Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Népzenei kavalkád - Ferenczi István m*sora
47
hallgató

A MEOSZ tájékoztatója a veszélyhelyzet megszűnését követő fontosabb szabályokról

- 2020. június 20. 9:31 - 674 megtekintés

Az alábbiakban a MEOSZ. tájékoztatását tesszük közzé a veszélyhelyzettel bevezetett ideiglenes intézkedések, eljárási könnyítések megszüntetéséről és a járványügyi készültség következtében hatályba lépett fontosabb szabályokról.

Az egészségi állapottól függő ellátásokkal és az ahhoz szükséges orvosi felülvizsgálatokkal kapcsolatosan felhívjuk a figyelmet, hogy a 2020. március 11. – 2020. június 18. közt lejáró ellátásokhoz szükséges orvosi felülvizsgálatokat 2020. június 30-ig megkezdik. Javasoljuk az orvosi iratok mihamarabbi beszerzését és a szükséges papírok összeállítását, mert az ellátások felülvizsgálatát a hatóság be fogja pótolni, így azokra hamarosan sor kerül.

Az egyes ellátások lejárati ideje és az ahhoz kapcsolódó részletes tájékoztatónk itt olvasható, amelyből kiemeljük, hogy a 2020. március 11-e és 2020. június 30-a között lejáró rehabilitációs ellátás 2020. szeptember 1-jén, a magasabb összegű családi pótlék 2020. június 30-án szűnik meg.

 

Okmányok érvényessége 180 nappal meghosszabbodik

A veszélyhelyzet ideje alatt lejárt és a veszélyhelyzet megszüntetését követő 15 napon belül (2020. március 11-2020. július 2. közt) lejáró hivatalos okmányok és a gépjárművek forgalmi engedélyébe bejegyzett műszaki vizsga a veszélyhelyzet megszűnését követő 180 napig érvényes marad. További könnyítés, hogy az okmányon nem kell ezt a meghosszabbított érvényességi időt feltüntetni, mert a törvény erejénél fogva él, így ez hosszabb időt biztosít az iratok rendezésére.

Bár a kormányhivatalok és kormányablakok már fogadnak személyes ügyintézést, az állandó személyi igazolványt postán küldik meg, illetve továbbra is ajánjuk az e-papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu/) használatát a személyes jelenlétet nem igénylő ügyek elintézésére.

 

Egészségügyi jellegű intézkedések

 • A gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napig maradnak érvényesek.
 • A 2020. március 11. és 2020. június 30. közt lejáró közgyógyellátási jogosultság 2020. augusztus 31-éig meghosszabbodik.
 • Az egészségügyi szolgáltatásra szociális rászorultság alapján megállapított jogosultság 2020. augusztus 31-éig meghosszabbodik.
 • A veszélyhelyzet megszűnése következtében a keresőképtelenségi igazolást (ún. táppénzes papír) ismét ki kell állítani kéthetente.
 • A rehabilitációs fürdő ellátások (pl. gyógyvíz, gyógyúszás, gyógygáz, stb) vénybeváltási ideje a veszélyhelyzet és a most elrendelt egészségügyi válsághelyzet időtartamával meghosszabbodnak, illetve ezekre hivatkozva a már megkezdett kúra is megszakítható.
 • Az eReceptet bárki kiválthatja

Gyógyszer és az egyes, patikában is kiváltható gyógyászati segédeszközökhöz (pl.: kötszer, pelenka, tesztcsík, fecskendő, stb.) való hozzájutást segíti, hogy további 90 napig nem szükséges személyesen elmenni a rendelésre, az orvos eRecept-tel felírhatja a gyógyszert és néhány gyógyászati segédeszközt, amit bárki kiválthat a patikában.

Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy az orvos nem automatikusan rendeli eRecepten a gyógyászati segédeszközöket, hanem csak akkor, ha azt az érintett személy kéri. Javasoljuk, hogy eRecept választása előtt feltétlenül mérlegeljék, hogy hol tudják kiváltani az eszközt, mert fontos tudni, hogy az eRecept kizárólag patikában elérhető. Ha az orvos a hagyományos, papír recepten rendel, akkor az továbbra is kiváltható a gyógyászati segédeszköz üzletben és a patikákban is.

Ha eReceptet kért, azt csak patikában lehet felhasználni, ott azonban a beteg TAJ száma ismeretében bárki kiválthatja a gyógyszert és a gyógyászati segédeszközt is.

Az eRecept kiváltásával kapcsolatosan felhívjuk a figyelmet, hogy időközben megnyílt a meghatalmazás lehetősége is, így az átmeneti időszakot követően is lesz lehetőség családtag vagy más ismerős receptjeit kiváltani az ESZT-ben rögzített meghatalmazással.

 • Még további 90 napig nem kell személyesen orvoshoz menni, táv-diagnózis és terápiás javaslat is adható telefonon

A veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napig fennáll annak a lehetősége is, hogy ha az orvos megítélése szerint a beteg személyes jelenléte nem szükséges, ún. telemedicina körében is ellátható. A telemedicina többek közt lehetőséget nyújt a beteg távollétében az egészségi állapota vagy a konkrét betegsége meghatározására, további szükséges vizsgálatok elrendelésére, gyógykezelés elindítására, távkonzultációra, stb.

Telemedicina keretében tisztázható, hogy szükséges-e személyes találkozó az ellátáshoz vagy az egészségi állapot súlyosságának megítéléséhez; távkonzultáció során betegirányítás, diagnózis, terápiás javaslat és beutaló is adható, kontroll és utógondozás végezhető.

A betegek tájékoztatásáról, beleegyezéséről és adataik kezeléséről szóló nyilatkozatok is adhatók/felvehetők a telemedicina keretében és akár fizioterápia vagy pszichoterápia is megoldható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ellátás személyes vagy távkonzultációs módjáról a kezelőorvos dönthet, és szolgáltatónként eltérhet, hogy mit lehet így igénybe venni, ezért javasoljuk előzetesen a választott intézmény honlapján tájékozódni a telemedicina szolgáltatás lehetőségeiről.

 

Fizetés nélküli szabadságra nem jár egészségügyi ellátás

A kormány gazdaságvédelmi intézkedései keretében arról rendelkezett, hogy a veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló jogosult volt egészségügyi szolgáltatásra, ami után fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulékot a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő hatvanadik napig fizeti meg.

A fizetés nélküli szabadság idejére főszabály szerint szünetel a társadalombiztosítási jogviszony, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a veszélyhelyzet megszűnése miatt a fizetés nélküli szabadság idejére már nem jár automatikusan az egészségügyi szolgáltatás.

 

Maszk viselése

Tömegközlekedési eszközön és az üzletekben továbbra is a szájat és az orrot eltakaró maszkot, sálat, kendőt kell viselni. Az éttermekben, vendéglátló üzletek – vendégek által látogatható – belső, zárt részében az ott dolgozók továbbra is kötelesek a szájat és az orrot eltakaró maszkot, kendőt hordani.

 

Autóvásárlási, átalakítási támogatással kapcsolatos határidők 2020. július 17-ig meghosszabbodnak

Ha a veszélyhelyzet miatt a súlyosan mozgáskorlátozott személyek autó támogatásához szükséges adásvételi szerződés a határozat véglegessé válásától számított négy hónapon belül nem jött létre, vagy az utalványt a kiállításától számított hat hónapig nem sikerült felhasználni, a támogatást nem vesztették el, mert ezek a határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig meghosszabbodtak, tehát 2020. július 17-ig még lehetőség van az utalvány felhasználására, illetve az adásvételi szerződés megkötésére.

 

Munkajogi szabályok

 1. július 1-jéig a munkáltató továbbra is
 • megváltoztathatja a már közölt munkaidő-beosztást
 • egyoldalúan elrendelheti az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést,
 • a munkavállaló egészségi állapotát a szükséges és indokolt mértékben ellenőrizheti

és a munkavállaló és a munkáltató külön megállapodásban eltérhet a munkatörvénykönyvének rendelkezéseitől.

 

A tértivevényes és az ajánlott levelet sem kell aláírni az egészségügyi válsághelyzet miatt

Az egészségügyi válsághelyzet időtartama alatt a postás továbbra sem adja át személyesen az ajánlott levelet, mert elegendő azt a postaládába helyezni és a kézbesítés tényét –a címzett aláírása nélkül – a postás igazolja.

A tértivevényes vagy értéknyilvánítással feladott levelet és csomagot a posta köteles a címzettnek személyesen átadni, azzal, hogy az átvevő azonosításához szükséges adatokat 1,5 méter távolságot tartva egyeztetik és a kézbesítés tényét –a címzett aláírása nélkül – a postás igazolja.

 

Haladék a kölcsönök visszafizetésére

A 2020. március 18. napján már folyósított hitel (és a kölcsön- vagy lízing-) szerződésekre elrendelt ún. fizetési moratórium fennmarad, ezért a tőke-, kamat- és a hitelt terhelő egyéb díjak megfizetésére 2020. december 31-ig fizetési haladék vehető igénybe. A hitel lejárati ideje az igénybe vett moratórium időtartamával meghosszabbodik.

Tehát, aki arra igényt tart, annak a korábban felvett hitelre 2020. december 31-ig nem kell a törlesztőrészletet megfizetni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a fizetési haladék időtartamára is felszámítják a kamatot, azzal, hogy majd a moratórium lejártát követően kell megfizetni.

Fontos tudni, hogy nem kötelező igénybe venni a fizetési haladékot, a törlesztés fizethető az eredeti feltételek szerint is, ezért javasoljuk alaposan mérlegelve dönteni, mert a ténylegesen visszafizetendő végösszeg a haladék időtartama alatt felszámított kamattal akár meg is emelkedhet.

 

Adófizetési halasztás, részletfizetés

Az általánosan adható fizetési haladékra és részletfizetésre vonatkozó szabályoknál kedvezőbb lehetőség, hogy az adóhatóság egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza. A kérelmet a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig, illetékmentesen lehet benyújtani az adóhatósághoz.

A járványtól függetlenül egyébként is irányadó általános szabályok szerint a magánszemély az adótartozása, bírság- vagy pótlék tartozása mérséklését vagy elengedését kérheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Ebben az esetben a tartozás mérséklése vagy elengedése az adóhatóság mérlegelésétől függ.

 

Végrehajtási cselekmények 2020. július 1-jétől

A végrehajtó 2020. július 1-jéig hivatalból értesíti az adóst a részletfizetésről, és ha az adós ezt igényli, akkor a végrehajtást kérő előzetes hozzájárulása nélkül megállapítható a részletfizetési kedvezmény.

Kilakoltatást, ingatlan kiürítését, lakóingatlan árverezési hirdetményét, gépjármű forgalomból történő kivonását 2020. július 1-jét követően lehet újból foganatosítani.

Nem lehet megbírságolni azt, aki a végrehajtás során a járványügyi intézkedések miatt nem teljesítette a kötelezettségét,illetve kérelemre felfüggeszthető az eljárás, ha az adós a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben került méltányolható élethelyzetbe.

A NAV végrehajtás 2020. március 24-től 2020. július 2-ig szünetel.

 

A beszámolók leadási határideje 2020. szeptember 30.

Az egyesületek számára is könnyítést jelent, hogy a számviteli törvény szerinti beszámolók

 • elkészítési,
 • nyilvánosságra hozatali,
 • letétbehelyezési,
 • közzétételi, és
 • benyújtási (leadási, megküldési)

határideje 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodik.

A beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét az előbbiek figyelembe vételével 2020. szeptember 30. napjától kell számítani.

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Reklám

 

Nemzeti Együttműködési Alap

Vakrepülés Színtársulat

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft Hobby Rádió - MyOnlineRadio.hu

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: - Ferenczi István népzenei műsora
  A Népzenei kavalkád c. műsor nem egy konkrét nép zenéjével foglalkozik, hanem általában a népzenével és vonulataival. A műsor első felében népi hangszereket mutat be a műsorvezető, nemcsak történetükről, hanem azok hangját is meghallgathatjuk az adásban.
  A műsor második részében néhai adatközlőket, énekeseket, hangszereseket, illetve zenekarokat mutat be Ferenczi IStván,. majd más népek zenéjét hallgathatjuk a műsorban.
  A műsor utolsó részében ma élő adatközlőket, hangszereseket, énekeseket, és zenekarokat ismerhetünk meg, valamint olyan együtteseket, énekeseket, zenekarokat, akik ma művelik a népzenét és egy kicsit hozzá nyúltak, illetve beleraktak más műfalyokat, pl. jazz, és a könnyűzene.
 • 9:00: - Szabolccsal
  A Sztárportré egy több éve működő rádióműsor sorozat, ahol hétről-hétre közismert emberek nyilatkoznak, mindig egy-egy újabb, gyakran a személyükhöz igen közel álló témában. A Sztárportré optimista műsor, törekszik mindenről valódi képet festeni. Az adások szereplői olyan közismert emberek, akiket a legtöbb magyar ember a sajtóból jól ismer, és szívesen hallgat. Könnyű téma, nehéz kérdések, alapos válaszok.

  Bővebb információ: www.sztarportre.hu
 • 10:00: Tízórai - Godó Gyurival
 • 10:00: - Turcsányi Sipos Éva műsora
  Beszélgetés betegségekről és azok alternatív úton történő egyszerű meggyógyításáról, megelőzéséről ismert emberekkel.
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 15:00: 4 ütem - autós magazin
 • 16:00: -
  • A hét prózája - Zsoldos Árpád - Irodalmi rádió műsora)
  • Take away - a BBC. Angol nyelvleckéje
  • QTC - Zentai Tibor rádióamatőr műsora (Szerkesztő: Rózsa Dezső)
  HA2MN - Tibi a Hobbyrádiónak

  Hívójelem HA2MN, nevem Zentai Tibor. A név nem hiszem, hogy sokat mondana bárkinek, ugyanis a hívójelem alapján ismernek világszerte. Amatőr rádiós vagyok, az első rádió-összeköttetésemet saját építésű rövidhullámú adóval már több mint 44 évvel ezelőtt "kínlódtam össze". Azóta a rádióhullámok segítségével bejártam a világ szinte minden szegletét, s ahova eddig nem jutottam, igyekszem eljutni.

  Első szakmám szerint erősáramú üzemmérnök vagyok, s hogy elektromos területet választottam szakmámnak, köszönhető a rádióamatőrködés iránti gyermekkori érdeklődésemnek. Később külkereskedelmi végzettséget is szereztem, s valahol ebben is ott van a rádiós hobbi hatása - ugyanis a nemzetközi rádióamatőr forgalomban az angol nyelv használata kényszerűség. Én pedig tanultam a nyelvet szorgalmasan.

  A Hajdú QTC a rádióamatőrök havi hangos híradója, amelyet a rádióamatőr hullámsávokban sugároznak. A QTC nemzetközi rádiótávírász rövidítés, jelentése "közlemények vannak"

  Rózsa Dezső, HG0EK a Hajdú QTC főszerkesztője a 2000-es évek közepén keresett meg, hogy legyek QTC készítőinek munkatársa önálló anyagokkal, sorozatokkal. Ez idő óta minden hónapban jelentkezem jegyzetekkel és sorozatokkal, amelyeket magam írok és a hangfelvételt, a hanganyag szerkesztését is - mintegy botcsinálta hangmérnökként - magam végzem. Dezső tőlem adás-kész hangfelvételt kap, természetesen e-mailben.

  A rádióamatőr hobbi hazánkban éppen nem a legfényesebb éveit éli ama tekintetben, hogy az engedélyes rádióamatőrök száma évről, évre csökken, mialatt Európában, Amerikában, Ázsiában és Óceániában az e hobbit művelők száma szépen emelkedik.

  A hobbi kezdete nehéz, hiszen sokat kell tanulni és kitartás kell ahhoz, hogy valaki sikeres rádióamatőr vizsgát tegyen és hívójelet szerezhessen, azaz rádióamatőr engedélyt kapjon.

  Érzékelve a hobbi hazai gondjait elhatároztam, hogy "emberi nyelven" írok egy mesét arról, hogy mi a rádióamatőr, mit csinál a rádióamatőr, s nagyjából mit kell megtanulnia ahhoz, hogy az éter hullámain létrehozhassa első rádió-összeköttetését a világgal. Azért gondoltam "emberi nyelvre", mert ha két rádióamatőr magyarul beszélget egymással, kódokkal, rövidítésekkel, szakszavakkal, hívójelekkel dobálózik, s nincs a hobbin kívülálló ember aki azt megértené.

  Ugyanis mi rádióamatőrök - többek között - a Titanic hivatásos rádióstisztjeinek civil és amatőr leszármazottai és örökösei vagyunk.

  Annyit még meg kell jegyezni, hogy a hangzóanyag minősége korlátozott, hiszen a rádióamatőrök a lehető legkisebb sávszélességre törekednek éterbeli munkájuk során. A hi-fi hangminőség nem ránk jellemző, ellenben a zajos viszonyok közötti legjobb érthetőség elérésére való törekvés igen.

  73 - vagyis magyarul minden jót kívánok a hallgatóknak!

  Tibi, HA2MN
 • 17:00: Live Hungary - a legnagyobb hazai előadók koncertjei
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: - Ferenczi István népzenei műsora
  A Népzenei kavalkád c. műsor nem egy konkrét nép zenéjével foglalkozik, hanem általában a népzenével és vonulataival. A műsor első felében népi hangszereket mutat be a műsorvezető, nemcsak történetükről, hanem azok hangját is meghallgathatjuk az adásban.
  A műsor második részében néhai adatközlőket, énekeseket, hangszereseket, illetve zenekarokat mutat be Ferenczi IStván,. majd más népek zenéjét hallgathatjuk a műsorban.
  A műsor utolsó részében ma élő adatközlőket, hangszereseket, énekeseket, és zenekarokat ismerhetünk meg, valamint olyan együtteseket, énekeseket, zenekarokat, akik ma művelik a népzenét és egy kicsit hozzá nyúltak, illetve beleraktak más műfalyokat, pl. jazz, és a könnyűzene.
 • 21:00: - Szabolccsal
  A Sztárportré egy több éve működő rádióműsor sorozat, ahol hétről-hétre közismert emberek nyilatkoznak, mindig egy-egy újabb, gyakran a személyükhöz igen közel álló témában. A Sztárportré optimista műsor, törekszik mindenről valódi képet festeni. Az adások szereplői olyan közismert emberek, akiket a legtöbb magyar ember a sajtóból jól ismer, és szívesen hallgat. Könnyű téma, nehéz kérdések, alapos válaszok.

  Bővebb információ: www.sztarportre.hu
 • 22:00: - Turcsányi Sipos Éva műsora
  Beszélgetés betegségekről és azok alternatív úton történő egyszerű meggyógyításáról, megelőzéséről ismert emberekkel.

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2023. december 4. hétfő, Borbála, Barbara napja van.
Az év 49. hete és 338. napja.
Holnap Vilma napja lesz.

1483. IV. Sixtus pápa, ki Mátyást " a hitetlenek és eretnekek pörölyének " nevezte, buzdította a királyt, hogy az országa függelékét képező Csehországban a katolikusok segítségére keljen, kiket a kelyhesek kardélre hánytak.


1918. A szénkormánybiztos a szénhiányra való tekintettel rendeletben korlátozta a lakások fűtését, a villany - és gázfogyasztást.


Szabó Lőrinc: Esik a hó

Szárnya van, de nem madár,
repülőgép, amin jár,
szél röpíti, az a gépe,
így ül a ház tetejére.
Ház tetején sok a drót:
megnézi a rádiót,
belebúj a telefonba,
lisztet rendel a malomba.
Lisztjét szórja égre-földre,
fehér már a város tőle:
fehér már az utca,
fehér már a muszka,
pepita a néger,
nincs Fekete Péter,
sehol,
de sehol
nincs más
fekete,
csak a Bodri
kutyának
az orra
hegye
és reggel az utca, a muszka, a néger,
a taxi, a Maxi, a Bodri, a Péter
és ráadásul a rádió
mind azt kiabálja, hogy: esik a hó!

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


öt plusz hét = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 321

A Kultúrtanya programajánlója

A rádiónkat is üzemeltető Net-média Alapítvány által üzemeltetett Kultúrtanya – integrált közösségi tér programjaiból ajánlunk!

Kultúrtanya

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com