Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Edda - Csak bírd ki
58
hallgató

Az MVGYOSZ vezetése az elmarasztalt gyógyszergyártók mellett?

- 2009. május 14. 16:16 - 4168 megtekintés

Első körben a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületének (VGYKE) adott igazat az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) több olyan eljárásban, melyet a Fodor Ágnes vezette egyesület gyógyszergyártók és forgalmazók ellen indított a látássérültek számára olvasható pontírásos betegtájékoztatók átadásáért. Gyógyszerenként 100-100 példányban szerették volna megkapni a VGYKE munkatársai a pontírásos betegtájékoztatókat, plusz kérték az elektronikus formátumú szöveget is. Mivel 2008 elején egyes gyógyszerforgalmazók nem tettek eleget a VGYKE kérésének, a szervezet az EBH-hoz fordult.

A kérdéssel foglalkozott a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének (MVGYOSZ) elnöksége is 2008 februári ülésén. Az akkori tanácskozásról a következők jelentek meg az MVGYOSZ-ről cenzúra nélkül című blogon: „Dr. Szőke László az elnökségi ülésen elmondta, több gyógyszerforgalmazó fordult az országos szövetséghez azzal a kérdéssel, az MVGYOSZ hivatalos álláspontjának tekinthető-e a Fodor Ágnesék által számukra kiküldött „arrogáns” levél, melyben a VGYKE a Braille betegtájékoztatók a hazánkban hatályos jogszabályi környezet alapján történő átadását kérte. Dr. Szőke nem tett mást, mint a gyógyszerforgalmazókhoz eljuttatta az országos elnökség egy 2006 őszi határozatát, melyben a testület állást foglalt a látássérültek számára elérhető gyógyszeres tájékoztatókról. Többen felvetették azt is, hogy valójában nem a gyógyszeres tájékoztatókról vagy a látássérültek információhoz jutásáról szól a jelenlegi vita, hanem a pénzről. Ki nyújthassa a szolgáltatást, ki keressen rajta. Németh Orsolya szerint az MVGYOSZ azért nem támogatja a VGYKE-t, mert nem az országos szervezetnek jutott az üzlet. Dr. Tóka László úgy vélte, az MVGYOSZ-nek kellene keresni a lehetőségen. Miért, ha nem az országos szövetség dolgozik vele? – tette fel a kérdést Németh Orsolya. Ráadásul az esetleges hasznot nonprofit szervezetként kizárólag a látássérültek érdekében lehet felhasználni – tette hozzá. Szabó Tiborné szerint nem kellene forszírozni a Braille tájékoztatók készítését: a legtöbb vak úgy sem egyedül szedi be a gyógyszert, többségük a Braille írást nem ismeri. Dr. Földi János azzal válaszolt, a tagok száma és a könyvtárlátogatók arányának összevetése alapján e logikát követve be kellene zárni a központban működő Braille-könyvtárat is. Dr. Nagy Sándor véleménye szerint az orvos és a gyógyszerész úgyis tájékoztatja a vak gyógyszerfogyasztót a számára fontos információkról. Dr. Földi János szerint nem életszerű, hogy egy beteg az 5-hatféle gyógyszer jellemzőit egy elmondás alapján megjegyezze. Végül a 2006 novemberi határozatot, melynek indokolásában valóban szerepelt, hogy elsődlegesen az elektronikus hozzáférést kell biztosítani az elnökség módosította akként, hogy az internetes és telefonos hozzáférés megvalósult, az országban több helyen elérhető a Braille betegtájékoztató is. Igaz, másfél éve már szerepelt a határozatban, hogy az MVGYOSZ honlapjára ki kell tenni a gyógyszerekkel kapcsolatos betegtájékoztatókhoz vezető linket. A jelenlévő Kroll Zsuzsanna érdekvédelmi vezető elmondása szerint tavaly ősszel, tehát a határozatot követő nagyjából egy év elteltével kikerült a www.drinfo.hu a szervezet honlapjára. Ezt mára a www.gyogyszervonal.hu linkre cserélték. Hogy azonban ez hol van konkrétan a honlapon, arról Kroll Zsuzsának nincsenek információi. Jelenleg az MVGYOSZ és a VGYKE is kérésre 24 órán belül eljuttatja a pontírásos betegtájékoztatót az érdeklődőknek. A tájékoztatók nyomtatására a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-megyei Egyesülete és a győri tagegyesület is képes.” Az MVGYOSZ vezetése tavaly év elején sajtóközleményt adott ki, melyben egyértelművé tette, nem ért egyet a VGYKE álláspontjával: „A VGYKE saját kezdeményezésének adott sajtónyilvánosságot, ez azonban nem azonos az Országos Szövetség hivatalos álláspontjával. Az MVGYOSZ Országos Elnöksége ugyanis nem ért egyet a VGYKE hatósági eljárást kérő indítványával. Magyarországon a Braille-írást a látássérülteknek csak meglehetősen kis hányada ismeri. Nem lenne tehát feltétlenül szükségszerű minden gyógyszerhez mellékelni az egyébként jelentős költség kihatással járó pontírású használati utasítást. A gyógyszerekről szóló tájékoztatók egyébként is több formában, elektronikus úton és telefonon is megismerhetőek. Az Országos Szövetség honlapján már a tavalyi évben egy külön linket hoztunk létre, melynek révén a betegtájékoztatók elektronikus formában hozzáférhetőek….” Szintén akkori esemény, hogy Dr. Szőkét Fodor Ágnes az ügyben tanúsított magatartása miatt megkísérelte az MVGYOSZ-en belül etikai eljárás alá vonni. Dr. Szőke azonban az országos szövetség akkor hatályos etikai szabályzata alapján nem volt eljárás alá vonható, ezért nem került mérlegelés alá, követett-e el etikai vétséget a VGYKE ellen. Az EBH által közzétett határozathoz kapcsolódó indokolásból kiderül, a gyógyszergyártó cégek felhasználták az MVGYOSZ 2008 elején közreadott sajtóközleményét a VGYKE elleni védekezésükben: „Az Eljárás alá vont védekezéséhez becsatolta az MVGYOSZ 2008. március 14-i közleményét, mely szerint a látási fogyatékosságuk miatt támogatásban vagy járadékban részesülők száma 45.000 fő, akiknek 60%-a 65 éven felüli, így a Braille-írás olvasására, elsajátítására képtelen. A közlemény rögzíti, hogy „A probléma teljes körű megoldását jelenti számunkra, ha a gyógyszerforgalmazó cégek a betegtájékoztatókat elektronikus formában rendelkezésre bocsátják. Az elektronikus változatból ugyanis igény szerint az Országos Szövetség illetve a tagegyesületek ezt pontírású és nagybetűs formátumban is kinyomtatják a látássérültek részére”. Az MVGYOSZ közleményében rögzítette azt is, hogy „természetesen szövetségünk is fontosnak tartja a Braille-írású betegtájékoztatók rendelkezésre bocsátását, ám ez az igény a fentiekből következően nem a súlyosan látássérültek teljes körére vonatkozóan merül fel”, továbbá, hogy álláspontjuk szerint „az info-kommunikációs akadálymentesítésnek mindig a problémához mért leghatékonyabb módját kell megtalálni”, „ez vonatkozik a betegtájékoztatók rendelkezésre bocsátására is”.” A gyógyszercégek egyike nem érte be az MVGYOSZ sajtóközleményével, indítványozta Dr. Szőke László elnök személyes meghallgatását is, aki eleget tett a kérésnek: „Az Eljárás alá vont indítványozta S., a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (továbbiakban: MVGYOSZ) elnökének tanúkénti meghallgatását. A tanú a 2008. július 9-én tartott tárgyaláson előadta, hogy szövetségüknek elegendő, ha az érintett gyógyszergyártók és -forgalmazók elektronikus formában rendelkezésükre bocsátják a betegtájékoztatókat, ők ugyanis az ilyen irányú megkeresés esetében az érintett látássérült rendelkezésére tudják bocsátani a Braille-írású, illetve nagybetűs változatot. Erről és az Elnökség kapcsolódó határozatáról azokat a cégeket tájékoztatta, akikkel korábban kapcsolatban álltak, illetve akik az üggyel kapcsolatban megkeresték. Levele végén azért kérte a forgalmazókat az elektronikus formátumú betegtájékoztatók megküldésére, mivel konkrét igény esetén azt ki tudják Braille-formátumban nyomtatni. A tanú előadta, hogy Kérelmező tagegyesülete, álláspontja szerint a Kérelmezőnek egyeztetnie kellett volna velük a megkeresések kiküldése előtt. A tanú előadta, hogy két fő kérte tőlük a betegtájékoztatók Braille-formátumban történő rendelkezésre bocsátását. Konkrétan nem érkezett igény egyéb formátumú betegtájékoztatókra, viszont a tagság részéről olyan visszajelzéseket hallott, hogy sokkal jobban használható számukra a telefonos bemondás alapján történő tájékoztatás, ez ugyanis mindenki számára hozzáférhető, azok számára is, akik a Braille-írást már nem tudják megtanulni. Hangsúlyozta a tanú, hogy a szövetség is fontosnak tartja a Braille-betegtájékoztatók rendelkezésre bocsátását, de csak olyan nagyságrendben, amelyre vonatkozóan a látássérültek konkrét igényt terjesztenek elő.” Az EBH az eljárások eredményeként több ízben elmarasztalta a gyógyszergyártó cégeket és például a következő határozatot hozta: „A Hatóság megállapítja, hogy a Sandoz Hungária Kft. megsértette az egyenlő bánásmód követelményét Kérelmezővel szemben. A Hatóság elrendeli a jogsértő állapot megszüntetését a határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül oly módon, hogy az Eljárás alá vont az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek címkéjéről és betegtájékoztatójáról szóló 30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet 3.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kérelmezővel folytatott egyeztetést követően bocsássa Kérelmező rendelkezésére a betegtájékoztatókat mindkét fél által kölcsönösen elfogadott mennyiségben és formában. A Hatóság megtiltja a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását és elrendeli a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 90 napra történő nyilvános közzétételét a www.egyenlobanasmod.hu című honlapján.” Ugyanilyen határozat született még a TEVA Gyógyszergyár Zrt. esetében is. A határozatok ellen a gyógyszergyárak fellebbeztek. Ilyen esetben az EBH az alperes, neki kell a bíróság előtt megvédeni saját határozatát. A gyógyszergyártók kérték a határozat végrehajtásának felfüggesztését is, ezt azonban a bíróság elutasította. T. Péter

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*


hat * 9 =

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Reklám

 

Nemzeti Együttműködési Alap

Vakrepülés Színtársulat

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: MVGYOSZ. hírlevél - A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hírlevél műsora
 • 9:00: - Ruzsa Viktor műsora
  Rádiónk 2008. (indulása) óta fontosnak tartja a sérült emberekről szóló információkat eljuttatni az érintettek és érdeklődők számára.

  Műsorunk célcsoportja a sérült emberek és hozzátartozóik, a szociálisan érzékeny emberek csoportja. Küldetésünk alapja, hogy a célcsoport számára igen csak hiányos információs, tájékoztató és nem utolsó sorban szórakoztató magazint juttassunk el fogyatékkal élők és a témában érintett emberek részére. Rádióműsorunk két heti rendszerességgel jelentkezik új műsorral.
  Egy műsor, melynek célja a fogyatékos személyek lehetőségeinek, jogainak, és ezen jogok érvényesítési eszközeinek bemutatása. Felhívni a figyelmet az igazi esélyegyenlőségre, az önálló életvitel, valamint a társadalomban való aktív részvétel, maradéktalan biztosításának a fontosságára.

  A műsort ugyanebben az időben, a kimaradt héten ismételjük.

  E műsorunkat több vidéki rádió is átveszi. Ha az Ön rádiójában is szeretné sugározni, keeressen minket bizalommal!
 • 10:00: Tízórai - Godó Gyurival
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 14:00: Europe in my Backyard - Európai Uniós projektek (a Civil Rádió magazinműsora)
 • 16:00: Life is life - életmód magazin
 • 17:00: Live World - a legnagyobb külföldi előadók koncertjei
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: MVGYOSZ. hírlevél - A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hírlevél műsora
 • 21:00: - esélyegyenlőségi magazinműsor Ruzsa Viktorral
  Rádiónk 2008. (indulása) óta fontosnak tartja a sérült emberekről szóló információkat eljuttatni az érintettek és érdeklődők számára.

  Műsorunk célcsoportja a sérült emberek és hozzátartozóik, a szociálisan érzékeny emberek csoportja. Küldetésünk alapja, hogy a célcsoport számára igen csak hiányos információs, tájékoztató és nem utolsó sorban szórakoztató magazint juttassunk el fogyatékkal élők és a témában érintett emberek részére. Rádióműsorunk két heti rendszerességgel jelentkezik új műsorral.
  Egy műsor, melynek célja a fogyatékos személyek lehetőségeinek, jogainak, és ezen jogok érvényesítési eszközeinek bemutatása. Felhívni a figyelmet az igazi esélyegyenlőségre, az önálló életvitel, valamint a társadalomban való aktív részvétel, maradéktalan biztosításának a fontosságára.

  A műsort ugyanebben az időben, a kimaradt héten ismételjük.

  E műsorunkat több vidéki rádió is átveszi. Ha az Ön rádiójában is szeretné sugározni, keeressen minket bizalommal!
 • 22:00: Világjáró - Magyarosi Marianna utazási műsora
 • 23:00: - Reményik László interjú műsora
  A Vakok Állami Intézete, és az ötlet-, és házigazda Reményik László, "Ezer arc, ezer talentum" című közös programja minden hónap második keddjén (kivéve a nyári időszakot) megtekinthető élőben a Hermina út 21. szám alatt.
  (a rendezvények ingyenesek!)

  Cél, hogy minden hónap második keddjén olyan személyek legyenek a vendégek, akik tevékenységük, tudásuk, gondolataik, élettapasztalatuk révén szellemi munícióval tudnak szolgálni.

  Az interjú sorozat alkalmain két embert ismerhetnek meg a rendezvény látogatói, míg rádiónkban hetente egy-egy vendéget mutatunk be hallgatóink előtt (így a következő hétre csúszik át az aktuális rendezvény második vendége).

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2023. június 6. kedd, Norbert, Cintia napja van.
Az év 23. hete és 157. napja.
Holnap Róbert napja lesz.

1707. Mészárlás Ónódon a gyűlés helyiségében. A nagyságos fejedelem e napon Túróc vármegyének január 1-én kelt körlevelét hozta szőnyegre, melyben a többi közt az is előfordult, hogy a bajokat némely előkelő fölkelők a maguk hasznára zsákmányolták ki. Ezt Rákóczi magára vette, s a gyűlésről távozni akart, de útját állották, erre Károlyi kardjával úgy fején vágta Rakovszky Menyhért turóci alispánt, hogy az rögtön holtan rogyott össze.


1847. A Gazdasági Egyesület középülete alapkövének letétele Pesten. Az ünnepélyre füzet jelent meg ilyen címmel: "A magyar mezőgazdák egyesületének örömnapja, 1847. Szent-Iván hava 6-án.


Szép Ernő: Pitypang

" Nótába nem írnak
gomblyukba nem tűznek
nem tesz kirakatba
a virágos üzlet
mert te nem vagy ritka
mert te nem vagy drága
csak az árokpartról
nézel a világba
mintha kis nap sütne
orcád oly szép sárga
te pitypang,
te pitypang virágja..."

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


kettő mínusz hét = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 317

A Kultúrtanya programajánlója

A rádiónkat is üzemeltető Net-média Alapítvány által üzemeltetett Kultúrtanya – integrált közösségi tér programjaiból ajánlunk!

Kultúrtanya

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com