Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Live world - a legnagyobb külföldi előadók koncertjei
31
hallgató

A MEOSZ tájékoztatója a veszélyhelyzet megszűnését követő fontosabb szabályokról

- 2020. június 20. 9:31 - 364 megtekintés

Az alábbiakban a MEOSZ. tájékoztatását tesszük közzé a veszélyhelyzettel bevezetett ideiglenes intézkedések, eljárási könnyítések megszüntetéséről és a járványügyi készültség következtében hatályba lépett fontosabb szabályokról.

Az egészségi állapottól függő ellátásokkal és az ahhoz szükséges orvosi felülvizsgálatokkal kapcsolatosan felhívjuk a figyelmet, hogy a 2020. március 11. – 2020. június 18. közt lejáró ellátásokhoz szükséges orvosi felülvizsgálatokat 2020. június 30-ig megkezdik. Javasoljuk az orvosi iratok mihamarabbi beszerzését és a szükséges papírok összeállítását, mert az ellátások felülvizsgálatát a hatóság be fogja pótolni, így azokra hamarosan sor kerül.

Az egyes ellátások lejárati ideje és az ahhoz kapcsolódó részletes tájékoztatónk itt olvasható, amelyből kiemeljük, hogy a 2020. március 11-e és 2020. június 30-a között lejáró rehabilitációs ellátás 2020. szeptember 1-jén, a magasabb összegű családi pótlék 2020. június 30-án szűnik meg.

 

Okmányok érvényessége 180 nappal meghosszabbodik

A veszélyhelyzet ideje alatt lejárt és a veszélyhelyzet megszüntetését követő 15 napon belül (2020. március 11-2020. július 2. közt) lejáró hivatalos okmányok és a gépjárművek forgalmi engedélyébe bejegyzett műszaki vizsga a veszélyhelyzet megszűnését követő 180 napig érvényes marad. További könnyítés, hogy az okmányon nem kell ezt a meghosszabbított érvényességi időt feltüntetni, mert a törvény erejénél fogva él, így ez hosszabb időt biztosít az iratok rendezésére.

Bár a kormányhivatalok és kormányablakok már fogadnak személyes ügyintézést, az állandó személyi igazolványt postán küldik meg, illetve továbbra is ajánjuk az e-papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu/) használatát a személyes jelenlétet nem igénylő ügyek elintézésére.

 

Egészségügyi jellegű intézkedések

 • A gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napig maradnak érvényesek.
 • A 2020. március 11. és 2020. június 30. közt lejáró közgyógyellátási jogosultság 2020. augusztus 31-éig meghosszabbodik.
 • Az egészségügyi szolgáltatásra szociális rászorultság alapján megállapított jogosultság 2020. augusztus 31-éig meghosszabbodik.
 • A veszélyhelyzet megszűnése következtében a keresőképtelenségi igazolást (ún. táppénzes papír) ismét ki kell állítani kéthetente.
 • A rehabilitációs fürdő ellátások (pl. gyógyvíz, gyógyúszás, gyógygáz, stb) vénybeváltási ideje a veszélyhelyzet és a most elrendelt egészségügyi válsághelyzet időtartamával meghosszabbodnak, illetve ezekre hivatkozva a már megkezdett kúra is megszakítható.
 • Az eReceptet bárki kiválthatja

Gyógyszer és az egyes, patikában is kiváltható gyógyászati segédeszközökhöz (pl.: kötszer, pelenka, tesztcsík, fecskendő, stb.) való hozzájutást segíti, hogy további 90 napig nem szükséges személyesen elmenni a rendelésre, az orvos eRecept-tel felírhatja a gyógyszert és néhány gyógyászati segédeszközt, amit bárki kiválthat a patikában.

Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy az orvos nem automatikusan rendeli eRecepten a gyógyászati segédeszközöket, hanem csak akkor, ha azt az érintett személy kéri. Javasoljuk, hogy eRecept választása előtt feltétlenül mérlegeljék, hogy hol tudják kiváltani az eszközt, mert fontos tudni, hogy az eRecept kizárólag patikában elérhető. Ha az orvos a hagyományos, papír recepten rendel, akkor az továbbra is kiváltható a gyógyászati segédeszköz üzletben és a patikákban is.

Ha eReceptet kért, azt csak patikában lehet felhasználni, ott azonban a beteg TAJ száma ismeretében bárki kiválthatja a gyógyszert és a gyógyászati segédeszközt is.

Az eRecept kiváltásával kapcsolatosan felhívjuk a figyelmet, hogy időközben megnyílt a meghatalmazás lehetősége is, így az átmeneti időszakot követően is lesz lehetőség családtag vagy más ismerős receptjeit kiváltani az ESZT-ben rögzített meghatalmazással.

 • Még további 90 napig nem kell személyesen orvoshoz menni, táv-diagnózis és terápiás javaslat is adható telefonon

A veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napig fennáll annak a lehetősége is, hogy ha az orvos megítélése szerint a beteg személyes jelenléte nem szükséges, ún. telemedicina körében is ellátható. A telemedicina többek közt lehetőséget nyújt a beteg távollétében az egészségi állapota vagy a konkrét betegsége meghatározására, további szükséges vizsgálatok elrendelésére, gyógykezelés elindítására, távkonzultációra, stb.

Telemedicina keretében tisztázható, hogy szükséges-e személyes találkozó az ellátáshoz vagy az egészségi állapot súlyosságának megítéléséhez; távkonzultáció során betegirányítás, diagnózis, terápiás javaslat és beutaló is adható, kontroll és utógondozás végezhető.

A betegek tájékoztatásáról, beleegyezéséről és adataik kezeléséről szóló nyilatkozatok is adhatók/felvehetők a telemedicina keretében és akár fizioterápia vagy pszichoterápia is megoldható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ellátás személyes vagy távkonzultációs módjáról a kezelőorvos dönthet, és szolgáltatónként eltérhet, hogy mit lehet így igénybe venni, ezért javasoljuk előzetesen a választott intézmény honlapján tájékozódni a telemedicina szolgáltatás lehetőségeiről.

 

Fizetés nélküli szabadságra nem jár egészségügyi ellátás

A kormány gazdaságvédelmi intézkedései keretében arról rendelkezett, hogy a veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló jogosult volt egészségügyi szolgáltatásra, ami után fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulékot a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő hatvanadik napig fizeti meg.

A fizetés nélküli szabadság idejére főszabály szerint szünetel a társadalombiztosítási jogviszony, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a veszélyhelyzet megszűnése miatt a fizetés nélküli szabadság idejére már nem jár automatikusan az egészségügyi szolgáltatás.

 

Maszk viselése

Tömegközlekedési eszközön és az üzletekben továbbra is a szájat és az orrot eltakaró maszkot, sálat, kendőt kell viselni. Az éttermekben, vendéglátló üzletek – vendégek által látogatható – belső, zárt részében az ott dolgozók továbbra is kötelesek a szájat és az orrot eltakaró maszkot, kendőt hordani.

 

Autóvásárlási, átalakítási támogatással kapcsolatos határidők 2020. július 17-ig meghosszabbodnak

Ha a veszélyhelyzet miatt a súlyosan mozgáskorlátozott személyek autó támogatásához szükséges adásvételi szerződés a határozat véglegessé válásától számított négy hónapon belül nem jött létre, vagy az utalványt a kiállításától számított hat hónapig nem sikerült felhasználni, a támogatást nem vesztették el, mert ezek a határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig meghosszabbodtak, tehát 2020. július 17-ig még lehetőség van az utalvány felhasználására, illetve az adásvételi szerződés megkötésére.

 

Munkajogi szabályok

 1. július 1-jéig a munkáltató továbbra is
 • megváltoztathatja a már közölt munkaidő-beosztást
 • egyoldalúan elrendelheti az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést,
 • a munkavállaló egészségi állapotát a szükséges és indokolt mértékben ellenőrizheti

és a munkavállaló és a munkáltató külön megállapodásban eltérhet a munkatörvénykönyvének rendelkezéseitől.

 

A tértivevényes és az ajánlott levelet sem kell aláírni az egészségügyi válsághelyzet miatt

Az egészségügyi válsághelyzet időtartama alatt a postás továbbra sem adja át személyesen az ajánlott levelet, mert elegendő azt a postaládába helyezni és a kézbesítés tényét –a címzett aláírása nélkül – a postás igazolja.

A tértivevényes vagy értéknyilvánítással feladott levelet és csomagot a posta köteles a címzettnek személyesen átadni, azzal, hogy az átvevő azonosításához szükséges adatokat 1,5 méter távolságot tartva egyeztetik és a kézbesítés tényét –a címzett aláírása nélkül – a postás igazolja.

 

Haladék a kölcsönök visszafizetésére

A 2020. március 18. napján már folyósított hitel (és a kölcsön- vagy lízing-) szerződésekre elrendelt ún. fizetési moratórium fennmarad, ezért a tőke-, kamat- és a hitelt terhelő egyéb díjak megfizetésére 2020. december 31-ig fizetési haladék vehető igénybe. A hitel lejárati ideje az igénybe vett moratórium időtartamával meghosszabbodik.

Tehát, aki arra igényt tart, annak a korábban felvett hitelre 2020. december 31-ig nem kell a törlesztőrészletet megfizetni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a fizetési haladék időtartamára is felszámítják a kamatot, azzal, hogy majd a moratórium lejártát követően kell megfizetni.

Fontos tudni, hogy nem kötelező igénybe venni a fizetési haladékot, a törlesztés fizethető az eredeti feltételek szerint is, ezért javasoljuk alaposan mérlegelve dönteni, mert a ténylegesen visszafizetendő végösszeg a haladék időtartama alatt felszámított kamattal akár meg is emelkedhet.

 

Adófizetési halasztás, részletfizetés

Az általánosan adható fizetési haladékra és részletfizetésre vonatkozó szabályoknál kedvezőbb lehetőség, hogy az adóhatóság egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza. A kérelmet a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig, illetékmentesen lehet benyújtani az adóhatósághoz.

A járványtól függetlenül egyébként is irányadó általános szabályok szerint a magánszemély az adótartozása, bírság- vagy pótlék tartozása mérséklését vagy elengedését kérheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Ebben az esetben a tartozás mérséklése vagy elengedése az adóhatóság mérlegelésétől függ.

 

Végrehajtási cselekmények 2020. július 1-jétől

A végrehajtó 2020. július 1-jéig hivatalból értesíti az adóst a részletfizetésről, és ha az adós ezt igényli, akkor a végrehajtást kérő előzetes hozzájárulása nélkül megállapítható a részletfizetési kedvezmény.

Kilakoltatást, ingatlan kiürítését, lakóingatlan árverezési hirdetményét, gépjármű forgalomból történő kivonását 2020. július 1-jét követően lehet újból foganatosítani.

Nem lehet megbírságolni azt, aki a végrehajtás során a járványügyi intézkedések miatt nem teljesítette a kötelezettségét,illetve kérelemre felfüggeszthető az eljárás, ha az adós a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben került méltányolható élethelyzetbe.

A NAV végrehajtás 2020. március 24-től 2020. július 2-ig szünetel.

 

A beszámolók leadási határideje 2020. szeptember 30.

Az egyesületek számára is könnyítést jelent, hogy a számviteli törvény szerinti beszámolók

 • elkészítési,
 • nyilvánosságra hozatali,
 • letétbehelyezési,
 • közzétételi, és
 • benyújtási (leadási, megküldési)

határideje 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodik.

A beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét az előbbiek figyelembe vételével 2020. szeptember 30. napjától kell számítani.

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Reklám

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: MVGYOSZ. hírlevél - A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hírlevél műsora
 • 9:00: - Ruzsa Viktor műsora
  Rádiónk 2008. (indulása) óta fontosnak tartja a sérült emberekről szóló információkat eljuttatni az érintettek és érdeklődők számára.

  Műsorunk célcsoportja a sérült emberek és hozzátartozóik, a szociálisan érzékeny emberek csoportja. Küldetésünk alapja, hogy a célcsoport számára igen csak hiányos információs, tájékoztató és nem utolsó sorban szórakoztató magazint juttassunk el fogyatékkal élők és a témában érintett emberek részére. Rádióműsorunk két heti rendszerességgel jelentkezik új műsorral.
  Egy műsor, melynek célja a fogyatékos személyek lehetőségeinek, jogainak, és ezen jogok érvényesítési eszközeinek bemutatása. Felhívni a figyelmet az igazi esélyegyenlőségre, az önálló életvitel, valamint a társadalomban való aktív részvétel, maradéktalan biztosításának a fontosságára.

  A műsort ugyanebben az időben, a kimaradt héten ismételjük.

  E műsorunkat több vidéki rádió is átveszi. Ha az Ön rádiójában is szeretné sugározni, keeressen minket bizalommal!
 • 10:00: Tízórai - Godó Gyurival
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 16:00: Life is life - életmód magazin
 • 17:00: Live World - a legnagyobb külföldi előadók koncertjei
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: MVGYOSZ. hírlevél - A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hírlevél műsora
 • 21:00: - esélyegyenlőségi magazinműsor Ruzsa Viktorral
  Rádiónk 2008. (indulása) óta fontosnak tartja a sérült emberekről szóló információkat eljuttatni az érintettek és érdeklődők számára.

  Műsorunk célcsoportja a sérült emberek és hozzátartozóik, a szociálisan érzékeny emberek csoportja. Küldetésünk alapja, hogy a célcsoport számára igen csak hiányos információs, tájékoztató és nem utolsó sorban szórakoztató magazint juttassunk el fogyatékkal élők és a témában érintett emberek részére. Rádióműsorunk két heti rendszerességgel jelentkezik új műsorral.
  Egy műsor, melynek célja a fogyatékos személyek lehetőségeinek, jogainak, és ezen jogok érvényesítési eszközeinek bemutatása. Felhívni a figyelmet az igazi esélyegyenlőségre, az önálló életvitel, valamint a társadalomban való aktív részvétel, maradéktalan biztosításának a fontosságára.

  A műsort ugyanebben az időben, a kimaradt héten ismételjük.

  E műsorunkat több vidéki rádió is átveszi. Ha az Ön rádiójában is szeretné sugározni, keeressen minket bizalommal!
 • 22:00: Világjáró - Magyarosi Marianna utazási műsora
 • 23:00: - Reményik László interjú műsora
  A Vakok Állami Intézete, és az ötlet-, és házigazda Reményik László, "Ezer arc, ezer talentum" című közös programja minden hónap második keddjén (kivéve a nyári időszakot) megtekinthető élőben a Hermina út 21. szám alatt.
  (a rendezvények ingyenesek!)

  Cél, hogy minden hónap második keddjén olyan személyek legyenek a vendégek, akik tevékenységük, tudásuk, gondolataik, élettapasztalatuk révén szellemi munícióval tudnak szolgálni.

  Az interjú sorozat alkalmain két embert ismerhetnek meg a rendezvény látogatói, míg rádiónkban hetente egy-egy vendéget mutatunk be hallgatóink előtt (így a következő hétre csúszik át az aktuális rendezvény második vendége).

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2022. július 5. kedd, Emese, Sarolta napja van.
Az év 27. hete és 186. napja.
Holnap Csaba napja lesz.

1044. Aba király ménfői veresége és halála. III. Henrik, miután Aba király a béke némely föltételeit nem teljesítette, harmadszor tört be az országba, s Ménfőnél a pápailag kiátkozott Aba felett árulás segélyével nagynehezen győzelmet nyert. Aba a Tisza vidékére futott a ott azon magyarok által, kiknek rokonait agyonverette, meggyilkoltatott.


1683. Az Udvari Haditanács alelnöke Pozsonyban átveszi a koronaőröktől a Szent Koronát, hogy Thököly és a törökök elől Ausztriába menekítse.


Apáti Miklós / 1944. júl.5. - /

Szakállosodván

"...Átlátván mindenen, én azt akarom:
barát és ellenség már lásson át rajtam.
Boromat kidöntöm, poharam megőrzöm,
hogy eszembe jusson, mit is akartam:

halottnak emléket, a dolgosnak munkát,
hazát a szegénynek, napsütést a rabnak,
jövőt a jelennek, a testnek diadalmát,-
s magamnak maradjak még kicsit fiatalnak."

BKK Információk

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


nyolc plusz kilenc = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 312
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com