Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


United - Hárman párban
30
hallgató

MEOSZ Ifjúsági Stratégia

- 2008. október 8. 17:32 - 1222 megtekintés

A 2008-as év a mozgássérült gyermekek és fiatalok éve.

A 2008-as év a mozgássérült gyermekek és fiatalok éve. “Ha nem ismerjük a jövőt, akkor alkossuk meg!” (Gábor Dénes) A MEOSZ fiatalítási törekvéseinek eredményei 2007-2008-ig A MEOSZ Ifjúsági Tagozata regionális rendszerben újraszervezte tevékenységeit 2007. május 5-én, az Esélyegyenlőség Napján. Mind a hét régióban sikerült olyan fiatalokra találni, akik aktívan szeretnének bekapcsolódni a MEOSZ érdekvédelmi tevékenységébe. A 2007-2008-ig megvalósított országos jelentőségű programok, tevékenységek

 • A MEOSZ Ifjúsági Tagozata regionális ifjúsági konferenciákat szervezett 2007. őszén, valamennyi hazai régióban, ahol a résztvevők megválasztották az önkéntes megyei és regionális ifjúsági koordinátorokat.
 • A regionális koordinátorokból álló Koordinációs Bizottság negyedévente tart értekezletet a programok, kezdeményezések megvitatására, előkészítésére; a megvalósult tevékenységekről való tájékoztatásra.
 • Országos ifjúsági hálózat kiépítése, koordinálása, bővítése.
 • Sikerülhet! Fiatalok a társadalomért mozgalom elindítása.
 • Nyíregyházán az Esélycentrumban kapott helyet a MEOSZ Ifjúsági Tagozata koordinátorainak és önkénteseinek képzéséhez, csapatépítő tréningjéhez. A négy napos képzésen összesen 50 fő vett részt. Mind a hét régió képviseltette magát.
 • Regionális és országos Ki mit tud? lebonyolítása, ahol a fiatalok megmutathatták a képességeiket.
 • Az esély-térkép kidolgozásában való részvétel.
 • Ifjúsági levelezőlista működtetése.
 • Nemzetközi tapasztalatok az esélyegyenlőség előmozdítását segítő rendezvényeken való részvétel kapcsán (Ép és fogyatékossággal élő emberek találkozója, Ausztria, Klagenfurt).

Kapcsolat külső szervezetekkel, intézményekkel

 • MÁI
 • Pető Intézet
 • Iskolák, (középiskolák, egyetemek, főiskolák) képviselői, tanárai, esélyegyenlőségi referensei, illetve ép és fogyatékossággal élő diákjai
 • Új Akropolisz Közhasznú Egyesület és Filozófia Iskola
 • Életlánc Egyesület

Tanulságok, tapasztalatok

 • Az ifjúsági konferenciák során képet kaphattunk arról, hogy a fiatalokat leginkább a szabadidős tevékenységek, az oktatási és munka lehetőségek érdeklik, illetve fontosnak tartják az érdekvédelemben való közreműködést.
 • A négynapos csapatépítő tréning már most érzékelhetően megkönnyítette a kapcsolattartást és a hatékonyabb együttműködést egymás jobb megismerése, megértése által, azzal, hogy képet kaphattak, hogy ki mivel tud aktívan hozzájárulni a MEOSZ fiatalító kezdeményezéséhez.
 • A tapasztalat és a visszajelzések azt mutatják, hogy több, a készség-, önismert-fejlesztő (kommunikáció, konfliktuskezelés, stressz-kezelés, csapatépítés, pályázatírás stb.) oktatásra, tréningre van szüksége a leendő vezetőknek.
 • A tapasztalataink szerint, az �ép� társadalom fiataljai, egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a fogyatékos fiatalok segítése irányában, elősegítve az integráció folyamatát. Szívesen vesznek részt a tevékenységeinkben, szívesen vállalnak feladatot az iskolákba járó fogyatékos fiatalok segítésével.
 • Megfogalmazódott, hogy a fogyatékossággal élők érdekeit képviselő, az őket segítő szervezetekkel, oktatási intézményekkel való szorosabb együttműködéssel hatékonyabbá tehetjük a munkánkat.
 • Az egyesületek jelenlegi vezetői közül többen hárítják az ifjúsági kérdésekkel való foglalkozást, arra hivatkozva, hogy �nincsenek fiatalok�, vagy, ha vannak is �nem akarnak� az egyesület programjaira jönni. Többen, a saját negatív tapasztalataik alapján nehezen fogadják az új ötleteket, az új szemléletet, pl. az integrációval kapcsolatban.
 • Az együttműködés csak az egymásra való kölcsönös odafigyeléssel valósítható meg. Az ifjúsági koordinátoroknak, csoportoknak is meg kell tanulnia az előző generáció értékekeit befogadni, értékelni és átmenteni úgy, hogy azok megfeleljenek a mai kor elvárásainak.
 • Nem elég önkéntesekre építeni a MEOSZ fiatalítási törekvéseit! Egy olyan koordinációs csoporttal lehet hosszútávon hatékonyan szervezetet fejleszteni, amely viszonylag állandó és számon is kérhető rajta a rábízott feladat.

Az ifjúsági törekvések szükségessége és küldetése Ahhoz, hogy MEOSZ által megvalósított eredmények, kezdeményezések tovább éljenek, szükség van a fiatal generáció mozgalomba való bevonására. Képessé kell tenni a fiatalabb és idősebb generációt az egymáshoz való alkalmazkodásra úgy, hogy a MEOSZ távlati céljait tartsák szem előtt. A hatékony működéshez elengedhetetlen a különböző korosztályok tagjai véleményének beépítése a döntésekbe. Fontos irányelv az integrációra és társadalmi befogadás előmozdítására irányuló törekvésekkel kapcsolatban, hogy a programokat érdeklődési körök alapján dolgozzuk ki, mert ez tarthat össze egy integrált közösséget és nem a sérültség ténye. Hisszük, hogy a társadalmi befogadás, az integráció, a közös életterek kialakítása, az akadálymentesítés és az esélyegyenlőség a �fejekben� kezdődik, a szemlélet formálásával. Célok

 • Átfogó célunk az ifjúságban rejlő erőforrások kibontásának és a korosztályok társadalmi integrációjának elősegítése.
 • A MEOSZ Ifjúsági Tagozata segíteni kíván a fogyatékossággal élő fiataloknak, hogy a társadalom aktív tagjaivá válhassanak. Élénkíteni szeretnénk a fogyatékossággal élő emberek szervezeteiben a fiatalok közreműködését.
 • Az Ifjúsági Tagozat célja a közösségépítés és egy országos ifjúsági kapcsolati hálózat létrehozása, amelynek tagjai aktívan részt vállalnak az ifjúsági programok, szolgáltatások szervezésében.
 • Kiemelkedően fontos a szabadidő együttes eltöltésére alkalmas közösségi terek fejlesztése. A rendezvények, tevékenységek közvetlen célja a közösségépítés, szabadidős programok biztosítása a fiatalok számára, illetve olyan fiatalok mozgalomba való bevonása, akik a továbbiakban vállalják a helyi ifjúsági munka felélénkítését, koordinálását.
 • Távlati célként kiemelkedő helyen szerepel a fiatalok társas környezetbe, társadalomba való beilleszkedésének, az önálló életvitelének segítése, és egyéni felelősségének, tudatosságának (egészség, fenntartható fejlődés stb.), kompetenciáinak fejlesztése, a testi-lelki és szociális egészségnevelés, mindezek által a társadalmi befogadás és az esélyegyenlőség előmozdítása.
 • Célunk, hogy az ifjúsági projekteket megvalósító civil szerveztek között alakuljon ki és erősödjön a közös tervezés, cselekvés, érdekérvényesítés.
 • A MEOSZ ifjúsági, fiatalítási törekvéseinek szükséges további lépései Eszközök, források:
  • A meglévő humánerőforrás hasznosítása: egyesületi vezetők, az egyesületek tagsága, szakemberek (szociális munkás, pszichológus, pedagógus, jogász stb.) és önkéntesek.
  • A meglévő tárgyi erőforrások hasznosítása: infrastruktúra (helyiségek, informatikai berendezések stb.)
  • Pályázatok és állami támogatás

  Feladatok:

  1. Szervezetfejlesztés:
   1. Az egyesületek akkreditációjának támogatása, amely többek között lehetővé tenné, hogy ifjúsági alkalmazottat tudjanak foglalkoztatni.
   2. Az ifjúsági koordinátorok, a csoportvezetők és az önkéntesek tevékenységének segítése, az ifjúsági hálózat továbbfejlesztése, közösségépítés. A célcsoportok figyelmének felhívása a feladatokra és lehetőségekre, szervezeti hálózatépítés.
   3. Nemzetközi kapcsolatok építése, pozitív minták megismerése, hasznosítása.
  2. Képzési és tréning programcsomagok kidolgozása, megvalósítása:
   1. Az alkalmazott ifjúsági koordinátorok és az önkéntesek, illetve az egyesületi vezetők képzése: pályázatírás, programkoordináció, hálózatépítés, szervezetfejlesztés, önismeret, kommunikáció és konfliktuskezelési készségfejlesztés stb.
   2. Aktív, öngondoskodásra, önállóságra képes állampolgárrá nevelő tréning programok, mentálhigiéniai szolgáltatás az egészségtudatosság fejlesztése az egészséges életmód egyéni készségeinek fejlesztése érdekében (fiataloknak, illetve fogyatékos gyermeket, fiatalt nevelő szülőknek).
  3. Kulturális, szabadidős és sport programok szervezése és rendezvények lebonyolítása, melyek alkalmasak a csoport összecsiszolódására, közösségépítésre.
  4. Információs �központ� létrehozása.
  5. Különös hangsúllyal szerepel a nyilvánosság és az integráció lehetőségének biztosítása.
  6. Országos szintű nyilvántartási rendszer kidolgozása az országos és helyi ifjúsági szervezetekről, csoportokról, tagokról.

  Az ifjúsági stratégia feladatai megvalósításának leírása, ütemterve

  1. Szervezetfejlesztés:
   1. Az akkreditáció feltételeinek megteremtése, az egyesületek ösztönzése, hogy akkreditáltassák a szervezetet. Ez lehetővé tenné többek között ifjúsági koordinátor alkalmazását, aki az elkötelezett a mozgalom iránt, ugyanakkor így számon is kérhető, illetve rábízható az ifjúsági mozgalom szervezése mellett a MEOSZ PR tevékenységének és egyéb feladatainak koordinációja, amely lehetővé teszi az országos szintű, hosszú távú csapatmunka megvalósítását, illetve a közösségi aktivitást segítő-fejlesztő szakmai hálózat kialakítását. A koordinátor javasolt feladatai: az adott régió egyesületeivel, helyi szervezeteivel való kapcsolattartás, együttműködés; program-, PR tevékenység és egyéb feladatok koordinációja. A koordinátor bérének az állam által nem támogatott részköltségének a MEOSZ általi támogatása. Ütemterv:
    • 2008. végéig az akkreditációs feltételek megteremtése legalább hét MEOSZ egyesületnél.
    • 2009. januárig az ifjúsági koordinátor feladat indikációs mutatóinak kidolgozása
    • 2009. szeptemberig minden régióban legalább egy ifjúsági koordinátor alkalmazása az egyes régiók valamelyik MEOSZ egyesületén belül.
    • 2010 tavaszig minden megyében legalább egy ifjúsági koordinátor alkalmazása az egyes régiók valamelyik MEOSZ egyesületén belül.
   2. A rendszeres kapcsolattartás mellett (E-mail, telefon, személyes) a képzéseken és kulturális, szabadidős és sport programokon való közös részvétel segítheti (lásd. 2/b) és 3. pontok)
   3. Részvétel külföldi rendezvényeken, konferenciákon.
  2. Képzési és tréning programcsomagok kidolgozása, megvalósítása:
   1. Kommunikáció-, és készségfejlesztő, konfliktus-, és stressz-kezelési, illetve szemléletformáló tréningek az egyesületi vezetők, az ifjúsági önkéntesek, koordinátorok részére: A tréning szükségessége és célja:
    A MEOSZ egyesületek vezetőinek, illetve az ifjúsági önkéntesek, koordinátorok támogatása, felkészítése az egyesület jövőjének alakításában. Az ifjúsági stratégia megfogalmazása a helyi lehetőségeknek megfelelően. A képzés részeként alkalmazott műhelyfoglalkozások arra is irányulnak, hogy a résztvevők közösen felvázolják a térségi szintű ifjúsági munka megteremtésének akciótervét. A képzések célja, hogy a vezetők, az ifjúsági önkéntesek, koordinátorok konkrét eszközöket kapjanak az ifjúsági mozgalom szervezéséhez. A tervezett tréningek és képzések a fiatal és idősebb generáció közti zökkenőmentesebb együttműködést célozzák meg, hogy a MEOSZ által elért eredmények (esélyegyenlőség, akadálymentesítés) tovább fejlődhessenek. Ütemterv:
    • 2008. szeptemberig a tréningek menetének kidolgozása, előkészítése.
    • 2008. végéig az ifjúsági önkénteseknek és csoportvezetőknek legalább kettő regionális, vagy megyei szintű tréning megvalósítása; illetve az egyesületi és helyi szervezeti vezetőknek tervezett tréning feltételeinek megteremtése.
    • 2009. végéig minden régióban legalább egy tréning megvalósítása az ifjúsági önkénteseknek és csoportvezetőknek, illetve az egyesületi és helyi szervezeti vezetőknek.
   2. Aktív, öngondoskodásra, önállóságra képes állampolgárrá nevelő tréning programok, mentálhigiéniai szolgáltatás az egészségtudatosság fejlesztése az egészséges életmód egyéni készségeinek fejlesztése érdekében (fiataloknak, illetve fogyatékos gyermeket, fiatalt nevelő szülőknek): Szükségesség, távlati hatások:
    A pszichés válságon átsegített fiatalok nagyobb eséllyel lesznek képesek beilleszkedni, integrálódni a társadalomba, továbbtanulni, munkát vállalni, családot alapítani, erősíteni a MEOSZ mozgalmát. Ha a fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok szülei a helyzethez képest egészséges lélekkel vészelik át a krízist, nem válnak gyermekük �áldozatává�, a gyermekük is lelkileg egészségesebb felnőtté válhat. A harmonikusabb légkörben felnövekvő fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok, illetve a szüleik lesznek képesek érdemben képviselni a társadalom felé sorstársaik érdekeit is.

   Ütemterv:

   • 2008. szeptemberig a szolgáltatás feltételeinek megteremtése, a tréning program kidolgozása.
   • 2008 ősztől a szolgáltatás és a tréning elindítása Budapesten, illetve a Közép-Magyarországi régióban.
   • 2009 nyaráig a szolgáltatás kiterjesztése még két régióra.
  3. Kulturális, szabadidős és sport programok szervezése és rendezvények lebonyolítása:
   Országos szintű, a MEOSZ Központból szervezett rendezvények:
   Nemzetközi Ifjúsági Kulturális Fesztivál (4 napos, legalább 250 fő részvételével), amelynek a közösségépítés, szervezetfejlesztés mellett fontos célja a MEOSZ tevékenységének és a Sikerülhet! Fiatalok a társadalomért mozgalom küldetésének megismertetése minél szélesebb rétegekkel, illetve a nemzetközi kapcsolatok továbbépítése. Ütemterv:
   • 2008 végéig a fesztivál előkészítése (pályázatírás, kapcsolatfelvétel a MEOSZ egyesületekkel és az együttműködő hazai és külföldi szervezetekkel, intézményekkel, helyszínkeresés, programterv összeállítás)
   • 2009 első felében a fesztivál meghirdetése, a program részletes kidolgozása
   • 2009 nyarán a fesztivál megvalósítása
   • A rendezvény lezárásaként kiadványkészítés

   A második MERI sportrendezvény/verseny (1, esetleg 2 napos, legalább 250 fő részvételével), amelynek közvetlen célja a sport népszerűsítése a fiatalok körében. Ütemterv:

   • 2008 végéig a rendezvény előkészítése és meghirdetése (kapcsolatfelvétel a MEOSZ egyesületekkel és az együttműködő szervezetekkel, intézményekkel, pályázatírás, helyszínkeresés, programterv összeállítás)
   • 2009 első felében a rendezvény programjának részletes kidolgozása
   • 2009 tavaszán a rendezvény megvalósítása
   • A rendezvény lezárásaként kiadványkészítés

   Regionális, megyei és helyi szintű rendezvények szervezésének szorgalmazása:

   • Pályázati forrás biztosítása
   • Az ifjúsági koordinátorok és az egyesületek, helyi szervezetek ösztönzése ifjúsági programok szervezésére, a fiatalok rendezvényeken való részvételének támogatására és színvonalas pályázatok benyújtására.
  4. Információs “központ” létrehozása.
   A szolgáltatás célja: Széles körű információszerzés/adás a fogyatékossággal élő fiatalok és családjainak szóló nevelési/oktatási, munka, rehabilitáció, jogi, egészségmegőrzést szolgáló, szabadidős és sport lehetőségekről.
  5. Különös hangsúllyal szerepel a nyilvánosság és az integráció lehetőségének biztosítása. Részfeladatok:
   • Médiával való kapcsolattarás
   • Az egyesületek által szervezett programokról, lehetőségekről való rendszeres, tájékoztatás, melynek legfőbb eszköze az Internet.
   • Kapcsolatfelvétel: önkormányzat, oktatási intézmények, esélyegyenlőséggel foglalkozó intézmények/szervezetek, a MEOSZ célkitűzéseire nyitott egyéb szervezetek
  6. Országos szintű nyilvántartási rendszer kidolgozása az országos és helyi ifjúsági szervezetekről, csoportokról, tagokról.
   • 2008. végéig az ifjúsági csoportok, szervezetek adatbázisának frissítése országos szinten.
   • 2009. végéig ifjúsági tagnyilvántartás elkészítése.
    A MEOSZ elektronikusan készülő nyilvántartási rendszerének elkészítésekor hangsúlyt kell helyezni az ifjúsági csoportok, tagok regisztrálására, hogy a szervezet átláthatóbb legyen.

  A MEOSZ elnöksége által jóváhagyva, a 2008. június 27-ei elnökségi ülésen. A dokumentum ide kattintva letölthető word doc formátumban!

  Forrás: www.meosz.hu www.meoszit.inf.hu


 • A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
  Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
  Utalás közleménye: támogatás
  Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
  Adószám: 18129982-1-41

  Vélemény, hozzászólás?

  Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

  *


  8 - = kettő

  Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

  Reklám

  MVGYOSZ. székházának felújítása

  Online rádió

  Erikkancs - a digitális újságos

  Alko-soft

  Keresés az oldalon

  Facebook oldalunk

  Mai műsor

  • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
  • 8:00: Mentők, tűzoltók - a T-Rádió műsora
  • 9:00: Ráhel Klub - Madarasi Mónika műsora
  • 10:00: Tízórai - Godó Gyurival
  • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
  • 13:00: - Gery
   Pletykák a nagyvilágból, érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. A műsor élőben zajlik, így a hallgatók hozzászólását is várják a műsor készítői!
  • 15:00: Délután - benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
  • 17:00: Nekem 80 - zenék a 80-as évekből
  • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
  • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
  • 20:00: Mentők, tűzoltók - a T-Rádió műsora
  • 21:00: Ráhel Klub - Madarasi Mónika műsora
  • 22:00: - Molnár Szabolcs magyar zenei műsora vendégekkel
   Kizárólag magyar zenéről és magyar előadókról szóló két órás műsor. Egy műsoron belül a friss hazai újdonságok, és megszólalnak az előadók is. A Halgass Hazait című műsor hétről hétre ismert és kevésbé ismert magyar előadókat mutat be jó hangvételű, kötetlen beszélgetések formájában.

  Bejelentkezés

  Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

  Mai napi információk

  Ma 2022. december 1. csütörtök, Elza napja van.
  Ma van a(z) AIDS-ellenes világnap, A békéért bebörtönzöttek nemzetközi napja, A magyar rádiózás napja.
  Az év 48. hete és 335. napja.
  Holnap Melinda, Vivien napja lesz.

  1925. Felavatták a budapesti rádióstúdiót, s ezzel megindult a műsorszóró rádiózás.


  1926. A belügyminiszter rendeletben megszüntette a bordélyházakat, és helyette kéjnőtelepeket engedélyezett egy-egy házban.


  Vörösmarty Mihály / 1800. dec1. - 1855. nov.19. /

  Csalogány

  Elhervadt a virág, a fák koszorúi lehulltak;
  Sárga levélkéken nyargal az őszi vihar.
  A csalogány hallgat. Hol az erdő, mely visszaidézze
  Lengő bokrait és mennyei hangú dalát?
  A tavasz eljő még; erdő, bokor újra virítand:
  Nem fog-e a csalogány halva fekünni alant,

  BKK Információk

  11:41December 1. CSÜTÖRTÖKszerkeszti: Stágl Olivér
  RENDKÍVÜLI HÍREK  Akadozik az előrejutás a BAH csomóponti felüljárón az Erzsébet híd felé.   Erős a forgalom a Kiskörúton az Astoria felé, a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál, a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér felé.   Lelassult a haladás az Erzsébet hídon Pestre, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre.  
   
  FRISS HÍREK  A XVIII., Csévéző utcában a Gyömrői út közelében lezárták a fél útpályát csatornajavítás miatt. A két irány forgalma egy sávban, felváltva haladhat.   Lezárták a fél útpályát Óbudán, a Kolostor úton a körforgalom és a múzeum között burkolatjavítás miatt ma várhatóan 13 óráig.   Útszűkület nehezíti a haladást a XIII., Szabolcs utcában az Aba utca után elektromosközmű-javítás miatt.   Az V., Belgrád rakparton, valamint a Dózsa György úton a Hősök tere és az István utca között szakaszos útszűkületre számítsanak, mert kertészek dolgoznak ma napközben.   Útszűkületre kell készülni a Szentendrei úton kifelé a Monostori út előtt, az I., Vérmező úton a Várfok utcánál, a II., Tölgyfa utcában a Margit körút előtt, a XII., Alkotás utcában a BAH csomópont felé a Tartsay Vilmos utcánál, illetve az ellenkező irányban a Csörsz utcánál, valamint a XIX., Bartók Béla utcában a Simonyi Zsigmond utcánál csatornajavítás miatt.   Lomtalanítás miatt kell időszakos korlátozásra számítani ma napközben a IX., Haller utca–Gizella sétány–Hajóállomás utca–Csepel rakpart–Dalai Láma út–Beöthy utca–Határ út–Gyáli út–Könyves Kálmán körút–Üllői út által határolt területen.   A Ferihegyi Repülőtérre vezető úton az 1-es terminál és városhatár között szakaszos sávlezárásra kell számítani ma és pénteken napközben, mert kertészek dolgoznak.   Lezárták a fél útpályát a III., Gyógyszergyár utcában a Zay utca és a Zeyk Domokos utca között gázvezeték-javítás matt. A két irány forgalma felváltva haladhat.   Lezárták a fél útpályát a XX., Török Flóris utcában a Ferenc utca közelében csatornajavítás miatt.   Adventi villamossal utazhatnak hétköznapokon 14 és 17 óra között a 2-es villamos vonalán.   A Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Arany János utca után lezárták a buszsávot egy hosszabb szakaszon, illetve a bazilika előtt sávelhúzással irányonként két sáv járható karbantartás miatt.   Lezárták az V., Irányi utcát a Belgrád rakpartnál vízvezeték-építés miatt. A Március 15. téren a Szabad sajtó út felé egy rövidebb szakaszon csak egy sávban tudnak áthaladni.    Útszűkületre számítsanak a VIII., Csobánc utcában a Diószegi Sámuel utcánál, mert tart az útpálya helyreállítása.    A XIII., Röppentyű utcában a Rozsnyay utca és a Forgách utca között útszűkületre és sávelhúzásra kell számítani, mert felújítják a csatornát.   A XVI., Vezér utcában tart a felújítás; szakaszonként mindkét irányban útszűkületre készüljenek a Füredi utca és a Bazsarózsa utca között. Az Uzsoki Utcai Kórház; Rákosszentmihály; illetve Rákospalota felé a 82-es és a 82A trolibusz, valamint a 31-es, a 131-es, a 144-es és a 231-es autóbusz Vezér utca és Fogarasi út megállóját már korábban áthelyezték.   Lezárták a XXIII., Millennium utcát az Orbánhegyi dűlőnél vízvezeték-építés miatt. A közelben, a Pál apostol utcában és a János apostol utcában is útszűkületre kell készülni a Haraszti útnál.   A 60-as (fogaskerekű) villamos nem közlekedik téli üzemszünet miatt. A Svábhegy és a Széchenyi-hegy, Gyermekvasút között a 60-as pótlóbusszal lehet utazni, amely a Művész út megállót csak a Széchenyi-hegy felé érinti. A pótlóbusz hétköznapokon üzemkezdettől 5:30-ig és 22 órától üzemzárásig, hétvégén üzemkezdettől 7:30-ig és 22 órától üzemzárásig igényvezérelten közlekedik. A Svábhegy és a Széll Kálmán tér között a 21-es, a 21A és a 221-es autóbusszal utazhatnak, a Svábhegy és a Királyhágó tér között pedig a 212-es és a 212A autóbusz igénybevételét ajánljuk.    A Gyál, Vecsési út felé közlekedő 55-ös, 94E és 294E autóbusz, illetve 994-es éjszakai járat Somogyi Béla utca megállóját áthelyezték átépítés miatt.  
   
  AZ M3-AS METRÓ FELÚJÍTÁSA  KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS   Az M3-as metró munkanapokon a Göncz Árpád városközpont és a Kálvin tér között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótlóbusszal utazhatnak. Munkanapokon a Göncz Árpád városközpont és a Nyugati pályaudvar között az M3A pótlóbusszal is utazhatnak. A metró a Nagyvárad téren nem áll meg, oda a Népligettől induló M30-as állomáspótló autóbusszal lehet eljutni. A Nagyvárad tér megközelíthető a belváros, illetve a Keleti pályaudvar felől a 2M és a 24-es villamossal, a Semmelweis Klinikák felől gyalog, vagy MOL Bubival. M3A pótlóbusz jár a Nyugati pályaudvar és a Göncz Árpád városközpont közötti szakaszon. Hétköznap esténként 21 órától, illetve hétvégén a metró csak Újpest-központ és a Göncz Árpád városközpont között jár. Kőbánya-Kispest és a Göncz Árpád városközpont között az M3-as metrópótló autóbusszal utazhatnak.   Az M3-as metró a Göncz Árpád városközpontban naponta 13 óráig a Kőbánya-Kispest irányú peronhoz érkezik, és onnan indul vissza Újpest felé. 13 órától üzemzárásig a szerelvények az Újpest-központ irányú peronhoz érkeznek, és onnan indulnak vissza Újpest felé.   A 34-es és a 106-os autóbusz Óbuda felé a Róbert Károly körúton a Váci út után nem áll meg a Göncz Árpád városközpont megállóban. A 115-ös autóbusz a Göncz Árpád városközpont felé a Váci úton a Róbert Károly körút előtti Göncz Árpád városközpont megállóban nem áll meg. A 254E autóbusz a Népligetig, a 254M autóbusz a Boráros térig közlekedik. Pestszentimre térségéből a Boráros tér az 54-es és az 55-ös autóbusszal továbbra is elérhető. A 84M, a 94M és a 294M autóbusz a továbbiakban nem érinti a Nagyvárad teret, ezért a kora reggeli járatok is 84E, 94E és 294E jelzéssel a Határ útig közlekednek. A 98E autóbusz mindkét irányban megáll a Csévéző utcában a Frangepán utca megállóban.   A Deák Ferenc téri aluljáróban már korábban lezárták a Károly körúti metrókijáratot, illetve a Bárczy István utcánál az aluljáró lépcsőjét. Az M1-es és az M2-es metró csak a Sütő utca és az Erzsébet tér felől közelíthető meg. A Nyugati téri aluljáróban továbbra sem használható a buszvégállomás Teréz körúti lépcsője.   KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS   A Szentkirályi utcát kétirányúsították a Baross utca és az Üllői út között, de az Üllői út irányába csak a BKK járatai hajthatnak be. Ezen a szakaszon mindkét oldalon tilos megállni. Újpesten az Árpád úton a Lebstück Mária utca és Kassai utca között is tilos parkolni. A szabálytalanul várakozó járműveket azonnal elszállítják.   Buszsávot jelöltek ki a Váci úton a Göncz Árpád városközpont és a Lehel tér között is. A Váci úton kifelé a Róbert Károly körút után, a felüljáró mellett csak egy sáv járható, ezért az Árpád híd felől a Váci út kifelé vezető oldalára kanyarodóknak csúcsidőben torlódásra kell számítani. Érdemes az Árpád hídról korábban, a Népfürdő utcánál lehajtani, és onnan a Dagály utca vagy a Vizafogó utca érintésével haladni Észak-Pest felé. A Váci út befelé vezető oldaláról a Róbert Károly körútnál nem lehet balra kanyarodni a felüljáró alatt, a Petneházy utcánál mindkét irányban jelzőlámpa szabályozza a haladást. A Váci úton a Dózsa György útnál mindkét irányban csak két sávban lehet közlekedni, de a külső sávokban jellemzően a metrópótló autóbuszok járnak, részükre elsőbbséget kell adni. Torlódásokra, hosszabb menetidőre kell készülni. Az erre autózóknak csúcsidőben érdemes más útvonalat választaniuk.   Továbbra is tilos jobbra kanyarodni a Váci úton befelé a Victor Hugo utcánál, valamint a Nyugati téri felüljáróról érkezőknek az Alkotmány utcánál. A Bajcsy-Zsilinszky úton az Alkotmány utcától befelé csak a belső sávban lehet egyenesen haladni, mellette buszsáv segíti a pótlóbuszok gyorsabb haladását, a külső sávot csak a jobbra forduláshoz szabad használni. A Kálvin téren már korábban áthangolták a jelzőlámpákat, illetve minden irányban csak egy sáv járható, ezért napközben torlódásra kell számítani. Az Üllői útról csak jobbra, a Múzeum körútra lehet kanyarodni. A Vámház körúton a Lónyay utcától a Kálvin tér felé ugyancsak egy sávon lehet haladni. A pótlóbuszok közlekedését segítő sárga csíkozott területen még forgalmi okból is tilos megállni! Tilos parkolni a Váci úton befelé a Lehel tértől; a tilosban parkoló járműveket elszállítják. A mozgáskorlátozott-parkolóhelyeket áthelyezték a környező utcákba.   Már korábban buszsávot jelöltek ki a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Kiskörúton az Andrássy út és a Kálvin tér között, az Andrássy úton befelé a Jókai tértől, a Váci úton a Lőportár utca és a Csanády utca között, illetve a Csanády utcától befelé a Nyugati térig. A buszsávokban tilos kerékpározni, és az itt megálló járműveket azonnal elszállítják!   A Bajcsy-Zsilinszky útra a Nagykörút felől továbbra is csak a BKK-járatok hajthatnak be. A Stollár Béla utca forgalmi iránya korábban megfordult, így a Bihari János utcától a Bajcsy-Zsilinszky út felé egyirányú. A Szent István körútról érkezők a Bajcsy-Zsilinszky utat csak a Teréz körút–Podmaniczky utca útvonalon érhetik el. Az Andrássy útról egy-egy sávból lehet balra a Deák Ferenc tér felé, és jobbra, a Bajcsy-Zsilinszky útra kanyarodni, valamint egyenesen továbbhaladni a József Attila utca felé. A Károly körúton az Astoria irányában a belső sáv a buszsáv, a külső sáv a forgalmi sáv. Az Astoriánál továbbra is a belső sávból lehet egyenesen haladni, és a külső sávból jobbra kanyarodni. A kerékpárral közlekedőket külön jelzőlámpa segíti. A Múzeum körúton a külső sáv a buszsáv. A Bank utcában a Bajcsy-Zsilinszky útnál útszűkületre készüljenek.   A Váci úton a Dózsa György útnál irányonként két sáv járható, befelé nem lehet balra kanyarodni, a kifelé vezető oldalon csak egyenesen lehet továbbhaladni. A Dózsa György úton a Váci útnál irányonként egy sávon közlekedhetnek. Az Ipoly utcában a Váci út előtt sávlezárásra kell készülni, a parkolási lehetőség is megszűnt ezen a szakaszon.   Megváltozott a forgalmi rend a XIII., Kádár utcában; a Váci úttól a Visegrádi utca felé lett egyirányú a Kresz Géza utcáig. A Váci útra a Radnóti Miklós utcán át lehet kihajtani.   A Vágóhíd utcából nem lehet balra, az Albert Flórián útra kanyarodni. Kerülni az Üllői út–Könyves Kálmán körút–Albert Flórián út útvonalon lehet. A Baross utcában a Szabó Ervin térnél útszűkület és sávelhúzás nehezíti a közlekedést.   KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS A Kálvin téren és az Astoriánál a sűrűn járó pótlóbuszok miatt fokozott figyelmet igényel az áthaladás, ezért a belváros átszelésére a Kiskörút helyett a Nagykörutat, illetve a Kecskeméti utca–Ferenciek tere–Petőfi Sándor utca útvonalat ajánljuk a kerékpárral közlekedőknek.  
   

  Hírlevél

  Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


  hét szorozva kilenc = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


  Feliratkoztak: 315
  Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com