Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Gáspár Laci - Bolond vagyok mert
24
hallgató

Hosszabb lett a jótállási idő – egyes kerekesszékekre már 3 év garancia jár

- 2021. március 13. 8:44 - 494 megtekintés

A 2021. január 1-jét követően vásárolt, legalább 1 éves kihordási idejű gyógyászati segédeszközökre és a 10.000 Ft eladási ár feletti tartozékokra a kötelező garancia időtartama az alábbiak szerint, sávosan emelkedik:

 • 10.000–100.000 Ft közti eladási ár esetén az eszköz átadását követő egy év a garancia
 • 100.000–250.000 Ft közti eladási ár esetén az eszköz átadását követő két év a garancia
 • 250.000 Ft eladási ár felett az eszközök átadását követő három év garanciát kell biztosítani.

A recepttel kiváltott, tehát tb támogatott gyógyászati segédeszközök vásárlása esetén nem az üzletben fizetett összeget kell figyelembe venni, hanem az eszköz teljes árát, azaz a térítési díj és a tb támogatás együttes összegét. Tehát a tb támogatás alapjául közzétett ár szerint alakul a garanciás idő. A támogatás alapjául szolgáló ár a vásárlás során kiállított nyugtán szerepel, de az egészségbiztosító http://sejk.oep.hu/ oldalán elérhető adatbázisában is megkereshető.

Garancia: jótállás

A jótállás, azaz közismert néven garancia a hibás termékért való fokozottabb felelősséget jelent. Ha az eszköz, pl. kerekesszék, protézis a vásárlás/átvétel idején nem felel meg a minőségi követelményeknek, azt hibás teljesítésnek tekintjük, és ennek kijavítása a jótállás alapján az eladó cég kötelezettsége.

A jótállás a vásárlót hozza kedvezőbb helyzetbe, mert ha meghibásodik a vásárolt termék, akkor a garancia időtartama alatt a vevőnek csak magát a hibát kell bizonyítania ahhoz, hogy az eladó cég kötelezettsége beálljon. Jótállás esetén az eladó csak akkor nem köteles a hiba orvoslására, ha a hiba oka még nem állt fenn, amikor az eszközt eladta. A garancia időtartama alatt felmerülő minőségi kifogás esetén tehát az eladó csak akkor mentesül a felelősség alól, ha azt bizonyítja, hogy a hiba oka az eszköz átadását követően, pl a nem rendeltetésszerű használat/kezelés miatt keletkezett.

Fontos tudni, hogy ha a hiba az eszköz átvételét követő hat hónapon belül jelenik meg, akkor az a jogi feltételezés (vélelem), hogy már a vásárlás idején is hibás volt a termék. Tehát az átvételt követő hat hónapon belül a forgalmazó csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka az átadás után keletkezett.

A hibát a felfedezése után késedelem nélkül jelezni kell, a kereskedelemben vásárolt eszközök estén ez azt jelenti, hogy a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hiba még határidőn belül, azaz késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

Garancia érvényesítése

A garancia az ún. jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegyet közérthetően, magyarul kell megfogalmazni és a vásárolt eszközzel együtt kell átadni a vevőnek, tb támogatott eszköz esetén is.

Vásárlásnál mindig figyeljenek oda, hogy a jótállási jegyet is megkapták-e, még abban az esetben is, ha pl. közgyógy esetén nem kellett fizetni az eszközért. Ugyanakkor fontos tudni, hogy nem szűnik meg a garancia akkor sem, ha a jótállási jegyet nem adták ki a vásárlás során, vagy hibásan lett kitöltve, mert annak hiányában a vásárlás igazolható számlával vagy nyugtával is és így is érvényesíthető a garancia. A garancia érvényesítéséhez nem kell már megőrizni a vásárolt eszköz felbontott csomagolását sem, ugyanis nem tehető garancia feltételévé a vásárolt termék csomagolásának visszaadása.

Tehát mindig kérjék el a jótállási jegyet, de ha mégsem kapták meg, akkor nagyon fontos megőrizni a vásárlást igazoló blokkot/nyugtát vagy számlát.

Mi kérhető garanciában?

A hibás termék tulajdonosa a választása szerint kérheti:

 • a hiba javítását
 • a termék kicserélését

kivéve, ha lehetetlen, vagy ha aránytalan többletköltséget eredményezne az eladónak.

Ha az eladó cég a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy ha a vevőnek a kijavítás vagy kicserélés nem felel meg (az ahhoz fűződő érdeke megszűnt), akkor

 • a vételár csökkentése kérhető, vagy
 • a hibát az eladó költségére javíttathatja mással, vagy
 • a vásárlástól elállhat, tehát a vételárat visszakérheti (jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye).

Ha az eszköz rendeltetésszerű használatát akadályozó hiba a vásárlástól/üzembe helyezéstől számított 3 munkanapon belül kiderül, akkor az eladó cég köteles az eszközt kicserélni és nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre sem.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a garancia érvényesítésével járó költségek a forgalmazó/gyártó céget terhelik, ezért kiszállási díj nem kérhető.

Javítás

A hibás termék javítása kérhető a gyógyászati segédeszköz üzletben vagy bármelyik telephelyén, illetve a jótállási jegyen feltüntetett szervizeknél közvetlenül is. Ha a kijavítás az eszköz használatának helyén nem végezhető el, akkor a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az eladónak vagy a szerviznek kell gondoskodni. A kijavítás során csak új alkatrészt lehet a termékbe beépíteni.

Javítás esetén a garancia időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt az eszköz a hiba miatt nem volt használható.

Kicserélés

Ha a jótállási időtartam alatt, három javítást követően az eszköz ismét meghibásodik és a vevő nem kérte a vételár arányos csökkentését vagy mással sem javíttatta az eszközt, akkor az eladó köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha kicserélésére nincs lehetőség, az eladó cég köteles a vételárat nyolc napon belül visszaadni.

Ha a hiba bejelentésétől számított harmincadik napig nem javítják ki a hibát, akkor az eladó cég köteles 8 napon belül kicserélni az eszközt. Ha cserére nincs lehetőség, a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül vissza kell adni a vételárat.

SEJK adatbázis

A tb támogatott gyógyászati segédeszközökre az új szabály szerint vonatkozó garancia időtartamának meghatározásához javasoljuk a NEAK gyógyászati segédeszköz adatbázisban (http://sejk.oep.hu/) szereplő ár, illetve a vásárlást igazoló nyugtán megtalálható teljes ár figyelembe vételét.

Továbbá felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a fent ismertetett 1-3 éves garancia idő kötelező, de egyes gyógyászati segédeszközökre akár ennél hosszabb idejű jótállást is vállalhatott a gyártó vagy forgalmazó, ezért is javasoljuk a termék adatait a NEAK SEJK adatbázisban ellenőrizni.

Minőség javulással vagy a garanciális javítás elutasításával jár majd a kötelező garancia meghosszabbítása?

Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy kihordási időn belül nem jár ugyanolyan gyógyászati segédeszköz még abban az esetben sem, ha rossz minőségű, hibás terméket kaptak, ezért annak garanciális javíttatásáról kell gondoskodni.

Vásárlás, megrendelés előtt próbálják ki a segédeszközöket, de ha erre nem volt lehetőség, akkor az átvétel után talált hibát azonnal jelezzék, hiszen a vásárlástól számított 3 munkanapon belül a forgalmazó köteles kicserélni a hibás eszközt.

A gyógyászati segédeszköz felhasználók számára kedvező változást hozhat a hosszabb garancia, mert akár a gyógyászati segédeszközök minőségének, megbízhatóságának javulásával is járhat. Ugyanakkor a hosszabb használati idő miatt előfordulhat az is, hogy az eszközök elhasználódásával esetleg „nem rendeltetésszerű használat/kezelésre” hivatkozva megpróbáljanak kibújni a garanciális kötelezettségek alól, ezért kérjük, hogy aki a garancia érvényesítésében nehézségekbe ütközik vagy garanciás jogát indokolatlanul megtagadják, az érdekvédelmi munkánk alátámasztása érdekében jelezzék ezt a MEOSZ részére.

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Reklám

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: MVGYOSZ. hírlevél - A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hírlevél műsora
 • 9:00: - Ruzsa Viktor műsora
  Rádiónk 2008. (indulása) óta fontosnak tartja a sérült emberekről szóló információkat eljuttatni az érintettek és érdeklődők számára.

  Műsorunk célcsoportja a sérült emberek és hozzátartozóik, a szociálisan érzékeny emberek csoportja. Küldetésünk alapja, hogy a célcsoport számára igen csak hiányos információs, tájékoztató és nem utolsó sorban szórakoztató magazint juttassunk el fogyatékkal élők és a témában érintett emberek részére. Rádióműsorunk két heti rendszerességgel jelentkezik új műsorral.
  Egy műsor, melynek célja a fogyatékos személyek lehetőségeinek, jogainak, és ezen jogok érvényesítési eszközeinek bemutatása. Felhívni a figyelmet az igazi esélyegyenlőségre, az önálló életvitel, valamint a társadalomban való aktív részvétel, maradéktalan biztosításának a fontosságára.

  A műsort ugyanebben az időben, a kimaradt héten ismételjük.

  E műsorunkat több vidéki rádió is átveszi. Ha az Ön rádiójában is szeretné sugározni, keeressen minket bizalommal!
 • 10:00: Tízórai - Godó Gyurival
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 14:00: Europe in my Backyard - Európai Uniós projektek (a Civil Rádió magazinműsora)
 • 16:00: Life is life - életmód magazin
 • 17:00: Live World - a legnagyobb külföldi előadók koncertjei
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: MVGYOSZ. hírlevél - A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hírlevél műsora
 • 21:00: - esélyegyenlőségi magazinműsor Ruzsa Viktorral
  Rádiónk 2008. (indulása) óta fontosnak tartja a sérült emberekről szóló információkat eljuttatni az érintettek és érdeklődők számára.

  Műsorunk célcsoportja a sérült emberek és hozzátartozóik, a szociálisan érzékeny emberek csoportja. Küldetésünk alapja, hogy a célcsoport számára igen csak hiányos információs, tájékoztató és nem utolsó sorban szórakoztató magazint juttassunk el fogyatékkal élők és a témában érintett emberek részére. Rádióműsorunk két heti rendszerességgel jelentkezik új műsorral.
  Egy műsor, melynek célja a fogyatékos személyek lehetőségeinek, jogainak, és ezen jogok érvényesítési eszközeinek bemutatása. Felhívni a figyelmet az igazi esélyegyenlőségre, az önálló életvitel, valamint a társadalomban való aktív részvétel, maradéktalan biztosításának a fontosságára.

  A műsort ugyanebben az időben, a kimaradt héten ismételjük.

  E műsorunkat több vidéki rádió is átveszi. Ha az Ön rádiójában is szeretné sugározni, keeressen minket bizalommal!
 • 22:00: Világjáró - Magyarosi Marianna utazási műsora
 • 23:00: - Reményik László interjú műsora
  A Vakok Állami Intézete, és az ötlet-, és házigazda Reményik László, "Ezer arc, ezer talentum" című közös programja minden hónap második keddjén (kivéve a nyári időszakot) megtekinthető élőben a Hermina út 21. szám alatt.
  (a rendezvények ingyenesek!)

  Cél, hogy minden hónap második keddjén olyan személyek legyenek a vendégek, akik tevékenységük, tudásuk, gondolataik, élettapasztalatuk révén szellemi munícióval tudnak szolgálni.

  Az interjú sorozat alkalmain két embert ismerhetnek meg a rendezvény látogatói, míg rádiónkban hetente egy-egy vendéget mutatunk be hallgatóink előtt (így a következő hétre csúszik át az aktuális rendezvény második vendége).

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2023. február 7. kedd, Tódor, Rómeó napja van.
Az év 06. hete és 38. napja.
Holnap Aranka napja lesz.

1643. I. Rákóczi György azt írta Esterházy Miklósnak: "Hazánkat és nemzetünket bizony szeretjük. Ha szabadságunkért fáradnunk kelletik, mi azt kívánjuk, hogy annak minden statusok egyaránt érezhessék hasznát."


1850. Lenkey János honvédtábornok halála Aradon. Síremlékén, mely szürke márványból való obeliszk, ily felirat: "Lenkey N. János honvéd-tábornok, szül. 1807. szept. 7-én Egerben. Meghalt az aradi vár börtönében 1850. február 7-én. Béke hamvaira."


Héra Zoltán: Ó-kalendárium költőknek

"... A Vízöntő havában minden a képzelet,
a végletes és végtelen: a lenni képes képtelen.
Hárfás Dávid és papírtrombitás Harlekin,
dionüzoszi öröm és prométheuszi kin
ilyenkor egyformán megkeresnek.
Fogadd pompával őket.

BKK Információk

07:08Február 7. KEDDszerkeszti: Szép Csilla
RENDKÍVÜLI HÍREK  Műszaki hibás jármű miatt nem járható a Hungária körúton az Árpád híd felé a Kacsóh Pongrác úti felüljáró előtt a középső sáv, valamint a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út után a külső sáv.   Megszűnt a forgalmi akadály a Pesti alsó rakparton északi irányban az Erzsébet híd után a belső sávban.   Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a gazdagréti felhajtótól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcáig, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, a 10-es főúton befelé az Óbudai temetőig, a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt, a Rákóczi úton befelé.  
 
FRISS HÍREK  Ma 9 és 13 óra között nem működnek a jelzőlámpák az Alkotás utca–Krisztina körút csomópontban, a Krisztina körúton a Maros utcánál, illetve a Kék Golyó utcában a Városmajor utcánál áramszünet miatt.   Ma 16 órától 22 óráig lezárják a XIII., Fáy utcát a Béke utca és a Röppentyű utca között, valamint a Csizma utcát is labdarúgó-mérkőzés miatt.   A II., Bimbó úton a Gábor Áron utca és a Tüske utca között egy rövid szakaszon lezárták a fél útpályát, mert javítják a vízvezetéket.   A XVI., Georgina utcában a Lassú utcánál útszűkületen kell áthajtani burkolatjavítás miatt.   A XIX., Jahn Ferenc utcában a Tartsay Vilmos utcánál útszűkületre számítsanak csatornajavítás miatt.   Lezárták a buszsávot a Váci úton befelé a Katona József utcánál, mert tart a közműjavítás.   Tart az V., Arany János utcában a felújítás: lezárták azt az Október 6. utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között. Az Október 6. utca és a Nádor utca között ideiglenesen megváltozott a forgalmi rend: ez a szakasz a Széchenyi rakpart felé egyirányú lett. A Sas utca a Szabadság tér felől zsákutca. A 15-ös és a 115-ös autóbusz terelve közlekedik ezen a szakaszon: nem érinti a Hercegprímás utca megállót.   Az V., Magyar utcában a Ferenczy István utca és a Reáltanoda utca között, valamint a VI., Zichy Jenő utcában a Nagymező utca közelében útszűkületre számítsanak gázvezeték javítása miatt.   A VIII., Orczy úton a Kőbányai út felé a Nagyvárad térnél lezárták a külső sávot távhővezeték-javítás miatt.   A VIII., Kálvária téren a Diószeghy Sámuel utcánál útszűkület nehezíti a közlekedést csatornajavítás miatt.   Lezárták a IX., Viola utcát a Balázs Béla utca után, mert vízvezetéket javítanak.   Szakaszos sávlezárásra kell készülni a XIV., Szugló utcában a Lőcsei út és a Miskolci utca között mindkét irányban vízvezeték-építés miatt.   A XVIII., Batthyány Lajos utcát lezárták a Baross utca közelében, mert csatornát javítanak.  
 
AZ M3-AS METRÓ FELÚJÍTÁSA  KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS   Az M3-as metró munkanapokon a Göncz Árpád városközpont és a Deák Ferenc tér között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótlóbusszal utazhatnak. Munkanapokon a Göncz Árpád városközpont és a Nyugati pályaudvar között az M3A pótlóbusszal is utazhatnak. A metró a Nagyvárad téren nem áll meg, oda a Népligettől induló M30-as állomáspótló autóbusszal lehet eljutni. A Nagyvárad tér megközelíthető a belváros, illetve a Keleti pályaudvar felől a 2M és a 24-es villamossal, a Semmelweis Klinikák felől gyalog, vagy MOL Bubival. Hétköznap esténként 21 órától, illetve hétvégén a metró csak Újpest-központ és a Göncz Árpád városközpont között jár. Kőbánya-Kispest és a Göncz Árpád városközpont között az M3-as metrópótló autóbusszal utazhatnak.   Az M3-as metró a Göncz Árpád városközpontban naponta 13 óráig a Kőbánya-Kispest irányú peronhoz érkezik, és onnan indul vissza Újpest felé. 13 órától üzemzárásig a szerelvények az Újpest-központ irányú peronhoz érkeznek, és onnan indulnak vissza Újpest felé.   A 34-es és a 106-os autóbusz Óbuda felé a Róbert Károly körúton a Váci út után nem áll meg a Göncz Árpád városközpont megállóban. A 115-ös autóbusz a Göncz Árpád városközpont felé a Váci úton a Róbert Károly körút előtti Göncz Árpád városközpont megállóban nem áll meg. A 254E autóbusz a Népligetig, a 254M autóbusz a Boráros térig közlekedik. Pestszentimre térségéből a Boráros tér az 54-es és az 55-ös autóbusszal továbbra is elérhető. A 84M, a 94M és a 294M autóbusz a továbbiakban nem érinti a Nagyvárad teret, ezért a kora reggeli járatok is 84E, 94E és 294E jelzéssel a Határ útig közlekednek. A 98E autóbusz mindkét irányban megáll a Csévéző utcában a Frangepán utca megállóban. A Nyugati téri aluljáróban továbbra sem használható a buszvégállomás Teréz körúti lépcsője.   KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS   Újpesten az Árpád úton a Lebstück Mária utca és Kassai utca között tilos parkolni. A szabálytalanul várakozó járműveket azonnal elszállítják.   Buszsávot jelöltek ki a Váci úton a Göncz Árpád városközpont és a Lehel tér között is. A Váci úton kifelé a Róbert Károly körút után, a felüljáró mellett csak egy sáv járható, ezért az Árpád híd felől a Váci út kifelé vezető oldalára kanyarodóknak csúcsidőben torlódásra kell számítani. Érdemes az Árpád hídról korábban, a Népfürdő utcánál lehajtani, és onnan a Dagály utca vagy a Vizafogó utca érintésével haladni Észak-Pest felé. A Váci út befelé vezető oldaláról a Róbert Károly körútnál nem lehet balra kanyarodni a felüljáró alatt, a Petneházy utcánál mindkét irányban jelzőlámpa szabályozza a haladást. A Váci úton a Dózsa György útnál mindkét irányban csak két sávban lehet közlekedni, de a külső sávokban jellemzően a metrópótló autóbuszok járnak, részükre elsőbbséget kell adni. Torlódásokra, hosszabb menetidőre kell készülni. Az erre autózóknak csúcsidőben érdemes más útvonalat választaniuk.   Továbbra is tilos jobbra kanyarodni a Váci úton befelé a Victor Hugo utcánál, valamint a Nyugati téri felüljáróról érkezőknek az Alkotmány utcánál. A Bajcsy-Zsilinszky úton az Alkotmány utcától befelé csak a belső sávban lehet egyenesen haladni, mellette buszsáv segíti a pótlóbuszok gyorsabb haladását, a külső sávot csak a jobbra forduláshoz szabad használni. A Kálvin téren már korábban áthangolták a jelzőlámpákat, illetve minden irányban csak egy sáv járható, ezért napközben torlódásra kell számítani. Az Üllői útról csak jobbra, a Múzeum körútra lehet kanyarodni. A Vámház körúton a Lónyay utcától a Kálvin tér felé ugyancsak egy sávon lehet haladni. A pótlóbuszok közlekedését segítő sárga csíkozott területen még forgalmi okból is tilos megállni! Tilos parkolni a Váci úton befelé a Lehel tértől; a tilosban parkoló járműveket elszállítják. A mozgáskorlátozott-parkolóhelyeket áthelyezték a környező utcákba.   Már korábban buszsávot jelöltek ki a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Kiskörúton az Andrássy út és a Kálvin tér között, az Andrássy úton befelé a Jókai tértől, a Váci úton a Lőportár utca és a Csanády utca között, illetve a Csanády utcától befelé a Nyugati térig. A buszsávokban tilos kerékpározni, és az itt megálló járműveket azonnal elszállítják!   A Bajcsy-Zsilinszky útra a Nagykörút felől továbbra is csak a BKK-járatok hajthatnak be. A Stollár Béla utca forgalmi iránya korábban megfordult, így a Bihari János utcától a Bajcsy-Zsilinszky út felé egyirányú. A Szent István körútról érkezők a Bajcsy-Zsilinszky utat csak a Teréz körút–Podmaniczky utca útvonalon érhetik el. Az Andrássy útról egy-egy sávból lehet balra a Deák Ferenc tér felé, és jobbra, a Bajcsy-Zsilinszky útra kanyarodni, valamint egyenesen továbbhaladni a József Attila utca felé. A Károly körúton az Astoria irányában a belső sáv a buszsáv, a külső sáv a forgalmi sáv. Az Astoriánál továbbra is a belső sávból lehet egyenesen haladni, és a külső sávból jobbra kanyarodni. A kerékpárral közlekedőket külön jelzőlámpa segíti. A Múzeum körúton a külső sáv a buszsáv. A Bank utcában a Bajcsy-Zsilinszky útnál útszűkületre készüljenek.   A Váci úton a Dózsa György útnál irányonként két sáv járható, befelé nem lehet balra kanyarodni, a kifelé vezető oldalon csak egyenesen lehet továbbhaladni. A Dózsa György úton a Váci útnál irányonként egy sávon közlekedhetnek. Az Ipoly utcában a Váci út előtt sávlezárásra kell készülni, a parkolási lehetőség is megszűnt ezen a szakaszon.   Megváltozott a forgalmi rend a XIII., Kádár utcában; a Váci úttól a Visegrádi utca felé lett egyirányú a Kresz Géza utcáig. A Váci útra a Radnóti Miklós utcán át lehet kihajtani.   A Vágóhíd utcából nem lehet balra, az Albert Flórián útra kanyarodni. Kerülni az Üllői út–Könyves Kálmán körút–Albert Flórián út útvonalon lehet. A Baross utcában a Szabó Ervin térnél útszűkület és sávelhúzás nehezíti a közlekedést.   KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS A Kálvin téren és az Astoriánál a sűrűn járó pótlóbuszok miatt fokozott figyelmet igényel az áthaladás, ezért a belváros átszelésére a Kiskörút helyett a Nagykörutat, illetve a Kecskeméti utca–Ferenciek tere–Petőfi Sándor utca útvonalat ajánljuk a kerékpárral közlekedőknek.  
 

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


öt mínusz nyolc = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 316
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com