Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Wham - The edge of heaven
34
hallgató

Díszbuzogány

- 2020. november 17. 8:00 - 456 megtekintés

ESTERHÁZY-KINCSEK – Visszavenné vagyonát a pereskedő alapítványtól a főnemesi család Egyelőre a magyar államé marad az Esterházy-kincsek egy része. Erről a Fővárosi Törvényszék döntött első fokon. A pert az Ottrubay család kezében lévő Esterházy Magánalapítvány tavaly indította, hogy megszerezze Közép-Európa legnagyobb barokk főúri műkincsgyűjteményének tulajdonjogát. A hagyaték százmillió eurót ér, ezért a felperes, akit a […]

ESTERHÁZY-KINCSEK – Visszavenné vagyonát a pereskedő alapítványtól a főnemesi család

Egyelőre a magyar államé marad az Esterházy-kincsek egy része. Erről a Fővárosi Törvényszék döntött első fokon. A pert az Ottrubay család kezében lévő Esterházy Magánalapítvány tavaly indította, hogy megszerezze Közép-Európa legnagyobb barokk főúri műkincsgyűjteményének tulajdonjogát. A hagyaték százmillió eurót ér, ezért a felperes, akit a főúri család perel, fellebbezni fog.

Esterházy Miklós nádor kismartoni kastélyában 1644 februárjában fényes ünnepség zajlott: a nádor leánya, a 14 éves Esterházy Anna Julianna tartotta esküvőjét a dúsgazdag nyugat-magyarországi mágnással, Nádasdy Ferenccel. A menyegzőn és az azt követő kéthetes lakodalmon a királyi Magyarország főrendjei mellett az erdélyi fejedelemség és a varsói királyi udvar követei is részt vettekA magyarországon maradt kincsek jelentős részét a fertődi esterházy kastélyban szeretnék kiállítani. A lengyel küldöttség vezetője, Adam Kazanowski gróf káprázatos nászajándékot nyújtott át a menyasszonynak: egy ékszerekkel díszített aranyozott ezüstserleget. Korábban Bethlen Gábor is megajándékozta a családot egy nemesfémből készült, ékkövekkel csinosított díszbuzogánnyal, noha állítólag szívből utálta a vele kortárs Esterházy családfőt.

Elutasított kérelem
Az Esterházy-műkincsvita műtárgyelhelyezési perként indult, majd tulajdonjogi perként folytatódott. Kiváltó oka az volt, hogy az Iparművészeti Múzeumban (IMM) őrzött Esterházy-kincsek egy részét 2016-ban átvitték a felújítás alatt álló fertődi kastélyba. Ennek ötlete a 2013-ban idehelyezett kormányülésen fogalmazódott meg először. Az osztrák Esterházy Magánalapítvány a magyar állam, valamint a tárgyak vagyonkezelői, az Emmi (2017. június 13-ig), az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. és az IMM ellen indított pert. Ebben az államot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő képviseli. Az alapítvány tavaly óta harcol azért, hogy elismertesse tulajdonjogát az Esterházy-kincshez tartozó, közel háromszáz tételes műtárgyegyüttesre. Korábban csak a költöztetést kifogásolta.
Ausztriában a magánalapítványt is perük. A családi tanács éléről eltávolított Esterházy Antal fia, Paul-Anton Esterházy a fraknói vár tulajdonjogát szeretné megszerezni bírósági úton. Már többször nekifutott, de nem járt sikerrel. Most ismét elszántan folytatja a küzdelmet.
A budapesti Fővárosi Törvényszék szeptember 23-án hozta meg elsőfokú, nem jogerős döntését. Kimondta: az alapítvány kérelme jogtalan a magyar állammal szemben. Pákozdi Zoltán bíró szerint a felperesnek nem sikerült hitelt érdemlően bizonyítania, hogy a perben érintett műkincsek a fraknói vár szerves tartozékai, sem azt, hogy az osztrák Esterházy-hitbizomány vagyonának részét képezték volna. Magyarországi kötődésük tehát vitathatatlan.
Amikor a trianoni döntés után, 1920-ban Fraknó osztrák fennhatóság alá került, IV. Esterházy Miklós letéti szerződést kötött a kincsekre az IMM-mel, amelyet örököse, Esterházy Pál 1923-ban megújított. A megegyezés alapján az anyag közszemlére tehető, de továbbra is a család tulajdonát képezi. Az alperesek a per végső szakaszában azzal érveltek, hogy az 1930-as években az Esterházy-hitbizományt a família két részre bontotta, ezért két különböző hitbizományi leltár született, egy osztrák és egy magyar, amelynek tulajdoníthatóan a magyarországi Esterházy-kincsek már nem tekinthetők fraknóinak.
Az alperes fenntartotta: amennyiben az 1MM-ben őrzött műtárgyakat Esterházy Pál a fraknói vár tartozékának könyvelte volna el, a fegyvergyűjteményhez hasonlóan említést tesz róluk a letéti dokumentumban, amelynek hitelességét a magánalapítvány megkérdőjelezte, a Fővárosi Törvényszék viszont elfogadta.

Czigány Balázs, a magánalapítvány igazgatóhelyettese a perről ennyit mondott: céljuk az, hogy a csaknem 260 ötvöstárgyat és 65 tétel öltözetet tartalmazó gyűjteményt egyben tartsák. A kincsekről személyesen rendelkező Esterházy-leszármazott kérése az volt, hogy ezeket méltó helyen őrizzék és állítsák ki Budapesten, tegyék elérhetővé a múzeumlátogatók és a kutatók számára. Ehhez akarják tartani magukat.
A páratlan főúri kollekciónak már korábban sem nagyon találták helyét. Az IMM adattárából kiderül, a XVIII. század második felében és a XIX. század elején többször is átrendezték, leltározták. A képtár helyét például legalább négyszer, ötször változtatták 1760-1820 között. Elhelyezését Kismartonban sem tartották megfelelőnek, ezért az osztrák fővárosban, a Kaunitz hercegtől vásárolt Mariahilfer utcai palota kerti termeiben helyezték el. Míg a képtár viszonylag egyszerűen, vétel útján 1871-ben állami tulajdonba került, a kincstár történetében válságos időszak következett.
Múzeumi mentőakció
Jellegét nézve is több csoportba osztható az örökség. Míg a Pottendorfon, Kismartonban, Fertődön és a bécsi palotákban őrzött anyag elsősorban iparművészeti értéket képvisel, a fraknói emléktárgyakból áll. Profilja a családi gyűjtemények egyesítésekor alakult ki. A fegyvereken és a család történetét dokumentáló arcképeken, relikviákon kívül itt helyezték el a kincstárat.

Ennek a gyűjteményrésznek a történetében csak 1919-ben történt változás. A Tanácsköztársaság rendelkezései következtében beszállították az IMM-be. A proletárdiktatúra bukása után a kormány megsemmisítette a műtárgyak szocializálásáról szóló törvényt, és elrendelte az értékek visszajuttatását régi tulajdonosaikhoz. Végh Gyulának, az IMM akkori igazgatójának csak hosszas huzavona után sikerült kieszközölnie az Esterházyaknál, hogy a kincstár anyagát letétképpen engedjék át a múzeumnak.
A műkincsgyűjteményt 1944-ig őrizte az IMM. Ekkor Esterházy Pál a kincsanyagot visszakövetelte a múzeumtól, majd a család Tárnok utcai palotájába szállíttatta. Ám Buda 1944-1945-ös ostromakor az épületet bombatalálat érte, és romba dőlt. Sokáig úgy tűnt, a felbecsülhetetlen értékű kincs odaveszett. Csak Esterházy Pál 1949-es bejelentéséből derült ki, hogy a tárgyak a tönkrement palota pincéjében vannak. A múzeum mentőakciójának eredményeként az erősen megrongálódott kincsesbánya előkerült a romtemetőből, és 1952 óta folyamatosan ad munkát a hazai restaurátoroknak.
Szilágyi András művészettörténész kutatásai során arra jutott, hogy a magyarországi kollekció műtárgyainak jelentős része diplomáciai ajándékként került valamelyik magyar főúri család tulajdonába, majd az Esterházyakhoz. A kollekció páratlan, nincs hozzá hasonló a történelmi Magyarországon. Csak adatok vannak arról, milyen mesés gazdagságú lehetett a többi, például a Nádasdy családé.

Az Esterházy-kincs sorsát érintő másik per a 2002-ben kirobbant családi viszályra vezethető vissza. A vita a több mint 1,1 milliárd euróra becsült vagyon körül bontakozott ki a 13. Esterházy herceg, Antal és az Esterházy-alapítvá-nyok igazgatója, Stefan Ottrubay között. A herceg azt nehezményezte, hogy kitették az alapítványokból, ezért nem vehet részt ezek tanácsában, és a juttatásait sem kapja meg.
Szövevényes kapcsolatok
Az Esterházy család vagyonát Melinda, a 12. Esterházy herceg özvegye és kizárólagos örököse 1996-ban három alapítványba vitte be. A család tagjai az alapítványokból kaptak juttatást. Az első öt év után a nyolcvanéves asszony úgy határozott, a kevésbé költséges irányítás céljából átszervezi az Esterházy-javak igazgatását. Ez személyi változásokkal járt. így lett a három alapítványnak Ottrubay személyében egyetlen igazgatója, amit Antal nem tudott elviselni, hiszen az Eisenstadt-alapítványt, a legnagyobbat korábban ő vezette. Ehhez tartozik a kismartoni kastély a parkkal, húszezer hektárnyi szőlő, erdő és szántó.
A Svájcban született Stefan Ottrubay ekkortól irányítja a Burgenland egyharmadát kitevő Esterházy-birtokot. Előkelő iskoláit befejezve a pénzügyi világban dolgozott, így tapasztalatokkal érkezett a vállalkozásba. Melinda a legvagyonosabb Esterházy, Pál herceg felesége volt, aki elhódította őt a magyar Operaház balettszínpadáról. A háborút követően a herceget koholt vádak alapján elítélték és bebörtönözték a Mindszenty-perben. Feleségével 1956-ban hagyta el Magyarországot, Zürichben telepedtek le. Nem nyugodhattak, a bécsi kormány több ezer hektár birtok eladására kényszerítette őket.
Pál 1989-ben hunyt el, 15 milliárd schilling értékűre – 1,3 milliárd euróra – becsült vagyonát Melinda örökölte. Mai népszerűségét a hercegné azzal alapozta meg, hogy nem adta el a földjeit, hanem azok egyben tartása mellett döntött, és kezdettől fogva a történelmi, kulturális emlékek megőrzésén fáradozott. A vagyonhoz 21 kastély, 60 gazdaság, 414 falu, 350 ezer hektárnyi erdőterület tartozik, nem beszélve a Fertő tó jelentős részéről.
A hercegné külön érdeme, hogy olyan megállapodást kötött az érintett tartományi kormánnyal, amely szerint a várak és kastélyok Esterházy-tulajdonban maradtak, de jelképes díj ellenében ezeket a tartomány bérli kulturális célokra. Az Esterházy Betriebe gazdasági társulás, amelynek élére Stefan került, 2001-ben alakult meg. Az alapítványi vállalkozás turisztikailag is jelentős. A kismartoni (eisenstadti) Esterházy-kastély, Fraknó vára (Forchtenstein), a la-kompaki kastély (Lackenbach), a lánzséri várrom (Landsee), valamint a szentmargitbányai (St. Margarethen) kőfejtő évente több mint hatszázezer látogatót fogad. Borászatuk is feljövőben van. Az 1994-ben elsőként létesített Esterházy Magánalapítvány központja a fraknói vár, de hozzátartozik a környező vidék, a Fertő tó déli része is, összesen 19 ezer hektárnyi terület.
Pál herceg állítólag éppen azért hagyta feleségére mindenét, hogy a család ne hordja szét a kincseket. Halálát követően a családfői cím a legidősebb Esterházyhoz, Antalhoz jutott, de Melinda szándékának megfelelően ehhez nem társult az örökség. Az asszony eladta egyik bécsi palotáját, ebből a pénzből igyekezett csillapítani az Esterházyak étvágyát. Az apanázs fogalma akkor jutott eszébe megoldásként, amikor az unokaöcs, Stefan színre lépett. A rokonok havi juttatást kaptak, szerintük megalázó összegben, az alapítványnak alárendelt, mozdíthatatlan vagyon pedig közel ötven vállalatba osztódott úgy, hogy az unokaöcs lett az egyetlen, aki képes volt átlátni a szövevényes anyagi birodalmat. Idővel Melinda és Stefan kapcsolata is megromlott. Az Esterházyak szerint ennek oka az volt, hogy Stefan minden hatalmat magához ragadott.

Paul-Anton határozott álláspontja az, hogy a főnemesi családot a polgári Ottrubay-szárny kizárta saját vagyonából. Az Esterházy Magánalapítvánnyal ellentétben ő békében él a magyar állammal, de mint családfő – a törvény adta lehetőségeken belül – mindent meg fog tenni, hogy az örökséget visszaszerezze. Többször pereskedett már az alapítvánnyal, vagyis az Ottrubay famíliával, sikertelenül. A magyarországi ügy esetében a felperesek tehát nem az Esterházyak, nekik nem sok közük maradt a nevüket viselő alapítványhoz.
Az Esterházy-gyűjteményt 32 milliárd forintra becsülik. A Fertődre került kincsek biztosítási értéke tízmilliárd forint.

(megjelent: Magyar Nemzet, 2020.11.14.)

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

*


hét - = 3

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Reklám

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: - Ferenczi István népzenei műsora
  A Népzenei kavalkád c. műsor nem egy konkrét nép zenéjével foglalkozik, hanem általában a népzenével és vonulataival. A műsor első felében népi hangszereket mutat be a műsorvezető, nemcsak történetükről, hanem azok hangját is meghallgathatjuk az adásban.
  A műsor második részében néhai adatközlőket, énekeseket, hangszereseket, illetve zenekarokat mutat be Ferenczi IStván,. majd más népek zenéjét hallgathatjuk a műsorban.
  A műsor utolsó részében ma élő adatközlőket, hangszereseket, énekeseket, és zenekarokat ismerhetünk meg, valamint olyan együtteseket, énekeseket, zenekarokat, akik ma művelik a népzenét és egy kicsit hozzá nyúltak, illetve beleraktak más műfalyokat, pl. jazz, és a könnyűzene.
 • 9:00: - Szabolccsal
  A Sztárportré egy több éve működő rádióműsor sorozat, ahol hétről-hétre közismert emberek nyilatkoznak, mindig egy-egy újabb, gyakran a személyükhöz igen közel álló témában. A Sztárportré optimista műsor, törekszik mindenről valódi képet festeni. Az adások szereplői olyan közismert emberek, akiket a legtöbb magyar ember a sajtóból jól ismer, és szívesen hallgat. Könnyű téma, nehéz kérdések, alapos válaszok.

  Bővebb információ: www.sztarportre.hu
 • 10:00: Tízórai - Godó Gyurival
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 14:00: Bélyegalbum - A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének műsora - műsorvezető: Turcsányi Éva
 • 15:00: 4 ütem - autós magazin
 • 16:00: -
  • A hét prózája - Zsoldos Árpád - Irodalmi rádió műsora)
  • Take away - a BBC. Angol nyelvleckéje
  • QTC - Zentai Tibor rádióamatőr műsora (Szerkesztő: Rózsa Dezső)
  HA2MN - Tibi a Hobbyrádiónak

  Hívójelem HA2MN, nevem Zentai Tibor. A név nem hiszem, hogy sokat mondana bárkinek, ugyanis a hívójelem alapján ismernek világszerte. Amatőr rádiós vagyok, az első rádió-összeköttetésemet saját építésű rövidhullámú adóval már több mint 44 évvel ezelőtt "kínlódtam össze". Azóta a rádióhullámok segítségével bejártam a világ szinte minden szegletét, s ahova eddig nem jutottam, igyekszem eljutni.

  Első szakmám szerint erősáramú üzemmérnök vagyok, s hogy elektromos területet választottam szakmámnak, köszönhető a rádióamatőrködés iránti gyermekkori érdeklődésemnek. Később külkereskedelmi végzettséget is szereztem, s valahol ebben is ott van a rádiós hobbi hatása - ugyanis a nemzetközi rádióamatőr forgalomban az angol nyelv használata kényszerűség. Én pedig tanultam a nyelvet szorgalmasan.

  A Hajdú QTC a rádióamatőrök havi hangos híradója, amelyet a rádióamatőr hullámsávokban sugároznak. A QTC nemzetközi rádiótávírász rövidítés, jelentése "közlemények vannak"

  Rózsa Dezső, HG0EK a Hajdú QTC főszerkesztője a 2000-es évek közepén keresett meg, hogy legyek QTC készítőinek munkatársa önálló anyagokkal, sorozatokkal. Ez idő óta minden hónapban jelentkezem jegyzetekkel és sorozatokkal, amelyeket magam írok és a hangfelvételt, a hanganyag szerkesztését is - mintegy botcsinálta hangmérnökként - magam végzem. Dezső tőlem adás-kész hangfelvételt kap, természetesen e-mailben.

  A rádióamatőr hobbi hazánkban éppen nem a legfényesebb éveit éli ama tekintetben, hogy az engedélyes rádióamatőrök száma évről, évre csökken, mialatt Európában, Amerikában, Ázsiában és Óceániában az e hobbit művelők száma szépen emelkedik.

  A hobbi kezdete nehéz, hiszen sokat kell tanulni és kitartás kell ahhoz, hogy valaki sikeres rádióamatőr vizsgát tegyen és hívójelet szerezhessen, azaz rádióamatőr engedélyt kapjon.

  Érzékelve a hobbi hazai gondjait elhatároztam, hogy "emberi nyelven" írok egy mesét arról, hogy mi a rádióamatőr, mit csinál a rádióamatőr, s nagyjából mit kell megtanulnia ahhoz, hogy az éter hullámain létrehozhassa első rádió-összeköttetését a világgal. Azért gondoltam "emberi nyelvre", mert ha két rádióamatőr magyarul beszélget egymással, kódokkal, rövidítésekkel, szakszavakkal, hívójelekkel dobálózik, s nincs a hobbin kívülálló ember aki azt megértené.

  Ugyanis mi rádióamatőrök - többek között - a Titanic hivatásos rádióstisztjeinek civil és amatőr leszármazottai és örökösei vagyunk.

  Annyit még meg kell jegyezni, hogy a hangzóanyag minősége korlátozott, hiszen a rádióamatőrök a lehető legkisebb sávszélességre törekednek éterbeli munkájuk során. A hi-fi hangminőség nem ránk jellemző, ellenben a zajos viszonyok közötti legjobb érthetőség elérésére való törekvés igen.

  73 - vagyis magyarul minden jót kívánok a hallgatóknak!

  Tibi, HA2MN
 • 17:00: Live Hungary - a legnagyobb hazai előadók koncertjei
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: - Ferenczi István népzenei műsora
  A Népzenei kavalkád c. műsor nem egy konkrét nép zenéjével foglalkozik, hanem általában a népzenével és vonulataival. A műsor első felében népi hangszereket mutat be a műsorvezető, nemcsak történetükről, hanem azok hangját is meghallgathatjuk az adásban.
  A műsor második részében néhai adatközlőket, énekeseket, hangszereseket, illetve zenekarokat mutat be Ferenczi IStván,. majd más népek zenéjét hallgathatjuk a műsorban.
  A műsor utolsó részében ma élő adatközlőket, hangszereseket, énekeseket, és zenekarokat ismerhetünk meg, valamint olyan együtteseket, énekeseket, zenekarokat, akik ma művelik a népzenét és egy kicsit hozzá nyúltak, illetve beleraktak más műfalyokat, pl. jazz, és a könnyűzene.
 • 21:00: - Szabolccsal
  A Sztárportré egy több éve működő rádióműsor sorozat, ahol hétről-hétre közismert emberek nyilatkoznak, mindig egy-egy újabb, gyakran a személyükhöz igen közel álló témában. A Sztárportré optimista műsor, törekszik mindenről valódi képet festeni. Az adások szereplői olyan közismert emberek, akiket a legtöbb magyar ember a sajtóból jól ismer, és szívesen hallgat. Könnyű téma, nehéz kérdések, alapos válaszok.

  Bővebb információ: www.sztarportre.hu
 • 22:00: Egészségedre - Turcsányi Sipos Éva műsora

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2022. június 27. hétfő, László napja van.
Ma van a(z) Cukorbetegek világnapja, Szt. László napja, Határörség napja.
Az év 26. hete és 178. napja.
Holnap Levente, Irén napja lesz.

1638. Désen I. Rákóczi György elnökletével több napos vallási vita kezdődik. Az 1579-es hitvallás szerint határozza meg az unitárius hittételeket.


1697. A sátoraljaújhelyi (Zemplén megye) vásáron kuruc szegénylegények megtámadják a sokadalmat vámoló császári katonaságot.


Petőfi Sándor: Arany Lacinak

Laci te,
hallod-e?
Jer ide,
jer, ha mondom,
rontom-bontom,
ülj meg itten az ölemben,
de ne moccanj, mert különben
meg talállak csípni,
így ni!
Ugye fáj?
Hát ne kiabálj.
Szájadat betedd,
s nyisd ki füledet,
nyisd ki ezt a kis kaput;
majd meglátod, hogy mi fut
rajta át fejedbe...
Egy kis tarka lepke.
Tarka lepke, kis mese,
szállj be Laci fejibe..."

BKK Információk

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


hét szorozva három = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 311
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com