Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Live world - a legnagyobb külföldi el*adók koncertjei
58
hallgató

Rólunk megfeledkeztek

- 2020. október 29. 7:03 - 667 megtekintés

A fogyatékossággal élő személyek jogainak védelme globálisan kudarcot vallott a koronavírus járvány alatt

‘Rólunk megfeledkeztek’

 

Hét nagy, nemzetközi fogyatékossági szervezet együttműködésével készült el a Disability Rights Monitor felmérés eredményeit rögzítő jelentés arról, hogy a koronavírus járvány idején hogyan érvényesülnek a fogyatékossággal élő személyek jogai. A felméréshez összeállítottak egy kérdőívet, melyet 134 országból 2100-an töltöttek ki. Túlnyomó többségben fogyatékossággal élő személyek és családtagjaik küldték vissza a kérdőíveket. Sajnálatos módon kevés visszajelzés érkezett a különböző országok kormányaitól és más független, az emberi jogok érvényesülését ellenőrző szervezetektől.

A jelentés célja felhívni a törvényalkotók és a döntéshozók, az egészségügyi és szociális szakemberek és a civil társadalom figyelmét a fogyatékossággal élők helyzetére, jogainak sorozatos megsértésére. Továbbá arra, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezést érintő konkrét intézkedések meghozatalánál is figyelembe kell venniük az érintettek szempontjait. A jelentés konkrét ajánlásokat fogalmaz meg annak kapcsán, hogy az államok hogyan tudnának változtatni a fogyatékossággal élők helyzetén a koronavírus-járvány idején.

A dokumentum rávilágít a legfőbb problémákra, visszaélésekre, melyekkel a fogyatékossággal élőknek szembesülniük kellett a világ különböző országaiban, a koronavírus járvány elleni védekezés során:

 • A kormányok nem védték meg a bentlakásos intézményekben lakó fogyatékossággal élőket. Ahelyett, hogy kivételes intézkedésekkel biztosították volna az érintettek közösségi-alapú ellátását, lezárták az intézményeket. Ez a bezártság veszélyes gócpontokká tette az intézményeket, és mentális problémákat okozott az érintetteknek. A világ minden országában nagyon sok intézményben élő érintett hunyt el a betegség és a bezártság okozta mentális és fizikai állapotromlás következtében.
 • Az országok vezetői a korlátozó szabályok meghozatala során nem számoltak a fogyatékossággal élőkkel, így sokan elestek olyan alapvető szolgáltatásoktól, mint az élelmiszer ellátás vagy a személyi segítő támogatása.
 • Súlyosan sérültek a többszörösen hátrányos helyzetben élők jogai: a fogyatékossággal élő nőkkel és lányokkal szembenelkövetett erőszakos cselekmények száma megnövekedett. A fogyatékossággal élő gyerekektől megtagadták az online oktatást. Azokat a fogyatékossággal élőket, akik hajléktalanok, több helyen összezárták vagyéppen teljesen magukra hagyták, emiatt sokan életüket vesztették.
 • Több olyan panasz érkezett, hogy a fogyatékossággal élőktől állapotukra való hivatkozással tagadták meg a koronavírus tüneteit enyhítő kezeléseket.

A jelentés alapján elmondható, hogy a fogyatékossággal élő személyek jogai minden országban súlyosan sérültek, függetlenül az adott ország gazdasági állapotától.

Az ÉFOÉSZ munkatársai elkészítették a jelentés összefoglalójának KÉK verzióját, a későbbiekben pedig a jelentés legfőbb megállapításait is elérhetővé tesszük magyar nyelven.

A könnyen érthető változat
innen tölthető le >>>


A fogyatékossággal élő személyek jogai a koronavírus-járvány idején

A Disability Rights Monitor jelentésének könnyen érthető összefoglalója

Ez a jelentés felhívja a figyelmet
a koronavírus-járványra, és arra,
ahogy ez a fogyatékossággal élő személyeket,
köztük az értelmi fogyatékossággal élő személyeket
érinti.

A jelentés egy felmérés eredményeit mutatja be.
A felmérés arról szól,
hogyan érvényesülnek a fogyatékossággal élők jogai
a koronavírus járvány idején.

A jelentést 7 fogyatékosügyi szervezet készítette.

A felmérés során sok bizonyítékot gyűjtöttek össze
134 ország lakóitól.
A felmérés során sok fogyatékossággal élő ember
mondta el a tapasztalatait.

Ez jelentés azt mutatja be,
hogy milyen hatással van a koronavírus-járvány
a fogyatékossággal élő személyek életére.

A felmérés azt mutatja,
hogy sok ország nem figyelt eléggé
a fogyatékossággal élő személyek
élethez és egészséghez való jogára.

Vannak olyan országok,
ahol a fogyatékossággal élő embereket
magukra hagyták.
Más országokban pedig
csak rontottak a helyzetükön
a járvány elleni védekezés során.
Voltak olyan fogyatékos emberek,
akik nem kaptak megfelelő orvosi ellátást,
és olyanok is,
akiknek túlzsúfolt intézményekben kellett élniük.
Ez sok szenvedést okozott.
Sokan elkapták a vírust,
és sokan haltak meg a vírus miatt.

A jelentés szerint az országok abban is hibáztak,
hogy nem vonták be a fogyatékossággal élőket
a döntéshozatalba.

A jelentés áttekintése

A koronavírus-járvány elején
a fogyatékosügyi szervezetek sok üzenetet kaptak
aggódó fogyatékossággal élő emberektől.

Ez a felmérés azért készült,
hogy több információt kapjunk a helyzetről.
A jelentés arról is szól,
hogy az országoknak hogyan kellene megvédeniük
a fogyatékossággal élő emberek jogait.

A felmérésben fogyatékossággal élő emberek,
fogyatékosügyi szervezeteket
és bizonyos országok kormányai vettek részt.

Sok kérdést tettek fel nekik.
A jelentés az ő válaszaikat foglalja össze.

A jelentésben erről a 4 nagy témáról van szó:

 • Intézményekben lakó

fogyatékossággal élő személyek helyzete

 • Közösségi támogatás
 • Milyen hatással van a vírus

a fogyatékossággal élők nők, gyermekek,
valamint hajléktalan fogyatékos emberek életére?

 • Egészségügyi ellátás

Az 1. és a 2. rész arról szól,
hogy miért és hogyan készült el a jelentés.
A legtöbb válasz a fogyatékossággal élő emberektől
és az ő szervezeteiktől érkezett.
134 országból érkezett válasz, több mint 2000 embertől.

Nem sok válasz érkezett kormányoktól.
Ez azt mutatja,
hogy a kormányok nem eléggé befogadóak
a fogyatékossággal élő emberekkel szemben.

Kevés olyan szervezet válaszolt,
amik az emberi jogok érvényesülését ellenőrzik.
Ezt aggasztó, mert úgy tűnik,
senki sem ellenőrzi folyamatosan,
hogy mi történik a fogyatékossággal élő emberekkel.

A 3. rész a világ különböző országaiban,
intézményekben lakó
fogyatékos személyek helyzetét mutatja be.

Az intézményekben nagyon sok ember halt meg.
Nem volt információjuk arról,
hogyan legyenek biztonságban.

Az intézményekben nagyon sokan
nem kaptak segítséget az orvosoktól és az ápolóktól.
Az intézményi ellátást sérti az emberek jogait.
Az ENSZ Fogyatékosügyi Egyezménye kimondja,
hogy ennek véget kell vetni.
Az embereknek joguk van az önálló élethez.

A történtek miatt egy nemzetközi csoport
az intézmények végleges bezárásán kezdett dolgozni.

A 4. rész arról szól, hogy a járvány alatt
milyen komoly akadályokba ütközött
a fogyatékossággal élő emberek támogatása.

Sokan olyan alapvető dolgokhoz sem jutottak hozzá,
mint:

 • élelmiszer
 • egészségügyi ellátás
 • személyi segítés, támogatá

Ez a rész szól a lezárások miatti elszigeteltségről is.
És arról, hogy miként hatott az elszigeteltség
az emberek mentális egészségére.

Az elszigeteltség növelte
az erőszakot és a bántalmazást.

Az 5. rész azokról szól,
akiknek többszörösen hátrányos helyzetben vannak:

 • fogyatékossággal élő lányok és nők
 • fogyatékossággal élő gyermekek
 • fogyatékossággal élő idős személyek
 • fogyatékossággal élő hajléktalan személyek
 • értelmi fogyatékossággal élő személyek
 • pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek
 • távoli, kis falvakban élő fogyatékos személyek

Ez a rész azt mondja,
hogy a koronavírus-járvány idején
sok fogyatékossággal élő gyermek
nem kapott megfelelő oktatást.
Sok fogyatékossággal élő nő lett erőszak áldozata.
A kis falvakban élők nem kaptak megfelelő tájékoztatást
és orvoshoz sem tudtak elmenni.

A 6. rész arról szól, hogy vannak olyan országok,
ahol a fogyatékosságuk miatt
felfüggesztették vagy megtagadták
a fogyatékossággal élők kezelését.
Ez diszkrimináció, vagyis hátrányos megkülönböztetés.

Az emberek azt mondták,
hogy a korona-vírus járvány miatt
drágábbak lettek a gyógyszerek
és leálltak a rendszeres egészségügyi kezelések.

Következtetések

A felmérés azt mutatja, hogy a koronavírus-járványnak
lesújtó következményei vannak
a fogyatékossággal élő emberek helyzetére,
jogaik érvényesülésére.

A felmérés azt is megmutatja,
hogy az országoknak befogadóbbnak kell lenniük.
Tiszteletben kell tartaniuk
a fogyatékossággal élő emberek jogait.

A jelentés 11 javaslatot fogalmaz meg
a döntéshozók számára:

 • Védjék meg a fogyatékossággal élő személyek
 • Biztosítsák az élelemhez, a gyógyszerekhez
  és a szolgáltatásokhoz való hozzáféré
 • Biztosítsák az egészségügyi ellátásokhoz
  és kezelésekhez való hozzáféré
  Vessenek véget a diszkriminációnak.
 • Ne kerüljenek többen intézmé
  Az intézmények helyett erősítsék
  a közösségi-alapú támogatást.
 • Biztosítsanak egyenlő támogatást
  a fogyatékossággal élők számá
 • Vonják be a fogyatékossággal élők embereket
  az őket érintő dönté
 • A vírus elleni védekezés során
  védjék meg a fogyatékossággal élő embereket.
  Fordítsanak kiemelt figyelmet
  a többszörösen hátrányos helyzetű csoportokra.
  Mint pl. a fogyatékossággal élő lányok,
  vagy a kis településeken élők.
 • Kezeljék kiemelt célként az inklúzív oktatást.
  Vagyis a fogyatékossággal élő gyermekek
  tanuljanak együtt a nem fogyatékos gyermekekkel.
 • Készítsenek mindenki számára
  hozzáférhető tájékoztatást a koronavírus-járványról
  és az egészségügyrő

Képezzék a szakembereket,
hogy többet tudjanak a fogyatékossággal élőkről.
Biztosítsák az érintettek igazságszolgáltatáshoz
való hozzáférését.

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Reklám

 

Nemzeti Együttműködési Alap

Vakrepülés Színtársulat

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft Hobby Rádió - MyOnlineRadio.hu

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: MVGYOSZ. hírlevél - A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hírlevél műsora
 • 9:00: - Ruzsa Viktor műsora
  Rádiónk 2008. (indulása) óta fontosnak tartja a sérült emberekről szóló információkat eljuttatni az érintettek és érdeklődők számára.

  Műsorunk célcsoportja a sérült emberek és hozzátartozóik, a szociálisan érzékeny emberek csoportja. Küldetésünk alapja, hogy a célcsoport számára igen csak hiányos információs, tájékoztató és nem utolsó sorban szórakoztató magazint juttassunk el fogyatékkal élők és a témában érintett emberek részére. Rádióműsorunk két heti rendszerességgel jelentkezik új műsorral.
  Egy műsor, melynek célja a fogyatékos személyek lehetőségeinek, jogainak, és ezen jogok érvényesítési eszközeinek bemutatása. Felhívni a figyelmet az igazi esélyegyenlőségre, az önálló életvitel, valamint a társadalomban való aktív részvétel, maradéktalan biztosításának a fontosságára.

  A műsort ugyanebben az időben, a kimaradt héten ismételjük.

  E műsorunkat több vidéki rádió is átveszi. Ha az Ön rádiójában is szeretné sugározni, keressen minket bizalommal!
 • 10:00: Világjáró - Magyarosi Marianna utazási műsora
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 14:00: Europe in my Backyard - Európai Uniós projektek (a Civil Rádió magazinműsora)
 • 16:00: Life is life - életmód magazin
 • 17:00: Live World - a legnagyobb külföldi előadók koncertjei
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: MVGYOSZ. hírlevél - A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hírlevél műsora
 • 21:00: - esélyegyenlőségi magazinműsor Ruzsa Viktorral
  Rádiónk 2008. (indulása) óta fontosnak tartja a sérült emberekről szóló információkat eljuttatni az érintettek és érdeklődők számára.

  Műsorunk célcsoportja a sérült emberek és hozzátartozóik, a szociálisan érzékeny emberek csoportja. Küldetésünk alapja, hogy a célcsoport számára igen csak hiányos információs, tájékoztató és nem utolsó sorban szórakoztató magazint juttassunk el fogyatékkal élők és a témában érintett emberek részére. Rádióműsorunk két heti rendszerességgel jelentkezik új műsorral.
  Egy műsor, melynek célja a fogyatékos személyek lehetőségeinek, jogainak, és ezen jogok érvényesítési eszközeinek bemutatása. Felhívni a figyelmet az igazi esélyegyenlőségre, az önálló életvitel, valamint a társadalomban való aktív részvétel, maradéktalan biztosításának a fontosságára.

  A műsort ugyanebben az időben, a kimaradt héten ismételjük.

  E műsorunkat több vidéki rádió is átveszi. Ha az Ön rádiójában is szeretné sugározni, keressen minket bizalommal!
 • 22:00: Világjáró - Magyarosi Marianna utazási műsora
 • 23:00: - Reményik László interjú műsora
  A Vakok Állami Intézete, és az ötlet-, és házigazda Reményik László, "Ezer arc, ezer talentum" című közös programja minden hónap második keddjén (kivéve a nyári időszakot) megtekinthető élőben a Hermina út 21. szám alatt.
  (a rendezvények ingyenesek!)

  Cél, hogy minden hónap második keddjén olyan személyek legyenek a vendégek, akik tevékenységük, tudásuk, gondolataik, élettapasztalatuk révén szellemi munícióval tudnak szolgálni.

  Az interjú sorozat alkalmain két embert ismerhetnek meg a rendezvény látogatói, míg rádiónkban hetente egy-egy vendéget mutatunk be hallgatóink előtt (így a következő hétre csúszik át az aktuális rendezvény második vendége).

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2023. november 28. kedd, Stefánia napja van.
Az év 48. hete és 332. napja.
Holnap Taksony napja lesz.

1887. Megindul az első villamos próbajárata a Teréz körúton, a Nyugati pályaudvar és a Király utca között.


1946. Közzéteszik a miniszterelnök rendeletét, mely 1946 december 1.-től állami kezelésbe veszi a legnagyobb nehézipari üzemeket. Ezek: Ganz-Rt., Ganz - MÁVAG Mozdony-, Vagon - és gépgyár, Weiss Manfréd Acél- és fémművek, Győri Vagon és Gépgyár.


Somlyó György / 1920. nov. 28. - /

A macska...Mint tudós

ahogy egész nap
sértetlenül
és semmit se sértve
surran a törékeny
és nyaktörő
tárgyak között
ahogy mindig megtalálja
az egyetlen megoldást
ahogy mindig meglátja
az egyetlen kiutat
a dolgok beláthatatlan labirintusából

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


négy mínusz három = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 321

A Kultúrtanya programajánlója

A rádiónkat is üzemeltető Net-média Alapítvány által üzemeltetett Kultúrtanya – integrált közösségi tér programjaiból ajánlunk!

Kultúrtanya

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com