Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Katinka - Bárcsak lennék
29
hallgató

Rendszerszinten sérül Magyarországon a fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelhez való joga

- 2020. május 8. 9:09 - 411 megtekintés

A jelentés alapjául szolgáló körülbelül két éves vizsgálat során a Bizottság a fogyatékos személyek önálló életvitelhez való jogán kívül a gondnoksággal, a fogyatékos gyermekek helyzetével összefüggő problémákat járta körül, kitért továbbá a fogyatékossággal élő nők és a fogyatékos gyermeket nevelő nők helyzetére is.

 

Bár a Bizottság elsősorban az értelmi és pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek helyzetére fókuszált, megállapításai jelentős részben a mozgáskorlátozott emberek hazai helyzetére is vonatkoznak és teljes mértékben egybecsengenek a MEOSZ hosszú idő óta következetesen képviselt álláspontjával – mind a fő aggályok, mind pedig a megoldási javaslatok tekintetében.

A Bizottság jogsértőnek találta, hogy a magyar jogszabályok nem ismerik el kifejezetten a fogyatékos személyek önálló életvitelhez és a közösségbe való befogadáshoz való jogát, és rámutatott, hogy a jogsértés megszüntetése érdekében e jogot jogszabályban kell garantálni, mert így válik közvetlenül kikényszeríthetővé.

A Bizottság megállapította, hogy a gyakorlatban a fogyatékosság medikális és paternalista szemléletéből fakadóan az intézményi elhelyezés és ebből következően a közösségből való kizárás a jellemző, és sérelmezte, hogy a nemzeti stratégia valójában nem törekszik az intézményi környezet felszámolására. Az intézményi kiváltás magyar stratégiája a Bizottság álláspontja szerint jogsértő, hiszen valójában nem az önálló lakhatást támogatja, hanem a fogyatékos emberek nagy intézményekből kisebb intézményekbe való átköltöztetésével az intézményi elhelyezést tartja fenn, megfosztva ezzel a fogyatékos személyeket az önálló életvitel lehetőségétől. Ezt mindenképpen meg kell szüntetni, ennek érdekében a magyar államnak felül kell vizsgálnia az önálló életvitellel kapcsolatos jogszabályi környezetet, a vonatkozó kormányzati politikát és gyakorlatot, továbbá olyan kiváltási stratégiát kell alkotnia, amely a valódi önálló életvitelt támogatja. Még mindig rengeteg fogyatékos ember él nagy és kis intézményekben, ideértve a támogatott lakhatást is, ezen a helyzeten változtatni kell, meg kell szüntetni a fogyatékos személyek intézményi elhelyezését, a nagyintézmények helyett nem kisebbeket, illetve támogatott lakhatási megoldásokat kell létrehozni, hanem a valódi önálló életvitel lehetőségét kell biztosítani azzal, hogy a fogyatékossággal élő személy maga választhassa meg a lakóhelyét.

Bírálta a Bizottság, hogy az intézményi kiváltásra rendelkezésre álló uniós források felhasználása nem a valódi célt szolgálja, azt kis- és nagyintézmények építésére, bővítésére és felújítására használja fel a magyar állam. Ezt a gyakorlatot a Bizottság álláspontja szerint meg szüntetni, és az uniós forrásokat a valódi önálló életvitel lehetőségét megteremtő megoldásokra kell fordítani.

A Biztosság rámutatott arra is, hogy intézmények gyakran a települések szélén helyezkednek el, ahol az infrastruktúra nem kielégítő és közszolgáltatások sem hozzáférhetőek.  A személyes támogató szolgáltatások a Bizottság álláspontja szerint szűkkörűek, földrajzilag rendkívül egyenetlenül oszlanak meg, fogyatékos személyek tömegei számára valójában elérhetetlenek, elsősorban nagyintézményekben vehetők csak igénybe. Ezzel kapcsolatban a Bizottság arra is felhívta a magyar államot, hogy olyan támogatási rendszert alakítson ki, amely egyéniesített támogatást és személyi segítséget képes nyújtani az intézményi rendszeren kívül, tiszteletben tartja a fogyatékossággal élő személyek autonómiáját, és ehhez biztosítja a megfelelő anyagi és személyi feltételeket. A Bizottság bírálta, hogy a közszolgáltatások akadálymentesítése és az észszerű alkalmazkodás biztosítása érdekében nem történtek megfelelő intézkedések, az intézkedések hiánya pedig a fogyatékossággal élő személyek szegregációjához vezet, ezért ajánlásként fogalmazta meg ilyen intézkedések megtételét.

A Bizottság vizsgálata kitért a fogyatékossággal élők legsérülékenyebb csoportjaira, a gyermekekre és nőkre is. A gyermekek vonatkozásában jogsértőnek nevezte, hogy még mindig több száz gyermek él intézményi körülmények között, ellehetetlenítve ezzel a családi élethez való jogukat. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) azon rendelkezését, amely a 12 év alatti gyermekek esetében pusztán a gyermek fogyatékossága miatt eltekint a generális szabályok alkalmazásától és megengedi az intézményi elhelyezést, a Bizottság kifejezetten diszkriminatívnak nevezte és a hatályon kívül helyezését sürgette. Szintén komoly problémaként azonosította, hogy a magas támogatási szükségletű fogyatékos gyermekek jelentős százaléka szegregált oktatásban részesül.

A Bizottság megállapította, hogy a fogyatékos gyermeket nevelő – gyakran egyedülálló – nők számos esetben válnak átsugárzó diszkrimináció áldozatává (azaz gyermekük fogyatékossága miatt diszkriminálják őket), illetve nehéz anyagi és szociális helyzetük miatt sokszor arra kényszerülnek, hogy a gyermeküket intézménybe adják. Mindezek megakadályozása érdekében a fogyatékossággal élő nőket a kormányzati politikák kialakításába be kell vonni.

A teljes jelentés az alábbi linken érhető el:

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fHUN%2fIR%2f1&Lang=en

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Reklám

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: MVGYOSZ. hírlevél - A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hírlevél műsora
 • 9:00: - Ruzsa Viktor műsora
  Rádiónk 2008. (indulása) óta fontosnak tartja a sérült emberekről szóló információkat eljuttatni az érintettek és érdeklődők számára.

  Műsorunk célcsoportja a sérült emberek és hozzátartozóik, a szociálisan érzékeny emberek csoportja. Küldetésünk alapja, hogy a célcsoport számára igen csak hiányos információs, tájékoztató és nem utolsó sorban szórakoztató magazint juttassunk el fogyatékkal élők és a témában érintett emberek részére. Rádióműsorunk két heti rendszerességgel jelentkezik új műsorral.
  Egy műsor, melynek célja a fogyatékos személyek lehetőségeinek, jogainak, és ezen jogok érvényesítési eszközeinek bemutatása. Felhívni a figyelmet az igazi esélyegyenlőségre, az önálló életvitel, valamint a társadalomban való aktív részvétel, maradéktalan biztosításának a fontosságára.

  A műsort ugyanebben az időben, a kimaradt héten ismételjük.

  E műsorunkat több vidéki rádió is átveszi. Ha az Ön rádiójában is szeretné sugározni, keeressen minket bizalommal!
 • 10:00: Tízórai - Godó Gyurival
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 16:00: Life is life - életmód magazin
 • 17:00: Live World - a legnagyobb külföldi előadók koncertjei
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: MVGYOSZ. hírlevél - A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hírlevél műsora
 • 21:00: - esélyegyenlőségi magazinműsor Ruzsa Viktorral
  Rádiónk 2008. (indulása) óta fontosnak tartja a sérült emberekről szóló információkat eljuttatni az érintettek és érdeklődők számára.

  Műsorunk célcsoportja a sérült emberek és hozzátartozóik, a szociálisan érzékeny emberek csoportja. Küldetésünk alapja, hogy a célcsoport számára igen csak hiányos információs, tájékoztató és nem utolsó sorban szórakoztató magazint juttassunk el fogyatékkal élők és a témában érintett emberek részére. Rádióműsorunk két heti rendszerességgel jelentkezik új műsorral.
  Egy műsor, melynek célja a fogyatékos személyek lehetőségeinek, jogainak, és ezen jogok érvényesítési eszközeinek bemutatása. Felhívni a figyelmet az igazi esélyegyenlőségre, az önálló életvitel, valamint a társadalomban való aktív részvétel, maradéktalan biztosításának a fontosságára.

  A műsort ugyanebben az időben, a kimaradt héten ismételjük.

  E műsorunkat több vidéki rádió is átveszi. Ha az Ön rádiójában is szeretné sugározni, keeressen minket bizalommal!
 • 22:00: Világjáró - Magyarosi Marianna utazási műsora
 • 23:00: - Reményik László interjú műsora
  A Vakok Állami Intézete, és az ötlet-, és házigazda Reményik László, "Ezer arc, ezer talentum" című közös programja minden hónap második keddjén (kivéve a nyári időszakot) megtekinthető élőben a Hermina út 21. szám alatt.
  (a rendezvények ingyenesek!)

  Cél, hogy minden hónap második keddjén olyan személyek legyenek a vendégek, akik tevékenységük, tudásuk, gondolataik, élettapasztalatuk révén szellemi munícióval tudnak szolgálni.

  Az interjú sorozat alkalmain két embert ismerhetnek meg a rendezvény látogatói, míg rádiónkban hetente egy-egy vendéget mutatunk be hallgatóink előtt (így a következő hétre csúszik át az aktuális rendezvény második vendége).

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2022. július 5. kedd, Emese, Sarolta napja van.
Az év 27. hete és 186. napja.
Holnap Csaba napja lesz.

1044. Aba király ménfői veresége és halála. III. Henrik, miután Aba király a béke némely föltételeit nem teljesítette, harmadszor tört be az országba, s Ménfőnél a pápailag kiátkozott Aba felett árulás segélyével nagynehezen győzelmet nyert. Aba a Tisza vidékére futott a ott azon magyarok által, kiknek rokonait agyonverette, meggyilkoltatott.


1683. Az Udvari Haditanács alelnöke Pozsonyban átveszi a koronaőröktől a Szent Koronát, hogy Thököly és a törökök elől Ausztriába menekítse.


Apáti Miklós / 1944. júl.5. - /

Szakállosodván

"...Átlátván mindenen, én azt akarom:
barát és ellenség már lásson át rajtam.
Boromat kidöntöm, poharam megőrzöm,
hogy eszembe jusson, mit is akartam:

halottnak emléket, a dolgosnak munkát,
hazát a szegénynek, napsütést a rabnak,
jövőt a jelennek, a testnek diadalmát,-
s magamnak maradjak még kicsit fiatalnak."

BKK Információk

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


hat szorozva nyolc = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 312
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com