Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


N*k az anya mögött - Vincze Judittal és Marosi-Pózmány Andreával Pille beszélget
61
hallgató

Fókuszban a gyengénlátó diákok – Együtt a jövőnkért április

- 2021. június 12. 9:28 - 1111 megtekintés

A Reál(is) jövő – Látássérült középiskolások reál tantárgyi tanulását támogató ismeretek átadása (IFJ-GY-20-A-0291) című projekt keretében az Együtt a jövőnkért online találkozósorozat áprilisban is folytatódott.

Az online kerekasztal beszélgetés a diákok és szüleik előtt is nyitva állt, hogy közvetlenül kapjanak információkat az őket érintő lehetőségekről, szolgáltatásokról.

Az áprilisi alkalmat Puskás Anett, az MVGYOSZ ifjúsági referense nyitotta meg, aki üdvözölte a résztvevőket és bemutatta az első előadót, Temesi Ágnest, a Gyengénlátók Általános Iskolájának intézményegység vezetőjét, aki részletesen bemutatta az iskola tevékenységét.

A Gyengénlátók Általános Iskolája

Az intézmény teljes neve Gyengénlátók Általános Iskolája, EGYMI és Kollégiuma. Ahogy a neve is mutatja, a szervezeten belül három intézményegység dolgozik szoros együttműködésben: a speciális általános iskola, a vidéki tanulók elhelyezését szolgáló kollégium – mivel az ország több, távolabbi szegletéből is érkeznek diákok és óvodások -, valamint az integrációban tanuló általános és középiskolás diákokat kiszolgáló Módszertani Központ, azaz az utazótanári hálózat.
A Gyengénlátók Általános Iskolájában két tagozat működik, az egyik az ép értelmű, a másik a tanulásban akadályozott gyermekek tagozata. A gyengénlátó diákok szakértői vélemény alapján kerülnek az iskolába, ahol az általános iskola nyolc osztályát végezhetik el. Fontos kiemelni, hogy nem csak gyengénlátó diákok tanulnak az iskolában – bár az intézmény neve ezt sugallja -, hanem olyan gyermekek is, akik aliglátók, de látásukat praktikusan jól használják, így speciális segédeszközökkel, nagyrészt látásukra támaszkodva képesek a tananyag, a síkírás olvasás készség szintű elsajátítására, más szóval látó-halló- tapintó életmódot folytatnak.
Óvodája nincs a gyengénlátó gyermekeknek, de a Módszertani Központ utazótanárai segítik az óvodáskorú látássérült gyermekeket, akiket többségi, integrált intézményben nevelnek. A Gyengénlátók Általános Iskolájában előkészítő osztályt is indíthatnak, ha minimum öt iskolaéretlen gyermek jelentkezik, akiket később a szakértői vélemény alapján az iskolában fognak oktatni. Az előkészítő osztályban folyó oktatás kötetlenebb, játékosabb, mint az első osztályban, viszont sokkal intenzívebb a tanulási képességek fejlesztése, mint az óvodában.
A tanulásban akadályozottak tagozatára az utóbbi években aránylag kevés gyermeket irányítottak, így nincs minden évfolyamon külön osztály, hanem összevont osztályok működnek.
A tanulók egy része vidéki, akik csak úgy tudják igénybe venni az iskola által nyújtott szolgáltatásokat, ha az intézmény kollégiumában laknak. A kollégium egy épületben van az iskolával, így nem kell utazniuk, ingázniuk az iskola és a kollégium között. Az általános iskolában öt fő fölött már indulhat, és 12 fő fölött már bontható osztály, vagyis 12 főnél magasabb létszámú osztály nincs az intézményben.
Az oktató-nevelő munka a helyi pedagógiai programon és a helyi tanterven alapul. Az iskola a nemzeti alaptantervre épülve fogalmazza meg a saját „ars poeticáját”, vagyis hogy milyen specialitásokat kínál az ide járó gyermekeknek. A Gyengénlátók Általános Iskolája specialitásait természetesen a látássérülés határozza meg, de az intézmény alapvető célja ugyanaz, mint a többségi általános iskoláké. Ezen felül van egy habilitációs/rehabilitációs célkitűzés, a differenciált, sérülés specifikus egyéni fejlesztés.

A Gyengénlátók Általános Iskolájának többletszolgáltatásai, a többségi általános oktatási intézményekhez képest

Az iskolában a tanároknak majdnem 100%-a gyógypedagógus, akiknek jelentős része a látássérültek pedagógiája szakirányon végzett, de vannak logopédusok, értelmi akadályozott, tanulásban akadályozott és más szakos gyógypedagógusok is. Mellettük dolgoznak gyógypedagógiai asszisztensek is, akik segítik az intézményben folyó oktatást.
Látássérült személyek számára akadálymentes az intézmény, optikai és tanulássegítő eszközökkel is fel van szerelve, emellett eszközkölcsönzésre is van lehetőség, ezt az utazótanári szolgálat működteti. Az épület kialakításakor fontos szempont volt a „gyengénlátós” akadálymentesítés: rengeteg természetes szórt fény jut be az osztálytermekbe, ezen kívül a szokásosnál több lámpa van felszerelve a tantermekben, melyeknek 8 fokozata van, továbbá asztali lámpák is segítik a gyermekek tanórai tevékenységét. Az intézményben színes sávok könnyítik meg a közlekedést. Az eszközök között megtalálható az állítható magasságú és dőlésszögű speciális asztal, a gyengénlátó tanulóknak készült füzetek, olvasótévék, domború ábrák, modellek, kontrasztos számkártyák, geometriai eszközök és makettek.
Az intézményben sérülés specifikus módszerekkel tanítják a diákokat. A követelmények meghatározásában is vannak különbségek a többségi iskolákhoz képest: mentességek adhatók, melyek érvényesítése az intézményben nem jelent problémát. Vannak plusz tartalmak a tananyagban, amelyekre nagyobb hangsúlyt fektetnek, mint más intézményekben, például az alsósok környezetismeret, vagy a felsősök biológia óráin a látás szervrendszeréről, látásmegőrzésről bővebben, részletesebben tanulnak. Az intézményben folyó oktatásra épül egy tanórán kívüli foglalkozás rendszer, amely a habilitációs/rehabilitációs célú fejlesztéseket, foglalkozásokat jelenti. Az órákon jelen van gyógypedagógiai asszisztens, így lehetőség nyílik a differenciált és egyéni képességekhez igazodó fejlesztésekre.

A tanórán kívüli foglalkozások

Az egyéni fejlesztések területei a következők lehetnek: látásnevelés, diszlexia terápia, diszkalkulia, alapozó terápia, logopédia, finommozgások fejlesztése, gyógytestnevelés, szenzoros integrációs terápia, önkiszolgálás fejlesztés, tájékozódás, közlekedés nevelés, Braille írás-olvasás, aliglátó gyermekek informatikája, tárgyi korrekció, tehetséggondozás. A felsorolt fejlesztési területek között van olyan is, ami kifejezetten a súlyos fokban látássérült tanulók oktatására jellemző. Ezek azért szerepelnek a palettán, mert több olyan diák tanul az iskolában, aki gyengénlátóként került az intézménybe, de az idő előrehaladtával romlott a látása.
Szakkörök: rajz, meseterápia, dráma foglalkozás, kisszakács, számítástechnika és sakk. A szakkörök mellet a sportra is nagy hangsúlyt fektetnek, saját sportegyesületet működtet az intézmény, ezen belül úszást, atlétikát, csörgőlabdát, labdás szakköröket és judot oktatnak. A zeneoktatás sem maradhat ki a lehetőségek közül: zongora-, furulya- és népzenei vonós oktatás közül lehet választani. Emellett az iskolának van énekkara is. Ezek célja a tehetséggondozás és a terápiás személyiségfejlesztés.
A 7. és 8. évfolyamnak gimnáziumi előkészítést is tartanak igény szerint a következő tárgyakból: magyar, matematika, angol és német nyelv. Elsősorban a központi írásbelire készítik fel őket. Ezen évfolyamok részére ECDL tanfolyamokat is indítanak, amit az intézmény informatika tanárai tartanak.
A pszichológiai ellátás jobb, mint a többségi iskolákban. Az intézményben két teljes állású pszichológus dolgozik, akik egyéni és kiscsoportos foglalkozásokat is tartanak a diákoknak, valamint tanácsadást, konzultációs lehetőségeket biztosítanak szülők, pedagógusok részére. Ezek a szakemberek koordinálják az iskolai agresszió és internetes zaklatás megelőző programjait.
A gyermekorvos, és védőnő mellett szemészorvos is kijár az intézménybe, és szűrővizsgálat szerűen megvizsgálja az összes ott tanuló diákot, ezen felül az aktuális problémákkal is lehet hozzá fordulni. Az intézményen belül van szemész- illetve gyermekorvosi rendelő, emellett két betegszoba – ez elsősorban a kollégiumi tanulók miatt szükséges. Állandó ápolói szolgálat van az iskolában.

A Gyengénlátók Általános Iskolájának elérhetősége
E-mail cím: temesy.agnes@gyengenlatok.hu
Weboldal: https://gyengenlatok.hu/

A GyengénlátókÁltalános Iskolája Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye (EGYMI) szolgáltatásai

Kónya Kata a Gyengénlátók EGYMI intézményegység-vezetője bemutatta szolgáltatásaikat.
A Módszertani Intézményegység Utazó gyógypedagógusi hálózata foglalkozik azokkal a gyermekekkel, akik integrált nevelés-oktatásban vesznek részt. Működési hatókörük országos. Az intézmény nyilvántartja azokat a gyermekeket, akiket ma gyengénlátóként óvodában, általános és középiskolákban oktatnak. Ezeket a gyermekeket szükség szerint látja el az intézmény. Emellett helyi, közvetlen megsegítésben is részt vesz az utazótanári hálózat, vagyis a Budapesten levő többségi általános iskolákban tanuló gyengénlátó gyermekek ellátását biztosítják. Rendszeresen kijárnak ezekhez a gyermekekhez és a rehabilitációs óráikat is az EGYMI-ben dolgozó utazótanárok tartják. Országos szinten ezt már nem tudná teljesíteni az intézmény, így vidéken helyi látássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógusok látják el ezt a feladatot.
Az országban először itt voltak utazótanárok 1978-ban, ma 10 főállású és 3 félállású gyógypedagógus dolgozik a Módszertani Intézményben. Ennek növekedése azért is indokolt lenne, mert az integrációban tanuló gyengénlátó tanulók száma elég magas. Jelenleg 948 gyermeket tartanak számon országos szinten, ebből 472 fő általános iskolás, 226 középiskolás, 141-en óvodások és 59 fő fejlesztő nevelésben lévő.
Az intézmény dolgozói azon igyekeznek, hogy a gyermek mellett, a szülőket, a családot is segítsék, próbálják az iskolai környezetben történő szolidaritást és elfogadást erősíteni, és ilyen fajta programokat nyújtanak például a látássérült diák osztálytársainak is. A befogadó pedagógusok segítése az egyik legfőbb célkitűzése a Módszertani Központnak, mivel a jól működő integrációban zajló oktatás kulcsát ebben látják. Szigorúan vett továbbképzést nem nyújt az intézmény, de minél több ismeretet igyekeznek átadni a pedagógusoknak. Szakmaközi kapcsolatokat tartanak fent azokkal az utazótanárokkal, együttnevelést segítő gyógypedagógusokkal, akik foglalkoznak gyengénlátó gyermekekkel. Velük próbálnak együttműködni, közös gondolkodásra hívni, ennek érdekében szakmai beszélgetéseket és partnertalálkozót tartanak minden évben.

Óvodás gyermekek ellátása

Az intézmény fő célcsoportja az iskolás populáció, de ellátják az óvodásokat is, igény szerint. Ők bejárnak és az intézmény épületén belül történik a fejlesztésük. Vidéki gyermekek is járnak ezekre a fejlesztésekre, de ez csak olyan esetben fordul elő, mikor helyben nem kaphatja meg a megfelelő ellátást, mert nem találnak helyi látássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógust.
Az óvodásoknak egyéni és csoportos foglalkozásokat tartanak, ezek között vannak iskolára felkészítő és halmozottan sérült gyermekek számára kialakított foglalkozások. Emellett fejlesztéseket tartanak olyan gyermekeknek, akiknél szociális és beilleszkedési nehézségek lépnek fel. Évente szerveznek óvodások részére családi hétvégét, ahol a gyengénlátó gyermekek és szüleik találkozhatnak, ismerkedhetnek. Játékkölcsönzésre is van lehetőség, ezeket a fejlesztéshez illeszkedve választják ki a szakemberek az adott gyermek számára.

Általános és középiskolás tanulók segítése

Iskolalátogatást szoktak tenni a Módszertani Központ munkatársai iskolába lépéskor, a felső tagozat megkezdésekor, illetve iskolaváltás esetén. Ha lehetséges, óralátogatásokat is végeznek, hogy hasznos tanácsokkal láthassák el a befogadó pedagógusokat. A pályázati lehetőségekről értesítik a befogadó intézményt, a szülőket és a látássérült diákokat. Az intézmény fel szokta ajánlani, főleg felső tagozatosoknál az interaktív szemléletformáló programokat is. Ezeket a programokat megpróbálják úgy alakítani, hogy az adott látássérült gyermekhez mért tanácsokat, javaslatokat is megfogalmazzanak. Egyéni konzultációs lehetőségeket is biztosítanak a szülőknek és pedagógusoknak, online és személyes formában is, előzetes egyeztetés alapján. A tanév végén életviteli táborba hívják az integrációban tanuló diákokat. Családi és pályaválasztási napokat, hétvégéket is szoktak tartani. Rehabilitációs napokat is szerveznek elsősorban azoknak a diákoknak, akik a lakóhelyükön nem kapnak ilyen ellátást, valamint azoknak, akik nagyobb lemaradást mutatnak egy-egy területen és komolyabb megsegítést, intenzív fejlesztést igényelnének. Ez általában egy többnapos bentlakásos program szokott lenni. Optikai, elektronikus és tanulást segítő eszközöket lehet kölcsönözni az EGYMI-től, melyek kiválasztásában az ott dolgozó utazótanárok segítenek.

A habilitációs/rehabilitációs órák tartalma

Az integrációban tanuló gyengénlátó gyermekek a rehabilitációs órákon kapják meg, direkt módon, azokat a kompetenciákat, amelyeket a speciális iskolában indirekt módon is megszereznek a diákok, amelyek fejlesztése az egész oktatást, mindennapi tevékenységet áthatja. Ilyen tartalom a látásnevelés, egyéb kompenzációs területek fejlesztése (hallás, tapintás), segédeszközök használatának elsajátítása, számítógép használat, közlekedés és tájékozódás tanítása.

Befogadó pedagógusoknak nyújtott szolgáltatások

Nyílt napokat szerveznek a befogadó pedagógusoknak, ahol órát látogathatnak, szimuláción vehetnek részt és előadásokat hallgathatnak. Ezt próbálják most az online térbe áthelyezni. Jövőbeli elképzelés, hogy online és személyes nyíltnapokat is szervezne az intézmény. Emellett iskolalátogatással, személyes egyéni konzultációval, kiadványokkal és különböző szakmai programok megvalósításával segíti az intézmény a pedagógusokat.

Elérhetőség:
E-mail cím: egymi@gyengenlatok.hu
Weboldal: https://gyengenlatok.hu/

A Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesületének szolgáltatásai

Puskás Anett bemutatta Bukta Gábort, a Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesületének elnökét, aki 2019 májusa óta tölti be ezt a tisztséget.
Az egyesület a tavalyi évben lett 55 éves, és jelenleg 317 tagja van. A megyében élő látássérült személyek érdekképviseletét látja el a szervezet, és próbálja megteremteni azokat a feltételeket, körülményeket, amivel segítheti a mindennapjaikat. Az elmúlt években több új szolgáltatásuk épült ki és fejlődött, a szervezet próbálja tartani a lépést a gyorsuló világgal és a technika fejlődésével. A vezetőség fontosnak tartotta, hogy védett foglalkoztatóvá váljon a szervezet, hogy a látássérült személyek olyan munkát végezzenek, ami előremutató, hasznos és teljesebbé teszi az életüket. 2019-ben egy alkalmazottja volt az egyesületnek, mára számuk 13-ra nőtt, ami mutatja az elmúlt évekre jellemző intenzív munkát.

Speciális füzetek előállítása

Az MVGYOSZ segédeszközboltjában is megtalálhatóak a gyengénlátó gyermekek számára kialakított, nagyobb sorközzel rendelkező gyengénlátó füzetek. Ezeket a füzeteket az egyesület továbbgondolta, és beszerzett olyan irodatechnikai felszereléseket, amivel egyéni igények szerint szerkeszti és készíti el ezt a fajta segédeszközt. Teljesen egyedi, személyre szabott füzetek előállítására is képesek. Nem csak a sorköztávolságokat tudják szerkeszteni egyéni igények szerint, hanem a vonalak színét és vastagságát is. Az egyesület próbálja tartani a kapcsolatot általános- és középiskolák vezetőivel, tanáraival, hogy a diákok igényeit jobban fel tudja mérni, és ahhoz igazítani a szolgáltatást.

Közösen könnyebb

A tavaly indult programsorozat célja közösséget építeni, ahol a tagok odafigyelnek, segítik egymást, megosztják tapasztalataikat, és így a mindennapi terheket közösen cipelik. Ez lett a programsorozat célja, ezen belül több szakmai előadást és szabadidős programot szervezett az egyesület. Kialakítottak egy tankonyhát, ahol a tagok megtanulhatják a mindennapi tevékenységeken belül a főzést a jártasabb látássérült tagoktól és a szervezet által foglalkoztatott rehabilitációs szakembertől. Itt is érvényesült, hogy közösen könnyebb minden, hiszen a főzés során az idősebb látássérült személyektől rengeteg segítséget kapnak a fiatalok.
A programsorozat egyik elemeként a látássérült személyek által is játszható társasjátékok bemutatását is vállalta a szervezet. A jövőbeli elképzelések között szerepel, hogy versenyeket is indítsanak az érdeklődőknek. A játékok között szerepel például a sakk, a dáma, a malom és az Othello.
Pszichológus is dolgozik az egyesületnél, aki rövidebb hosszabb terápiákkal támogatja a tagok lelki, szellemi egészségének megőrzését. A járványhelyzet óta ez egy igen népszerű szolgáltatása lett az egyesületnek. Egy online „kibeszélő” csoport is működik, amit a pszichológus vezet. Hetente egyszer a résztvevők az online térben egy közös beszélgetésre összejönnek.
Kultúrcsoportot is működtet az egyesület. Igen vegyes a társaság, hiszen a legkisebbektől az idős korosztályon át, több egyesületi tagot megmozgat ez a program, egy énekkel, egy versmondással hozzátesznek az egyesület rendezvényeihez. A kultúrcsoport szakmai vezetője Bíró József, aki szintén látássérült személy és az Egri Hotelben dolgozik, mint hivatásos zenész. A látássérült fiatal tagok zenei oktatását ő vállalja.

Komplex Rehabilitációs Szolgáltatás

Az LSER 2021 pályázat keretében 55 millió forintot nyert az egyesület, ebből fogja kialakítani komplex rehabilitációs szolgáltatását, a Nógrád megyei szolgáltató pont is a szervezethez fog tartozni. 8 szakemberrel szeretnék az elemi rehabilitációs modulokat tanítani, szolgáltatni. A Braille írás-olvasástól kezdve, a mindennapos tevékenységek, tájékozódás közlekedés tanításon át, egészen a kommunikációs eszközök és a számítógép használatáig.

Hevesi Látássérültek – Facebook csoport és a Vakolás – Podcast csatorna

Az egyesület által működtetett online felületeken sok hasznos információt találnak az érdeklődők. A látássérült fiataloknak fontos lehet, hogy egyre több hang alapú számítógépes játék kerül piacra, melyeknél csak a hallásra kell támaszkodni, a szervezet ezek megismertetését vállalta. Ezeket az előadásokat, bemutatókat az érdeklődők megtalálják az egyesület Facebook oldalán és podcast csatornáján is, ami Vakolás néven érhető el. Emellett sok hasznos információt találhatnak a felületeken az elemi rehabilitáció kapcsán, több terápiás lehetőséget megemlítve, mint például a lovas terápia.

Elérhetőségek
Weboldal: https://vgyhme.hu/kozosenkonnyebb.php
Facebook csoport: https://www.facebook.com/vakok.hevesi.1/videos/311740950578139
Vakolás: https://open.spotify.com/show/4KBoQbg5ckw4Sqj5Vus2YU

A Digitális jólét program Tudástárának jó gyakorlatai

Puskás Anett bemutatta a találkozó utolsó előadóját, Garamvölgyi Nikolettet, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar végzős hallgatóját, aki az MVGYOSZ-nél tölti terepgyakorlatát. A Digitális jólét program Tudástárának jó gyakorlatait megvizsgálva hozta el azokat, amelyeket a tanórák során a látássérült diákoknál is alkalmazni lehet.
Fontos minden projekt, jó gyakorlat esetében:
Látássérült személyek részvételekor minden esetben digitálisan adaptálva szükséges a felhasználandó anyagokat biztosítani, illetve síkírásos forma esetén iOS eszközön a Seeing AI, Android eszközön pedig a Lookout használata javasolt, melyek felolvassák a kinyomtatott dokumentumon lévő szöveget. Képeket viszont nem adaptálnak.
Integrált környezetben tanuló látássérült tanulók esetében a csoportalakításkor és a feladatok, szerepek kiosztásakor a pedagógusnak érdemes figyelembe venni a tanulók lehetőségeit, képességeit, adottságait.
A film/video készítő feladatoknál érdemes úgy alakítani a feladatot, hogy a vak/aliglátó diák legyen a tudósító, a szereplő vagy az a személy, aki a hanganyagot vágja, míg egy látó társa legyen az, aki megvágja a videót. Gyengénlátó diákok esetében nagyító eszközök javasoltak, illetve megfelelő pihenőidő a szemek védelme érdekében.

Túl az Üveghegyen

Célcsoport: 1-2. évfolyam
https://digitalistemahet.hu/tudasbazis/gyakorlat/tul-az-ueveghegyen
A projekt során a gyerekek megismerkednek három mesével, a mesék legfontosabb jellemzőivel.
Szövegértelmezési feladatokat végeznek szóban. Felismerik a cselekmény legfontosabb elemeit, a szereplőket és helyszíneket, meghatározzák a történetben rejlő problémát és az arra adott megoldást. Dramatikus játékok során megjelenítik a szereplőket, a cselekményt, eljátsszák a mese történetét.
Saját meséket találnak ki közösen, amelyeket szintén megjelenítenek dramatikus játékok keretében.
A dráma játékok felvehetőek, rövid jelenetek megörökíthetőek belőle.
Eszközök: tablet/okostelefon

Shakespeare az egész világ

Célcsoport: 9-10. évfolyam
https://digitalistemahet.hu/tudasbazis/gyakorlat/shakespeare-az-egesz-vilag
Irodalmi művek szereplői által képviselt társadalmi szerepek, illetve konfliktusok vizsgálata csoportmunka keretében. A projekt során podcasteket készítenek a tanulók a művek fő témái mentén. A podcastek előkészületei keretében forgatókönyveket készíthetnek, interjúkat készíthetnek, kutatómunkát végezhetnek annak érdekében, hogy maguk közül kiválasztott szakértőket tudjanak megszólaltatni.
Eszközök: számítógép/tablet, okostelefon/diktafon, Microsoft Office, Audacity

PRO-fashion

Célcsoport: 9-13. évfolyam
https://digitalistemahet.hu/tudasbazis/gyakorlat/pro-fashion
A tanulók szakmájuk kiemelkedő alakjainak bőrébe bújva újra divatba hozzák a szakképzést: adott szakmák, ágazatok híres magyar és nemzetközi szakembereinek nevében alapítanak cégeket a mai modern körülmények között. Önéletrajzot készítenek, motivációs levelet írnak és felvételiznek a nemzetközi szinten is terjeszkedő cégekhez (magyar és angol nyelven). A sikeres felvételi után felvételeket, videókat, figyelemfelhívó ajánlásokat készítenek a cég népszerűsítése céljából és a közösségi médián keresztül hirdetik a munkájukat, illetve hírlevelet küldenek a cég által készített termékek potenciális vevőinek
Eszközök: számítógép/tablet, Microsoft Office, Audacity, Facebook

A köztünk élő zene.

Célcsoport: 9-10. évfolyam
https://digitalistemahet.hu/tudasbazis/gyakorlat/a-koeztuenk-elo-zene-agyalas-a-kortars-zenerol-9-10-eseknek
Aktív gondolkodás a zene lényegéről kortárs szerzők művein keresztül (Horváth Márton Levente, Kecskés D. Balázs, Tóth Péter, Sáry László).
Kapcsolódó zenei fogalmak felidézése hangzó zene és Braille kottakép alapján.
Összefüggések felfedezése klasszikus zeneszerzőkkel, irodalmi művekkel.
Magyar előadói formációk megismerése (Amadinda ütőegyüttes, Soharóza, Modern Art Orchestra).
Zene hangulatáról, a zene keltette érzésekről való beszélgetés, az érzések, benyomások, hangulatok szavakba öntése.
Eszközök: számítógép/tablet, zenelejátszáshoz szükséges szoftver, Braille kotta

Nyugat 2.0

Célcsoport: 11. osztály
https://digitalistemahet.hu/tudasbazis/gyakorlat/nyugat-2-0-ikt-muhely
A Nyugat folyóirattal, illetve első nemzedékének alkotóival szeretné a projekt megismertetni a diákokat. A tanórák során a diákokkal közösen összegyűjtjük az alkotókat, a feldolgozandó műveket. Az összegyűjtött adatok, információk ismeretében a diákok elkészítik a Nyugat, illetve az egyes alkotók Facebook oldalát, s az így “létrehozott” karakterek “bőrébe bújva” kommenteket írnak egymás oldalára, megosztanak – általuk fontosnak tartott – információkat a másik alkotóval, illetve a folyóirat oldalán az egész közösséggel.
Eszközök: számítógép/tablet, képernyőolvasó szoftver

Útkeresők a Római Birodalomban

Célcsoport: 9. évfolyam
https://tudasbazis.dpmk.hu/utkeresok-a-romai-birodalomban
Az Útkeresők a Római Birodalomban történelmi-irodalmi fókuszú projekt. Célja, hogy a diákok egymással szorosan együttműködve mélyebben megismerjék a 3. századi Római Birodalom hanyatló császárkorának mindennapjait, az emberek élet- és gondolkodásmódját a birodalom különféle lakói bőrébe bújva, akik más-más módon viszonyulnak az új valláshoz, a kereszténységhez. A diákok kreatív írás keretében felépítik a római karaktereket, háttértörténetet találnak ki hozzájuk, és online útvonaltervezők (Google Térképek, Lazarillo) segítségével elküldik őket a mai Milánóba különféle indokkal. Utazásukról útinaplót készítenek szóban vagy írásos formában. Végül pedig a szereplők bőrébe bújva mobiltelefonos videóban összegzik tapasztalataikat.
A sikeres megvalósítás kulcsa a munka részekre osztása a csoporton belül, a vállalt feladat elvégzése a kijelölt és megbeszélt kereteken belül, a pontos időkezelés, valamint természetesen a szóban forgó korról és műfajokról való előzetes tudás kreatív alkalmazása.
Eszközök: számítógép/tablet, képernyőolvasó szoftver, Microsoft Office, Audacity, Lazarillo (iOS és Android készüléken egyaránt használható)

Interaktív történetmesélés

Célcsoport: 5-12. évfolyam
https://tudasbazis.dpmk.hu/interaktiv-tortenetmeseles
A projekt során egy önállóan kiválasztott történelmi eseményt vagy személyt bemutató szöveget kell készíteni oly módon, hogy időről-időre döntési helyzetek elé kerül az olvasó és csak a helyes opció kiválasztása után mehet tovább.
Ez a módszer egyrészt a szöveget író diákok esetében a már meglévő történelmi ismeretek elmélyítését szolgálja, mert utána kell néznie a részleteknek, jobban fog emlékezni az eseményekre. Másrészt a jól sikerült interaktív történetek más diákok esetében is felhasználhatók akár ismétlésként, akár összefoglalásként, vagy épp házi feladatként.
A feladat szóbeli formában is megvalósítható, vagy a Google Forms felületén.
Eszközök: számítógép/tablet, Google Forms (űrlapok) felülete (szakaszok beiktatása és az elágazások megfelelő beállítása fontos)

Alternatív történelem, avagy mi lett volna ha?

Célcsoport: 9-12. évfolyam
https://tudasbazis.dpmk.hu/alternativ-tortenelem-avagy-mi-lett-volna-ha
Az osztály tagjai forgatókönyvírók és filmesek. Feladatuk, hogy ragadjanak ki egy történelmi korszakból egy markáns fordulópontot, és írják át a tényeket, hamisítsanak történelmet, vagyis fordítsák a visszájára a lezajlott eseményeket, és persze gondolják át a következményeket. Az opcionális, hogy mekkora időtávlatot adunk a diákoknak. Pl.: Hogy alakult volna a változtatást követő 50 év? Napjainkra milyen hatása van?
Dolgozzák ki az alternatív történelem megfilmesítésének forgatókönyvét, majd forgassák le az alapján a játék- vagy dokumentumfilmjüket, készítsenek televíziós/rádiós/hírlapi tudósítást. A képzeletbeli rádiós/tévés tudósítások választása esetén nem probléma az idősíkok egymásra játszatása. Az, hogy Mátyás idejében nem léteztek a mai értelemben vett tömegkommunikációs eszközök, ők mégis tudósítanak róla a „reneszánsz udvari tévében”, kreatív energiákat szabadíthat fel. Ugyancsak opció az online újság (blog) készítése, ebben az esetben írásos tudósítások születhetnek.
A projekt eredményeképp a tanulókban tudatosul, hogy a történelmi eseményeknek hosszú távú következményei lehetnek a társadalomra, az emberek életviszonyaira és életmódjára. A problémaközpontú és elemző tevékenységek hozzájárulnak a társadalmi, közösségi konfliktusok hátterének mélyebb megértéséhez, a napjainkban felmerülő problémák, jelenségek történeti gyökereinek felismeréséhez.
Eszközök: számítógép/tablet, képernyőolvasó szoftver, Microsoft Office, Audacity

Suliújság

Célcsoport: 7-8. évfolyam
https://tudasbazis.dpmk.hu/suliujsag
A diákok csoportokra osztva dolgoznak egy-egy publicisztikai műfajon. A projekt során, nyelvtan óra keretében megismerkednek az adott műfaj sajátosságaival (hír, tudósítás, kommentár stb.), internetes újságok és a Youtube segítségével ezekre példákat kapnak, keresnek. Ezt követően azokat megadott szempontok alapján elemzik, az eredményeket rendszerezik és a kapott minta szerint megírják a maguk cikkét a témában.
Irodalomóra keretében utána néznek annak, hogy a lakóhelyük körzetében található utcák, terek közül melyiket nevezték el valamelyik íróról, költőről, történelmi személyiségről. Ezt követően rövid ismertetéseket készítenek életútjukról, nevezetesebb munkáikról, illetve képzeletbeli riportokat alkotnak velük.
Az informatika tantárgy keretében a diákok szöveges dokumentumokat hoznak létre, alkotnak és formáznak. Az információk hatékony keresése és megtalálása a témában fontos feladata az órának, a diákok megtanulják a modern infokommunikációs eszközök alkalmazását saját publicisztikai műfajuk létrehozása során.
Angol nyelvi órákon a megismert publicisztikai műfajokban hírességekkel készült riportokat, interjúkat hallgatnak meg, olvasnak el. Adatokat gyűjtenek róluk, tudósításokat, interjúkat, riportokat készítenek velük. Ezen az órán a publicisztikai műfajokról tanult ismeretek kreatív használata a megértésben, értelmezésben segíti őket, ugyanakkor tájékozottságuk nő a célnyelvi kultúráról. A projekt során elkészül műfajonként egy-egy cikk, melyek egy online és/vagy nyomtatott suliújságban jelennek meg. A közösen elkészített kiadványba képzeletbeli és valós interjúk, hírek, tudósítások, riportok kerülnek.
Eszközök: számítógép/tablet, képernyőolvasó szoftver, Audacity

Útikalauz nem csak stopposoknak

Célcsoport:11-12. évfolyam
https://digitalistemahet.hu/tudasbazis/gyakorlat/utikalauz-nem-csak-stopposoknak
A diákok csoportokra osztva kiválasztanak egy irodalmi személyt, aki köthető egy országhoz vagy városhoz pl. Hemingway–Kuba, Ady–Párizs.
Irodalomóra keretében az író stílusában és életére, műveire utalva ajánlást írnak turisták számára, miért is érdemes az adott országot meglátogatni. A hírességek nevében a csapatok Twitter/Facebook chat keretében megvitatják, ki miért kötődik az adott helyhez.
Történelem tantárgy keretein belül felkutatják az adott helyszín korabeli történéseit.
Idegennyelv-órán elkészül országonként egy-egy idegen nyelvű útikalauz, mely tartalmazza a legfontosabb adatokat, szószedetet, az írói ajánlást idegen nyelven.
Eszközök: számítógép, képernyőolvasó szoftver, Microsoft Office, Audacity

Az eseményt az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.
“Fenntartható jövő”

(MVGYOSZ. -Moni Imola gyógypedagógus)

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*


2 * egy =

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Reklám

 

Nemzeti Együttműködési Alap

Vakrepülés Színtársulat

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft Hobby Rádió - MyOnlineRadio.hu

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: MVGYOSZ. hírlevél - A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hírlevél műsora
 • 9:00: - Ruzsa Viktor műsora
  Rádiónk 2008. (indulása) óta fontosnak tartja a sérült emberekről szóló információkat eljuttatni az érintettek és érdeklődők számára.

  Műsorunk célcsoportja a sérült emberek és hozzátartozóik, a szociálisan érzékeny emberek csoportja. Küldetésünk alapja, hogy a célcsoport számára igen csak hiányos információs, tájékoztató és nem utolsó sorban szórakoztató magazint juttassunk el fogyatékkal élők és a témában érintett emberek részére. Rádióműsorunk két heti rendszerességgel jelentkezik új műsorral.
  Egy műsor, melynek célja a fogyatékos személyek lehetőségeinek, jogainak, és ezen jogok érvényesítési eszközeinek bemutatása. Felhívni a figyelmet az igazi esélyegyenlőségre, az önálló életvitel, valamint a társadalomban való aktív részvétel, maradéktalan biztosításának a fontosságára.

  A műsort ugyanebben az időben, a kimaradt héten ismételjük.

  E műsorunkat több vidéki rádió is átveszi. Ha az Ön rádiójában is szeretné sugározni, keressen minket bizalommal!
 • 10:00: Világjáró - Magyarosi Marianna utazási műsora
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 14:00: Europe in my Backyard - Európai Uniós projektek (a Civil Rádió magazinműsora)
 • 16:00: Life is life - életmód magazin
 • 17:00: Live World - a legnagyobb külföldi előadók koncertjei
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: MVGYOSZ. hírlevél - A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hírlevél műsora
 • 21:00: - esélyegyenlőségi magazinműsor Ruzsa Viktorral
  Rádiónk 2008. (indulása) óta fontosnak tartja a sérült emberekről szóló információkat eljuttatni az érintettek és érdeklődők számára.

  Műsorunk célcsoportja a sérült emberek és hozzátartozóik, a szociálisan érzékeny emberek csoportja. Küldetésünk alapja, hogy a célcsoport számára igen csak hiányos információs, tájékoztató és nem utolsó sorban szórakoztató magazint juttassunk el fogyatékkal élők és a témában érintett emberek részére. Rádióműsorunk két heti rendszerességgel jelentkezik új műsorral.
  Egy műsor, melynek célja a fogyatékos személyek lehetőségeinek, jogainak, és ezen jogok érvényesítési eszközeinek bemutatása. Felhívni a figyelmet az igazi esélyegyenlőségre, az önálló életvitel, valamint a társadalomban való aktív részvétel, maradéktalan biztosításának a fontosságára.

  A műsort ugyanebben az időben, a kimaradt héten ismételjük.

  E műsorunkat több vidéki rádió is átveszi. Ha az Ön rádiójában is szeretné sugározni, keressen minket bizalommal!
 • 22:00: Világjáró - Magyarosi Marianna utazási műsora
 • 23:00: - Reményik László interjú műsora
  A Vakok Állami Intézete, és az ötlet-, és házigazda Reményik László, "Ezer arc, ezer talentum" című közös programja minden hónap második keddjén (kivéve a nyári időszakot) megtekinthető élőben a Hermina út 21. szám alatt.
  (a rendezvények ingyenesek!)

  Cél, hogy minden hónap második keddjén olyan személyek legyenek a vendégek, akik tevékenységük, tudásuk, gondolataik, élettapasztalatuk révén szellemi munícióval tudnak szolgálni.

  Az interjú sorozat alkalmain két embert ismerhetnek meg a rendezvény látogatói, míg rádiónkban hetente egy-egy vendéget mutatunk be hallgatóink előtt (így a következő hétre csúszik át az aktuális rendezvény második vendége).

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2024. július 23. kedd, Lenke napja van.
Az év 30. hete és 205. napja.
Holnap Kinga, Kincső napja lesz.

1664. A török veresége Szentbenedeknél.


1874. Megindul Budapesten a svábhegyi fogaskerekű vasút.


Héra Zoltán: Ó kalendárium költőknek

Oroszlán havában súgód maga a Nap.
Ilyenkor mindenek Midásza vagy.
Használd az áldást, hintsd az aranyat.

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


hét mínusz kettő = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 324

A Kultúrtanya programajánlója

A rádiónkat is üzemeltető Net-média Alapítvány által üzemeltetett Kultúrtanya – integrált közösségi tér programjaiból ajánlunk!

Kultúrtanya

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com