Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


35
hallgató

Több mint száz fő vett részt az MVGYOSZ nemzetközi konferenciáján

- 2022. április 2. 8:26 - 330 megtekintés

Kilátással a jövő Európájára – Jógyakorlatok és kihívások a látássérült gyermekek és fiatalok oktatási inklúziójában címmel nagy érdeklődésre számot tartó, hiánypótló nemzetközi szakmai konferenciát rendezett az MVGYOSZ 2022. március 24-én a budapesti Benczúr Hotelben.

A programot plenáris előadások, inspiratív szekcióülések és kiállítás is színesítette.

A rangos szakmai esemény előadásai többek között az oktatási inklúzió aktuális kihívásait, a tankönyvadaptálás hazai és nemzetközi gyakorlatait, a látássérült tanulók köz- és felsőoktatási lehetőségeit és az önálló életre való felkészülés legfontosabb kérdéseit járták körül. Az eseményen köszöntőt mondott dr. Simon Attila István, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért felelős helyettes államtitkára és dr. Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) elnöke.

Dr. Simon Attila István helyettes államtitkár köszöntőjében kiemelte, hogy az elmúlt évtizedekben társadalmi szemléletváltás következett be a fogyatékosságügy terén, valamint komoly előrelépések történtek annak érdekében, hogy a vak és gyengénlátó gyerekek integrált módon vehessenek részt a közoktatás rendszerében. Amennyiben a látássérült tanulók lemaradnak az általános iskolában – mondta a helyettes államtitkár, akkor hátrányaik az évek folyamán hatványozódva jelentkeznek. A külföldi gyakorlatok megismerése nemcsak a fehér foltokra irányítja a figyelmet, hanem ahhoz is hozzájárul, hogy komplex módon lehessen segítséget nyújtani. Beszédében az elemi rehabilitációs szolgáltatások közelmúltban történt törvénybe iktatására, valamint a Távszem szolgáltatás sikerére is felhívta a figyelmet.

Dr. Nagy Sándor elnök köszöntő szavait azzal kezdte, hogy a szövetség mindent megtesz annak érdekében, hogy a vak és gyengénlátó tanulók ugyanolyan oktatásban részesüljenek, mint látó társaik. Ez a cél hívta létre A jövő kilátásai programot, valamint a tankönyvadaptálásra irányuló szolgáltatás bővítését is. Hosszú és többtényezős folyamat részesei vagyunk, melyben egyaránt fontos, hogy megfelelő jogszabályok támogassák az esélyegyenlőség és a tényleges inklúzió megvalósulását, valamint az is, hogy megfelelő források álljanak rendelkezésre – hangsúlyozta az MVGYOSZ elnöke. A pozitívumok között említette, hogy élő párbeszéd van a kormányzat és a szövetség között.

Németh Orsolya, az MVGYOSZ szakmai vezetője vitaindító előadásában többek között bemutatta, hogy a tényleges oktatási inklúzió megvalósulásához mi mindenre lenne szüksége egy látássérült tanulónak, valamint összegezte azokat a szolgáltatásokat, amelyek már részben vagy egészében megfelelően működnek. Ezek között említette az adaptált tananyagok biztosítását, az utazótanári rendszer és az EGYMI-k gyógypedagógusai által nyújtott szolgáltatásokat, az adaptált érettségi feladatok meglétét és a többletidő biztosítását a vizsgákon. Az előadása zárásaként feltett vitaindító kérdések (Elég önmagában a végzettség a sikeres munkaerőpiaci elhelyezkedéshez? Mit eredményez a diplomahalmozás a látássérült fiatalok életében? Mit lehet kezdeni a területi kiegyenlítetlenségekkel? stb.) a következő előadások és szekcióbeszélgetések kiemelt témái voltak.

A magyar példák után nemzetközi kitekintés következett. A vak diákok tananyagokhoz való akadálymentes hozzáférése a közép- és a felsőfokú oktatásban címmel Petr Peňáz, a cseh Masaryk Egyetem speciális szükségletű hallgatóinak támogatására létrehozott központ igazgatója tartott előadást. A prezentációból a résztvevők megismerhették a központ felépítését, főbb szolgáltatásait, kiterjedt informatikai hálózatát. A digitalizáció és az internet térnyerésének köszönhetően a tankönyv fogalma megváltozott – mondta az igazgató, s már nem elég csak az adaptált tankönyvek biztosítása, folyamatosan dolgozni kell azon, hogy a hallgatók megismerjék a legmodernebb rendszereket, alkalmazásokat és elsajátítsák azok használatát.

Dr. Nagyné Berke Mónika, az MVGYOSZ szolgáltatásvezetője interaktív előadásában áttekintette a szövetség tanulást segítő szolgáltatásait, kitért a hangos- és Braille-könyvtár fejlődésére, valamint a látássérült emberek szakképzésének történetéből is példákat hozott. Miközben a résztvevők megtekinthették a nagybetűs, Braille-, illetve hangoskönyveket, ismertette a tankönyvadaptálási folyamat meghatározó lépéseit, az adaptált tankönyvek lehetséges formátumait. A kihívások között említette a képek, szemléltető ábrák leírásainak elkészítését, valamint az adaptált tankönyvek iránt megnövekedett igények határidőre történő kiszolgálását.

A szünetet követően dr. Aáry-Tamás Lajos jogász, az oktatási jogok biztosa élőben jelentkezett be a világ legnagyobb oktatási kiállításáról Londonból. Elmondta, hogy az idei rendezvény fókuszában a tanárok és a diákok jólléte, illetve az élményszerű oktatás megteremtése áll. Érezhető a vásáron az IT megoldások kínálatának bővülése és a kétéves pandémia hatása. Örömmel osztotta meg, hogy a kiállítók között számos magyar cég is szerepelt.

Lantos Éva tiflopedagógus (Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat) előadásában azt járta körül, hogy mi mindent lehet a látássérült tanulókról megtudni egy szakértői véleményből. A konferencia résztvevői tájékoztatást kaptak a szakértői bizottság működéséről, a szakértői vizsgálat lépéseiről, megismerhették a szakértői vélemények felépítését, tematikáját, valamint a komplex állapotfelmérés eredményeit. A szakember a problémák között említette a diagnózis elfogadásának nehézségeit a szülők részéről, a befogadó oktatási intézmény kijelölésével kapcsolatos anomáliákat, a mentesítéssel összefüggő kérdéseket, valamint a tiflopedagógusok jelenlétének területi egyenlőtlenségeit.

Garai Szilvia, a Gyengénlátók Általános Iskolája, EGYMI és Kollégiuma intézményegység-vezetője előadásában az alig- és gyengénlátó tanulók oktatási inklúziójának aktuális kihívásait mutatta be. Ismertette, hogy az intézmény az elmúlt negyven évben milyen segítségnyújtási formákat dolgozott ki, beszélt a nehézségekről és a kihívásokról is. A gyengénlátás nehezen meghatározható fogalom, mivel a látás folyamata összetett – a gyengénlátás rendkívül sokféleképpen nyilvánulhat meg, a különböző látási funkciók sérülése teljesen különböző szükségleteket eredményez – hívta fel a figyelmet a szakember.

Rozsmann Éva, a Vakok Általános Iskolája, Szakiskolája, Készségfejlesztő Iskolája, Kollégiuma, EGYMI és Gyermekotthona utazótanára a látássérült tanulók érettségihez vezető útjáról tartott előadást. Az utazótanári feladatellátásról elmondta, hogy az sokszereplős, soktényezős és együttműködésen alapuló munka, melyben elengedhetetlen a kompetenciaterületek ismerete, a szaktanári kompetenciák tiszteletben tartása. Előadásában a szociális kapcsolatok, az új közösséghez való tartozás kiemelt szerepét hangsúlyozta, majd bemutatta, hogy mely területeken tudják az utazótanárok a pedagógusokat, diákokat és szülőket segíteni.

Nagyné dr. Schiffer Csilla, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának egyetemi docense Látássérült hallgatók a felsőoktatásban: trendek, nehézségek, lehetőségek címmel tartotta meg előadását. Az irányadó jogszabályok ismertetése és a felsőoktatási trendek áttekintése után a nehézségekről beszélt. Olyan témákat érintett, mint a pályaválasztás megalapozottságának hiányosságai, a lemorzsolódás, az épületen belüli akadálymentesítés nehézségei, illetve az egyetemi szintű tankönyvek adaptációjához szükséges módszertani összefoglaló hiánya. Mint mondta, sokat segítene a fogyatékossággal élő jelentkezőknek, ha lennének az egyetemi „életmódra” felkészítő tréningek. Jógyakorlatként említette az ELTE Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Irodáját (SHÜTI), amely ellátja és koordinálja az egyetemen tanuló speciális szükségletű hallgatók esélyegyenlőségét biztosító feladatokat.

Mit ér a végzettség önállóság nélkül? – a látássérült fiatalok elemi rehabilitációja címmel Mikola Gyöngyvér, a BULÁKE Szem(l)életmód Rehabilitációs Központ szakmai vezetője tartott prezentációt. Ismertette az elemi rehabilitáció rendszerét és a szolgáltatás legfontosabb moduljait, melyben többek között rehabilitációs felmérés, funkcionális látásvizsgálat, látástréning, tájékozódás és közlekedéstanítás, illetve az életvitelt segítő eszközök használatának megismertetése is szerepel. Mint mondta, minden jószándék mellett csak akkor érhető el hathatós eredmény, ha a szolgáltatásba bevont látássérült fiatal maga is akarja a rehabilitációt. Előadását olyan továbbgondolásra szánt kérdésekkel zárta, minthogy kik jutnak el az elemi rehabilitációs szolgáltatásba, mikor kezdődik az önálló élet, s mennyiben befolyásolja azt a szülői háttér, illetve, hogy a párhuzamos szolgáltatások rendszerét hogyan lehetne átdolgozni.

A plenáris előadások zárásaként Moni Imola, az MVGYOSZ gyógypedagógusa a Jövő kilátásai program céljait és eddigi eredményeit foglalta össze, valamint ismertette az Együtt a jövőnkért online kerekasztal-beszélgetések során megvitatott problémaköröket. Mint mondta egy-egy alkalmon 30-40 fő vesz részt, hogy olyan fontos témákat vitassanak meg, mint a Braille-írás szükségessége, az információhiány, az iskolai közösségi szolgálat lehetőségei, a tananyag-adaptáció kérdései, a nyelvtanulás vagy éppen a középiskolai éveket lezáró érettségi. Az MVGYOSZ munkatársa felhívta a figyelmet a projekt honlapjára, amely a hírek és az aktuális események mellett jógyakorlatok gyűjteményét és módszertani ajánlásokat is tartalmaz.

A résztvevők a legfontosabb témaköröket szekcióbeszélgetések keretében vitatták meg. A Többletpontok, mentesítések, pozitív diszkrimináció – kell-e és lehet-e másképp? szekció vezetője Németh Orsolya, az MVGYOSZ szakmai vezetője, a Látássérült fiatalok a szakképzésben: hogyan csökkenthetjük a szakadékot az érettségi és a diploma között? szekció vezetője Fodor Ágnes, a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének elnöke volt. A már plenáris előadáson is felmerülő kérdést, „Mit ér a végzettség önállóság nélkül?” Moni Imola vezetésével beszélték át a résztvevők, a hazai és nemzetközi példákat pedig dr. Schiffer Csilla, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának egyetemi docense vezetésével ismerték meg a konferencia résztvevői.

A tanácskozás szüneteiben a vak és gyengénlátó diákok oktatási inklúzióját támogató eszközök kiállítása várta az érdeklődőket.

Az esemény az Európa jövőjéről szóló konferenciasorozat részeként, a Miniszterelnökség támogatásával valósult meg.

A konferencia képgalériája az MVGYOSZ Facebook-oldalán itt tekinthető meg.

(Hegedűs Katalin – MVGYOSZ. kommunikációs munkatárs)

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*


öt + = 11

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Reklám

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: Mentők, tűzoltók - a T-Rádió műsora
 • 9:00: Ráhel Klub - Madarasi Mónika műsora
 • 10:00: Tízórai - Godó Gyurival
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: - Gery
  Pletykák a nagyvilágból, érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. A műsor élőben zajlik, így a hallgatók hozzászólását is várják a műsor készítői!
 • 15:00: Délután - benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 17:00: Nekem 80 - zenék a 80-as évekből
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: Mentők, tűzoltók - a T-Rádió műsora
 • 21:00: Ráhel Klub - Madarasi Mónika műsora
 • 22:00: - Molnár Szabolcs magyar zenei műsora vendégekkel
  Kizárólag magyar zenéről és magyar előadókról szóló két órás műsor. Egy műsoron belül a friss hazai újdonságok, és megszólalnak az előadók is. A Halgass Hazait című műsor hétről hétre ismert és kevésbé ismert magyar előadókat mutat be jó hangvételű, kötetlen beszélgetések formájában.

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2022. december 1. csütörtök, Elza napja van.
Ma van a(z) AIDS-ellenes világnap, A békéért bebörtönzöttek nemzetközi napja, A magyar rádiózás napja.
Az év 48. hete és 335. napja.
Holnap Melinda, Vivien napja lesz.

1925. Felavatták a budapesti rádióstúdiót, s ezzel megindult a műsorszóró rádiózás.


1926. A belügyminiszter rendeletben megszüntette a bordélyházakat, és helyette kéjnőtelepeket engedélyezett egy-egy házban.


Vörösmarty Mihály / 1800. dec1. - 1855. nov.19. /

Csalogány

Elhervadt a virág, a fák koszorúi lehulltak;
Sárga levélkéken nyargal az őszi vihar.
A csalogány hallgat. Hol az erdő, mely visszaidézze
Lengő bokrait és mennyei hangú dalát?
A tavasz eljő még; erdő, bokor újra virítand:
Nem fog-e a csalogány halva fekünni alant,

BKK Információk

11:41December 1. CSÜTÖRTÖKszerkeszti: Stágl Olivér
RENDKÍVÜLI HÍREK  Akadozik az előrejutás a BAH csomóponti felüljárón az Erzsébet híd felé.   Erős a forgalom a Kiskörúton az Astoria felé, a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál, a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér felé.   Lelassult a haladás az Erzsébet hídon Pestre, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre.  
 
FRISS HÍREK  A XVIII., Csévéző utcában a Gyömrői út közelében lezárták a fél útpályát csatornajavítás miatt. A két irány forgalma egy sávban, felváltva haladhat.   Lezárták a fél útpályát Óbudán, a Kolostor úton a körforgalom és a múzeum között burkolatjavítás miatt ma várhatóan 13 óráig.   Útszűkület nehezíti a haladást a XIII., Szabolcs utcában az Aba utca után elektromosközmű-javítás miatt.   Az V., Belgrád rakparton, valamint a Dózsa György úton a Hősök tere és az István utca között szakaszos útszűkületre számítsanak, mert kertészek dolgoznak ma napközben.   Útszűkületre kell készülni a Szentendrei úton kifelé a Monostori út előtt, az I., Vérmező úton a Várfok utcánál, a II., Tölgyfa utcában a Margit körút előtt, a XII., Alkotás utcában a BAH csomópont felé a Tartsay Vilmos utcánál, illetve az ellenkező irányban a Csörsz utcánál, valamint a XIX., Bartók Béla utcában a Simonyi Zsigmond utcánál csatornajavítás miatt.   Lomtalanítás miatt kell időszakos korlátozásra számítani ma napközben a IX., Haller utca–Gizella sétány–Hajóállomás utca–Csepel rakpart–Dalai Láma út–Beöthy utca–Határ út–Gyáli út–Könyves Kálmán körút–Üllői út által határolt területen.   A Ferihegyi Repülőtérre vezető úton az 1-es terminál és városhatár között szakaszos sávlezárásra kell számítani ma és pénteken napközben, mert kertészek dolgoznak.   Lezárták a fél útpályát a III., Gyógyszergyár utcában a Zay utca és a Zeyk Domokos utca között gázvezeték-javítás matt. A két irány forgalma felváltva haladhat.   Lezárták a fél útpályát a XX., Török Flóris utcában a Ferenc utca közelében csatornajavítás miatt.   Adventi villamossal utazhatnak hétköznapokon 14 és 17 óra között a 2-es villamos vonalán.   A Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Arany János utca után lezárták a buszsávot egy hosszabb szakaszon, illetve a bazilika előtt sávelhúzással irányonként két sáv járható karbantartás miatt.   Lezárták az V., Irányi utcát a Belgrád rakpartnál vízvezeték-építés miatt. A Március 15. téren a Szabad sajtó út felé egy rövidebb szakaszon csak egy sávban tudnak áthaladni.    Útszűkületre számítsanak a VIII., Csobánc utcában a Diószegi Sámuel utcánál, mert tart az útpálya helyreállítása.    A XIII., Röppentyű utcában a Rozsnyay utca és a Forgách utca között útszűkületre és sávelhúzásra kell számítani, mert felújítják a csatornát.   A XVI., Vezér utcában tart a felújítás; szakaszonként mindkét irányban útszűkületre készüljenek a Füredi utca és a Bazsarózsa utca között. Az Uzsoki Utcai Kórház; Rákosszentmihály; illetve Rákospalota felé a 82-es és a 82A trolibusz, valamint a 31-es, a 131-es, a 144-es és a 231-es autóbusz Vezér utca és Fogarasi út megállóját már korábban áthelyezték.   Lezárták a XXIII., Millennium utcát az Orbánhegyi dűlőnél vízvezeték-építés miatt. A közelben, a Pál apostol utcában és a János apostol utcában is útszűkületre kell készülni a Haraszti útnál.   A 60-as (fogaskerekű) villamos nem közlekedik téli üzemszünet miatt. A Svábhegy és a Széchenyi-hegy, Gyermekvasút között a 60-as pótlóbusszal lehet utazni, amely a Művész út megállót csak a Széchenyi-hegy felé érinti. A pótlóbusz hétköznapokon üzemkezdettől 5:30-ig és 22 órától üzemzárásig, hétvégén üzemkezdettől 7:30-ig és 22 órától üzemzárásig igényvezérelten közlekedik. A Svábhegy és a Széll Kálmán tér között a 21-es, a 21A és a 221-es autóbusszal utazhatnak, a Svábhegy és a Királyhágó tér között pedig a 212-es és a 212A autóbusz igénybevételét ajánljuk.    A Gyál, Vecsési út felé közlekedő 55-ös, 94E és 294E autóbusz, illetve 994-es éjszakai járat Somogyi Béla utca megállóját áthelyezték átépítés miatt.  
 
AZ M3-AS METRÓ FELÚJÍTÁSA  KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS   Az M3-as metró munkanapokon a Göncz Árpád városközpont és a Kálvin tér között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótlóbusszal utazhatnak. Munkanapokon a Göncz Árpád városközpont és a Nyugati pályaudvar között az M3A pótlóbusszal is utazhatnak. A metró a Nagyvárad téren nem áll meg, oda a Népligettől induló M30-as állomáspótló autóbusszal lehet eljutni. A Nagyvárad tér megközelíthető a belváros, illetve a Keleti pályaudvar felől a 2M és a 24-es villamossal, a Semmelweis Klinikák felől gyalog, vagy MOL Bubival. M3A pótlóbusz jár a Nyugati pályaudvar és a Göncz Árpád városközpont közötti szakaszon. Hétköznap esténként 21 órától, illetve hétvégén a metró csak Újpest-központ és a Göncz Árpád városközpont között jár. Kőbánya-Kispest és a Göncz Árpád városközpont között az M3-as metrópótló autóbusszal utazhatnak.   Az M3-as metró a Göncz Árpád városközpontban naponta 13 óráig a Kőbánya-Kispest irányú peronhoz érkezik, és onnan indul vissza Újpest felé. 13 órától üzemzárásig a szerelvények az Újpest-központ irányú peronhoz érkeznek, és onnan indulnak vissza Újpest felé.   A 34-es és a 106-os autóbusz Óbuda felé a Róbert Károly körúton a Váci út után nem áll meg a Göncz Árpád városközpont megállóban. A 115-ös autóbusz a Göncz Árpád városközpont felé a Váci úton a Róbert Károly körút előtti Göncz Árpád városközpont megállóban nem áll meg. A 254E autóbusz a Népligetig, a 254M autóbusz a Boráros térig közlekedik. Pestszentimre térségéből a Boráros tér az 54-es és az 55-ös autóbusszal továbbra is elérhető. A 84M, a 94M és a 294M autóbusz a továbbiakban nem érinti a Nagyvárad teret, ezért a kora reggeli járatok is 84E, 94E és 294E jelzéssel a Határ útig közlekednek. A 98E autóbusz mindkét irányban megáll a Csévéző utcában a Frangepán utca megállóban.   A Deák Ferenc téri aluljáróban már korábban lezárták a Károly körúti metrókijáratot, illetve a Bárczy István utcánál az aluljáró lépcsőjét. Az M1-es és az M2-es metró csak a Sütő utca és az Erzsébet tér felől közelíthető meg. A Nyugati téri aluljáróban továbbra sem használható a buszvégállomás Teréz körúti lépcsője.   KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS   A Szentkirályi utcát kétirányúsították a Baross utca és az Üllői út között, de az Üllői út irányába csak a BKK járatai hajthatnak be. Ezen a szakaszon mindkét oldalon tilos megállni. Újpesten az Árpád úton a Lebstück Mária utca és Kassai utca között is tilos parkolni. A szabálytalanul várakozó járműveket azonnal elszállítják.   Buszsávot jelöltek ki a Váci úton a Göncz Árpád városközpont és a Lehel tér között is. A Váci úton kifelé a Róbert Károly körút után, a felüljáró mellett csak egy sáv járható, ezért az Árpád híd felől a Váci út kifelé vezető oldalára kanyarodóknak csúcsidőben torlódásra kell számítani. Érdemes az Árpád hídról korábban, a Népfürdő utcánál lehajtani, és onnan a Dagály utca vagy a Vizafogó utca érintésével haladni Észak-Pest felé. A Váci út befelé vezető oldaláról a Róbert Károly körútnál nem lehet balra kanyarodni a felüljáró alatt, a Petneházy utcánál mindkét irányban jelzőlámpa szabályozza a haladást. A Váci úton a Dózsa György útnál mindkét irányban csak két sávban lehet közlekedni, de a külső sávokban jellemzően a metrópótló autóbuszok járnak, részükre elsőbbséget kell adni. Torlódásokra, hosszabb menetidőre kell készülni. Az erre autózóknak csúcsidőben érdemes más útvonalat választaniuk.   Továbbra is tilos jobbra kanyarodni a Váci úton befelé a Victor Hugo utcánál, valamint a Nyugati téri felüljáróról érkezőknek az Alkotmány utcánál. A Bajcsy-Zsilinszky úton az Alkotmány utcától befelé csak a belső sávban lehet egyenesen haladni, mellette buszsáv segíti a pótlóbuszok gyorsabb haladását, a külső sávot csak a jobbra forduláshoz szabad használni. A Kálvin téren már korábban áthangolták a jelzőlámpákat, illetve minden irányban csak egy sáv járható, ezért napközben torlódásra kell számítani. Az Üllői útról csak jobbra, a Múzeum körútra lehet kanyarodni. A Vámház körúton a Lónyay utcától a Kálvin tér felé ugyancsak egy sávon lehet haladni. A pótlóbuszok közlekedését segítő sárga csíkozott területen még forgalmi okból is tilos megállni! Tilos parkolni a Váci úton befelé a Lehel tértől; a tilosban parkoló járműveket elszállítják. A mozgáskorlátozott-parkolóhelyeket áthelyezték a környező utcákba.   Már korábban buszsávot jelöltek ki a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Kiskörúton az Andrássy út és a Kálvin tér között, az Andrássy úton befelé a Jókai tértől, a Váci úton a Lőportár utca és a Csanády utca között, illetve a Csanády utcától befelé a Nyugati térig. A buszsávokban tilos kerékpározni, és az itt megálló járműveket azonnal elszállítják!   A Bajcsy-Zsilinszky útra a Nagykörút felől továbbra is csak a BKK-járatok hajthatnak be. A Stollár Béla utca forgalmi iránya korábban megfordult, így a Bihari János utcától a Bajcsy-Zsilinszky út felé egyirányú. A Szent István körútról érkezők a Bajcsy-Zsilinszky utat csak a Teréz körút–Podmaniczky utca útvonalon érhetik el. Az Andrássy útról egy-egy sávból lehet balra a Deák Ferenc tér felé, és jobbra, a Bajcsy-Zsilinszky útra kanyarodni, valamint egyenesen továbbhaladni a József Attila utca felé. A Károly körúton az Astoria irányában a belső sáv a buszsáv, a külső sáv a forgalmi sáv. Az Astoriánál továbbra is a belső sávból lehet egyenesen haladni, és a külső sávból jobbra kanyarodni. A kerékpárral közlekedőket külön jelzőlámpa segíti. A Múzeum körúton a külső sáv a buszsáv. A Bank utcában a Bajcsy-Zsilinszky útnál útszűkületre készüljenek.   A Váci úton a Dózsa György útnál irányonként két sáv járható, befelé nem lehet balra kanyarodni, a kifelé vezető oldalon csak egyenesen lehet továbbhaladni. A Dózsa György úton a Váci útnál irányonként egy sávon közlekedhetnek. Az Ipoly utcában a Váci út előtt sávlezárásra kell készülni, a parkolási lehetőség is megszűnt ezen a szakaszon.   Megváltozott a forgalmi rend a XIII., Kádár utcában; a Váci úttól a Visegrádi utca felé lett egyirányú a Kresz Géza utcáig. A Váci útra a Radnóti Miklós utcán át lehet kihajtani.   A Vágóhíd utcából nem lehet balra, az Albert Flórián útra kanyarodni. Kerülni az Üllői út–Könyves Kálmán körút–Albert Flórián út útvonalon lehet. A Baross utcában a Szabó Ervin térnél útszűkület és sávelhúzás nehezíti a közlekedést.   KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS A Kálvin téren és az Astoriánál a sűrűn járó pótlóbuszok miatt fokozott figyelmet igényel az áthaladás, ezért a belváros átszelésére a Kiskörút helyett a Nagykörutat, illetve a Kecskeméti utca–Ferenciek tere–Petőfi Sándor utca útvonalat ajánljuk a kerékpárral közlekedőknek.  
 

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


hét szorozva hat = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 315
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com