Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Balázs Fecó - El*hang
34
hallgató

Tagegyesületek tevékenységei a kiskorú tagokkal kapcsolatosan

- 2021. augusztus 11. 6:42 - 340 megtekintés

A MVGYOSZ. megkérdezte szervezetének tagegyesületeit, milyen szolgáltatásokat nyújtanak kifejezetten fiatal látássérült tagjaik számára. A válaszok megyékre bontva olvashatóak.

Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Országos
 1. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  Szülő, gondviselő beleegyezésével lehet tag.
  Egyéb kedvezményben nem részesül, csak az évente járó 20000 Ft-os tanulmányi pályázat és 20000 Ft-os segédeszköz támogatás.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásai az egyesületnek, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatja?
  Egyelőre a segítségnyújtás formájának kidolgozásán vagyunk, igyekszünk mások tapasztalatait, lehetőségeink figyelembevételével felhasználni.

Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Dél-dunántúli régió
 1. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  Igen, jelenleg is van néhány kiskorú tagunk. Jogaik megegyeznek a rendes felnőtt tagokéval azonban tagdíjat nem fizetnek. Természetesen belépéskor a szülő/gondviselő írja alá a kapcsolódó nyilatkozatokat.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásaitok, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatjátok?
  Az általános szolgáltatásaink ugyanúgy szolnak a kiskorúaknak, mint a felnőtt korú tagjainknak: kedvezményes mobil telefon előfizetés, segédeszköz bemutató/beszerzés, hangszer és informatikai eszközök használata, internet használat, stb. Természetesen rajtunk keresztül elérhetőek az MVGYOSZ szolgáltatásai is, pl.: online hangoskönyvtár, Távszem stb.
  Olyan szolgáltatások, amelyekkel elsősorban a fiatalabb korosztályt célozzuk meg a következők:
  – speciális tapintható játékok megismerése és használata;
  – speciális nagyvonalas füzetek megtekintése és megrendelése;
  – információ nyújtás fogyatékkal élő fiataloknak szóló kedvezményekről;
  – információ nyújtás tanulás során használható speciális eszközökről (Braille írás eszközei, digitális nagyítók, infokommunikációs eszközök, stb.);
  – információ nyújtás befogadó oktatási intézményekről, óvodákról;
  – szülőknek szóló családsegítő online csoport;
  – IFI klub (szórakoztató zenés összejövetel fiataloknak, ismerkedési, barátkozási, tapasztalat átadási lehetőséggel);
  – sakk, Boccia játék lehetőség egyesületünknél.

Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Békés megye
 1. Felveszi-e az egyesület tagjai sorába a 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  – Felvételt nyer egyesületünkbe a 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermek.
  – 14 év alatti látássérült gyermek tagdíjat nem fizet, nyilvántartásba vesszük, kiskönyvvel ellátjuk;
  – Tanulmányi- és segédeszköz támogatásban részesülhetnek.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásaitok, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatjátok?
  http://www.bekesivakok.hu/;
  – A célcsoport pályázatokba történő bevonása;
  – Tanulmányi támogatás minden tanévben;
  – Családi gyermekprogramok szervezése;
  – Kreatív Formák Alapítvány rehabilitációjába való bevonásuk életkori sajátosságaiknak megfelelően.

Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Szervezetünk tevékenységi hatóköre országos, alapszabályunk szerint.
 1. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  Egyesületünk alapszabálya szerint felvesz tagjai körébe 18 év alatti fiatalokat, sőt 14 év alatti gyermekeket is szülői beleegyezéssel.
  Tagdíjfizetési kötelezettség van, 2000 Ft úgy, mint a 18 év feletti tagok számára.
  Az egész ország területéről fogadjuk a látássérült gyermekeket.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásaitok, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatjátok?
  A 14 év alatti gyermekeket egy évben két alkalommal segítjük ún. oktatási-nevelési támogatással, valamint pályázhatnak segédeszköz-támogatásra, ami természetesen lehet oktatást segítő eszköz is. Számukra és szüleik számára egy évben kétszer programot szervezünk, természetesen, amikor nincs járványügyi veszélyhelyzet, általában augusztus végén ifjúsági találkozó és decemberben gyermekkarácsonyi rendezvény formájában.
  A 14 év feletti, már középiskolás látássérült fiatalok tanulmányaikhoz pályázati úton tanulmányi támogatásban részesülhetnek.
  Mind a 14 év alatti, mind a 14 és 18 év közötti látássérült fiatalok részesülhetnek egyesületünk elemi habilitációs és rehabilitációs szolgáltatásaiból, a kommunikációs és informatikai eszközök és alkalmazások használatának elsajátításában, a tapintható írás-olvasás tanulásában, a tájékozódás és fehérbotos közlekedés tanulásában, továbbá a látássérültek életvitelét és oktatását segítő eszközök használatának elsajátításában, valamint lehetőség nyílik számukra a segédeszközök kölcsönzésére is.
  Ezen szolgáltatásaink részletes leírása még jelenleg nincs a honlapunkon, de a jövőben tervezzük ott közzétenni.

Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Budapest és Pest megye.
 1. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  A Hermina egyesület a működési területén belül 14. évét betöltő látássérültet vesz fel 2500 Ft tagdíj ellenében.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásai az Egyesületnek, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatja?
  Tanulmányi pályázat: http://www.herminaegyesulet.hu/palyazatok/aktualis-palyazatok/tanulmanyi-palyazat-2021

Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Az Egyesület működésének hatóköre: országos
 1. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  Igen, felveszünk 14 év alatti gyerekeket. Kedvezményes tagdíj. Szemészeti állásfoglalás, családi pótlékot igazoló határozat, szülői belépési nyilatkozat szükséges.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásai az Egyesületnek, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatja?
  Ehhez a kérdéshez csatolunk egy elektronikus tájékoztató anyagot, mely itt megtekinthető.

Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Országos hatáskörű az egyesület.
 1. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  Az Alapszabály nem teszi lehetővé, hogy felvegyünk 14 évnél fiatalabb személyt, akik viszont korábban (2015 előtt) bekerültek, természetesen itt maradtak, tagdíjat nem fizetnek, tanulmányi és segédeszköz-vásárlási támogatást igényelhetnek.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásai az Egyesületnek, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatja?
  A megyénkben látássérült gyermekeket nevelő szülők kérelmezhetnek tanulmányi és segédeszköz-vásárlási támogatást, melyet az egyesület elnöksége bírál el, és a rendelkezésre álló források erejéig támogat. Ez a lehetőség fennáll azon személyek esetében is, akik nem tagjai az egyesületnek. Közhasznú egyesületként minden személynek, aki információkat kér, segítséget igényel oktatással kapcsolatban, vagy szakemberekkel szeretné a kapcsolatot felvenni gyermeke miatt, egyesületünk segítséget nyújt.

Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Az egyesület tevékenységi hatásköre országos.
 1. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  Az egyesület felvesz tagjai sorába 18 és 14 év alatti tagokat is. Kedvezményes tagdíj, ami 500 Ft/év.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásai az Egyesületnek, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatja?
  Tanulmányi támogatás, amit az egyesület azon rendes tagjai vehetnek igénybe, akik közép vagy felsőoktatási intézmény aktív tanulói. A fenti szolgáltatást igénybe vevők körét az egyesület soron következő elnökségi ülésén tervezi kibővíteni, így már egészen általános iskoláskorúak is igényelhetik, évente egyszer 10000 Ft/év összegben.

Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Országos
 1. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  Felveszünk gyermek tagokat. 18 éves korig nincs tagdíjfizetési kötelezettség.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásaitok, amelyekkel kifejezetten e célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatjátok?
  Igény esetén speciális füzeteket készítünk az iskolai tanuláshoz. Megfelelő vastagságú és távolságú vonalazással. Az elemi rehabilitációs tevékenységünket is folyamat  osan terjesztjük ki a középiskolák felé. Több esetben tanácsadással is segítettük az egri középiskolákat. A weboldalunkat jelenleg megújítjuk, de hamarosan elérhetőek lesznek az információk ott is.

Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Jász-Nagykun-Szolnok Megye
 1. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  Tagunk lehet, 18 év alatti gyermek is, ha van határozata emelt összegű családi pótlék megállapításáról, vagy szakorvosi lelet, amelyben egyértelműen le van írva, hogy látássérült. A lakcím fontos, hogy a mi megyénkhez tartozó legyen.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásaitok, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatjátok?
  A legtöbb szolgáltatásunkat igénybe vehetik ők is, a segédeszköz kölcsönzés, beszerzés az elemi rehabilitációban viszont csak 16 év felettiek részesülhetnek.

Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Jász-Nagykun-Szolnok Megye
  Tevékenységi hatókör: megye
 2. 2.Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  – az egyesületünk felvesz 18/14 év alatti tagokat, és ezt az Alapszabályában is rögzítette.
  – a tagfelvétel feltétele: a szülői beleegyezés, a belépési nyilatkozatot a szülő írja alá.
  – egyesületünknél 18 éves kor alatt tagdíjfizetési kötelezettség nincs. A tagkönyvet évente érvényesítjük.
  – a hozzánk jelentkező, más megyében lakcímmel rendelkező kiskorút is felvesszük tagnak, mert nyilván valamilyen okból a megyéhez kötődik.
 3. 3. Vannak-e olyan saját szolgáltatásaitok, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatjátok?
  Nincs meghatározva külön szolgáltatás csoport, amit a fiataloknak nyújtunk, meglévő szolgáltatásainkat ők is ugyanúgy igénybe vehetik, mint a többi sorstárs. Kifejezetten oktatási és rehabilitációs szolgáltatás sincs, az egyedi problémákat orvosoljuk és kezeljük, eljárunk az érkezett kérések alapján.

Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete

Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Jász-Nagykun-Szolnok Megye
  Egyesületünk hatóköre régiós.
 2. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  Felveszünk 18 és 14 éven aluli látássérült gyermekeket tagjaink közé.Tagdíjfizetési kötelezettségük nincs, de ugyan azokat a szolgáltatásokat, rehabilitációs, szociális, pályázati lehetőségeket vehetik igénybe, mint a felnőtt látássérült tagjaink.Képviseletüket szülők/gondviselők végzik. Akik többnyire pártoló taggá vállnak.
 3. Vannak-e olyan saját szolgáltatásaitok, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatjátok?
  Megegyező szolgáltatásokat vehetnek igénybe a kiskorú látássérült tagjaink, nincs külön kiemelt “oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját” elősegítő szolgáltatásunk.

Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Az egyesület megyei hatókörű.
 1. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  Az egyesület felvesz tagjai sorába 14 év és 18 év alatti személyeket is szülői beleegyezéssel, megfelelő orvosi papírokkal.
  14 év alatti tag mentesül a tagdíj fizetés alól.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásaitok, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatjátok?
  Speciális szolgáltatásunk nincs a célcsoportra. Adó 1% terhére tanulmányi támogatást adunk.

Nyírségi Látássérültek Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Az egyesület tevékenységi hatóköre Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye területe.
 2. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  Az egyesület rendes tagja lehet az a kiskorú gyermek, aki még a 14. életévét nem töltötte be, látássérültségét igazolja, így tagdíj mentességet élvez.

Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Megye
 1. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  Igen felvesz az egyesület 18 év alattiakat szülői beleegyező nyilatkozattal, a 14 év alattiakat tagdíj befizetése nélkül.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásaitok, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatjátok?
  Nincs

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete:

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Országos
 1. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  Az Egyesületi alapszabályban a megalakulás óta (2004) nincs életkori megkötés, akinek megvannak a tagfelvételhez a szükséges orvosi határozatai, kérheti a tagfelvételt. Nincs kedvezményes tagdíj a kiskorúak esetében, minden tagra ugyanazok a szabályozások vonatkoznak.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásaitok, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatjátok?
  Az ide vonatkozó szolgáltatásaink jelenleg még nem találhatóak meg a weboldalunkon (https://vakegy.hu/) de folyamatban van az összegyűjtése, mivel 2021-től szükségesnek látta az egyesület elnöksége, hogy oktatási munkacsoportot hozzon létre. Ez a csoport kiírta a tanulmányi pályázatot, ami ettől az évtől tanulást segítő eszközök beszerzését támogatja.
  Az Egyesület figyelembe veszi e korosztály kérését és minden évben egy alkalommal közösségi program keretében tanulmányi kirándulást szervezünk részükre, gyógypedagógus, habilitációs szakember jelenlétében.
  Segítjük a speciális füzetek és egyéb tanulást segítő eszközök beszerzését, kölcsönzését, szervizelését.
  A TeamViewer tandemszolgáltatással informatikai eszközeiket karbantartjuk.
  Középiskolás tagjaink részére szexuális felvilágosítást tartunk, biológia tanár segítségével.
  Oktatási fórumot szervezünk, ahol szakemberek adnak tájékoztatást a szülőknek és a látássérült fiatalnak a középiskolai kedvezményekről, valamint abban az esetben, ha felsőoktatásba készülnek.
  Segítjük a különböző informatikai rendszerek használatát (Neptun, kollégiumi jelentkezés, Felvi).

Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete

 1. Egyesület tevékenységi hatóköre
  Megyei – Tolna megye.
 1. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  Egyesületünk felvesz 14. életévét be nem töltött látássérült gyermeket, ha rendelkezik megfelelő orvosi szakvéleménnyel és/vagy határozattal, azzal kapcsolatban, hogy súlyos látássérültsége miatt emelt összegű családi pótlékra jogosult. A tagfelvételhez ezen kívül szükséges a szülő/gondviselő beleegyezése, amelyet a Belépési nyilatkozat kitöltésével, aláírásával tesz meg, továbbá hozzájárul az adataik kezeléséhez is. A gyermekek nem fizetnek tagdíjat, tagdíj mentesek.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásai az Egyesületnek, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatja?
  A látássérült gyermekek részére az összes szolgáltatásunk ingyenes és hozzáférhető. Kiemelten közvetlen módon látássérült gyermekek részére igénybe vehető ingyenes szolgáltatásaink a következők: korrepetálás, ingyenes segédeszköz kölcsönzési lehetőség, nyári táborozás és gyermekfelügyelet biztosítása, úszásoktatás, informatikai tanfolyam/képzés, nyelvoktatás, Braille írás-olvasás oktatás, könyvtárból kölcsönzött könyvek és hangoskönyvek házhozszállítása, Média sarok, megfelelő óvoda, iskola választás érdekében Pályaorientációs Nap szervezése intézmények bevonásával, tanulmányi támogatás és Segédeszköz támogatás. Közvetett módon a látássérült gyermeket/gyermekeket nevelő szülők részére biztosítunk bekapcsolódási lehetőséget programjainkba és igénybe vehetik a következő ingyenes szolgáltatásokat: Látássérült Nők Klubja, FITT Klub, Lélekvédő Klub, Informatikai tanfolyam/képzés (vagy bármilyen meghirdetett tanfolyam, foglalkozás), Jogsegélyszolgálat.
  Egyesületünk a fent említett szolgáltatásokon kívül a látássérültséggel érintett gyermekek oktatása, társadalmi integrációja, rehabilitációja és művelődése érdekében képviseletet, akadálymentesen elérhető integrált irodai ügyfélszolgálatot biztosít és tájékoztató, felvilágosító, képzési tevékenységet végez (ha szükséges minden szereplő bevonásával: gyermek, szülő, oktatási intézmény, fejlesztő pedagógus, Humánszolgáltató Központ, egészségügyi dolgozók, önkormányzat).

Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Veszprém megye. Rehabilitációs Központ tekintetében szolgáltatás nyújtása: régiós.
 1. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  – A 14 év alattiakat nem vesszük fel a tagjaink sorába, de regisztráljuk őket. Tehát nincs tagdíjfizetési kötelezettség sem.
  A gyermeket azért nem vesszük fel, mert nem cselekvőképes.
  A szülőt azért nem vesszük fel, mert nem látássérült.
  Szolgáltatásokban azonban teljes mértékben részesülnek.
  A 14 év felettiek azonban fizető tagjainkká válhatnak.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásaink, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatjátok?
  – Kizárólag számukra nincs külön szolgáltatásunk, viszont minden szolgáltatásunkban részesülnek. Kölcsönzés, segédeszköz beszerzésének támogatása, pályázatokon való részvétel, stb.
  Regisztráljuk őket, tehát a hangoskönyvtár és a webáruház szolgáltatásait is igénybe vehetik 18 éves korukig díjmentesen.

Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete

 1. Egyesület tevékenységi hatóköre
  Egyesületünk tevékenységi hatóköre megyei.
 1. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  Zala megyén belül veszünk fel 18 év, akár 14 év alatti látássérült gyermeket is tagnak. Bár alapszabályunk a kiskorúak felvételét külön nem részletezi csak annyit, hogy szavazati joga minden 18. életévét betöltött tagnak van. Kiskorúak, illetve szüleik gyakran keresik fel egyesületünket különféle kéréssel, problémával. Természetesen lehetőségeinkhez mérten igyekszünk segíteni, szakmai tanácsokkal, egyéb szervek felkeresésével, útbaigazítással. Ez hozta magával azt, hogy aki szeretne tag lenni és rendelkezik a tagfelvételhez szükséges orvosi és egyéb dokumentációval, azt felvesszük tagnak és tagkönyvet is adunk. Természetesen szülői beleegyezéssel. A belépési nyilatkozatot is a szülő írja alá.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásai az Egyesületnek, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatja?
  Külön szolgáltatások, a fentieken túl, melyek kifejezetten a kiskorúakra irányulnak nincsenek. Mivel nem sok gyerekről van szó (6-10 fő évente), a segítségnyújtás részükre: speciális információ nyújtás, segédeszköz beszerzés, segítés az iskola illetve szakma választásban történik.

Az MVGYOSZ tagegyesületeinek elérhetősége a következő hivatkozáson található:

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*


kettő + 2 =

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Reklám

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: MVGYOSZ. hírlevél - A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hírlevél műsora
 • 9:00: - Ruzsa Viktor műsora
  Rádiónk 2008. (indulása) óta fontosnak tartja a sérült emberekről szóló információkat eljuttatni az érintettek és érdeklődők számára.

  Műsorunk célcsoportja a sérült emberek és hozzátartozóik, a szociálisan érzékeny emberek csoportja. Küldetésünk alapja, hogy a célcsoport számára igen csak hiányos információs, tájékoztató és nem utolsó sorban szórakoztató magazint juttassunk el fogyatékkal élők és a témában érintett emberek részére. Rádióműsorunk két heti rendszerességgel jelentkezik új műsorral.
  Egy műsor, melynek célja a fogyatékos személyek lehetőségeinek, jogainak, és ezen jogok érvényesítési eszközeinek bemutatása. Felhívni a figyelmet az igazi esélyegyenlőségre, az önálló életvitel, valamint a társadalomban való aktív részvétel, maradéktalan biztosításának a fontosságára.

  A műsort ugyanebben az időben, a kimaradt héten ismételjük.

  E műsorunkat több vidéki rádió is átveszi. Ha az Ön rádiójában is szeretné sugározni, keeressen minket bizalommal!
 • 10:00: Tízórai - Godó Gyurival
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 14:00: Europe in my Backyard - Európai Uniós projektek (a Civil Rádió magazinműsora)
 • 16:00: Life is life - életmód magazin
 • 17:00: Live World - a legnagyobb külföldi előadók koncertjei
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: MVGYOSZ. hírlevél - A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hírlevél műsora
 • 21:00: - esélyegyenlőségi magazinműsor Ruzsa Viktorral
  Rádiónk 2008. (indulása) óta fontosnak tartja a sérült emberekről szóló információkat eljuttatni az érintettek és érdeklődők számára.

  Műsorunk célcsoportja a sérült emberek és hozzátartozóik, a szociálisan érzékeny emberek csoportja. Küldetésünk alapja, hogy a célcsoport számára igen csak hiányos információs, tájékoztató és nem utolsó sorban szórakoztató magazint juttassunk el fogyatékkal élők és a témában érintett emberek részére. Rádióműsorunk két heti rendszerességgel jelentkezik új műsorral.
  Egy műsor, melynek célja a fogyatékos személyek lehetőségeinek, jogainak, és ezen jogok érvényesítési eszközeinek bemutatása. Felhívni a figyelmet az igazi esélyegyenlőségre, az önálló életvitel, valamint a társadalomban való aktív részvétel, maradéktalan biztosításának a fontosságára.

  A műsort ugyanebben az időben, a kimaradt héten ismételjük.

  E műsorunkat több vidéki rádió is átveszi. Ha az Ön rádiójában is szeretné sugározni, keeressen minket bizalommal!
 • 22:00: Világjáró - Magyarosi Marianna utazási műsora
 • 23:00: - Reményik László interjú műsora
  A Vakok Állami Intézete, és az ötlet-, és házigazda Reményik László, "Ezer arc, ezer talentum" című közös programja minden hónap második keddjén (kivéve a nyári időszakot) megtekinthető élőben a Hermina út 21. szám alatt.
  (a rendezvények ingyenesek!)

  Cél, hogy minden hónap második keddjén olyan személyek legyenek a vendégek, akik tevékenységük, tudásuk, gondolataik, élettapasztalatuk révén szellemi munícióval tudnak szolgálni.

  Az interjú sorozat alkalmain két embert ismerhetnek meg a rendezvény látogatói, míg rádiónkban hetente egy-egy vendéget mutatunk be hallgatóink előtt (így a következő hétre csúszik át az aktuális rendezvény második vendége).

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2022. november 29. kedd, Taksony napja van.
Az év 48. hete és 333. napja.
Holnap András, Andor napja lesz.

1801. Bene Ferenc, a pesti egyetem orvos tanárának kezdeményezésére a fővárosban megkezdték a himlő elleni védőoltás alkalmazását.


1868. Pesten és Budán megtiltják a szemét utcára dobálását, s megkezdik az első pesti vízmű építését.


Horgas Béla / 1937. nov.29. - /

Tél

Pitt-patt,
csitt-csend, a fákon,
az ágon,
az egész világon,
csitt-csend, most hajlik,
pitt-patt, most mozdul,
ütődik,
hívja csengetőit,
csenget és kovácsol,
ág-bog hull a fáról:
kis üvegcsonkok,
tűhegyes fogak,
a ritkás levegőben
fölvillámlanak;
szél zúg, zeng, most,
szél fönn, lenn, most;
síneken utazik,
fejszefogba ütközik,
forgács lesz belőle:
ej-ha!

BKK Információk

19:46November 28. HÉTFŐszerkeszti: Varga Bálint
RENDKÍVÜLI HÍREK     
 
FRISS HÍREK  Mától sávlezárásra számítsanak az V., Apáczai Csere János utcában a Wekerle Sándor utca előtt távhővezeték-építés miatt.   Útszűkületre számítsanak a VIII., Csobánc utcában a Diószegi Sámuel utcánál mert beszakadt az útpálya.   Mától megnyitották XVI., Vezér utcát a Füredi utca és a Fogarasi út között a Rákospatak utca felé, de tart a felújítás; szakaszonként mindkét irányban útszűkületre készüljenek, illetve a Bazsarózsa utca és a Fogarasi út között szintén útszűkületen kell áthajtani.   Karbantartás miatt ma 23:40-től holnap 4 óráig a 6-os villamos helyett a teljes vonalon pótlóbusz közlekedik, ami a Széll Kálmán tér felé a Margitszigetnél nem áll meg. A Pest felé közlekedő 931-es autóbusz a Margit híd, budai hídfőnék a 6-os pótlóbusz megállójában áll meg.   Máról holnapra virradó éjjel 00:45-től 02:45-ig a BudapestGO alkalmazásban nem lehet jegy- és bérletterméket vásárolni karbantartás miatt.   Adventi villamossal utazhatnak hétköznapokon 14 és 17 óra között a 2-es villamos vonalán.   Lezárták az V., Irányi utcát a Belgrád rakpartnál vízvezeték-építés miatt. A Március 15. téren a Szabad sajtó út felé egy rövidebb szakaszon csak egy sávban tudnak áthaladni.   Útszűkületre számítsanak a X., Maglódi úton az Algyógyi utcánál, illetve a XX., Akácfa utcában az Ady Endre utcánál, mert a javítják a vízvezetéket.   A XIII., Hollán Ernő utcában a Budai Nagy Antal utcánál útszűkületre készüljenek, mert új gyalogos-átkelőhelyet létesítenek.   Sávlezárásra számítsanak az Alkotás utcában kifelé a Csörsz utca után csatornajavítás miatt.   Lezárták a fél útpályát a XVII., Cinkotai úton a Gyöngytyúk utca és a Forrásmajori utca között egy rövidebb szakaszon vízvezeték javítása miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza.   A 60-as (fogaskerekű) villamos nem közlekedik karbantartás miatt. A Svábhegy és a Széchenyi-hegy, Gyermekvasút között a 60-as pótlóbusszal lehet utazni, amely a Művész út megállót csak a Széchenyi-hegy felé érinti. A pótlóbusz hétköznapokon üzemkezdettől 5:30-ig és 22 órától üzemzárásig, hétvégén üzemkezdettől 7:30-ig és 22 órától üzemzárásig igényvezérelten közlekedik. A Svábhegy és a Széll Kálmán tér között a 21-es, a 21A és a 221-es autóbusszal utazhatnak, a Svábhegy és a Királyhágó tér között pedig a 212-es és a 212A autóbusz igénybevételét ajánljuk.   
 
AZ M3-AS METRÓ FELÚJÍTÁSA  KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS   Az M3-as metró munkanapokon a Göncz Árpád városközpont és a Kálvin tér között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótlóbusszal utazhatnak. Munkanapokon a Göncz Árpád városközpont és a Nyugati pályaudvar között az M3A pótlóbusszal is utazhatnak. A metró a Nagyvárad téren nem áll meg, oda a Népligettől induló M30-as állomáspótló autóbusszal lehet eljutni. A Nagyvárad tér megközelíthető a belváros, illetve a Keleti pályaudvar felől a 2M és a 24-es villamossal, a Semmelweis Klinikák felől gyalog, vagy MOL Bubival. M3A pótlóbusz jár a Nyugati pályaudvar és a Göncz Árpád városközpont közötti szakaszon. Hétköznap esténként 21 órától, illetve hétvégén a metró csak Újpest-központ és a Göncz Árpád városközpont között jár. Kőbánya-Kispest és a Göncz Árpád városközpont között az M3-as metrópótló autóbusszal utazhatnak.   Az M3-as metró a Göncz Árpád városközpontban naponta 13 óráig a Kőbánya-Kispest irányú peronhoz érkezik, és onnan indul vissza Újpest felé. 13 órától üzemzárásig a szerelvények az Újpest-központ irányú peronhoz érkeznek, és onnan indulnak vissza Újpest felé.   A 34-es és a 106-os autóbusz Óbuda felé a Róbert Károly körúton a Váci út után nem áll meg a Göncz Árpád városközpont megállóban. A 115-ös autóbusz a Göncz Árpád városközpont felé a Váci úton a Róbert Károly körút előtti Göncz Árpád városközpont megállóban nem áll meg. A 254E autóbusz a Népligetig, a 254M autóbusz a Boráros térig közlekedik. Pestszentimre térségéből a Boráros tér az 54-es és az 55-ös autóbusszal továbbra is elérhető. A 84M, a 94M és a 294M autóbusz a továbbiakban nem érinti a Nagyvárad teret, ezért a kora reggeli járatok is 84E, 94E és 294E jelzéssel a Határ útig közlekednek. A 98E autóbusz mindkét irányban megáll a Csévéző utcában a Frangepán utca megállóban.   A Deák Ferenc téri aluljáróban már korábban lezárták a Károly körúti metrókijáratot, illetve a Bárczy István utcánál az aluljáró lépcsőjét. Az M1-es és az M2-es metró csak a Sütő utca és az Erzsébet tér felől közelíthető meg. A Nyugati téri aluljáróban továbbra sem használható a buszvégállomás Teréz körúti lépcsője.   KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS   A Szentkirályi utcát kétirányúsították a Baross utca és az Üllői út között, de az Üllői út irányába csak a BKK járatai hajthatnak be. Ezen a szakaszon mindkét oldalon tilos megállni. Újpesten az Árpád úton a Lebstück Mária utca és Kassai utca között is tilos parkolni. A szabálytalanul várakozó járműveket azonnal elszállítják.   Buszsávot jelöltek ki a Váci úton a Göncz Árpád városközpont és a Lehel tér között is. A Váci úton kifelé a Róbert Károly körút után, a felüljáró mellett csak egy sáv járható, ezért az Árpád híd felől a Váci út kifelé vezető oldalára kanyarodóknak csúcsidőben torlódásra kell számítani. Érdemes az Árpád hídról korábban, a Népfürdő utcánál lehajtani, és onnan a Dagály utca vagy a Vizafogó utca érintésével haladni Észak-Pest felé. A Váci út befelé vezető oldaláról a Róbert Károly körútnál nem lehet balra kanyarodni a felüljáró alatt, a Petneházy utcánál mindkét irányban jelzőlámpa szabályozza a haladást. A Váci úton a Dózsa György útnál mindkét irányban csak két sávban lehet közlekedni, de a külső sávokban jellemzően a metrópótló autóbuszok járnak, részükre elsőbbséget kell adni. Torlódásokra, hosszabb menetidőre kell készülni. Az erre autózóknak csúcsidőben érdemes más útvonalat választaniuk.   Továbbra is tilos jobbra kanyarodni a Váci úton befelé a Victor Hugo utcánál, valamint a Nyugati téri felüljáróról érkezőknek az Alkotmány utcánál. A Bajcsy-Zsilinszky úton az Alkotmány utcától befelé csak a belső sávban lehet egyenesen haladni, mellette buszsáv segíti a pótlóbuszok gyorsabb haladását, a külső sávot csak a jobbra forduláshoz szabad használni. A Kálvin téren már korábban áthangolták a jelzőlámpákat, illetve minden irányban csak egy sáv járható, ezért napközben torlódásra kell számítani. Az Üllői útról csak jobbra, a Múzeum körútra lehet kanyarodni. A Vámház körúton a Lónyay utcától a Kálvin tér felé ugyancsak egy sávon lehet haladni. A pótlóbuszok közlekedését segítő sárga csíkozott területen még forgalmi okból is tilos megállni! Tilos parkolni a Váci úton befelé a Lehel tértől; a tilosban parkoló járműveket elszállítják. A mozgáskorlátozott-parkolóhelyeket áthelyezték a környező utcákba.   Már korábban buszsávot jelöltek ki a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Kiskörúton az Andrássy út és a Kálvin tér között, az Andrássy úton befelé a Jókai tértől, a Váci úton a Lőportár utca és a Csanády utca között, illetve a Csanády utcától befelé a Nyugati térig. A buszsávokban tilos kerékpározni, és az itt megálló járműveket azonnal elszállítják!   A Bajcsy-Zsilinszky útra a Nagykörút felől továbbra is csak a BKK-járatok hajthatnak be. A Stollár Béla utca forgalmi iránya korábban megfordult, így a Bihari János utcától a Bajcsy-Zsilinszky út felé egyirányú. A Szent István körútról érkezők a Bajcsy-Zsilinszky utat csak a Teréz körút–Podmaniczky utca útvonalon érhetik el. Az Andrássy útról egy-egy sávból lehet balra a Deák Ferenc tér felé, és jobbra, a Bajcsy-Zsilinszky útra kanyarodni, valamint egyenesen továbbhaladni a József Attila utca felé. A Károly körúton az Astoria irányában a belső sáv a buszsáv, a külső sáv a forgalmi sáv. Az Astoriánál továbbra is a belső sávból lehet egyenesen haladni, és a külső sávból jobbra kanyarodni. A kerékpárral közlekedőket külön jelzőlámpa segíti. A Múzeum körúton a külső sáv a buszsáv. A Bank utcában a Bajcsy-Zsilinszky útnál útszűkületre készüljenek.   A Váci úton a Dózsa György útnál irányonként két sáv járható, befelé nem lehet balra kanyarodni, a kifelé vezető oldalon csak egyenesen lehet továbbhaladni. A Dózsa György úton a Váci útnál irányonként egy sávon közlekedhetnek. Az Ipoly utcában a Váci út előtt sávlezárásra kell készülni, a parkolási lehetőség is megszűnt ezen a szakaszon.   Megváltozott a forgalmi rend a XIII., Kádár utcában; a Váci úttól a Visegrádi utca felé lett egyirányú a Kresz Géza utcáig. A Váci útra a Radnóti Miklós utcán át lehet kihajtani.   A Vágóhíd utcából nem lehet balra, az Albert Flórián útra kanyarodni. Kerülni az Üllői út–Könyves Kálmán körút–Albert Flórián út útvonalon lehet. A Baross utcában a Szabó Ervin térnél útszűkület és sávelhúzás nehezíti a közlekedést.   KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS A Kálvin téren és az Astoriánál a sűrűn járó pótlóbuszok miatt fokozott figyelmet igényel az áthaladás, ezért a belváros átszelésére a Kiskörút helyett a Nagykörutat, illetve a Kecskeméti utca–Ferenciek tere–Petőfi Sándor utca útvonalat ajánljuk a kerékpárral közlekedőknek.  
 

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


nyolc plusz három = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 315
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com