Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Media1 - Szalay Dániel műsora
30
hallgató

Innovatív adóhivatal: mobilapplikáció készül az Online Számlázó programhoz

- 2020. május 5. 10:00 - 417 megtekintés

Az online számlaadat-szolgáltatás 2018. július 1-jei bevezetésével egy, a magyar gazdaság (különös tekintettel a kkv szektor) szereplőinek körére még kevéssé jellemző és ritkán alkalmazott digitalizációs folyamat indult el. Az adatszolgáltatásra biztosított elektronikus felület létrehozása ezzel egyidejűleg a NAV digitális modernizációjának egyik fontos lépése, mely megalapozta a következő évek egymásra épülő fejlesztéseit is az adóhatóság berkein […]

Az online számlaadat-szolgáltatás 2018. július 1-jei bevezetésével egy, a magyar gazdaság (különös tekintettel a kkv szektor) szereplőinek körére még kevéssé jellemző és ritkán alkalmazott digitalizációs folyamat indult el. Az adatszolgáltatásra biztosított elektronikus felület létrehozása ezzel egyidejűleg a NAV digitális modernizációjának egyik fontos lépése, mely megalapozta a következő évek egymásra épülő fejlesztéseit is az adóhatóság berkein belül. Az adatszolgáltatási kötelezettség a NAV nem titkolt szándéka szerint elősegíti a nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott (ún. kézi) számlázást alkalmazó vállalkozások áttérését a számlázási funkcióval rendelkező programok használatára, hiszen egy megfelelően működő számlázé) program használatával a számlaadat-szolgáltatás – ellentétben a kézi számla kibocsátással – az adóalanyoknak plusz adminisztrációs terhet a számla kiállítását követően nem jelent. A NAV az adatszolgáltatás 2018-as bevezetése óta – alternatívát kínálva a számlázó szoftver vásárlásra, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének megkönnyítése érdekében – ingyenesen használható számlázó programot (Online Számlázó program) biztosít a felhasználók részére, mely az online számlaadat-szolgáltatást automatikusan teljesíti. Az Online Számlázé) program az adatszolgáltatásra létesített Online Számla rendszerbe történő regisztrációt követően, a rendszerből közvetlenül, külön telepítés nélkül érhető el.
Az Online Számlázó program 2018. júliusi megjelenése óta a fejlesztések eredményeként több olyan funkcióval bővült, melyek túlmutatnak a program használatával történő, áfatörvénynek megfelelő számla kiállításán és a jogszabályban előírt online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség teljesítésnél. Ilyen például a partner- és terméklista rögzíthAdóvilág navetősége, sablonok illetve félbehagyott piszkozatok mentésének lehetősége, számlakibocsátói oldalon az elektronikus számlák automatikus megőrzése és archiválása a megőrzési kötelezettség időtartama alatt, igény szerint a kiállított számlák adatainak excel fájlba exportálása, vagy a díjbekérő kiállítási lehetőség. Ezek kényelmi funkciókként lettek beépítve, a fejlesztések célja a NAV által üzemeltetett számlázé) program használatának egyszerűbbé, praktikusabbá tétele, felhasználói élményének javítása.
A legújabb és talán a legjelentősebb Online Számlázé) programhoz kapcsolódó innovatív fejlesztés az iOS és Android mobil operációs rendszerek által egyaránt támogatott Online Számlázé) mobilapplikáció, mely a felhasználók számára várhatóan 2020 május második felétől lesz elérhető – az Online Számlázó programmal megegyezően teljesen ingyenesen. Az alkalmazás alapvetően az Online Számlázó program mobil változata, kiegészítve az Online Számla rendszer néhány funkciójával. Az applikáció tehát alapvetően számlázásra készült mobil alkalmazás, mely funkcionalitásában szinte teljes egészében lefedi az Online Számlázó program webes felületen használható és elérhető funkcióit. Kivételt képez ez alól a díjbekérő kiállításának és pár kényelmi funkció (sablon, piszkozat) használatának lehetősége, melyekre jelenleg az Online Számlázé) program webes felületén van lehetőség. Elérhetőek lesznek azonban a mobilapplikáción keresztül is az Online Számla rendszer bizonyos funkciói, mint például a kimenő és bejövő számlák lekérdezhetősége, a NAV-hoz beküldött adatszolgáltatások állapotának ellenőrizhetősége, illetve megtekinthetőek a használati statisztikák.
A mobilapplikáción keresztül tehát a felhasználónak lehetősége van számla, előlegszámla kiállítása mellett már kiállított számla módosítására, érvénytelenítésére is -olyan, ún. „rendszeren kívüli” számlához kapcsolódóan is, melyet nem az Online Számlázé) programból állítottak ki. Az applikáció a számlázó programmal egyezően automatikusan teljesíti a számlaadat-szolgáltatást, alkalmas forinttól eltérő) pénznemben rögzített ellenérték számlázására, továbbá partner- illetve terméklista rögzítésére is.
A mobil alkalmazással olyan számla is kiállítható, amiről nem kell adatszolgáltatást teljesíteni (pl. kiállítható az applikációval Közösségen belüli adómentes termékértékesítésről, termékexportról, vagy nem adóalany részére címzett számla is). A mobilalkalmazást adófizetésre főszabály szerint nem kötelezett, például alanyi adómentes adóalany, vagy kizárólag tevékenysége közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes ügyletet teljesítő adóalany is használni tudja teljesített ügyletei bizonylatolására. Az applikáció alkalmas továbbá az áfatörvény területi hatályán kívül eső ügyletek (pl. harmadik országban teljesített szolgáltatás), fordított adózás alá eső ügyletek, valamint a felhasználó igénye szerint az áfatörvény tárgyi hatályán kívül eső (pl. közhatalmi tevékenységnek minősülő) ügyletek bizonylatolására, és amennyiben az szükséges, a különös szabályok alá eső mezőgazdasági tevékenységről való számlakiállításra is. Az applikációval – a webes felület működésével azonosan – jelenleg még nem lehet használt ingóságokra, műalkotásokra, gyűjteménydarabokra és régiségekre, továbbá utazásszervezési szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok szerint adózó ügyletekről számlát kiállítani.
A számlázé) programban rögzített számlaadatok nem az alkalmazáshoz használt számítástechnikai eszközön (vagyis nem a felhasználó okostelefonján), hanem felhőben (szerveren) kerülnek tárolásra, így a mobilapplikáció off-line módban, internet hozzáférés nélkül nem használható.
A mobilalkalmazás tehát a webes program mobil kliense, aminek használatát szükségképpen meg kell, hogy’ előzze egy webes felületen történő regisztráció az Online Számla rendszerbe, majd ezt követően a webes felületen az Online Számlázó program használatba vétele. Vagyis az app használatát megelőzően a webes felületen el kell fogadni a számlázé) program általános szerződési feltételeit, el kell végezni az alapvető beállításokat (mint például a technikai felhasználó létrehozása, legalább egy nyitott állapotú számlatömb létrehozása, stb.). Ezután lesz lehetőség a mobilalkalmazás és az Online Számlázó program webes felületének összekapcsolására, melyet minden esetben a webes felületről kell majd kezdeni. A mobilalkalmazás használatának megkezdéséhez a felhasználónak egy mázt le kell töltenie okostelefonjára a megfelelt) áruházból az Online Számlázó mobilapplikációt, másrészt be kell lépnie az Online Számlázé) programba a webes felületen, ahol a főmenü „Beállítások” menüpontjának „Mobil alkalmazás párosítása” sorára kattintva nyílik lehetősége egy QR kód generálására. Ezt a QR kódot kell azzal az okostelefonnal beolvastatni, melyre az appot a felhasználó előzetesen letöltötte, majd meg kell adnia az Online Számla rendszerhez használt jelszavát, mellyel véglegesíthető a mobil készülék adott adózói regisztráció/felhasználó kombinációjának webes felületéhez történő) párosítása. A generált QR kód 30 percig érvényes.
Egy okostelefonon az applikáció piacra kerülésekor egy konkrét felhasználó egy konkrét cég számlázé) programjához tud egyidejűleg kapcsolódni. A mobilalkalmazás természetesen lehetőséget biztosít a több céghez érvényes jogosultsággal rendelkező felhasználó számára minden céggel való összekapcsolásra is, azonban ilyen esetben mindig új (web-app) párosítást kell indítania a felhasználónak. Ez az app indulásakor a webes felületen egyszerűen, minden céghez történő) kapcsolódáskor egy-egy QR kód igényléssel elvégezhető, a művelet pár másodpercig tart. Az applikáció megjelenését követően, a korai frissítésekkel pedig hamarosan elérhetővé válik majd a cégválasztó funkció, mellyel a cégek közötti váltások végrehajtásához a manuális párosítások elvégzésére már nem lesz szükség.
A mobilalkalmazás jogosultságokat tekintve is megegyezik az Online Számlázó program webes felületén már rögzített beállításokkal, vagyis egy, a webes felületen bizonyos jogosultságokkal már rendelkező felhasználó (legyen akár elsődleges akár másodlagos felhasználó) azokat a műveleteket tudja elvégezni az appban is, amelyekre a webes felületen is jogosult. Külön említést érdemel az elsődleges felhasználó technikai érvénytelenítés jóváhagyására vonatkozó lehetősége, melyet az appon keresztül is abszolválni tud.
Az alkalmazás praktikus elemeként lehetőséget biztosít a felhasználónak arra, hogy felhasználói profilján saját számlázási adatairól (az adóalany neve, székhelye, magyar adószáma, más tagállami adószáma, vevői típusa, bankszámlaszáma, stb.) úgynevezett e-névjegyet generáljon. Az app ennek eredményeként a saját számlázási adatokat összegzetten tartalmazó QR kódot hoz létre, amit elegendő egy fénykép formájában tárolni a saját mobiltelefonon. Ezt követően, a felhasználó részére történő minden jövőbeni mobilappos számlakiállítás során elegendő lesz az eladó partner részére ezt a fénykép formátumban lementett QR kódot bemutatni, és az eladó készüléke a kód alapján azonnal betölti a felhasználó rögzített számlázási adatait.
A mobilapplikációval kiállított számla az appon és a webes felületen is bármikor visszakereshető és pdf formátumban megnyitható, de a számlakibocsátó készüléke által ismert és támogatott csatornákon keresztül akár haladéktalanul, helyben is továbbítható a vevő partner részére. Vagy is az appot használó számlakibocsátó a számla kiállítását követően azonnal elküldheti kiállított számláját például Airdrodon keresztül, MMS üzenetben, e-mailben, Viber üzenetben, Facebook messengeren keresztül, vagy bármely, a mobil készüléke által ismert és támogatott platformon. Ha az adóalany így továbbítja a számlát, akkor annak az applikációval történő létrehozása során a számla megjelenési formájaként az elektronikus számlát kell kiválasztania. A program az ilyen számlát fokozott biztonságú aláírással látja el, és a számlakiállító részére biztosított a bizonylat archiválása is. A számla megjelenési formáját tekintve az applikáció alkalmazásával papír alapú számla is kiállítható, melynek feltétele, hogy az appot használó mobilkészülék össze legyen kapcsolva egy nyomtatóval.
A mobilalkalmazás használatba vételének infrastrukturális minimum követelménye egy iOS 11-es vagy Android 7.0-ás okostelefon. Az applikáció a két operációs rendszer saját alkalmazás boltjaiból tölthető le – iOS esetén az Apple App Store áruházból, míg androidos készülékek esetében a Google Play áruházból. Az applikáció táblagépeket egyelőre nem támogat, azonban okostelefon képernyőképpel táblagépeken is fut.
A kiállított számlákról kötelezően küldendő számlaadat-szolgáltatás szabályai a jelenleg ismert törvényi előírás szerint 2020. július 1-jével módosulnak. Az áthárított általános forgalmi adóra vonatkozó 100 ezer forintos értékhatár megszűnésével az adatszolgáltatási kötelezettség alá eső számlák és ebből következően az adatot szolgáltató áfaalanyok köre is kibővül. Ez azt jelenti, hogy ezt követően olyan adóalanyok is küldenek majd be számlaadatokat a NAV-hoz, akik ezt korábban még nem tették. Az Online Számlázó programhoz tartozó mobil alkalmazás fejlesztésével a NAV – többek között -segítséget kíván nyújtani ezen változásoknak való megfelelés gördülékenyebbé egyszerűbbé tételében azoknak az adóalanyoknak is, akik ez idáig még nem küldtek be számlaadatokat, és/vagy nem használtak számlázó programot. Az applikációból történő mobil számlakiállítással megvalósuló korszerűsítés megkönnyíti és egyszerűsíti a helyhez kötött szolgáltatást több helyszínen nyújtó vállalkozók, a nyújtott szolgáltatás jellegéből adódóan folyamatosan úton/mozgásban lévő vállalkozók, a diverzifikált ügyfélkörrel rendelkező ügynöki szolgáltatást végző vállalkozók és természetesen célzottan minden fiatal vállalkozó számlázási, számlakiállítási (és számlakibocsátási) tevékenységét. Az adóhivatal várakozásai szerint az új platform megjelenésének további pozitív hatása, hogy a számlázással és online adatszolgáltatással kapcsolatban naprakész információkra igényt tartó cégvezető az online számlaadat szolgáltatások állapotát, valamint a kimenő/bejövő számlák lekérdezését bármikor, a mobiltelefonján pár gombnyomással megtekintheti. Mindezeken felül a NAV a modernizáció és a környezettudatosság megkérdőjelezhetetlen fontosságát is szem előtt tartva a mobilapplikáció fejlesztőével és a felhasználók részére történő ingyenes rendelkezésre bocsátásával az elektronikus számlázás elterjedésének elősegítését is célul tűzte ki.
Nagy Zsuzsa

(megjelent: Adóvilág, 2020. 05.)

 

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

*


+ kettő = 11

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Reklám

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 1:00: Katapult DJ - Lipóczi Csaba és Bozóki andor mix-műsora
 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: Konyha főnök ajánlata - gasztronómiai magazin
 • 9:00: - a Media1 portál podcast műsora (műsorvezető: Szalay Dániel)
  A műsorban elsősorban interjúk hallhatók a tévék, a rádiók, az online média, a nyomtatott sajtó világával kapcsolatban. A műsornak rendszeresen vendégei újságírók, médiavezetők, és egyéb ismert hazai és külföldi szakemberek.
 • 10:00: - kultúra, közélet, minden héten új téma körüljárása
  A D-ER Stúdió - az ER Press Kft. műsorkészítő műhelye - több mint egy évtizede készíti közszolgálati műsorait, amelyeknek célja megfelelni egy minél szélesebb hallgatói kör érdeklődésének. A műsorpaletta a felmerülő igényeknek megfelelően nagyon színes, sokrétű és állandóan bővülő képet mutat. A műsorokat több tucat helyi és regionális rádió egyedi szerződések alapján sugározza, amelyeket a D-ER Stúdió térítésmentesen bocsát rendelkezésükre. Az összeállítások nem egy-egy adott rádió stílusához igazodnak, hanem egyedi formával és arculattal rendelkeznek, amelyek egységesen jellemzik a D-ER Stúdió munkáját. Partnereink bár kereskedelmi adók, számukra a D-ER Stúdió közszolgálati műsorokat állít elő. A műsorok magas színvonalon megszerkesztett egységből állnak, amelyek időtartama alkalmanként 30 perc, ebben általában 3-4 riport kap helyet; a szöveg-zene arány 60-40 % a riportok javára. A műsorok általában nem önmagukban szerepelnek, hanem egy-egy sorozat egységeiként. Összeállításainkat többségében helyi/regionális rádiók sugározzák, lefedve szinte az egész országot. Az adásidőpontok ugyan eltérőek, de a partnerrádiók sugárzási körzetei az ország lakosságának 93%-át érik el. A rádiós partnerek visszajelzése alapján (amelyek részben a Szonda Ipsos, részben a Medián közvélemény kutatók adataira alapulnak) a jelenleg biztosnak tekinthető hallgatói létszám 1,2-1,6 millió fő; a kor, nem és iskolai végzettség szerinti megoszlás vegyes.

  D-ER Stúdió - A regionális és helyi rádiók közszolgálati műsorainak készítője: a Magyar Public Relations Szövetség CSR Média 2008. pályázat Rádió szerkesztőség kategóriájának nyertese


  Sorozatainkból


  Biztonsági öv - Baleset-megelőzési magazin
  A műsor célja, hogy előremozdítsa a balesetmentes közlekedést, hogy olyan morált, viselkedést alakítson ki, erősítsen meg, mely a biztonságosabbá teszi a közlekedést. Műsorunk nem csak az autóvezetőknek szól, hanem mindenkinek, aki részese a közlekedésnek. Az aktuális témák mellet színes összeállítások is helyet kapnak a Biztonsági övben, mint például a közlekedési tárgyak gyűjteményei.

  Civil élet - civil partnerség - Példát mutatunk

  Egészségtükör

  A műsor célja az egészségmegőrzés, a betegségek megelőzése a prevenció fontosságának köztudatba emelése. A magyar lakosság nagyon rossz egészségi állapota, a jelenleg zajló egészségügyi intézményrendszer átalakítása, az emberekben lévő bizonytalanság indította el a műsor gondolatát, hogy a helyes táplálkozástól a krónikus betegségeken át a védőoltásokig teljes és aktuális képet adjunk az egészségügyről, egészségünk védelméről, nem hallgatva el a ránk leselkedő kórokat sem. Műsorainkban az adott témákat mindig több irányból járjuk körbe, betegeket, orvosokat, szakértőket megszólaltatva, nem feledkezve el a lelki egészség fontosságáról sem. A prevenciót - az elsődleges megelőzést éppen úgy, mint a szűrővizsgálatokat - nagyon fontosnak tartjuk, így műsorainkban ez kiemelt szerepet kap.

  Életutak - Álmok, életképek: történetek életekről, hivatásokról

  A műsor célja, olyan életpályák bemutatása, melyek példaértékűek. Beszélgetés művészek, tudósok, híres emberek életéről és munkásságáról, melyben családi történetek elevenednek meg, valamint megtudhatjuk, hogyan válik egy szakma hivatássá, sőt, életcéllá.

  Hagyományaink, értékeink Európában: ahol az érték a mérték...

  A sorozat célja, hogy hazánk hagyományait,elfelejtett értékeit, múltját és jelenét mutassa be jellegzetesen magyar "kincseken", hungarikumokn keresztül; bizonyítván, hogy Magyarország nemcsak tájairól, ételeiről, hanem porcelánjáról, kristályáról, csipkéjéről, hímzéseiről és a kézműves ipar egyéb termékeiről is ismert külhonban.

  Kontroll - A Társadalmi Unió Fogyasztóvédelmi magazin műsora

  A sorozat célja a Társadalmi Unió fogyasztóvédelem terén kifejtett tevékenységének népszerűsítése olyan módon, hogy a társadalom különböző rétegei számára fontos és elengedhetetlen fogyasztóvédelmet szolgáló információk, tudnivalók megismertetése. A műsortól elvárható, hogy a hétköznapi élet során praktikusan felhasználható támogatást nyújtson, ellássa a hallgatót jogi és törvényi ismeretekkel ezen a területen, kézzel fogható tanácsokat, praktikákat és a mindennapokban használhat cselevési terveket mutasson, felhívja a figyelmet azokra az elvárható és elvárandó viselkedési és ügyfélközpontú magatartásra, mely a tudatos fogyasztóvá válás egyik elengedhetetlen feltétele. Erősítse a hallgatóban azt a mentalitást, hogy nem csak lehetősége van érvényesíteni jogait elvárásait hanem a meglévő jogszabályok szinte minden területen biztosítják számára a megfelelő bánásmódot és eljárásrendet

  Környezetháztartás - Mindennapi környezetvédelem

  - Környezetbarátság: Elvek, célok, praktikák - környezetünk
  védelmében - Környezetbarátság - ne csak szóban védjük!
  - Otthonunk… …a hely ahol és ahogyan élünk
  - KisKertÉsz Hasznos tanácsok kiskerttulajdonosoknak és gazdálkodóknak


  Lapozgató - érték az irodalomban

  Sorozatunkban olyan szerzőkkel beszélgetünk műveikről, munkájukról, akik méltatlanul keveset szerepelnek a magyar médiumokban. A mai magyar írók mellett, külföldi szerzők és a magyar irodalom már nem élő jeles személyiségeinek alkotásaival is megismertetjük a hallgatókat.

  Mindentudás Egyeteme - Válogatás A híres ismeretterjesztő sorozat legsikeresebb előadásaiból készítettünk válogatást.

  Mozaik
  Titkok, érdekességek, látnivalók

  Ebben a sorozatban a kézművesség, az ipar termékeinek és eljárásainak bemutatása történik, a hétköznapi ember számára színes és sokrétű megközelítéssel. Bebarangoljuk a múzeumokat, és tárgyakhoz fűződő történeteket elevenítünk fel; a magyarság kézműves hagyományait mutatjuk be, de egy-egy gyűjtő életébe és munkájába is betekintünk.

  , érdekességek, látnivalók - Történelmi borvidékeink

  A műsor-sorozat célja: A 21 hazai borvidék bemutatása. A mesterség fejlődését, az eszközök változását, a módszerek, borászati eljárások titkait is megörökíthetjük, s példázhatjuk: a magyar bor az a termék, amely a jelenleginél nagyobb megbecsülésre, sikerre számíthat az európai piacokon.

  Nem vagy egyedül…

  -Gyógyít, tanít, támogat és másképpen is segít (Pl: Béres Alapítvány, stb.)

  SzemPont - Hasznos tudnivalók…
  - Banki praktikák
  - Közlekedőknek : Autós érdekességek, praktikumok,
  - Felvételi-Diploma-Karrier
  - Közös jövőnkért (EU- kül-és biztonságpolitikai magazin, HM. stb.)
  - Pályázatok

  - Útmutató az egészséges utazáshoz...
  A műsor azokhoz kívánunk szólni, akik utazás előtt állnak; hosszabb, rövidebb pihenést, üzleti utat terveznek külföldre. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet az utazási betegségekre és azok megelőzési, kezelési módjaira. A műsor másik célja az egészségmegőrzés, a betegségek kivédése, a prevenció fontosságának köztudatba emelése. A helyes táplálkozástól a krónikus betegségeken át a védőoltásokig teljes és aktuális képet adunk az egészségügyről, egészségünk védelméről

  - Fókuszban az innováció

  Kutatási és fejlesztési pályázatokon eredményesen indulók munkáit, a Magyarországon zajló Eu-s forrással támogatott kutatások eredményeit és felhasználhatóságainak területeit, lehetőségeit dolgozza fel a műsor. A kutatókkal, a felhasználási területek képviselőivel készült interjúk értelmezik, köznapi nyelvre lefordítja a kutatás eredményeit. A műsor célja, hogy hazánkban zajló kutatásokról, kutatókról pontos képet kapjanak a hallgatók, megismerve hazánk szellemi bázisából minél többet és minél alaposabban

  - Mezőgazdasági magazin

  Mezőgazdasági magazin, mely a mezőgazdaság aktuális kérdéseivel, információival, újdonságaival foglalkozik. A műsor támogatója a Szent István Egyetem. A minden héten jelentkező műsor egyrészt a mezőgazdaságban évszaknak és időjárásnak megfelelő cselekvésekhez ad hasznos tanácsokat, bemutatva a friss fejlesztéseket, technikai újdonságokat, könnyen adaptálható kutatási eredményeket. Bemutatja az állami és eu-s gazdasági lehetőségeket, praktikus tanácsokat ad a piaci boldoguláshoz. A fenti témákat szakértői interjúkkal dolgozzuk fel.

  - Gazdasági válságkezelésről

  A pályázati célnak megfelelően első lépésben a válság kialakulását, annak okait, a nemzetközi és a magyarországi gazdasági környezetre gyakorolt hatásait vázolnánk fel, áttekintve ezek rövid-, közép- és hosszú távú következményeit a világgazdaságra, a nemzetgazdaságokra és természetesen hazánk gazdaságára. A lehetséges részletességgel felemlítenénk a válság kezelésére hozott nemzetközi és magyarországi megoldási javaslatokat, cselekvési terveket, az azokból eddig már megvalósult akciókat, projekteket, intézkedéseket és azok várható hatásait. A válság globális, illetve nemzetgazdasági következményein túl, a hallgató szempontjából indokolt részletességgel vizsgálnánk a hétköznapi életre gyakorolt hatásait, melyek az egyszeri emberek életkörülményeiben, mentális és szociális helyzetében okozott, illetve várható változásokat tartalmazza. A gazdasági válság okozta változások negatív hatásainak mérséklésére olyan lehetőségeket, cselekvési tereket és pályákat szeretnénk bemutatni, melyek segítségével a hétköznapi emberek képesek lennének mérsékelni és irányíthatóbbá tenni a személyes életükre, környezetükre gyakorolt negatív hatásokat. Optimális esetben eredményes lehet a törekvésünk a hátrányos világgazdasági helyzet egyénekre ható megnyilvánulásainak kiküszöbölésére, vagy egy lehetséges újraépítkezés helyes irányának bemutatására, felvillantására. Megszólítandó szakértőink, ezért részint a helyzetelemzés, részint az egyénre adaptálás, részint a válságkezelés, részint a kreatív megoldások témakörében mozognak otthonosan, s osztják meg elképzeléseiket, javaslataikat a hallgatókkal.

  Térkép és Útravaló - barangoló Magyarország régióiban
  Mottónk: Világot látni Magyarországon is lehet!

  A Térkép és Útravaló hazánk régióit bemutató sorozat, mely a hazai tájakat járva megmutatja mindazt az értéket, melyet Magyarország rejt. A természeti értékek mellett bemutatjuk a kulturális kincseket is, éppen úgy, mint a gasztronómiát, a kézművességet, a kiállítóhelyeket, vagy az adott hely híres szülötteit.
 • 11:00: Pille-show - Pille "mélyinterjúkkal" tűzdelt zenés beszélgetős műsora
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 17:00: UK fever show - listavezető dalok Angliából
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás) -
 • 20:00: Konyha főnök ajánlata - gasztronómiai magazin
 • 21:00: - a Media1 portál podcast műsora (műsorvezető: Szalay Dániel)
  A műsorban elsősorban interjúk hallhatók a tévék, a rádiók, az online média, a nyomtatott sajtó világával kapcsolatban. A műsornak rendszeresen vendégei újságírók, médiavezetők, és egyéb ismert hazai és külföldi szakemberek.
 • 22:00: - kultúra, közélet, minden héten új téma körüljárása
  A D-ER Stúdió - az ER Press Kft. műsorkészítő műhelye - több mint egy évtizede készíti közszolgálati műsorait, amelyeknek célja megfelelni egy minél szélesebb hallgatói kör érdeklődésének. A műsorpaletta a felmerülő igényeknek megfelelően nagyon színes, sokrétű és állandóan bővülő képet mutat. A műsorokat több tucat helyi és regionális rádió egyedi szerződések alapján sugározza, amelyeket a D-ER Stúdió térítésmentesen bocsát rendelkezésükre. Az összeállítások nem egy-egy adott rádió stílusához igazodnak, hanem egyedi formával és arculattal rendelkeznek, amelyek egységesen jellemzik a D-ER Stúdió munkáját. Partnereink bár kereskedelmi adók, számukra a D-ER Stúdió közszolgálati műsorokat állít elő. A műsorok magas színvonalon megszerkesztett egységből állnak, amelyek időtartama alkalmanként 30 perc, ebben általában 3-4 riport kap helyet; a szöveg-zene arány 60-40 % a riportok javára. A műsorok általában nem önmagukban szerepelnek, hanem egy-egy sorozat egységeiként. Összeállításainkat többségében helyi/regionális rádiók sugározzák, lefedve szinte az egész országot. Az adásidőpontok ugyan eltérőek, de a partnerrádiók sugárzási körzetei az ország lakosságának 93%-át érik el. A rádiós partnerek visszajelzése alapján (amelyek részben a Szonda Ipsos, részben a Medián közvélemény kutatók adataira alapulnak) a jelenleg biztosnak tekinthető hallgatói létszám 1,2-1,6 millió fő; a kor, nem és iskolai végzettség szerinti megoszlás vegyes.

  D-ER Stúdió - A regionális és helyi rádiók közszolgálati műsorainak készítője: a Magyar Public Relations Szövetség CSR Média 2008. pályázat Rádió szerkesztőség kategóriájának nyertese


  Sorozatainkból


  Biztonsági öv - Baleset-megelőzési magazin
  A műsor célja, hogy előremozdítsa a balesetmentes közlekedést, hogy olyan morált, viselkedést alakítson ki, erősítsen meg, mely a biztonságosabbá teszi a közlekedést. Műsorunk nem csak az autóvezetőknek szól, hanem mindenkinek, aki részese a közlekedésnek. Az aktuális témák mellet színes összeállítások is helyet kapnak a Biztonsági övben, mint például a közlekedési tárgyak gyűjteményei.

  Civil élet - civil partnerség - Példát mutatunk

  Egészségtükör

  A műsor célja az egészségmegőrzés, a betegségek megelőzése a prevenció fontosságának köztudatba emelése. A magyar lakosság nagyon rossz egészségi állapota, a jelenleg zajló egészségügyi intézményrendszer átalakítása, az emberekben lévő bizonytalanság indította el a műsor gondolatát, hogy a helyes táplálkozástól a krónikus betegségeken át a védőoltásokig teljes és aktuális képet adjunk az egészségügyről, egészségünk védelméről, nem hallgatva el a ránk leselkedő kórokat sem. Műsorainkban az adott témákat mindig több irányból járjuk körbe, betegeket, orvosokat, szakértőket megszólaltatva, nem feledkezve el a lelki egészség fontosságáról sem. A prevenciót - az elsődleges megelőzést éppen úgy, mint a szűrővizsgálatokat - nagyon fontosnak tartjuk, így műsorainkban ez kiemelt szerepet kap.

  Életutak - Álmok, életképek: történetek életekről, hivatásokról

  A műsor célja, olyan életpályák bemutatása, melyek példaértékűek. Beszélgetés művészek, tudósok, híres emberek életéről és munkásságáról, melyben családi történetek elevenednek meg, valamint megtudhatjuk, hogyan válik egy szakma hivatássá, sőt, életcéllá.

  Hagyományaink, értékeink Európában: ahol az érték a mérték...

  A sorozat célja, hogy hazánk hagyományait,elfelejtett értékeit, múltját és jelenét mutassa be jellegzetesen magyar "kincseken", hungarikumokn keresztül; bizonyítván, hogy Magyarország nemcsak tájairól, ételeiről, hanem porcelánjáról, kristályáról, csipkéjéről, hímzéseiről és a kézműves ipar egyéb termékeiről is ismert külhonban.

  Kontroll - A Társadalmi Unió Fogyasztóvédelmi magazin műsora

  A sorozat célja a Társadalmi Unió fogyasztóvédelem terén kifejtett tevékenységének népszerűsítése olyan módon, hogy a társadalom különböző rétegei számára fontos és elengedhetetlen fogyasztóvédelmet szolgáló információk, tudnivalók megismertetése. A műsortól elvárható, hogy a hétköznapi élet során praktikusan felhasználható támogatást nyújtson, ellássa a hallgatót jogi és törvényi ismeretekkel ezen a területen, kézzel fogható tanácsokat, praktikákat és a mindennapokban használhat cselevési terveket mutasson, felhívja a figyelmet azokra az elvárható és elvárandó viselkedési és ügyfélközpontú magatartásra, mely a tudatos fogyasztóvá válás egyik elengedhetetlen feltétele. Erősítse a hallgatóban azt a mentalitást, hogy nem csak lehetősége van érvényesíteni jogait elvárásait hanem a meglévő jogszabályok szinte minden területen biztosítják számára a megfelelő bánásmódot és eljárásrendet

  Környezetháztartás - Mindennapi környezetvédelem

  - Környezetbarátság: Elvek, célok, praktikák - környezetünk
  védelmében - Környezetbarátság - ne csak szóban védjük!
  - Otthonunk… …a hely ahol és ahogyan élünk
  - KisKertÉsz Hasznos tanácsok kiskerttulajdonosoknak és gazdálkodóknak


  Lapozgató - érték az irodalomban

  Sorozatunkban olyan szerzőkkel beszélgetünk műveikről, munkájukról, akik méltatlanul keveset szerepelnek a magyar médiumokban. A mai magyar írók mellett, külföldi szerzők és a magyar irodalom már nem élő jeles személyiségeinek alkotásaival is megismertetjük a hallgatókat.

  Mindentudás Egyeteme - Válogatás A híres ismeretterjesztő sorozat legsikeresebb előadásaiból készítettünk válogatást.

  Mozaik
  Titkok, érdekességek, látnivalók

  Ebben a sorozatban a kézművesség, az ipar termékeinek és eljárásainak bemutatása történik, a hétköznapi ember számára színes és sokrétű megközelítéssel. Bebarangoljuk a múzeumokat, és tárgyakhoz fűződő történeteket elevenítünk fel; a magyarság kézműves hagyományait mutatjuk be, de egy-egy gyűjtő életébe és munkájába is betekintünk.

  , érdekességek, látnivalók - Történelmi borvidékeink

  A műsor-sorozat célja: A 21 hazai borvidék bemutatása. A mesterség fejlődését, az eszközök változását, a módszerek, borászati eljárások titkait is megörökíthetjük, s példázhatjuk: a magyar bor az a termék, amely a jelenleginél nagyobb megbecsülésre, sikerre számíthat az európai piacokon.

  Nem vagy egyedül…

  -Gyógyít, tanít, támogat és másképpen is segít (Pl: Béres Alapítvány, stb.)

  SzemPont - Hasznos tudnivalók…
  - Banki praktikák
  - Közlekedőknek : Autós érdekességek, praktikumok,
  - Felvételi-Diploma-Karrier
  - Közös jövőnkért (EU- kül-és biztonságpolitikai magazin, HM. stb.)
  - Pályázatok

  - Útmutató az egészséges utazáshoz...
  A műsor azokhoz kívánunk szólni, akik utazás előtt állnak; hosszabb, rövidebb pihenést, üzleti utat terveznek külföldre. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet az utazási betegségekre és azok megelőzési, kezelési módjaira. A műsor másik célja az egészségmegőrzés, a betegségek kivédése, a prevenció fontosságának köztudatba emelése. A helyes táplálkozástól a krónikus betegségeken át a védőoltásokig teljes és aktuális képet adunk az egészségügyről, egészségünk védelméről

  - Fókuszban az innováció

  Kutatási és fejlesztési pályázatokon eredményesen indulók munkáit, a Magyarországon zajló Eu-s forrással támogatott kutatások eredményeit és felhasználhatóságainak területeit, lehetőségeit dolgozza fel a műsor. A kutatókkal, a felhasználási területek képviselőivel készült interjúk értelmezik, köznapi nyelvre lefordítja a kutatás eredményeit. A műsor célja, hogy hazánkban zajló kutatásokról, kutatókról pontos képet kapjanak a hallgatók, megismerve hazánk szellemi bázisából minél többet és minél alaposabban

  - Mezőgazdasági magazin

  Mezőgazdasági magazin, mely a mezőgazdaság aktuális kérdéseivel, információival, újdonságaival foglalkozik. A műsor támogatója a Szent István Egyetem. A minden héten jelentkező műsor egyrészt a mezőgazdaságban évszaknak és időjárásnak megfelelő cselekvésekhez ad hasznos tanácsokat, bemutatva a friss fejlesztéseket, technikai újdonságokat, könnyen adaptálható kutatási eredményeket. Bemutatja az állami és eu-s gazdasági lehetőségeket, praktikus tanácsokat ad a piaci boldoguláshoz. A fenti témákat szakértői interjúkkal dolgozzuk fel.

  - Gazdasági válságkezelésről

  A pályázati célnak megfelelően első lépésben a válság kialakulását, annak okait, a nemzetközi és a magyarországi gazdasági környezetre gyakorolt hatásait vázolnánk fel, áttekintve ezek rövid-, közép- és hosszú távú következményeit a világgazdaságra, a nemzetgazdaságokra és természetesen hazánk gazdaságára. A lehetséges részletességgel felemlítenénk a válság kezelésére hozott nemzetközi és magyarországi megoldási javaslatokat, cselekvési terveket, az azokból eddig már megvalósult akciókat, projekteket, intézkedéseket és azok várható hatásait. A válság globális, illetve nemzetgazdasági következményein túl, a hallgató szempontjából indokolt részletességgel vizsgálnánk a hétköznapi életre gyakorolt hatásait, melyek az egyszeri emberek életkörülményeiben, mentális és szociális helyzetében okozott, illetve várható változásokat tartalmazza. A gazdasági válság okozta változások negatív hatásainak mérséklésére olyan lehetőségeket, cselekvési tereket és pályákat szeretnénk bemutatni, melyek segítségével a hétköznapi emberek képesek lennének mérsékelni és irányíthatóbbá tenni a személyes életükre, környezetükre gyakorolt negatív hatásokat. Optimális esetben eredményes lehet a törekvésünk a hátrányos világgazdasági helyzet egyénekre ható megnyilvánulásainak kiküszöbölésére, vagy egy lehetséges újraépítkezés helyes irányának bemutatására, felvillantására. Megszólítandó szakértőink, ezért részint a helyzetelemzés, részint az egyénre adaptálás, részint a válságkezelés, részint a kreatív megoldások témakörében mozognak otthonosan, s osztják meg elképzeléseiket, javaslataikat a hallgatókkal.

  Térkép és Útravaló - barangoló Magyarország régióiban
  Mottónk: Világot látni Magyarországon is lehet!

  A Térkép és Útravaló hazánk régióit bemutató sorozat, mely a hazai tájakat járva megmutatja mindazt az értéket, melyet Magyarország rejt. A természeti értékek mellett bemutatjuk a kulturális kincseket is, éppen úgy, mint a gasztronómiát, a kézművességet, a kiállítóhelyeket, vagy az adott hely híres szülötteit.
 • 23:00: Pille-show - Pille "mélyinterjúkkal" tűzdelt zenés beszélgetős műsora

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2022. június 25. szombat, Vilmos napja van.
Ma van a(z) Barlangok napja.
Az év 25. hete és 176. napja.
Holnap János, Pál napja lesz.

1311. Csák Máté annyira elbízottá lett, hogy e napon Budát, hol I. Károly király feleségével, Katalinnal időzött, hadaival háborgatta.


1741. Mária Terézia királynő koronáztatása Pozsonyban nagy ünnepéllyel és a szokott szertartástól csak annyiban különbözve tarttatott meg, hogy őfelsége az eskütérre és a királydombig nem lovagolt, hanem kocsizott, a 4 kardvágást azonban lóháton tette.


Gyóni Géza / 1884. jún. 25. - 1917. jún.25. /

Sírvers

Hazai domb lesz vagy idegen árok,
Bús sírom füve amelyen kihajt,
Kopott fejfámon elmosódó írás
Bolygó vándornak ezt hirdesse majd:

Boldog, ki itt jársz, teéretted is
Megszenvedett, ki lent nyugszik, a holt;
Véres harcok verték fel hírét,
De csak a béke katonája volt.

BKK Információk

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


négy mínusz egy = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 311
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com