Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Live world - a legnagyobb külföldi el*adók koncertjei
55
hallgató

Tagegyesületek tevékenységei a kiskorú tagokkal kapcsolatosan

- 2021. augusztus 11. 6:42 - 570 megtekintés

A MVGYOSZ. megkérdezte szervezetének tagegyesületeit, milyen szolgáltatásokat nyújtanak kifejezetten fiatal látássérült tagjaik számára. A válaszok megyékre bontva olvashatóak.

Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Országos
 1. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  Szülő, gondviselő beleegyezésével lehet tag.
  Egyéb kedvezményben nem részesül, csak az évente járó 20000 Ft-os tanulmányi pályázat és 20000 Ft-os segédeszköz támogatás.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásai az egyesületnek, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatja?
  Egyelőre a segítségnyújtás formájának kidolgozásán vagyunk, igyekszünk mások tapasztalatait, lehetőségeink figyelembevételével felhasználni.

Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Dél-dunántúli régió
 1. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  Igen, jelenleg is van néhány kiskorú tagunk. Jogaik megegyeznek a rendes felnőtt tagokéval azonban tagdíjat nem fizetnek. Természetesen belépéskor a szülő/gondviselő írja alá a kapcsolódó nyilatkozatokat.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásaitok, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatjátok?
  Az általános szolgáltatásaink ugyanúgy szolnak a kiskorúaknak, mint a felnőtt korú tagjainknak: kedvezményes mobil telefon előfizetés, segédeszköz bemutató/beszerzés, hangszer és informatikai eszközök használata, internet használat, stb. Természetesen rajtunk keresztül elérhetőek az MVGYOSZ szolgáltatásai is, pl.: online hangoskönyvtár, Távszem stb.
  Olyan szolgáltatások, amelyekkel elsősorban a fiatalabb korosztályt célozzuk meg a következők:
  – speciális tapintható játékok megismerése és használata;
  – speciális nagyvonalas füzetek megtekintése és megrendelése;
  – információ nyújtás fogyatékkal élő fiataloknak szóló kedvezményekről;
  – információ nyújtás tanulás során használható speciális eszközökről (Braille írás eszközei, digitális nagyítók, infokommunikációs eszközök, stb.);
  – információ nyújtás befogadó oktatási intézményekről, óvodákról;
  – szülőknek szóló családsegítő online csoport;
  – IFI klub (szórakoztató zenés összejövetel fiataloknak, ismerkedési, barátkozási, tapasztalat átadási lehetőséggel);
  – sakk, Boccia játék lehetőség egyesületünknél.

Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Békés megye
 1. Felveszi-e az egyesület tagjai sorába a 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  – Felvételt nyer egyesületünkbe a 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermek.
  – 14 év alatti látássérült gyermek tagdíjat nem fizet, nyilvántartásba vesszük, kiskönyvvel ellátjuk;
  – Tanulmányi- és segédeszköz támogatásban részesülhetnek.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásaitok, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatjátok?
  http://www.bekesivakok.hu/;
  – A célcsoport pályázatokba történő bevonása;
  – Tanulmányi támogatás minden tanévben;
  – Családi gyermekprogramok szervezése;
  – Kreatív Formák Alapítvány rehabilitációjába való bevonásuk életkori sajátosságaiknak megfelelően.

Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Szervezetünk tevékenységi hatóköre országos, alapszabályunk szerint.
 1. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  Egyesületünk alapszabálya szerint felvesz tagjai körébe 18 év alatti fiatalokat, sőt 14 év alatti gyermekeket is szülői beleegyezéssel.
  Tagdíjfizetési kötelezettség van, 2000 Ft úgy, mint a 18 év feletti tagok számára.
  Az egész ország területéről fogadjuk a látássérült gyermekeket.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásaitok, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatjátok?
  A 14 év alatti gyermekeket egy évben két alkalommal segítjük ún. oktatási-nevelési támogatással, valamint pályázhatnak segédeszköz-támogatásra, ami természetesen lehet oktatást segítő eszköz is. Számukra és szüleik számára egy évben kétszer programot szervezünk, természetesen, amikor nincs járványügyi veszélyhelyzet, általában augusztus végén ifjúsági találkozó és decemberben gyermekkarácsonyi rendezvény formájában.
  A 14 év feletti, már középiskolás látássérült fiatalok tanulmányaikhoz pályázati úton tanulmányi támogatásban részesülhetnek.
  Mind a 14 év alatti, mind a 14 és 18 év közötti látássérült fiatalok részesülhetnek egyesületünk elemi habilitációs és rehabilitációs szolgáltatásaiból, a kommunikációs és informatikai eszközök és alkalmazások használatának elsajátításában, a tapintható írás-olvasás tanulásában, a tájékozódás és fehérbotos közlekedés tanulásában, továbbá a látássérültek életvitelét és oktatását segítő eszközök használatának elsajátításában, valamint lehetőség nyílik számukra a segédeszközök kölcsönzésére is.
  Ezen szolgáltatásaink részletes leírása még jelenleg nincs a honlapunkon, de a jövőben tervezzük ott közzétenni.

Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Budapest és Pest megye.
 1. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  A Hermina egyesület a működési területén belül 14. évét betöltő látássérültet vesz fel 2500 Ft tagdíj ellenében.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásai az Egyesületnek, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatja?
  Tanulmányi pályázat: http://www.herminaegyesulet.hu/palyazatok/aktualis-palyazatok/tanulmanyi-palyazat-2021

Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Az Egyesület működésének hatóköre: országos
 1. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  Igen, felveszünk 14 év alatti gyerekeket. Kedvezményes tagdíj. Szemészeti állásfoglalás, családi pótlékot igazoló határozat, szülői belépési nyilatkozat szükséges.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásai az Egyesületnek, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatja?
  Ehhez a kérdéshez csatolunk egy elektronikus tájékoztató anyagot, mely itt megtekinthető.

Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Országos hatáskörű az egyesület.
 1. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  Az Alapszabály nem teszi lehetővé, hogy felvegyünk 14 évnél fiatalabb személyt, akik viszont korábban (2015 előtt) bekerültek, természetesen itt maradtak, tagdíjat nem fizetnek, tanulmányi és segédeszköz-vásárlási támogatást igényelhetnek.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásai az Egyesületnek, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatja?
  A megyénkben látássérült gyermekeket nevelő szülők kérelmezhetnek tanulmányi és segédeszköz-vásárlási támogatást, melyet az egyesület elnöksége bírál el, és a rendelkezésre álló források erejéig támogat. Ez a lehetőség fennáll azon személyek esetében is, akik nem tagjai az egyesületnek. Közhasznú egyesületként minden személynek, aki információkat kér, segítséget igényel oktatással kapcsolatban, vagy szakemberekkel szeretné a kapcsolatot felvenni gyermeke miatt, egyesületünk segítséget nyújt.

Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Az egyesület tevékenységi hatásköre országos.
 1. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  Az egyesület felvesz tagjai sorába 18 és 14 év alatti tagokat is. Kedvezményes tagdíj, ami 500 Ft/év.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásai az Egyesületnek, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatja?
  Tanulmányi támogatás, amit az egyesület azon rendes tagjai vehetnek igénybe, akik közép vagy felsőoktatási intézmény aktív tanulói. A fenti szolgáltatást igénybe vevők körét az egyesület soron következő elnökségi ülésén tervezi kibővíteni, így már egészen általános iskoláskorúak is igényelhetik, évente egyszer 10000 Ft/év összegben.

Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Országos
 1. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  Felveszünk gyermek tagokat. 18 éves korig nincs tagdíjfizetési kötelezettség.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásaitok, amelyekkel kifejezetten e célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatjátok?
  Igény esetén speciális füzeteket készítünk az iskolai tanuláshoz. Megfelelő vastagságú és távolságú vonalazással. Az elemi rehabilitációs tevékenységünket is folyamat  osan terjesztjük ki a középiskolák felé. Több esetben tanácsadással is segítettük az egri középiskolákat. A weboldalunkat jelenleg megújítjuk, de hamarosan elérhetőek lesznek az információk ott is.

Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Jász-Nagykun-Szolnok Megye
 1. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  Tagunk lehet, 18 év alatti gyermek is, ha van határozata emelt összegű családi pótlék megállapításáról, vagy szakorvosi lelet, amelyben egyértelműen le van írva, hogy látássérült. A lakcím fontos, hogy a mi megyénkhez tartozó legyen.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásaitok, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatjátok?
  A legtöbb szolgáltatásunkat igénybe vehetik ők is, a segédeszköz kölcsönzés, beszerzés az elemi rehabilitációban viszont csak 16 év felettiek részesülhetnek.

Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Jász-Nagykun-Szolnok Megye
  Tevékenységi hatókör: megye
 2. 2.Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  – az egyesületünk felvesz 18/14 év alatti tagokat, és ezt az Alapszabályában is rögzítette.
  – a tagfelvétel feltétele: a szülői beleegyezés, a belépési nyilatkozatot a szülő írja alá.
  – egyesületünknél 18 éves kor alatt tagdíjfizetési kötelezettség nincs. A tagkönyvet évente érvényesítjük.
  – a hozzánk jelentkező, más megyében lakcímmel rendelkező kiskorút is felvesszük tagnak, mert nyilván valamilyen okból a megyéhez kötődik.
 3. 3. Vannak-e olyan saját szolgáltatásaitok, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatjátok?
  Nincs meghatározva külön szolgáltatás csoport, amit a fiataloknak nyújtunk, meglévő szolgáltatásainkat ők is ugyanúgy igénybe vehetik, mint a többi sorstárs. Kifejezetten oktatási és rehabilitációs szolgáltatás sincs, az egyedi problémákat orvosoljuk és kezeljük, eljárunk az érkezett kérések alapján.

Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete

Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Jász-Nagykun-Szolnok Megye
  Egyesületünk hatóköre régiós.
 2. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  Felveszünk 18 és 14 éven aluli látássérült gyermekeket tagjaink közé.Tagdíjfizetési kötelezettségük nincs, de ugyan azokat a szolgáltatásokat, rehabilitációs, szociális, pályázati lehetőségeket vehetik igénybe, mint a felnőtt látássérült tagjaink.Képviseletüket szülők/gondviselők végzik. Akik többnyire pártoló taggá vállnak.
 3. Vannak-e olyan saját szolgáltatásaitok, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatjátok?
  Megegyező szolgáltatásokat vehetnek igénybe a kiskorú látássérült tagjaink, nincs külön kiemelt “oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját” elősegítő szolgáltatásunk.

Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Az egyesület megyei hatókörű.
 1. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  Az egyesület felvesz tagjai sorába 14 év és 18 év alatti személyeket is szülői beleegyezéssel, megfelelő orvosi papírokkal.
  14 év alatti tag mentesül a tagdíj fizetés alól.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásaitok, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatjátok?
  Speciális szolgáltatásunk nincs a célcsoportra. Adó 1% terhére tanulmányi támogatást adunk.

Nyírségi Látássérültek Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Az egyesület tevékenységi hatóköre Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye területe.
 2. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  Az egyesület rendes tagja lehet az a kiskorú gyermek, aki még a 14. életévét nem töltötte be, látássérültségét igazolja, így tagdíj mentességet élvez.

Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Megye
 1. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  Igen felvesz az egyesület 18 év alattiakat szülői beleegyező nyilatkozattal, a 14 év alattiakat tagdíj befizetése nélkül.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásaitok, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatjátok?
  Nincs

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete:

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Országos
 1. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  Az Egyesületi alapszabályban a megalakulás óta (2004) nincs életkori megkötés, akinek megvannak a tagfelvételhez a szükséges orvosi határozatai, kérheti a tagfelvételt. Nincs kedvezményes tagdíj a kiskorúak esetében, minden tagra ugyanazok a szabályozások vonatkoznak.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásaitok, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatjátok?
  Az ide vonatkozó szolgáltatásaink jelenleg még nem találhatóak meg a weboldalunkon (https://vakegy.hu/) de folyamatban van az összegyűjtése, mivel 2021-től szükségesnek látta az egyesület elnöksége, hogy oktatási munkacsoportot hozzon létre. Ez a csoport kiírta a tanulmányi pályázatot, ami ettől az évtől tanulást segítő eszközök beszerzését támogatja.
  Az Egyesület figyelembe veszi e korosztály kérését és minden évben egy alkalommal közösségi program keretében tanulmányi kirándulást szervezünk részükre, gyógypedagógus, habilitációs szakember jelenlétében.
  Segítjük a speciális füzetek és egyéb tanulást segítő eszközök beszerzését, kölcsönzését, szervizelését.
  A TeamViewer tandemszolgáltatással informatikai eszközeiket karbantartjuk.
  Középiskolás tagjaink részére szexuális felvilágosítást tartunk, biológia tanár segítségével.
  Oktatási fórumot szervezünk, ahol szakemberek adnak tájékoztatást a szülőknek és a látássérült fiatalnak a középiskolai kedvezményekről, valamint abban az esetben, ha felsőoktatásba készülnek.
  Segítjük a különböző informatikai rendszerek használatát (Neptun, kollégiumi jelentkezés, Felvi).

Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete

 1. Egyesület tevékenységi hatóköre
  Megyei – Tolna megye.
 1. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  Egyesületünk felvesz 14. életévét be nem töltött látássérült gyermeket, ha rendelkezik megfelelő orvosi szakvéleménnyel és/vagy határozattal, azzal kapcsolatban, hogy súlyos látássérültsége miatt emelt összegű családi pótlékra jogosult. A tagfelvételhez ezen kívül szükséges a szülő/gondviselő beleegyezése, amelyet a Belépési nyilatkozat kitöltésével, aláírásával tesz meg, továbbá hozzájárul az adataik kezeléséhez is. A gyermekek nem fizetnek tagdíjat, tagdíj mentesek.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásai az Egyesületnek, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatja?
  A látássérült gyermekek részére az összes szolgáltatásunk ingyenes és hozzáférhető. Kiemelten közvetlen módon látássérült gyermekek részére igénybe vehető ingyenes szolgáltatásaink a következők: korrepetálás, ingyenes segédeszköz kölcsönzési lehetőség, nyári táborozás és gyermekfelügyelet biztosítása, úszásoktatás, informatikai tanfolyam/képzés, nyelvoktatás, Braille írás-olvasás oktatás, könyvtárból kölcsönzött könyvek és hangoskönyvek házhozszállítása, Média sarok, megfelelő óvoda, iskola választás érdekében Pályaorientációs Nap szervezése intézmények bevonásával, tanulmányi támogatás és Segédeszköz támogatás. Közvetett módon a látássérült gyermeket/gyermekeket nevelő szülők részére biztosítunk bekapcsolódási lehetőséget programjainkba és igénybe vehetik a következő ingyenes szolgáltatásokat: Látássérült Nők Klubja, FITT Klub, Lélekvédő Klub, Informatikai tanfolyam/képzés (vagy bármilyen meghirdetett tanfolyam, foglalkozás), Jogsegélyszolgálat.
  Egyesületünk a fent említett szolgáltatásokon kívül a látássérültséggel érintett gyermekek oktatása, társadalmi integrációja, rehabilitációja és művelődése érdekében képviseletet, akadálymentesen elérhető integrált irodai ügyfélszolgálatot biztosít és tájékoztató, felvilágosító, képzési tevékenységet végez (ha szükséges minden szereplő bevonásával: gyermek, szülő, oktatási intézmény, fejlesztő pedagógus, Humánszolgáltató Központ, egészségügyi dolgozók, önkormányzat).

Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete

 1. Mi az egyesület tevékenységi hatóköre?
  Veszprém megye. Rehabilitációs Központ tekintetében szolgáltatás nyújtása: régiós.
 1. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  – A 14 év alattiakat nem vesszük fel a tagjaink sorába, de regisztráljuk őket. Tehát nincs tagdíjfizetési kötelezettség sem.
  A gyermeket azért nem vesszük fel, mert nem cselekvőképes.
  A szülőt azért nem vesszük fel, mert nem látássérült.
  Szolgáltatásokban azonban teljes mértékben részesülnek.
  A 14 év felettiek azonban fizető tagjainkká válhatnak.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásaink, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatjátok?
  – Kizárólag számukra nincs külön szolgáltatásunk, viszont minden szolgáltatásunkban részesülnek. Kölcsönzés, segédeszköz beszerzésének támogatása, pályázatokon való részvétel, stb.
  Regisztráljuk őket, tehát a hangoskönyvtár és a webáruház szolgáltatásait is igénybe vehetik 18 éves korukig díjmentesen.

Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete

 1. Egyesület tevékenységi hatóköre
  Egyesületünk tevékenységi hatóköre megyei.
 1. Felvesz-e az egyesület tagjai sorába 18 és/vagy 14 év alatti látássérült gyermekeket? Ha igen, ennek mik a feltételei?
  Zala megyén belül veszünk fel 18 év, akár 14 év alatti látássérült gyermeket is tagnak. Bár alapszabályunk a kiskorúak felvételét külön nem részletezi csak annyit, hogy szavazati joga minden 18. életévét betöltött tagnak van. Kiskorúak, illetve szüleik gyakran keresik fel egyesületünket különféle kéréssel, problémával. Természetesen lehetőségeinkhez mérten igyekszünk segíteni, szakmai tanácsokkal, egyéb szervek felkeresésével, útbaigazítással. Ez hozta magával azt, hogy aki szeretne tag lenni és rendelkezik a tagfelvételhez szükséges orvosi és egyéb dokumentációval, azt felvesszük tagnak és tagkönyvet is adunk. Természetesen szülői beleegyezéssel. A belépési nyilatkozatot is a szülő írja alá.
 1. Vannak-e olyan saját szolgáltatásai az Egyesületnek, amelyekkel kifejezetten ezen célcsoport oktatási inklúzióját, illetve habilitációját/rehabilitációját támogatja?
  Külön szolgáltatások, a fentieken túl, melyek kifejezetten a kiskorúakra irányulnak nincsenek. Mivel nem sok gyerekről van szó (6-10 fő évente), a segítségnyújtás részükre: speciális információ nyújtás, segédeszköz beszerzés, segítés az iskola illetve szakma választásban történik.

Az MVGYOSZ tagegyesületeinek elérhetősége a következő hivatkozáson található:

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*


+ hét = 10

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Reklám

 

Nemzeti Együttműködési Alap

Vakrepülés Színtársulat

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft Hobby Rádió - MyOnlineRadio.hu

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: MVGYOSZ. hírlevél - A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hírlevél műsora
 • 9:00: - Ruzsa Viktor műsora
  Rádiónk 2008. (indulása) óta fontosnak tartja a sérült emberekről szóló információkat eljuttatni az érintettek és érdeklődők számára.

  Műsorunk célcsoportja a sérült emberek és hozzátartozóik, a szociálisan érzékeny emberek csoportja. Küldetésünk alapja, hogy a célcsoport számára igen csak hiányos információs, tájékoztató és nem utolsó sorban szórakoztató magazint juttassunk el fogyatékkal élők és a témában érintett emberek részére. Rádióműsorunk két heti rendszerességgel jelentkezik új műsorral.
  Egy műsor, melynek célja a fogyatékos személyek lehetőségeinek, jogainak, és ezen jogok érvényesítési eszközeinek bemutatása. Felhívni a figyelmet az igazi esélyegyenlőségre, az önálló életvitel, valamint a társadalomban való aktív részvétel, maradéktalan biztosításának a fontosságára.

  A műsort ugyanebben az időben, a kimaradt héten ismételjük.

  E műsorunkat több vidéki rádió is átveszi. Ha az Ön rádiójában is szeretné sugározni, keressen minket bizalommal!
 • 10:00: Világjáró - Magyarosi Marianna utazási műsora
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 14:00: Europe in my Backyard - Európai Uniós projektek (a Civil Rádió magazinműsora)
 • 16:00: Life is life - életmód magazin
 • 17:00: Live World - a legnagyobb külföldi előadók koncertjei
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: MVGYOSZ. hírlevél - A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hírlevél műsora
 • 21:00: - esélyegyenlőségi magazinműsor Ruzsa Viktorral
  Rádiónk 2008. (indulása) óta fontosnak tartja a sérült emberekről szóló információkat eljuttatni az érintettek és érdeklődők számára.

  Műsorunk célcsoportja a sérült emberek és hozzátartozóik, a szociálisan érzékeny emberek csoportja. Küldetésünk alapja, hogy a célcsoport számára igen csak hiányos információs, tájékoztató és nem utolsó sorban szórakoztató magazint juttassunk el fogyatékkal élők és a témában érintett emberek részére. Rádióműsorunk két heti rendszerességgel jelentkezik új műsorral.
  Egy műsor, melynek célja a fogyatékos személyek lehetőségeinek, jogainak, és ezen jogok érvényesítési eszközeinek bemutatása. Felhívni a figyelmet az igazi esélyegyenlőségre, az önálló életvitel, valamint a társadalomban való aktív részvétel, maradéktalan biztosításának a fontosságára.

  A műsort ugyanebben az időben, a kimaradt héten ismételjük.

  E műsorunkat több vidéki rádió is átveszi. Ha az Ön rádiójában is szeretné sugározni, keressen minket bizalommal!
 • 22:00: Világjáró - Magyarosi Marianna utazási műsora
 • 23:00: - Reményik László interjú műsora
  A Vakok Állami Intézete, és az ötlet-, és házigazda Reményik László, "Ezer arc, ezer talentum" című közös programja minden hónap második keddjén (kivéve a nyári időszakot) megtekinthető élőben a Hermina út 21. szám alatt.
  (a rendezvények ingyenesek!)

  Cél, hogy minden hónap második keddjén olyan személyek legyenek a vendégek, akik tevékenységük, tudásuk, gondolataik, élettapasztalatuk révén szellemi munícióval tudnak szolgálni.

  Az interjú sorozat alkalmain két embert ismerhetnek meg a rendezvény látogatói, míg rádiónkban hetente egy-egy vendéget mutatunk be hallgatóink előtt (így a következő hétre csúszik át az aktuális rendezvény második vendége).

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2023. november 28. kedd, Stefánia napja van.
Az év 48. hete és 332. napja.
Holnap Taksony napja lesz.

1887. Megindul az első villamos próbajárata a Teréz körúton, a Nyugati pályaudvar és a Király utca között.


1946. Közzéteszik a miniszterelnök rendeletét, mely 1946 december 1.-től állami kezelésbe veszi a legnagyobb nehézipari üzemeket. Ezek: Ganz-Rt., Ganz - MÁVAG Mozdony-, Vagon - és gépgyár, Weiss Manfréd Acél- és fémművek, Győri Vagon és Gépgyár.


Somlyó György / 1920. nov. 28. - /

A macska...Mint tudós

ahogy egész nap
sértetlenül
és semmit se sértve
surran a törékeny
és nyaktörő
tárgyak között
ahogy mindig megtalálja
az egyetlen megoldást
ahogy mindig meglátja
az egyetlen kiutat
a dolgok beláthatatlan labirintusából

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


négy szorozva kettő = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 321

A Kultúrtanya programajánlója

A rádiónkat is üzemeltető Net-média Alapítvány által üzemeltetett Kultúrtanya – integrált közösségi tér programjaiból ajánlunk!

Kultúrtanya

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com