Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Ez hallható a rádióban:
Szignál -

Hallgatók száma: 25

Pályázat ifjúsági és gyermek programokra

- 2010. január 19. 14:26 - 868 megtekintés

Gyermek- és/vagy ifjúsági tematikus táborozási programok kísérői ellátás támogatására (A pályázat kódja: IFJ-T-010)

A Kaland-Vár Turisztikai és Ifjúsági Programszervező Egyesület, továbbiakban Kaland-Vár Egyesület pályázatot hirdet gyermek- és/vagy ifjúsági tematikus táborozási programok támogatására.

1. A pályázat célja, kategóriái A pályázat célja gyermek- és ifjúsági szervezetek belföldi tematikus táborainak támogatása, melyek hozzájárulnak a 5-25 éves korú gyermekek és fiatalok közösségi élményeinek kialakításához, lehetővé teszik a szabadidő aktív és tartalmas eltöltését, kulturális értékeink megismerését, valamint egészséges életmódra nevelnek. Jelen pályázattal a Kaland-Vár Egyesület a nyári táborozási programokat kívánja elősegíteni, ingyenes kísérői ellátás biztosításával.

2. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája A pályázaton legalább 1 fő, illetve legfeljebb 15 fő kísérő ellátására vonatkozó vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A pályázat megvalósulásának helyszíne a Kaland-Vár Egyesület által üzemeltetett parádfürdői ifjúsági tábor, melynek címe: Parádfürdő Kossuth utca 376.

Pályázati programkategóriák:

 • Nyári Tábor szállás-étkezéssel
 • Kaland Tábor
 • Sport Tábor
 • Lovag Tábor

A projektben meghirdetett tábori kategóriákról illetve időpontjukról és a táborról bővebb információ: http://www.kalandvaregyesulet.hu honlapon található.

A pályázat keretében támogatás a Kaland-Vár Egyesület által meghirdetett tábori programok lebonyolításához szükséges kísérői kiadások (szállás, étkezés) biztosítására kizárólag szálláshely szolgáltatás, vendéglátás szolgáltatás, a tábori programbelépők, programon belüli utazási költség igénybevételére nyújtható.

3. Támogatási időszak
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. június 1. és 2010. augusztus 10. közé eső időszak.

4. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak két pályázatot nyújthat be.

5. A pályázók köre
5.1 Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi, magyarországi székhellyel rendelkező szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
a) társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek),
b) alapítványok,
c) önkormányzatok,
d) oktatási, nevelési, közművelődési, szociális és egészségügyi intézmények,
e) települési és ifjúsági önkormányzatok,
f) egyházak,
g) egyházak ifjúsági szerveződései (kötelezettségvállaló bevonásával),

valamint, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

– gyermek- és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
– gyermek- és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
– gyermek- és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
– a gyermek- és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel.

5.2 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
b) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
c) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
d) szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van,
e) csőd-, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
f) munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek,

5.3 Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

6. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot elektronikus illetve postai úton lehet benyújtani. Elektronikus beküldés esetén a pályázati űrlapnak oldalhű digitális másolatát kell elküldeni a palyazat@kalandvaregyesulet.hu e-mailcímre.

7. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok beadási határideje 2010. január 30., 24.00 óra.

8. Pályázatkezelő
Kaland-Vár Turisztikai és Ifjúsági Programszervező Közhasznú Egyesület
1081 Budapest
Népszínház utca 37.
www.kalandvaregyesulet.hu email: palyazat@kalandvaregyesulet.hu

9. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat a pályázatkezelő iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor meghatározott szempontrendszer szerint.

Amennyiben a pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban, útmutatóban és az adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási határidőtől számított 15 munkanapon belül. Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen:
a) nem az 5. pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot;
b) a teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében.

Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a pályázatkezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a pályázónak. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslat benyújtásának helye nincs.

10. A pályázatok elbírálásának módja és határideje

A tagok döntési javaslatát a pályázatok beadási határidejétől (hiánypótlás esetén a hiánypótlásra megállapított határidő lejártának napjától) számított 45 napon belül teszik meg. A támogatásokról a Kaland-Vár Egyesület közgyűlése dönt. A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.

11. A pályázók döntést követő kiértesítése
A Kaland-Vár Egyesület a megtartott közgyűlést követően 15 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi honlapján. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kalandvaregyesulet.hu, a honlapon kerülnek közzétételre. A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.

A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.

12. Szerződéskötés
A kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a pályázatkezelő köti meg. A pályázónak vállalnia kell táborozási megrendelő kitöltését és a szerződéskötéstől számított 30 napon belül a részvételi díj 30%-os befizetését a Kaland-Vár Egyesület K&H Banknál vezetett bankszámlájára. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

13. További információk A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Űrlap, együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Űrlap letölthető a http://www.kalandvaregyesulet.hu honlapról vagy beszerezhető postai úton a pályázatkezelőnek küldött igénylevél alapján. A pályázattal kapcsolatban további információkat illetve segítséget a pályázatkezelőtől kaphatnak az 20/480-6083-as telefonszámon, valamint az info@kalandvaregyesulet.hu e-mailcímen.

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*


3 - egy =

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Reklám

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: MVGYOSZ. hírlevél - A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hírlevél műsora
 • 9:00: - Ruzsa Viktor műsora
  Rádiónk 2008. (indulása) óta fontosnak tartja a sérült emberekről szóló információkat eljuttatni az érintettek és érdeklődők számára.

  Műsorunk célcsoportja a sérült emberek és hozzátartozóik, a szociálisan érzékeny emberek csoportja. Küldetésünk alapja, hogy a célcsoport számára igen csak hiányos információs, tájékoztató és nem utolsó sorban szórakoztató magazint juttassunk el fogyatékkal élők és a témában érintett emberek részére. Rádióműsorunk két heti rendszerességgel jelentkezik új műsorral.
  Egy műsor, melynek célja a fogyatékos személyek lehetőségeinek, jogainak, és ezen jogok érvényesítési eszközeinek bemutatása. Felhívni a figyelmet az igazi esélyegyenlőségre, az önálló életvitel, valamint a társadalomban való aktív részvétel, maradéktalan biztosításának a fontosságára.

  A műsort ugyanebben az időben, a kimaradt héten ismételjük.

  E műsorunkat több vidéki rádió is átveszi. Ha az Ön rádiójában is szeretné sugározni, keeressen minket bizalommal!
 • 10:00: Tízórai - Godó Gyurival
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 16:00: Life is life - életmód magazin
 • 17:00: Live World - a legnagyobb külföldi előadók koncertjei
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: MVGYOSZ. hírlevél - A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hírlevél műsora
 • 21:00: - esélyegyenlőségi magazinműsor Ruzsa Viktorral
  Rádiónk 2008. (indulása) óta fontosnak tartja a sérült emberekről szóló információkat eljuttatni az érintettek és érdeklődők számára.

  Műsorunk célcsoportja a sérült emberek és hozzátartozóik, a szociálisan érzékeny emberek csoportja. Küldetésünk alapja, hogy a célcsoport számára igen csak hiányos információs, tájékoztató és nem utolsó sorban szórakoztató magazint juttassunk el fogyatékkal élők és a témában érintett emberek részére. Rádióműsorunk két heti rendszerességgel jelentkezik új műsorral.
  Egy műsor, melynek célja a fogyatékos személyek lehetőségeinek, jogainak, és ezen jogok érvényesítési eszközeinek bemutatása. Felhívni a figyelmet az igazi esélyegyenlőségre, az önálló életvitel, valamint a társadalomban való aktív részvétel, maradéktalan biztosításának a fontosságára.

  A műsort ugyanebben az időben, a kimaradt héten ismételjük.

  E műsorunkat több vidéki rádió is átveszi. Ha az Ön rádiójában is szeretné sugározni, keeressen minket bizalommal!
 • 22:00: Világjáró - Magyarosi Marianna utazási műsora
 • 23:00: - Reményik László interjú műsora
  A Vakok Állami Intézete, és az ötlet-, és házigazda Reményik László, "Ezer arc, ezer talentum" című közös programja minden hónap második keddjén (kivéve a nyári időszakot) megtekinthető élőben a Hermina út 21. szám alatt.
  (a rendezvények ingyenesek!)

  Cél, hogy minden hónap második keddjén olyan személyek legyenek a vendégek, akik tevékenységük, tudásuk, gondolataik, élettapasztalatuk révén szellemi munícióval tudnak szolgálni.

  Az interjú sorozat alkalmain két embert ismerhetnek meg a rendezvény látogatói, míg rádiónkban hetente egy-egy vendéget mutatunk be hallgatóink előtt (így a következő hétre csúszik át az aktuális rendezvény második vendége).

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2022. január 25. kedd, Pál napja van.
Az év 04. hete és 25. napja.
Holnap Vanda és Paula napja lesz.

1454. Az országgyűlés nagy haderőt szavazottmeg a török ellen Hunyadi János országos főkapitánynak.


1945. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány közzéteszi81/1945. számú rendeletét a népbíróságok felállításáról, melyek feladata a háborús bűnösök felelősségre vonása.


Gyulai Pál: Szeretnélek még egyszer látni...
/1826. jan.25.- 1909.

"Szeretnélek még egyszer látni,
Meggyógyitna egy pillanat.
Mit szenvedtem , feledni tudnám,
S még egyszer örömest feldúlnám
Éretted ifjúságomat!"

BKK Információk

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


három mínusz nyolc = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 310
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com