Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Reklám
55
hallgató

Hosszabb lett a jótállási idő – egyes kerekesszékekre már 3 év garancia jár

- 2021. március 13. 8:44 - 605 megtekintés

A 2021. január 1-jét követően vásárolt, legalább 1 éves kihordási idejű gyógyászati segédeszközökre és a 10.000 Ft eladási ár feletti tartozékokra a kötelező garancia időtartama az alábbiak szerint, sávosan emelkedik:

 • 10.000–100.000 Ft közti eladási ár esetén az eszköz átadását követő egy év a garancia
 • 100.000–250.000 Ft közti eladási ár esetén az eszköz átadását követő két év a garancia
 • 250.000 Ft eladási ár felett az eszközök átadását követő három év garanciát kell biztosítani.

A recepttel kiváltott, tehát tb támogatott gyógyászati segédeszközök vásárlása esetén nem az üzletben fizetett összeget kell figyelembe venni, hanem az eszköz teljes árát, azaz a térítési díj és a tb támogatás együttes összegét. Tehát a tb támogatás alapjául közzétett ár szerint alakul a garanciás idő. A támogatás alapjául szolgáló ár a vásárlás során kiállított nyugtán szerepel, de az egészségbiztosító http://sejk.oep.hu/ oldalán elérhető adatbázisában is megkereshető.

Garancia: jótállás

A jótállás, azaz közismert néven garancia a hibás termékért való fokozottabb felelősséget jelent. Ha az eszköz, pl. kerekesszék, protézis a vásárlás/átvétel idején nem felel meg a minőségi követelményeknek, azt hibás teljesítésnek tekintjük, és ennek kijavítása a jótállás alapján az eladó cég kötelezettsége.

A jótállás a vásárlót hozza kedvezőbb helyzetbe, mert ha meghibásodik a vásárolt termék, akkor a garancia időtartama alatt a vevőnek csak magát a hibát kell bizonyítania ahhoz, hogy az eladó cég kötelezettsége beálljon. Jótállás esetén az eladó csak akkor nem köteles a hiba orvoslására, ha a hiba oka még nem állt fenn, amikor az eszközt eladta. A garancia időtartama alatt felmerülő minőségi kifogás esetén tehát az eladó csak akkor mentesül a felelősség alól, ha azt bizonyítja, hogy a hiba oka az eszköz átadását követően, pl a nem rendeltetésszerű használat/kezelés miatt keletkezett.

Fontos tudni, hogy ha a hiba az eszköz átvételét követő hat hónapon belül jelenik meg, akkor az a jogi feltételezés (vélelem), hogy már a vásárlás idején is hibás volt a termék. Tehát az átvételt követő hat hónapon belül a forgalmazó csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka az átadás után keletkezett.

A hibát a felfedezése után késedelem nélkül jelezni kell, a kereskedelemben vásárolt eszközök estén ez azt jelenti, hogy a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hiba még határidőn belül, azaz késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

Garancia érvényesítése

A garancia az ún. jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegyet közérthetően, magyarul kell megfogalmazni és a vásárolt eszközzel együtt kell átadni a vevőnek, tb támogatott eszköz esetén is.

Vásárlásnál mindig figyeljenek oda, hogy a jótállási jegyet is megkapták-e, még abban az esetben is, ha pl. közgyógy esetén nem kellett fizetni az eszközért. Ugyanakkor fontos tudni, hogy nem szűnik meg a garancia akkor sem, ha a jótállási jegyet nem adták ki a vásárlás során, vagy hibásan lett kitöltve, mert annak hiányában a vásárlás igazolható számlával vagy nyugtával is és így is érvényesíthető a garancia. A garancia érvényesítéséhez nem kell már megőrizni a vásárolt eszköz felbontott csomagolását sem, ugyanis nem tehető garancia feltételévé a vásárolt termék csomagolásának visszaadása.

Tehát mindig kérjék el a jótállási jegyet, de ha mégsem kapták meg, akkor nagyon fontos megőrizni a vásárlást igazoló blokkot/nyugtát vagy számlát.

Mi kérhető garanciában?

A hibás termék tulajdonosa a választása szerint kérheti:

 • a hiba javítását
 • a termék kicserélését

kivéve, ha lehetetlen, vagy ha aránytalan többletköltséget eredményezne az eladónak.

Ha az eladó cég a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy ha a vevőnek a kijavítás vagy kicserélés nem felel meg (az ahhoz fűződő érdeke megszűnt), akkor

 • a vételár csökkentése kérhető, vagy
 • a hibát az eladó költségére javíttathatja mással, vagy
 • a vásárlástól elállhat, tehát a vételárat visszakérheti (jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye).

Ha az eszköz rendeltetésszerű használatát akadályozó hiba a vásárlástól/üzembe helyezéstől számított 3 munkanapon belül kiderül, akkor az eladó cég köteles az eszközt kicserélni és nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre sem.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a garancia érvényesítésével járó költségek a forgalmazó/gyártó céget terhelik, ezért kiszállási díj nem kérhető.

Javítás

A hibás termék javítása kérhető a gyógyászati segédeszköz üzletben vagy bármelyik telephelyén, illetve a jótállási jegyen feltüntetett szervizeknél közvetlenül is. Ha a kijavítás az eszköz használatának helyén nem végezhető el, akkor a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az eladónak vagy a szerviznek kell gondoskodni. A kijavítás során csak új alkatrészt lehet a termékbe beépíteni.

Javítás esetén a garancia időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt az eszköz a hiba miatt nem volt használható.

Kicserélés

Ha a jótállási időtartam alatt, három javítást követően az eszköz ismét meghibásodik és a vevő nem kérte a vételár arányos csökkentését vagy mással sem javíttatta az eszközt, akkor az eladó köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha kicserélésére nincs lehetőség, az eladó cég köteles a vételárat nyolc napon belül visszaadni.

Ha a hiba bejelentésétől számított harmincadik napig nem javítják ki a hibát, akkor az eladó cég köteles 8 napon belül kicserélni az eszközt. Ha cserére nincs lehetőség, a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül vissza kell adni a vételárat.

SEJK adatbázis

A tb támogatott gyógyászati segédeszközökre az új szabály szerint vonatkozó garancia időtartamának meghatározásához javasoljuk a NEAK gyógyászati segédeszköz adatbázisban (http://sejk.oep.hu/) szereplő ár, illetve a vásárlást igazoló nyugtán megtalálható teljes ár figyelembe vételét.

Továbbá felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a fent ismertetett 1-3 éves garancia idő kötelező, de egyes gyógyászati segédeszközökre akár ennél hosszabb idejű jótállást is vállalhatott a gyártó vagy forgalmazó, ezért is javasoljuk a termék adatait a NEAK SEJK adatbázisban ellenőrizni.

Minőség javulással vagy a garanciális javítás elutasításával jár majd a kötelező garancia meghosszabbítása?

Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy kihordási időn belül nem jár ugyanolyan gyógyászati segédeszköz még abban az esetben sem, ha rossz minőségű, hibás terméket kaptak, ezért annak garanciális javíttatásáról kell gondoskodni.

Vásárlás, megrendelés előtt próbálják ki a segédeszközöket, de ha erre nem volt lehetőség, akkor az átvétel után talált hibát azonnal jelezzék, hiszen a vásárlástól számított 3 munkanapon belül a forgalmazó köteles kicserélni a hibás eszközt.

A gyógyászati segédeszköz felhasználók számára kedvező változást hozhat a hosszabb garancia, mert akár a gyógyászati segédeszközök minőségének, megbízhatóságának javulásával is járhat. Ugyanakkor a hosszabb használati idő miatt előfordulhat az is, hogy az eszközök elhasználódásával esetleg „nem rendeltetésszerű használat/kezelésre” hivatkozva megpróbáljanak kibújni a garanciális kötelezettségek alól, ezért kérjük, hogy aki a garancia érvényesítésében nehézségekbe ütközik vagy garanciás jogát indokolatlanul megtagadják, az érdekvédelmi munkánk alátámasztása érdekében jelezzék ezt a MEOSZ részére.

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Reklám

 

Nemzeti Együttműködési Alap

Vakrepülés Színtársulat

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft Hobby Rádió - MyOnlineRadio.hu

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: - Ferenczi István népzenei műsora
  A Népzenei kavalkád c. műsor nem egy konkrét nép zenéjével foglalkozik, hanem általában a népzenével és vonulataival. A műsor első felében népi hangszereket mutat be a műsorvezető, nemcsak történetükről, hanem azok hangját is meghallgathatjuk az adásban.
  A műsor második részében néhai adatközlőket, énekeseket, hangszereseket, illetve zenekarokat mutat be Ferenczi IStván,. majd más népek zenéjét hallgathatjuk a műsorban.
  A műsor utolsó részében ma élő adatközlőket, hangszereseket, énekeseket, és zenekarokat ismerhetünk meg, valamint olyan együtteseket, énekeseket, zenekarokat, akik ma művelik a népzenét és egy kicsit hozzá nyúltak, illetve beleraktak más műfalyokat, pl. jazz, és a könnyűzene.
 • 9:00: - Szabolccsal
  A Sztárportré egy több éve működő rádióműsor sorozat, ahol hétről-hétre közismert emberek nyilatkoznak, mindig egy-egy újabb, gyakran a személyükhöz igen közel álló témában. A Sztárportré optimista műsor, törekszik mindenről valódi képet festeni. Az adások szereplői olyan közismert emberek, akiket a legtöbb magyar ember a sajtóból jól ismer, és szívesen hallgat. Könnyű téma, nehéz kérdések, alapos válaszok.

  Bővebb információ: www.sztarportre.hu
 • 10:00: Tízórai - Godó Gyurival
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 15:00: 4 ütem - autós magazin
 • 16:00: -
  • A hét prózája - Zsoldos Árpád - Irodalmi rádió műsora)
  • Take away - a BBC. Angol nyelvleckéje
  • QTC - Zentai Tibor rádióamatőr műsora (Szerkesztő: Rózsa Dezső)
  HA2MN - Tibi a Hobbyrádiónak

  Hívójelem HA2MN, nevem Zentai Tibor. A név nem hiszem, hogy sokat mondana bárkinek, ugyanis a hívójelem alapján ismernek világszerte. Amatőr rádiós vagyok, az első rádió-összeköttetésemet saját építésű rövidhullámú adóval már több mint 44 évvel ezelőtt "kínlódtam össze". Azóta a rádióhullámok segítségével bejártam a világ szinte minden szegletét, s ahova eddig nem jutottam, igyekszem eljutni.

  Első szakmám szerint erősáramú üzemmérnök vagyok, s hogy elektromos területet választottam szakmámnak, köszönhető a rádióamatőrködés iránti gyermekkori érdeklődésemnek. Később külkereskedelmi végzettséget is szereztem, s valahol ebben is ott van a rádiós hobbi hatása - ugyanis a nemzetközi rádióamatőr forgalomban az angol nyelv használata kényszerűség. Én pedig tanultam a nyelvet szorgalmasan.

  A Hajdú QTC a rádióamatőrök havi hangos híradója, amelyet a rádióamatőr hullámsávokban sugároznak. A QTC nemzetközi rádiótávírász rövidítés, jelentése "közlemények vannak"

  Rózsa Dezső, HG0EK a Hajdú QTC főszerkesztője a 2000-es évek közepén keresett meg, hogy legyek QTC készítőinek munkatársa önálló anyagokkal, sorozatokkal. Ez idő óta minden hónapban jelentkezem jegyzetekkel és sorozatokkal, amelyeket magam írok és a hangfelvételt, a hanganyag szerkesztését is - mintegy botcsinálta hangmérnökként - magam végzem. Dezső tőlem adás-kész hangfelvételt kap, természetesen e-mailben.

  A rádióamatőr hobbi hazánkban éppen nem a legfényesebb éveit éli ama tekintetben, hogy az engedélyes rádióamatőrök száma évről, évre csökken, mialatt Európában, Amerikában, Ázsiában és Óceániában az e hobbit művelők száma szépen emelkedik.

  A hobbi kezdete nehéz, hiszen sokat kell tanulni és kitartás kell ahhoz, hogy valaki sikeres rádióamatőr vizsgát tegyen és hívójelet szerezhessen, azaz rádióamatőr engedélyt kapjon.

  Érzékelve a hobbi hazai gondjait elhatároztam, hogy "emberi nyelven" írok egy mesét arról, hogy mi a rádióamatőr, mit csinál a rádióamatőr, s nagyjából mit kell megtanulnia ahhoz, hogy az éter hullámain létrehozhassa első rádió-összeköttetését a világgal. Azért gondoltam "emberi nyelvre", mert ha két rádióamatőr magyarul beszélget egymással, kódokkal, rövidítésekkel, szakszavakkal, hívójelekkel dobálózik, s nincs a hobbin kívülálló ember aki azt megértené.

  Ugyanis mi rádióamatőrök - többek között - a Titanic hivatásos rádióstisztjeinek civil és amatőr leszármazottai és örökösei vagyunk.

  Annyit még meg kell jegyezni, hogy a hangzóanyag minősége korlátozott, hiszen a rádióamatőrök a lehető legkisebb sávszélességre törekednek éterbeli munkájuk során. A hi-fi hangminőség nem ránk jellemző, ellenben a zajos viszonyok közötti legjobb érthetőség elérésére való törekvés igen.

  73 - vagyis magyarul minden jót kívánok a hallgatóknak!

  Tibi, HA2MN
 • 17:00: Live Hungary - a legnagyobb hazai előadók koncertjei
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: - Ferenczi István népzenei műsora
  A Népzenei kavalkád c. műsor nem egy konkrét nép zenéjével foglalkozik, hanem általában a népzenével és vonulataival. A műsor első felében népi hangszereket mutat be a műsorvezető, nemcsak történetükről, hanem azok hangját is meghallgathatjuk az adásban.
  A műsor második részében néhai adatközlőket, énekeseket, hangszereseket, illetve zenekarokat mutat be Ferenczi IStván,. majd más népek zenéjét hallgathatjuk a műsorban.
  A műsor utolsó részében ma élő adatközlőket, hangszereseket, énekeseket, és zenekarokat ismerhetünk meg, valamint olyan együtteseket, énekeseket, zenekarokat, akik ma művelik a népzenét és egy kicsit hozzá nyúltak, illetve beleraktak más műfalyokat, pl. jazz, és a könnyűzene.
 • 21:00: - Szabolccsal
  A Sztárportré egy több éve működő rádióműsor sorozat, ahol hétről-hétre közismert emberek nyilatkoznak, mindig egy-egy újabb, gyakran a személyükhöz igen közel álló témában. A Sztárportré optimista műsor, törekszik mindenről valódi képet festeni. Az adások szereplői olyan közismert emberek, akiket a legtöbb magyar ember a sajtóból jól ismer, és szívesen hallgat. Könnyű téma, nehéz kérdések, alapos válaszok.

  Bővebb információ: www.sztarportre.hu
 • 22:00: - Turcsányi Sipos Éva műsora
  Beszélgetés betegségekről és azok alternatív úton történő egyszerű meggyógyításáról, megelőzéséről ismert emberekkel.

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2023. október 2. hétfő, Petra napja van.
Az év 40. hete és 275. napja.
Holnap Helga napja lesz.

1844. A nem-nemesek minden közhivatalokra alkalmazása. A követek háza e napon a nem-nemeseket csak a közigazgatási hivatalok viselésére kívánta joggal felruházni; de a főnemesek e kérdésben több szabadelvűséget tanúsítottak.


1950. Közzéteszik a földművelésügyi miniszter 16121-16129/1950. sz. rendeleteit 9 mezőgazdasági kutatóintézet létesítéséről. (Ezek: Budapesten: Agrokémiai Kutató Intézet, Kertészeti Kutató Intézet, Szőlészeti Kutató Intézet; Növénytermelési Kutató Intézet: Martonvásár; Öntözési és Talajjavítási Intézet: Szarvas; Mezőgazdasági Kísérleti Intézetek Debrecenben, Keszthelyen, Mosonmagyaróvárott és Szegeden.)


Petrőczi Éva: Ősz

A gyümölcs-óra
októbert mutat:
birs-perc,
alma-perc,
körte. perc
az őszt kondító
fák alatt.

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


hat szorozva három = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 320

A Kultúrtanya programajánlója

A rádiónkat is üzemeltető Net-média Alapítvány által üzemeltetett Kultúrtanya – integrált közösségi tér programjaiból ajánlunk!

Kultúrtanya

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com