsolatok továbbépítése. Ütemterv:
   • 2008 végéig a fesztivál előkészítése (pályázatírás, kapcsolatfelvétel a MEOSZ egyesületekkel és az együttműködő hazai és külföldi szervezetekkel, intézményekkel, helyszínkeresés, programterv összeállítás)
   • 2009 első felében a fesztivál meghirdetése, a program részletes kidolgozása
   • 2009 nyarán a fesztivál megvalósítása
   • A rendezvény lezárásaként kiadványkészítés

   A második MERI sportrendezvény/verseny (1, esetleg 2 napos, legalább 250 fő részvételével), amelynek közvetlen célja a sport népszerűsítése a fiatalok körében. Ütemterv:

   • 2008 végéig a rendezvény előkészítése és meghirdetése (kapcsolatfelvétel a MEOSZ egyesületekkel és az együttműködő szervezetekkel, intézményekkel, pályázatírás, helyszínkeresés, programterv összeállítás)
   • 2009 első felében a rendezvény programjának részletes kidolgozása
   • 2009 tavaszán a rendezvény megvalósítása
   • A rendezvény lezárásaként kiadványkészítés

   Regionális, megyei és helyi szintű rendezvények szervezésének szorgalmazása:

   • Pályázati forrás biztosítása
   • Az ifjúsági koordinátorok és az egyesületek, helyi szervezetek ösztönzése ifjúsági programok szervezésére, a fiatalok rendezvényeken való részvételének támogatására és színvonalas pályázatok benyújtására.
  4. Információs “központ” létrehozása.
   A szolgáltatás célja: Széles körű információszerzés/adás a fogyatékossággal élő fiatalok és családjainak szóló nevelési/oktatási, munka, rehabilitáció, jogi, egészségmegőrzést szolgáló, szabadidős és sport lehetőségekről.
  5. Különös hangsúllyal szerepel a nyilvánosság és az integráció lehetőségének biztosítása. Részfeladatok:
   • Médiával való kapcsolattarás
   • Az egyesületek által szervezett programokról, lehetőségekről való rendszeres, tájékoztatás, melynek legfőbb eszköze az Internet.
   • Kapcsolatfelvétel: önkormányzat, oktatási intézmények, esélyegyenlőséggel foglalkozó intézmények/szervezetek, a MEOSZ célkitűzéseire nyitott egyéb szervezetek
  6. Országos szintű nyilvántartási rendszer kidolgozása az országos és helyi ifjúsági szervezetekről, csoportokról, tagokról.
   • 2008. végéig az ifjúsági csoportok, szervezetek adatbázisának frissítése országos szinten.
   • 2009. végéig ifjúsági tagnyilvántartás elkészítése.
    A MEOSZ elektronikusan készülő nyilvántartási rendszerének elkészítésekor hangsúlyt kell helyezni az ifjúsági csoportok, tagok regisztrálására, hogy a szervezet átláthatóbb legyen.

  A MEOSZ elnöksége által jóváhagyva, a 2008. június 27-ei elnökségi ülésen. A dokumentum ide kattintva letölthető word doc formátumban!

  Forrás: www.meosz.hu www.meoszit.inf.hu


 • A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
  Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
  Utalás közleménye: támogatás
  Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
  Adószám: 18129982-1-41

  Vélemény, hozzászólás?

  Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

  *


  - öt = 2

  Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

  Reklám

  MVGYOSZ. székházának felújítása

  Online rádió

  Erikkancs - a digitális újságos

  Alko-soft

  Keresés az oldalon

  Facebook oldalunk

  Mai műsor

  • 1:00: Katapult DJ - Lipóczi Csaba és Bozóki andor mix-műsora
  • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
  • 8:00: Konyha főnök ajánlata - gasztronómiai magazin
  • 9:00: - a Media1 portál podcast műsora (műsorvezető: Szalay Dániel)
   A műsorban elsősorban interjúk hallhatók a tévék, a rádiók, az online média, a nyomtatott sajtó világával kapcsolatban. A műsornak rendszeresen vendégei újságírók, médiavezetők, és egyéb ismert hazai és külföldi szakemberek.
  • 10:00: - kultúra, közélet, minden héten új téma körüljárása
   A D-ER Stúdió - az ER Press Kft. műsorkészítő műhelye - több mint egy évtizede készíti közszolgálati műsorait, amelyeknek célja megfelelni egy minél szélesebb hallgatói kör érdeklődésének. A műsorpaletta a felmerülő igényeknek megfelelően nagyon színes, sokrétű és állandóan bővülő képet mutat. A műsorokat több tucat helyi és regionális rádió egyedi szerződések alapján sugározza, amelyeket a D-ER Stúdió térítésmentesen bocsát rendelkezésükre. Az összeállítások nem egy-egy adott rádió stílusához igazodnak, hanem egyedi formával és arculattal rendelkeznek, amelyek egységesen jellemzik a D-ER Stúdió munkáját. Partnereink bár kereskedelmi adók, számukra a D-ER Stúdió közszolgálati műsorokat állít elő. A műsorok magas színvonalon megszerkesztett egységből állnak, amelyek időtartama alkalmanként 30 perc, ebben általában 3-4 riport kap helyet; a szöveg-zene arány 60-40 % a riportok javára. A műsorok általában nem önmagukban szerepelnek, hanem egy-egy sorozat egységeiként. Összeállításainkat többségében helyi/regionális rádiók sugározzák, lefedve szinte az egész országot. Az adásidőpontok ugyan eltérőek, de a partnerrádiók sugárzási körzetei az ország lakosságának 93%-át érik el. A rádiós partnerek visszajelzése alapján (amelyek részben a Szonda Ipsos, részben a Medián közvélemény kutatók adataira alapulnak) a jelenleg biztosnak tekinthető hallgatói létszám 1,2-1,6 millió fő; a kor, nem és iskolai végzettség szerinti megoszlás vegyes.

   D-ER Stúdió - A regionális és helyi rádiók közszolgálati műsorainak készítője: a Magyar Public Relations Szövetség CSR Média 2008. pályázat Rádió szerkesztőség kategóriájának nyertese


   Sorozatainkból


   Biztonsági öv - Baleset-megelőzési magazin
   A műsor célja, hogy előremozdítsa a balesetmentes közlekedést, hogy olyan morált, viselkedést alakítson ki, erősítsen meg, mely a biztonságosabbá teszi a közlekedést. Műsorunk nem csak az autóvezetőknek szól, hanem mindenkinek, aki részese a közlekedésnek. Az aktuális témák mellet színes összeállítások is helyet kapnak a Biztonsági övben, mint például a közlekedési tárgyak gyűjteményei.

   Civil élet - civil partnerség - Példát mutatunk

   Egészségtükör

   A műsor célja az egészségmegőrzés, a betegségek megelőzése a prevenció fontosságának köztudatba emelése. A magyar lakosság nagyon rossz egészségi állapota, a jelenleg zajló egészségügyi intézményrendszer átalakítása, az emberekben lévő bizonytalanság indította el a műsor gondolatát, hogy a helyes táplálkozástól a krónikus betegségeken át a védőoltásokig teljes és aktuális képet adjunk az egészségügyről, egészségünk védelméről, nem hallgatva el a ránk leselkedő kórokat sem. Műsorainkban az adott témákat mindig több irányból járjuk körbe, betegeket, orvosokat, szakértőket megszólaltatva, nem feledkezve el a lelki egészség fontosságáról sem. A prevenciót - az elsődleges megelőzést éppen úgy, mint a szűrővizsgálatokat - nagyon fontosnak tartjuk, így műsorainkban ez kiemelt szerepet kap.

   Életutak - Álmok, életképek: történetek életekről, hivatásokról

   A műsor célja, olyan életpályák bemutatása, melyek példaértékűek. Beszélgetés művészek, tudósok, híres emberek életéről és munkásságáról, melyben családi történetek elevenednek meg, valamint megtudhatjuk, hogyan válik egy szakma hivatássá, sőt, életcéllá.

   Hagyományaink, értékeink Európában: ahol az érték a mérték...

   A sorozat célja, hogy hazánk hagyományait,elfelejtett értékeit, múltját és jelenét mutassa be jellegzetesen magyar "kincseken", hungarikumokn keresztül; bizonyítván, hogy Magyarország nemcsak tájairól, ételeiről, hanem porcelánjáról, kristályáról, csipkéjéről, hímzéseiről és a kézműves ipar egyéb termékeiről is ismert külhonban.

   Kontroll - A Társadalmi Unió Fogyasztóvédelmi magazin műsora

   A sorozat célja a Társadalmi Unió fogyasztóvédelem terén kifejtett tevékenységének népszerűsítése olyan módon, hogy a társadalom különböző rétegei számára fontos és elengedhetetlen fogyasztóvédelmet szolgáló információk, tudnivalók megismertetése. A műsortól elvárható, hogy a hétköznapi élet során praktikusan felhasználható támogatást nyújtson, ellássa a hallgatót jogi és törvényi ismeretekkel ezen a területen, kézzel fogható tanácsokat, praktikákat és a mindennapokban használhat cselevési terveket mutasson, felhívja a figyelmet azokra az elvárható és elvárandó viselkedési és ügyfélközpontú magatartásra, mely a tudatos fogyasztóvá válás egyik elengedhetetlen feltétele. Erősítse a hallgatóban azt a mentalitást, hogy nem csak lehetősége van érvényesíteni jogait elvárásait hanem a meglévő jogszabályok szinte minden területen biztosítják számára a megfelelő bánásmódot és eljárásrendet

   Környezetháztartás - Mindennapi környezetvédelem

   - Környezetbarátság: Elvek, célok, praktikák - környezetünk
   védelmében - Környezetbarátság - ne csak szóban védjük!
   - Otthonunk… …a hely ahol és ahogyan élünk
   - KisKertÉsz Hasznos tanácsok kiskerttulajdonosoknak és gazdálkodóknak


   Lapozgató - érték az irodalomban

   Sorozatunkban olyan szerzőkkel beszélgetünk műveikről, munkájukról, akik méltatlanul keveset szerepelnek a magyar médiumokban. A mai magyar írók mellett, külföldi szerzők és a magyar irodalom már nem élő jeles személyiségeinek alkotásaival is megismertetjük a hallgatókat.

   Mindentudás Egyeteme - Válogatás A híres ismeretterjesztő sorozat legsikeresebb előadásaiból készítettünk válogatást.

   Mozaik
   Titkok, érdekességek, látnivalók

   Ebben a sorozatban a kézművesség, az ipar termékeinek és eljárásainak bemutatása történik, a hétköznapi ember számára színes és sokrétű megközelítéssel. Bebarangoljuk a múzeumokat, és tárgyakhoz fűződő történeteket elevenítünk fel; a magyarság kézműves hagyományait mutatjuk be, de egy-egy gyűjtő életébe és munkájába is betekintünk.

   , érdekességek, látnivalók - Történelmi borvidékeink

   A műsor-sorozat célja: A 21 hazai borvidék bemutatása. A mesterség fejlődését, az eszközök változását, a módszerek, borászati eljárások titkait is megörökíthetjük, s példázhatjuk: a magyar bor az a termék, amely a jelenleginél nagyobb megbecsülésre, sikerre számíthat az európai piacokon.

   Nem vagy egyedül…

   -Gyógyít, tanít, támogat és másképpen is segít (Pl: Béres Alapítvány, stb.)

   SzemPont - Hasznos tudnivalók…
   - Banki praktikák
   - Közlekedőknek : Autós érdekességek, praktikumok,
   - Felvételi-Diploma-Karrier
   - Közös jövőnkért (EU- kül-és biztonságpolitikai magazin, HM. stb.)
   - Pályázatok

   - Útmutató az egészséges utazáshoz...
   A műsor azokhoz kívánunk szólni, akik utazás előtt állnak; hosszabb, rövidebb pihenést, üzleti utat terveznek külföldre. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet az utazási betegségekre és azok megelőzési, kezelési módjaira. A műsor másik célja az egészségmegőrzés, a betegségek kivédése, a prevenció fontosságának köztudatba emelése. A helyes táplálkozástól a krónikus betegségeken át a védőoltásokig teljes és aktuális képet adunk az egészségügyről, egészségünk védelméről

   - Fókuszban az innováció

   Kutatási és fejlesztési pályázatokon eredményesen indulók munkáit, a Magyarországon zajló Eu-s forrással támogatott kutatások eredményeit és felhasználhatóságainak területeit, lehetőségeit dolgozza fel a műsor. A kutatókkal, a felhasználási területek képviselőivel készült interjúk értelmezik, köznapi nyelvre lefordítja a kutatás eredményeit. A műsor célja, hogy hazánkban zajló kutatásokról, kutatókról pontos képet kapjanak a hallgatók, megismerve hazánk szellemi bázisából minél többet és minél alaposabban

   - Mezőgazdasági magazin

   Mezőgazdasági magazin, mely a mezőgazdaság aktuális kérdéseivel, információival, újdonságaival foglalkozik. A műsor támogatója a Szent István Egyetem. A minden héten jelentkező műsor egyrészt a mezőgazdaságban évszaknak és időjárásnak megfelelő cselekvésekhez ad hasznos tanácsokat, bemutatva a friss fejlesztéseket, technikai újdonságokat, könnyen adaptálható kutatási eredményeket. Bemutatja az állami és eu-s gazdasági lehetőségeket, praktikus tanácsokat ad a piaci boldoguláshoz. A fenti témákat szakértői interjúkkal dolgozzuk fel.

   - Gazdasági válságkezelésről

   A pályázati célnak megfelelően első lépésben a válság kialakulását, annak okait, a nemzetközi és a magyarországi gazdasági környezetre gyakorolt hatásait vázolnánk fel, áttekintve ezek rövid-, közép- és hosszú távú következményeit a világgazdaságra, a nemzetgazdaságokra és természetesen hazánk gazdaságára. A lehetséges részletességgel felemlítenénk a válság kezelésére hozott nemzetközi és magyarországi megoldási javaslatokat, cselekvési terveket, az azokból eddig már megvalósult akciókat, projekteket, intézkedéseket és azok várható hatásait. A válság globális, illetve nemzetgazdasági következményein túl, a hallgató szempontjából indokolt részletességgel vizsgálnánk a hétköznapi életre gyakorolt hatásait, melyek az egyszeri emberek életkörülményeiben, mentális és szociális helyzetében okozott, illetve várható változásokat tartalmazza. A gazdasági válság okozta változások negatív hatásainak mérséklésére olyan lehetőségeket, cselekvési tereket és pályákat szeretnénk bemutatni, melyek segítségével a hétköznapi emberek képesek lennének mérsékelni és irányíthatóbbá tenni a személyes életükre, környezetükre gyakorolt negatív hatásokat. Optimális esetben eredményes lehet a törekvésünk a hátrányos világgazdasági helyzet egyénekre ható megnyilvánulásainak kiküszöbölésére, vagy egy lehetséges újraépítkezés helyes irányának bemutatására, felvillantására. Megszólítandó szakértőink, ezért részint a helyzetelemzés, részint az egyénre adaptálás, részint a válságkezelés, részint a kreatív megoldások témakörében mozognak otthonosan, s osztják meg elképzeléseiket, javaslataikat a hallgatókkal.

   Térkép és Útravaló - barangoló Magyarország régióiban
   Mottónk: Világot látni Magyarországon is lehet!

   A Térkép és Útravaló hazánk régióit bemutató sorozat, mely a hazai tájakat járva megmutatja mindazt az értéket, melyet Magyarország rejt. A természeti értékek mellett bemutatjuk a kulturális kincseket is, éppen úgy, mint a gasztronómiát, a kézművességet, a kiállítóhelyeket, vagy az adott hely híres szülötteit.
  • 11:00: Pille-show - Pille "mélyinterjúkkal" tűzdelt zenés beszélgetős műsora
  • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
  • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
  • 17:00: UK fever show - listavezető dalok Angliából
  • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
  • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás) -
  • 20:00: Konyha főnök ajánlata - gasztronómiai magazin
  • 21:00: - a Media1 portál podcast műsora (műsorvezető: Szalay Dániel)
   A műsorban elsősorban interjúk hallhatók a tévék, a rádiók, az online média, a nyomtatott sajtó világával kapcsolatban. A műsornak rendszeresen vendégei újságírók, médiavezetők, és egyéb ismert hazai és külföldi szakemberek.
  • 22:00: - kultúra, közélet, minden héten új téma körüljárása
   A D-ER Stúdió - az ER Press Kft. műsorkészítő műhelye - több mint egy évtizede készíti közszolgálati műsorait, amelyeknek célja megfelelni egy minél szélesebb hallgatói kör érdeklődésének. A műsorpaletta a felmerülő igényeknek megfelelően nagyon színes, sokrétű és állandóan bővülő képet mutat. A műsorokat több tucat helyi és regionális rádió egyedi szerződések alapján sugározza, amelyeket a D-ER Stúdió térítésmentesen bocsát rendelkezésükre. Az összeállítások nem egy-egy adott rádió stílusához igazodnak, hanem egyedi formával és arculattal rendelkeznek, amelyek egységesen jellemzik a D-ER Stúdió munkáját. Partnereink bár kereskedelmi adók, számukra a D-ER Stúdió közszolgálati műsorokat állít elő. A műsorok magas színvonalon megszerkesztett egységből állnak, amelyek időtartama alkalmanként 30 perc, ebben általában 3-4 riport kap helyet; a szöveg-zene arány 60-40 % a riportok javára. A műsorok általában nem önmagukban szerepelnek, hanem egy-egy sorozat egységeiként. Összeállításainkat többségében helyi/regionális rádiók sugározzák, lefedve szinte az egész országot. Az adásidőpontok ugyan eltérőek, de a partnerrádiók sugárzási körzetei az ország lakosságának 93%-át érik el. A rádiós partnerek visszajelzése alapján (amelyek részben a Szonda Ipsos, részben a Medián közvélemény kutatók adataira alapulnak) a jelenleg biztosnak tekinthető hallgatói létszám 1,2-1,6 millió fő; a kor, nem és iskolai végzettség szerinti megoszlás vegyes.

   D-ER Stúdió - A regionális és helyi rádiók közszolgálati műsorainak készítője: a Magyar Public Relations Szövetség CSR Média 2008. pályázat Rádió szerkesztőség kategóriájának nyertese


   Sorozatainkból


   Biztonsági öv - Baleset-megelőzési magazin
   A műsor célja, hogy előremozdítsa a balesetmentes közlekedést, hogy olyan morált, viselkedést alakítson ki, erősítsen meg, mely a biztonságosabbá teszi a közlekedést. Műsorunk nem csak az autóvezetőknek szól, hanem mindenkinek, aki részese a közlekedésnek. Az aktuális témák mellet színes összeállítások is helyet kapnak a Biztonsági övben, mint például a közlekedési tárgyak gyűjteményei.

   Civil élet - civil partnerség - Példát mutatunk

   Egészségtükör

   A műsor célja az egészségmegőrzés, a betegségek megelőzése a prevenció fontosságának köztudatba emelése. A magyar lakosság nagyon rossz egészségi állapota, a jelenleg zajló egészségügyi intézményrendszer átalakítása, az emberekben lévő bizonytalanság indította el a műsor gondolatát, hogy a helyes táplálkozástól a krónikus betegségeken át a védőoltásokig teljes és aktuális képet adjunk az egészségügyről, egészségünk védelméről, nem hallgatva el a ránk leselkedő kórokat sem. Műsorainkban az adott témákat mindig több irányból járjuk körbe, betegeket, orvosokat, szakértőket megszólaltatva, nem feledkezve el a lelki egészség fontosságáról sem. A prevenciót - az elsődleges megelőzést éppen úgy, mint a szűrővizsgálatokat - nagyon fontosnak tartjuk, így műsorainkban ez kiemelt szerepet kap.

   Életutak - Álmok, életképek: történetek életekről, hivatásokról

   A műsor célja, olyan életpályák bemutatása, melyek példaértékűek. Beszélgetés művészek, tudósok, híres emberek életéről és munkásságáról, melyben családi történetek elevenednek meg, valamint megtudhatjuk, hogyan válik egy szakma hivatássá, sőt, életcéllá.

   Hagyományaink, értékeink Európában: ahol az érték a mérték...

   A sorozat célja, hogy hazánk hagyományait,elfelejtett értékeit, múltját és jelenét mutassa be jellegzetesen magyar "kincseken", hungarikumokn keresztül; bizonyítván, hogy Magyarország nemcsak tájairól, ételeiről, hanem porcelánjáról, kristályáról, csipkéjéről, hímzéseiről és a kézműves ipar egyéb termékeiről is ismert külhonban.

   Kontroll - A Társadalmi Unió Fogyasztóvédelmi magazin műsora

   A sorozat célja a Társadalmi Unió fogyasztóvédelem terén kifejtett tevékenységének népszerűsítése olyan módon, hogy a társadalom különböző rétegei számára fontos és elengedhetetlen fogyasztóvédelmet szolgáló információk, tudnivalók megismertetése. A műsortól elvárható, hogy a hétköznapi élet során praktikusan felhasználható támogatást nyújtson, ellássa a hallgatót jogi és törvényi ismeretekkel ezen a területen, kézzel fogható tanácsokat, praktikákat és a mindennapokban használhat cselevési terveket mutasson, felhívja a figyelmet azokra az elvárható és elvárandó viselkedési és ügyfélközpontú magatartásra, mely a tudatos fogyasztóvá válás egyik elengedhetetlen feltétele. Erősítse a hallgatóban azt a mentalitást, hogy nem csak lehetősége van érvényesíteni jogait elvárásait hanem a meglévő jogszabályok szinte minden területen biztosítják számára a megfelelő bánásmódot és eljárásrendet

   Környezetháztartás - Mindennapi környezetvédelem

   - Környezetbarátság: Elvek, célok, praktikák - környezetünk
   védelmében - Környezetbarátság - ne csak szóban védjük!
   - Otthonunk… …a hely ahol és ahogyan élünk
   - KisKertÉsz Hasznos tanácsok kiskerttulajdonosoknak és gazdálkodóknak


   Lapozgató - érték az irodalomban

   Sorozatunkban olyan szerzőkkel beszélgetünk műveikről, munkájukról, akik méltatlanul keveset szerepelnek a magyar médiumokban. A mai magyar írók mellett, külföldi szerzők és a magyar irodalom már nem élő jeles személyiségeinek alkotásaival is megismertetjük a hallgatókat.

   Mindentudás Egyeteme - Válogatás A híres ismeretterjesztő sorozat legsikeresebb előadásaiból készítettünk válogatást.

   Mozaik
   Titkok, érdekességek, látnivalók

   Ebben a sorozatban a kézművesség, az ipar termékeinek és eljárásainak bemutatása történik, a hétköznapi ember számára színes és sokrétű megközelítéssel. Bebarangoljuk a múzeumokat, és tárgyakhoz fűződő történeteket elevenítünk fel; a magyarság kézműves hagyományait mutatjuk be, de egy-egy gyűjtő életébe és munkájába is betekintünk.

   , érdekességek, látnivalók - Történelmi borvidékeink

   A műsor-sorozat célja: A 21 hazai borvidék bemutatása. A mesterség fejlődését, az eszközök változását, a módszerek, borászati eljárások titkait is megörökíthetjük, s példázhatjuk: a magyar bor az a termék, amely a jelenleginél nagyobb megbecsülésre, sikerre számíthat az európai piacokon.

   Nem vagy egyedül…

   -Gyógyít, tanít, támogat és másképpen is segít (Pl: Béres Alapítvány, stb.)

   SzemPont - Hasznos tudnivalók…
   - Banki praktikák
   - Közlekedőknek : Autós érdekességek, praktikumok,
   - Felvételi-Diploma-Karrier
   - Közös jövőnkért (EU- kül-és biztonságpolitikai magazin, HM. stb.)
   - Pályázatok

   - Útmutató az egészséges utazáshoz...
   A műsor azokhoz kívánunk szólni, akik utazás előtt állnak; hosszabb, rövidebb pihenést, üzleti utat terveznek külföldre. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet az utazási betegségekre és azok megelőzési, kezelési módjaira. A műsor másik célja az egészségmegőrzés, a betegségek kivédése, a prevenció fontosságának köztudatba emelése. A helyes táplálkozástól a krónikus betegségeken át a védőoltásokig teljes és aktuális képet adunk az egészségügyről, egészségünk védelméről

   - Fókuszban az innováció

   Kutatási és fejlesztési pályázatokon eredményesen indulók munkáit, a Magyarországon zajló Eu-s forrással támogatott kutatások eredményeit és felhasználhatóságainak területeit, lehetőségeit dolgozza fel a műsor. A kutatókkal, a felhasználási területek képviselőivel készült interjúk értelmezik, köznapi nyelvre lefordítja a kutatás eredményeit. A műsor célja, hogy hazánkban zajló kutatásokról, kutatókról pontos képet kapjanak a hallgatók, megismerve hazánk szellemi bázisából minél többet és minél alaposabban

   - Mezőgazdasági magazin

   Mezőgazdasági magazin, mely a mezőgazdaság aktuális kérdéseivel, információival, újdonságaival foglalkozik. A műsor támogatója a Szent István Egyetem. A minden héten jelentkező műsor egyrészt a mezőgazdaságban évszaknak és időjárásnak megfelelő cselekvésekhez ad hasznos tanácsokat, bemutatva a friss fejlesztéseket, technikai újdonságokat, könnyen adaptálható kutatási eredményeket. Bemutatja az állami és eu-s gazdasági lehetőségeket, praktikus tanácsokat ad a piaci boldoguláshoz. A fenti témákat szakértői interjúkkal dolgozzuk fel.

   - Gazdasági válságkezelésről

   A pályázati célnak megfelelően első lépésben a válság kialakulását, annak okait, a nemzetközi és a magyarországi gazdasági környezetre gyakorolt hatásait vázolnánk fel, áttekintve ezek rövid-, közép- és hosszú távú következményeit a világgazdaságra, a nemzetgazdaságokra és természetesen hazánk gazdaságára. A lehetséges részletességgel felemlítenénk a válság kezelésére hozott nemzetközi és magyarországi megoldási javaslatokat, cselekvési terveket, az azokból eddig már megvalósult akciókat, projekteket, intézkedéseket és azok várható hatásait. A válság globális, illetve nemzetgazdasági következményein túl, a hallgató szempontjából indokolt részletességgel vizsgálnánk a hétköznapi életre gyakorolt hatásait, melyek az egyszeri emberek életkörülményeiben, mentális és szociális helyzetében okozott, illetve várható változásokat tartalmazza. A gazdasági válság okozta változások negatív hatásainak mérséklésére olyan lehetőségeket, cselekvési tereket és pályákat szeretnénk bemutatni, melyek segítségével a hétköznapi emberek képesek lennének mérsékelni és irányíthatóbbá tenni a személyes életükre, környezetükre gyakorolt negatív hatásokat. Optimális esetben eredményes lehet a törekvésünk a hátrányos világgazdasági helyzet egyénekre ható megnyilvánulásainak kiküszöbölésére, vagy egy lehetséges újraépítkezés helyes irányának bemutatására, felvillantására. Megszólítandó szakértőink, ezért részint a helyzetelemzés, részint az egyénre adaptálás, részint a válságkezelés, részint a kreatív megoldások témakörében mozognak otthonosan, s osztják meg elképzeléseiket, javaslataikat a hallgatókkal.

   Térkép és Útravaló - barangoló Magyarország régióiban
   Mottónk: Világot látni Magyarországon is lehet!

   A Térkép és Útravaló hazánk régióit bemutató sorozat, mely a hazai tájakat járva megmutatja mindazt az értéket, melyet Magyarország rejt. A természeti értékek mellett bemutatjuk a kulturális kincseket is, éppen úgy, mint a gasztronómiát, a kézművességet, a kiállítóhelyeket, vagy az adott hely híres szülötteit.
  • 23:00: Pille-show - Pille "mélyinterjúkkal" tűzdelt zenés beszélgetős műsora

  Bejelentkezés

  Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

  Mai napi információk

  Ma 2022. július 2. szombat, Ottó napja van.
  Ma van a(z) Sportújságírók napja.
  Az év 26. hete és 183. napja.
  Holnap Kornél, Soma napja lesz.

  1462. Mátyás király Budáról meghagyta Pozsony városnak, hogy a törökök elleni hadjáratra ágyúkat, kocsival lovakkal, lőporral és ágyúmesterrel küldjön Váradra. - Régen a városok ostromszekerekkel rendelkeztek, és a fejedelem a fölszerelési eszközöket így kérette össze.


  1957. Képernyőre kerül az első magyar tévé-híradó.


  Szilágyi Domokos
  / 1938. júl. 2. - 1976. okt. 27. /

  Napszakok

  "...Nem vágyom már útra, tájra,
  Sem örömmel és se fájva,
  nem vágyom se rigófüttyöt,
  tavaszi fát, amely rügyköd,
  törzses tölgyet, bütykös bükköt,
  hóhullást, fenyőszagot.
  Csak egy békés napszakot."

  BKK Információk

  Hírlevél

  Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


  kettő plusz kilenc = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


  Feliratkoztak: 312
  WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com